LV-pharm je kompanija usmerena na razvoj, proizvodnju i distribuciju prirodnih preparata i dodataka ishrani. Ponosimo se radnim okruženjem koje smo kreirali u našoj kompaniji. Naš cilj je da gradimo kvalitetne ljudske resurse i da radimo na kontinuiranom razvoju novih i unapređenju postojećih kompetencija zaposlenih. Naš najvažniji potencijal su ljudi sa kojima radimo. Zbog toga ulažemo u njihov trening i razvoj.

Kod zaposlenih težimo da razvijemo veštine interne komunikacije, gde spadaju poverenje, otvorenost za drugačije ideje i predloge, poštovanje, saradnja i lojalnost.
Iako radimo u timu, važan nam je svaki pojedinac. Ohrabrujemo svakog zaposlenog da iznosi svoje ideje koje mogu da unaprede naše poslovanje. Najbolje ideje umemo vredno da nagradimo.

Profesionalni uspeh u našoj kompaniji je snažno povezan sa razvojem sledećih kvaliteta:

  • Usmerenost na rezultat, kvalitet i visoke standarde učinka
  • Entuzijazam, energičnost i motivisanost za rad
  • Sposobnost rešavanja kompleksnih problema
  • Otvorenost za promene i nova iskustva
  • Spremnost na kontinuirano učenje i usavršavanje
  • Timski duh

Otvorene pozicije

Trenutno nema otvorenih radnih pozicija.

Ako ste zainteresovani za posao u našoj kompaniji, molimo Vas da svoj CV i propratno pismo pošaljete na e-mail adresu info@lv-pharm.com