Šeme delovanja preparata LV-Pharm, načina apsorpcije elementa u organizmu, nedostataka elemenata u organizmu.

  1. Šema delovanja Gastrolact®.pdf
  2. Šema delovanja magnezijuma.pdf
  3. Šema apsorbcije gvožđa.pdf
  4. Imuno terapija šema.pdf