BioBran internacionalna radionica 2018

Kompanija Daiwa Pharmaceuical, ugostila je 1. Jula 2018. “BioBran International Workshop 2018” .

Ova značajna manifestacija odigrala se u gradu Kjotu, u Japanu, u Hotelu Kjoto Tokio.

Radionica je okupila značajan broj uglednih doktora, farmaceuta i istraživača, kako iz Japana tako iz drugih krajeva celoga sveta. Među više od 300 zvanica, 12 renomiranih lekara i istraživača iznelo je najnovije studije koje potvrđuju značaj i kvalitet proizvoda BioBran (RBAC).

Radionici su prisustvovali i predstavnici LV Pharm.

Dr. Yuzo Endo

Dr. Yuzo EndoPrisutnima se među prvima obratio Dr. Yuzo Endo, M.D. Ph.D., Predsednik, CEO i Representiv Direktor kompanije „Geo Holdings Corporation“, koji se u svom dugogodišnjem radu može pohvaliti brojnim priznanjima i uspesima.

On je, u okviru teme „Perspektivna vizija Biobran (RBAC) u medicini, od kancera do Alchajmera“ između ostalog rekao:

„Jedan od najboljih suplemenata, kao što je BioBran Biobran (RBAC), funkcioniše u molekularnoj interakciji sa mikrookruženjem poput supresivne regulativne kontrole mikroinflametnatrnog procesa. Od BioBran (RBAC) se i ubuduće očekuje da bude vodeći suplement u očuvanju zdravlja,kako u Japanu tako i u čitavom svetu.“

Više o Dr. Yuzo Endo, M.D. Ph.D.

Dr. Mamdooh Ghoneum Ph.D.

dr.ghoneumDr. Mamdooh Ghoneum Ph.D. međunarodno priznat imunolog i ekspert u oblasti kancera i imuno terapije, održao je prezentaciju pod naslovom­:

„Od klupe do kreveta: Sve veća upotreba arabinoksilanskih rižinih mekinja / BioBran (RBAC) u imunoterapiji kancera. “

„Naše fundamentalno istraživanje u proteklim 25 godina bilo je izučavanje bioterapeutskih aktivnosti BioBran (RBAC), kao tretmana za lečenje kancera, zasnovano na njegovoj aktivnosti da aktivira imuni sistem. U nekoliko slučajeva zasnovanim na ljudskim istraživanjima, dokazano je da BioBran (RBAC) ima antikancerogenu aktivnost.“

Zbog toga se BioBran (RBAC) može koristiti u DC osnovi vakcine protiv infekcija i kancera.

Dr. Mamdooh Ghoneum je noslilac brojnih odlikovanja i specijalnih priznanja, tvorac je 90 tekstova, 11 knjiga na japanskom i engleskom jeziku u vezi sa imuniologijom kancera.

Više o Dr. Mamdooh Ghoneum Ph.D

Dr. Rupert Handgretinger M.D., PH.D.

Dr. Rupert HandgretingerNa konfereciji je učestvovao i Dr. Rupert Handgretinger M.D., PH.D., renomirani pedijatar i vodeći ekspert u oblasti dečije leukemije.

Prema njegovim rečima, BioBran (RBAC) je opisan kao sredstvo koje pospešuje aktivnost NK ćelija protiv razlnolikih tumora: kancera dojke i hepatokarcinoma.

Više o Dr. Rupert Handgretinger.

Terry Golombick, MSC. Ph.D.

Terry Golombick, MSCTerry Golombick, MSC. Ph.D., Dipl. Nutr, koja se može pohvaliti bogatim opusom objavljenih istaživanja objasnila je sledeće:

„Naše studije sporvedene u saradnji sa pacijentima koji pate od malignih tumora ranog stadijuma, predlažu intervenciju sa prehramebim sredstvima koja mogu produžiti životni vek i odložiti progresiju bolesti kod nekih pacijenata“.

Više o Terry Golombick, MSC

Dr. Jerickson Abbie S. Flores

Dr. Jerickson Abbie S. FloresImonumodulacija efekta arabinoxylan pirinčanih mekinja / BioBran (RBAC) na hematološki profil nutricionog statusa i kvaliteta života među pacijentima obolelih od karcinoma vrata i glave“ bila je tema prezentacije Dr. Jerickson Abbie S. Flores  MD.

Slede neki od zaključaka koje je tom prilikom podelio:

„Rezultati studije pokazali su bolju kliničku sliku, zasnovanu na hematološkim parametrima, nutricionom statusu i tretmanom povezanim sa kvalitetom BioBran (RBAC) u poređenju sa placebom. Studija je potvrdila imunomudulatorne efekte BioBran (RBAC) kao suplementa koji poboljšava opšti kvalitet života, uz tretmane radijacije, među obolelim od karcinoma vrata i glave.“

Dr. Jerickson Abbie S. Flores MD. diplomirao je sa počastima (magna cum laude) i na postiplomskom studiju medicinske tehnologije i na doktoratu medicine na Univerzitetu Santo Tomas. Bio je dobitnik nagrade dr Marijana M. Alimurung za najuglednijeg internistu (treće mesto) u medicinskom centru Makati. Trenutno pohađa studije radijacijske onkologije, gde se bavi istraživanjima i treninzima kako domaćim tako i međunarodnim.

Više o Dr. Jerickson Abbie S. Flores.

Dr. Ryoichi Obitsu M.D.

Dr. Ryoichi ObitsuSpecijalano predavanje na “BioBran International Workshop 2018”, održao je Dr. Ryoichi Obitsu M.D., PH.,D, specijalista u holističkoj kancer terapiji koji je izrazio svoju duboku zahvalnost i kazao:

„BioBran zauzima jedan aspekt imunoterapije koji trenutno nije dovoljno obrađen i igra važnu ulogu u finalizaciji strategije lečenja. Unapređenje strategije pomoću metode kao što je BioBran (RBAC) nam je pomoglo da se utre put za „Veliki holistički lek“ ili idealnu holističku medicinu.“

Dr. Obitsu ima mnoge važne uloge: Počasni je Predsednik Udruženja Japanske holističke medicine, Zamenik direktora Svetskog akademskog društva za medicinu Čingonga, generalni Direktor japanskog Lekarskog Društva za homeopatiju,..

Više o Dr. Ryoichi Obitsu.

Dr. John E. Levis, Ph.D.

Dr. John E. LevisDr. John E. Levis, Ph.D. je vanredni profesor na Odseku za psihijatriju i bihevioralne nauke na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Majamiju. Diplomata je, član fakulteta i savetnik Udruženja za medicinski velnes.

„Procenjivali smo  imunomodulatorne efekte BioBran (RBAC) u različitim populacijama tokom decenije u tekućem programu kliničkih istraživanja na Medicinskoj školi Univerziteta u Majamiju. Rezultati sugerišu da je BioBran (RBAC) snažan imunomodulator u kratkom roku, da nema interaktivne efekte sa lekovima, ne izaziva neželjene efekte prema izveštaju učesnika ili testu jetrenih enzima i bubrega. Rezultati ovih studija ukazuju da su imunomodulatorne i anti-senescentne aktivnosti BioBran (RBAC) obećavajuće za ljude koji su zdravi i žele da spreče bolesti povezane sa upalama i one sa hroničnim bolestima koje su podvrgnute ubrzanom starenju ”, izjavio je Dr. John E. Levis u svojoj temi “Imunomodulatorni i anti-senescentni BioBran (RBAC) kod zdravih odraslih i pacijenata sa hroničnim bolestima.„

Više o Dr. John E. Levis.

Dr. Sok Cheon Pak

Dr. Sok Cheon PakDr. Sok Cheon Pak. Doktor nauka, južnokorejski obrazovni edukator i istraživač, u svojoj prezentaciji “Pregled zasnovan na dokazima BioBran (RBAC) kao komplementarna terapija za konvencionalni tretman”, zaključio  je:

„Postoji dovoljno dokaza da je BioBran (RBAC) efikasan imunodulator koji može da dopuni konvencionalno lečenje kancera. Međutim, za jačanje baze podataka potrebni su dobro osmišljeni RCT na BioBran (RBAC).“

Dr. Sok Cheon Pak je od 2011. godine objavio 61 članak u časopisima sa recenzijama, 1 knjigu i 2 poglavlja u uredničkim knjigama. Nosilac je značajnih priznanja i posebnih priznanja.

Više Dr. Sok Cheon Pak.

Dr. Fred Pescatore

Dr. Fred PescatoreDr. Fred Pescatore, MD, MPH., CCN., lekar jedan je od najtraženijih stručnjaka za ishranu. Njegove najprodavanije knjige „The Hampton’s Diet“ i „The Hampton’s Diet Cookbook“, naglašavaju pristup celokupne ishrane zdravlju i kontroli težine.

Prvog jula, u Hotelu Kyoto objasnio je svoju prezentaciju o “Efektima BioBran (RBAC) u kliničkoj praksi”:

„U ranijim istraživanjima BioBran (RBAC) je klinički dokazano da podržava aktivnost NK ćelija prirodnih ubica. Istraživanje takođe pokazuje da BioBran (RBAC) podržava prirodnu proizvodnju citokina u telu, kao što su interferon i interleukini. BioBran (RBAC) takođe podržava aktivnost limfocita T i B ćelija i prirodnih ćelija ubica. U laboratorijskim ispitivanjima i kliničkim ispitivanjima pokazalo se da je BioBran (RBAC) bezbedan, bez štetnih sporednih efekata.“

Više o Dr. Fred Pescatore.

Hayato Noguchi M.D.

Hayato NoguchiHayato Noguchi M.D., Director Tamachi IC Clinic Japan, izneo je slučaj žene u četrdesetim godinama, koja je imala primarni karcinom levog jajnika sa metastatskim tumorom c-debelog creva. Glavni lekar joj je rekao da će imati veštački anus. Ali metastatski tumor debelog creva je nestao nakon kombinovane upotrebe BioBran (RBAC) – dodatka i alogenetske leukocitne infuzijske terapije na Tamach IC klinici, te je izbegla prvobitni scenario svoga lekara.

Više o Hayato Noguchi.

Dr. Dan Kenner

Dr. Dan KennerDr. Dan Kenner, Ph.D., L.Ac., je konsultant u alternativnoj zdravstvenoj zaštiti sa više od trideset godina kliničkog iskustva u kineskoj, japanskoj i naturopatskoj medicini. Član je upravnog odbora Nacionalne zdravstvene federacije i konsultant sa klinikama i kompanijama o različitim aspektima alternativne zdravstvene zaštite.

„Praćenje promena u parametrima krvi kod pacijenata obolelih od kancera koji uzimaju imunološki modulator“: bila je tema o kojoj je govorio.

„Pacijenti podvrgnuti citotoksičnoj hemoterapiji protiv kancera često pate od njenog štetnog uticaja na imunitet, naročito na koštanu srž, proizvodnju ćelijskih elemenata krvi. Lekovi za hemoterapiju ciljaju ćelije raka, ali i mnoge normalne ćelije u krvi, koštanoj srži, ustima, crevima i kosi. Kako lekovi za hemioterapiju oštećuju koštanu srž, koštana srž je manje sposobna da proizvede dovoljno crvenih i belih krvnih  zrnaca i trombocita. Ova prezentacija predstavlja pregled istraživanja o efektima kultivisanih bazidiomiceta na vrednosti krvi. Prikazani su rezultati laboratorijskih vrednosti krvi kod pacijenata obolelih od raka čija je krv praćena tokom lečenja hemioterapijom. Ukupna krvna slika je određena da bi se utvrdili osnovni nivoi i proučavali efekti davanja kultivisanih bazidiomiceta i rezultati su upoređeni sa naknadnim tretmanom. Naknadni tretman je uključivao upotrebu pirinčanih mekinja uzgojenih sa enzimima iz micelija Lentinus edodes (Biobran (RBAC)), tokom i posle hemioterapije raka pokazali su opšti normalizujući efekat na pacijente i leukocite. Opšti zaključak je da bi opsežnije kliničke studije mogle da procene verovatnoću specifičnih koristi za pacijente koji pokazuju vrednosti krvnih ćelija izvan normalnog opsega, “ kazao je on.

Više o Dr. Dan Kenner.

 

Većina istraživanja iznetih tokom “BioBran International Workshop 2018”  zasnovane su na ljudskim kliničkim ispitivanjima.

Biobran se već sad distribuira i koristi u 50 zemalja širom čitavog sveta. BioBran je jedinstven proizvod, koji je napravljen pomoću patentiranog enzimskog procesa od omotača pirinča (mekinja). Dijetna vlakna iz omotača pirinča se u postupku proizvodnje pomoću enzima gljive šitake pretvaraju u kratka vodorastvorljiva dijetna vlakna. Aktivni prirodni sastojak je jedinjenje arabinoxilan (MGN-3). Ova vlakna se apsorbuju u krvotok iz tankih creva. Tu dolaze u kontakt sa imunim ćelijama tela. U telu, BioBran ne metaboliše, napušta telo nepromenjen i ne utiče na povećanje enzima jetre.

 

BioBran tablete 250mg lv_pharm
Zatvori

BioBran 250mg

7.440,00 din.
ecim2018 Ljubljana

LV-Pharm učesnik na 11. Evropskom kongresu integrativne medicine u Ljubljani

Predstavnici LV-Pharma: dr Dušanka Stanković i regionalni menadžer Ranko Dangubić, dipl. Ecc.

11. Evropski kongres za integrativnu medicinu (ECIM), koji je organizovala Alma Mater europaea – ECIM održan je od 21. i 23. septembra u hotelu Union u Ljubljani pod pokroviteljstvom predsednika Republike Boruta Pahorja.

Kongres  (ECIM) je održan pod naslovom „The Future of Comprehensive Patient Care/Budućnost sveobuhvatne nege pacijenta“.

Predsedavanje kongresom su obavljali prof. Dr. Feliks Unger, (Predsednik Evropske akademije nauka u Umetnosti Salzburg) prof. Dr. Ludvik Toplak (predsednik Alma Mater europaea ECM) Dr. Maruša Hribar, mag. pharm. (Državni odbor Ecim u Predsednica sekcija na homeopatiju) i Cesar Marija Komar, dr.med. (Predsednik Udruženja za akupunkturu).

Za učešće na kongresu  registrovano je više od 300 učesnika iz 167 radova sa svih kontinenata i različitih akademskih oblasti. Učešće na kongresu imali su predstavnici najreprezentativnijih univerziteta, uključujući University of California Los Angeles, Georgetovn Universiti, Vashington, Royal London Hospital Ormond Street kao i lekari engleskog dvora, Charite Berlin, predstavnici japanskih, kineskih u indijskih univerziteta, uključujući i predstavnike Medicinskog fakulteta u Gracu.

LV Pharm na kongresuLV Pharm na ECIM kongresu u LJubljani LV Pharm na ECIM kongresu u Ljubljani

Kongres se odvijao u više sesija ili kao deo paralelnih kongresa, kao što su 1. slovenački i 5. Međunarodni kongres Ajurvede, 1. slovenački kongres akupunkture, 34. godišnji međunarodni simpozijum o akupunkturi, elektroterapiji i najnovijim dostignućima i integrativne medicine, 15. bijenale kongresa “ B-Digital O-Ring Test.

Na kongresu su aktivno učestvovali i  naučnici i stručnjaci iz Srbije. Osnovni cilj kongresa bio je  naučna dokazivost integrativnih metoda u medicini. Prema rečima potpredsednika Evropskog udruženja za integrativnu medicinu dr Momira Dunjića najvažnije za integrativnu medicinu je da kombinuje metode alternativne i zvanične medicine sa ciljem da pristupi pacijentu na holistički način, i da sadrzi fizičke i mentalne aspekte pristupa. Ovo podrazumeva saradnju oba metoda a ne njihovo međusobno isključivanje. Cilj je takođe da uspeh obe ujedinjene metode bude  naučno potvrđen.

Evropski kongres za integrativnu medicinu je organizovan je organizovan na najvišem mogućem u strokovnom nivou.  Pored toga, ECIM je 2018 u Sloveniji pomogao da se uključe lokalna naučna udruženja za integrativnu medicinu i omogućio diskusije o najnovijim dostignućima sa vodećim naučnim stručnjacima u svetu i unapredjenje lečenja pacijenata.

Predavanje Subotica LV-Pharm

Predavanje u Subotici u saradnji sa Poliklinikom Badawi

Škola zdravlja Poliklinike Badawi i LV-Pharm organizovali su akreditovano predavanje za doktore i farmaceute, pri čemu je predavanje bilo otvoreno i za građanstvo, na sledeće teme:

MODUL 1
„Da li bakterije i biljke mogu pomoći u lečenju Helicobacter pylori infekcije?“ (A – 1 – 1487/ 17).
Pogledaj: Gastrolact®

MODUL 2
„Savremeni pristup u prevenciji i terapiji infekcije Candidom albicans“ (A – 1 – 1482/ 17).
Pogledaj: Kandifit

Predavanje-Subotica-LV-Pharm

Predavanje Subotica LV-Pharm

 

Datum i vreme: četvrtak, 16.11.2017. godine, od 17:00 do 19:00 časova
Mesto: „Škola zdravlja Poliklinike Badawi“, Otvoreni univeritet Subotica, Trg Cara Jovana Nenada, Subotica, Sala:213

Predavači:
Prof. dr Jasna Jović, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju VMA
Doc. dr Janko Samardžić, Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Medicinski fakultet Beograd

PREDAVANJE PDF

 

SPAS 2017 Gastrolact

SPAS 2017

U hotelu Metropol Palace u Beogradu, 03. marta 2017. godine održan je 36. Stručni sastanak Udruženja privatnih apotekara – SPAS, gde je održana kontinuirana edukacija za farmaceute, farmaceutske tehničare i lekare.

Naša kompanija, LV-Pharm imala je predavanje na temu: „Optimalni pristup u borbi protiv oportunističkih infekcija“, a o ovoj temi govorio je Doc. Dr Janko Samardžić, klinički farmakolog, Medicinski fakultet u Beogradu.

Farmaceutski susreti Srbije

FASUS 2017

U hotelu Hyatt Regency Beograd, 24. februara 2017, održan je dvadeset sedmi, tradicionalno uspešan i posećen FASUS. Na skupu se predstavilo 35 farmaceutskih kompanija, među kojima i LV-Pharm.

Oko 400 gostiju iz svih oblasti zdravstvene delatnosti imalo je priliku da čuje predavanja o novitetima dostupnim na našem tržištu od strane čak šest kompanija.