Šta i kako radi Helicobacter pylori u želucu

Šta i kako radi Helicobacter pylori u želucu

Pre nego što se upustimo u mehanizme infekcije Helicobacter pylori, moramo se dotaći želuca i njegove funkcije.

Početak procesa varenja hrane

Normalan kapacitet želuca je oko 450 g sadržaja. Resorpcija hrane u samom želucu je veoma slaba. Resorbuje se alkohol direktno i neki lekovi kao npr. aspirin, brufen i slično.

Varenje se svodi na vlaženje, mešanje i otpočinjanje razlaganja krupnih proteinskih struktura. 

Želudac je važan zbog otpočinjanja razlaganja proteinskih, kolagenih i kazeinskih struktura,  tj. animalnih proteina. Biljni proteini se razlažu u crevima odnosno pankreasu.

Nakon što razloži velike proteinske lance pušta ih dalje i prepušta donjim delovima digestivnog trakta.

Informaciju o dolasku proteina u želudac dobija tkivni hormon gastrin, odnosno ćelije koje ga sintetišu. Gastrin stimuliše produkciju histamina iz ćelija tkiva želuca. Histamin potom deluje na parijentalne ćelije žlezdanog tkiva želuca, a te ćelije počinju produkciju i lučenje hlodovodonične kiseline (HCl). Koncentracija HCl se povećava i stimuliše pretvaranje želudačnog enzima pepsinogena u pepsin. Ovo pretvaranje, odnosno aktivacija pepsinogen-pepsin, odvija se samo pod uslovima kada je količina HCl dovoljna (pri pH 2 do 3), već na pH 4 je smanjena, a pri pH 5 i višem, nema stvaranja pepsina pa samim tim ni razlaganja proteina, što znači da započinje proces truljenja. Enzim pepsin počinje varenje, tj. razlaganje krupnih i velikih lanaca proteina. Sve dok u želucu traju ove međusobno povezane reakcije i koncetracija HCl je visoka, duodenum drži zatvoren prolaz do njega, ne dozvoljavajući prolazak hrane u njega.

Pepsin završava razlaganje krupnih proteinskih struktura pa je njih sve manje u želucu. Smanjuje se stvaranje, lučenje i količina HCl, tj. smanjuje se nadražaj i lučenje gastrina pa sada proces ide u suprotnom smeru. Kiselost u želucu se smanjuje naročito u pilorusnom delu želuca. Postaje manje kiseo, neutralan. Pilorusni deo duodenuma registruje ovu promenu i polako se otvara za prolaz sadržaja iz želuca. Želudac se kontrahuje i lagano istiskuje sadržaj prema duodenumu. Ceo ovaj proces, zavisno od toga šta smo i koliko jeli, traje par sati (oko 3 do 4 sata).

Iz iznetog može se videti zašto ne treba jesti često, obimno i u kraćim vremenskim intervalima dodavati novu količinu hrane jer time remetimo prirodni ciklus varenja hrane. Upravo navedeno je najčešća greška ljudi koja dovodi do poremećaja varenja hrane na relaciji želudac-duodenum, stvarajući uslove za razvoj infekcija i aktivaciju Helicobacter pylori. Dakle, ovo je veća greška nego ishrana lošim namirnicama. Ovakve greške vode u neinfektivni gastritis i poremećaje koji se projektuju na donje partije crevnog trakta.

Anatomija želuca

Šta i kako radi Helicobacter pylori u želucu:

Helicobacter pylori živi u baznoj sredini pa se zato zahvaljujući svojoj građi zavlači u mukozni deo želuca (epitelni sloj koji oblaže unutrašnji zid želuca) gde je inače pH bazan. Bakterija Helicobacter pylori, izgleda kao burgija, ima duge cilije na jednom svom polu kojima se mašući kreće. One se rotiraju, rotirajući tako celu ćeliju, kao burgija što joj omogućava zavlačenje u mukus. Helicobacter pylori sa strane na telu ima manje treplje kojima se kači za zid želuca. Kada se zakači na ćelije zida želuca, počinje svojim produktima metabolizma da uništava ćelije zida želuca, razvijajući sve simptome inflamacije. Tom prilikom oslobađaju se prostaglandini, citokini, leukini, interleukini i drugi produkti zapaljenja. Oni ulaze u cirkulaciju i prenose se po organizmu dalje. Organizam reaguje histaminskom reakcijom i mi dobijamo sliku jakog gastritisa. Helicobacter pylori započinje svoju fazu intenzivnog razmnožavanja. Sa druge strane Helicobacter pylori produkuje enzim, ureazu, koju izbacuje u spoljnu sredinu (u lumen želuca). Ovaj enzim razlaže azotna (proteinska) jedinjenja iz hrane, tj. ureu, iz nitrita i nitrata na amonijak (NH3) i ugljen dioksid (CO2).

CO2 se resorbuje, ulazi u cirkulaciju, dolazi do pluća i mi ga izdisanjem izbacujemo u spoljnu sredinu (ovaj fenomen inače se koristi u dijagnozi infekcije Helicobacter pylori, i to je takozvani izdisajni test). CO2 remeti acido-bazni status krvi.

Jedan deo NH3 se resorbuje, remeti dodatno acido-bazni status krvi i metaboliše u jetri. Inače, urea u jetri se stvara od amonijaka i ugljen-dioksida. Posledica je višak uree i ceo organizam se zakiseljava. Drugi deo NH3 pasira dalje kroz digestivni trakt. Međutim, ovaj NH3 neutrališe HCl povećavajući stepen baznosti želuca što povećava dobre uslove za razvoj i razmnožavanje Helicobacter pylori.

Na ovaj način bakterija Helicobacter pylori stvara sebi životnu sredinu za rast i razvoj. Organizam se u početku brani tako što povećava produkciju HCl jer registruje njen manjak sa jedne strane a sa druge provocirana je visokim nivoom histamina. Ona se gomila u centralnom delu želuca (lumenu). Ovaj momenat mi registrujemo kao hiperhlorhidrija. Tada najčešće nastaje i simptom koji mi zovemo gorušica – vraćanje sadržaja ponovo kroz jednjak ka grlu i usnoj duplji.

Duodenum registruje višak HCl i ne pušta je u sebe. Otvara se kardija (gornji kraj želuca) i sadržaj se vraća prema jednjaku. Ovako isprovociran HCl-om organizam produkuje i veću količinu mukusa a sve ovo još više pogoduje Helicobacter pylori. Tokom vremena ulazimo u sindrom zvani GERB (Gastroezofagealna refluksna bolest, eng. GERD).

Lice sa ovim problemima počinje da pije h2 blokatore, ranisan ili od lekara dobije h1 ili h2 blokatore, inhibiše (smanjuje) lučenje histamina ili HCl i još više pogoduje razvoju Helicobacter pylori. Sve ovo na kraju vodi ka hipohlorhidriji i komplikacijama varenja hrane u želucu.

CO2, kao gas, uvećava volumen želuca pa je jedan od simptoma osećaj nadutosti, učestalog podrigivanja i slični simptomi. Gas tokom vremena može dovesti do anatomskog pomeranja želuca što omogućava lakše pražnjenje prema jednjaku i produbljivanja simptoma GERB-a. Sve pobrojano vodi finalno u atoniju želuca a posledično može doći i do hijatus hernije (dijafragmalne hernije). Dodajmo sada na sve ovo i ishranu koja je prirodno bogata histaminom i možemo videti kako se krug zatvara.

Ova infekcija u početku može da dovede do erozije zida želuca, mikročireva, kasnije čira a sve ovo može da pređe u karcinom, limfom pa i da se širi dalje na druge organe.

Hipohlorhidrija

Posledice manjka želudačne kiseline, hipohlorhidrije, do kojih dolazi su: nadimanje (nadutost), podrigivanje, gorušica, refluks kiseline (GERB), pojava kandide i bakterijski rast u crevima, slabo varenje proteina, manjak ili nedostatak apetita, sitost nakon unosa vrlo male količine hrane, bol i pečenje u želucu, konstipacija, dijareja, pojava sindroma propustljivih creva (SIBO).

Helicobacter pylori i Candida

Kako je funkcija želudačne kiseline da pored pomaganja pri razgradnji proteina, ubija mikrobe, patogene bakterije i gljivice (npr. kandidu) unete hranom te se često dešava da pacijenti koji imaju Helicobacter pylori imaju i kandidu. Pojava kandide je nastala kako zbog manjka želudačne kiseline tako i zbog tretiranja helikobakterije antibioticima. Ovo je posebno izraženo kod starije populacije jer sa godinama hipohlorhidrija postaje uobičajeno stanje. Pacijenti oboleli od helikobaktera leče infekciju, a često deo simptoma koji prati infekciju helikobakterijom ostaje i nakon lečenja i eliminacije helikobakterije. Oni imaju osećaj da nisu eliminisali helikobakteriju, a u stvari je problem u postojanju infekcije kandidom za koju i ne znaju da imaju. Zato je preporuka da pacijenti koji duže imaju problema sa helikobakterijom obavezno provere i prisustvo kandide kako bi u slučaju infekcije mogli blagovremeno tretirati oba uzročnika.

Oni koji imaju infekciju helikobakterom, a imaju i manjak želudačne kiseline treba da pored terapije za helikobakteriju primenjuju i proizvode koji povećavaju nivo želudačne kiseline kako bi pored poboljšanog varenja sprečili stvaranje povoljnog ambijenta za razvoj helikobakterije i kandide.

HCl-Balans dodatak ishrani
Zatvori

HCl-Balans

2.352,00 din.
Gastrolact-pakovanje
Zatvori

Gastrolact®

4.998,00 din.
Kandifit za_gljivicne_infekcije kandidom
Zatvori

Kandifit

3.600,00 din.
DeHist preparat
Zatvori

DeHist

1.360,00 din.
heliko bakterija i gastritis

Helikobakterija i gastritis

Ljudsko telo je konstantno izloženo uticajima spoljašnje sredine koji uključuju i aktivnost raznovrsnih mikroorganizama.

Pojedine vrste su vrlo zastupljene, a među njima je heliko bakterija (Helicobacter pylori) kojom se smatra da je zaraženo čak 2/3 ljudske populacije.

U većini slučajeva, osobe koje u svom organizmu nose ovu bakteriju nisu svesne njenog prisustva i ne osećaju nikakve simptome ili poteškoće sa zdravljem.

Sa druge strane, heliko bakterija pokreće razvoj oboljenja digestivnog trakta među kojima je gastritis.

ŠTA PREDSTAVLJA GASTRITIS?

Gastritis predstavlja medicinsko stanje koje obuhvata eroziju i upalu sluzokože abdomena, uz moguće simptome poput bolova, nelagodnosti pre i nakon jela, nadutosti, sitosti posle unosa vrlo male količine hrane i usporenog procesa varenja iste.

Postoji akutni i hronični gastritis.

Akutni oblik traje imeđu 2-10 dana, a hronični nedeljama ili čak godinama.

Kada je u pitanju rizična grupa koja najčešće pati od gastritisa, ona u najvećem procentu obuhvata pacijente starije od 50 godina.

Bolest se dijagnostifikuje putem laboratorijskog testiranja uzorka krvi i stolice, testa daha ili endoskopije što zavisi od slučaja do slučaja.

Najčešće, gastritis se razvija pod uticajem heliko bakterije.

HELIKO BAKTERIJA KAO UZROČNIK GASTRITISA

Dugo se smatralo da je gastritis zdravstveni poremećaj izazvan uglavnom nezdravim načinom života, pušenjem, alkoholom i stresom.

Međutim, ispostavilo se da je ova bolest izazvana aktivnošću bakterije Helicobacter pylori u najvećem broju slučajeva, a da navedeni faktori samo pogoršavaju stanje u kome se pacijent nalazi i uvećavaju rizik od komplikacija.

Bez odgovarajuće terapije, infekcija može dalje da izazove formiranje peptičkog ulcera, odnosno čira i kod pojedinaca rak abdomena.

PRENOS BAKTERIJE

Konzumiranjem kontaminirane hrane ili vode najčešće se stvara put prenosa bakterije do zdravog ljudskog organizma i to mahom u periodu ranog detinjstva.

Među namirnicama koje su visokorizične ističe se sveže meso, naročito mleveno, a zatim nepasterizovani mlečni proizvodi i neoprano sveže voće i povrće.

Neadekvatna termička obrada mesa dovodi do infekcije.

Ako pijete vodu koja je neproverena i nepouzdana, rizikujete da unesete bakteriju u svoj organizam.

Takođe, moguć je i prenos patogena sa čoveka na čoveka i to u nehigijenskom životnom prostoru ili višečlanim porodicama.

Kod ovakve transmisije, glavnu ulogu imaju roditelji i bliski rođaci koji bakteriju prenose na mlađe članove, odnosno decu.

Osim u digestivnom traktu, Helicobacter pylori se zadržava i u pljuvačci i fecesu zaražene osobe ili životinje.

RAZVOJ GASTRITISA

Dugotrajna infekcija heliko bakterijom prerasta u gastritis tako što se kolonija bakterija smešta u sluzokožu koja obavija želudac ili creva i tako narušava njenu zaštitnu ulogu.

Tada stvara enzim poznat kao ureaza, koji neutrališe prirodno kiselu sredinu i stvara oštećenja na sluzokoži.

Istovremeno, bakterija podstiče pojačanu produkciju želudačne kiseline koju nauka još uvek nije objasnila.

Na ugroženim delovima dolazi do razvoja upale, tipičnog pratećeg efekta infektivnog procesa, a potom i ostalih tegoba karakterističnih za gastritis.

NAJČEŠĆI SIMPTOMI

Kod brojnih pacijenata gastritis se manifestuje kao asimptomatsko stanje.

Ukoliko su tegobe prisutne, one uključuju bolove različitog inteziteta u predelu abdomena, kao i druge nelagodnosti nalik grčevima i prekomernoj produkciji gasova koja se manifestuje kao nadutost.

Pacijenti osećaju mučninu koja je ponekad praćena povraćanjem.

Prisutan je gubitak apetita, poremećaj varenja unete hrane, kao i dijareja.

Između obroka ili tokom noći mogući su problemi sa pirozom.

Kod ozbiljnih slučajeva mogući su simptomi koji zahtevaju hitnu medicinsku pomoć i nikako se ne smeju ignorisati, a to su prisustvo krvi u sadržaju izbačenom povraćanjem ili defekacijom i anemija.

TRETIRANJE GASTRITISA

Otkriće heliko bakterije značajno je olakšalo određivanje i sprovođenje odgovarajuće terapije, a uz to i brže postizanje željenih rezultata.

Konvencionalna medicina određuje antibiotike i antacide za eliminaciju heliko bakterije i regulisanje stvaranja želudačne kiseline.

Međutim, postoje prirodna sredstva koja su jednako efektna i mogu zameniti ovakve medikamente ili služiti kao dopuna, naravno uz prethodnu konsultaciju sa lekarom.

PRIRODNA REŠENJA ZA GASTRITIS I HELIKO BAKTERIJU

 • ĐUMBIR  u formi svežeg korena poznat je po sposobnosti ublažavanja mučnine i sprečavanja povraćanja i to je korisno pacijentima sa heliko bakterijom i gastritisom. U okviru jedne studije, utvrđeno je da aktivni sastojak gingerol ubija čak 19 različitih tipova ove bakterije. Pripremite čaj tako što ćete kuvati 10 minuta kašičicu tanko sečenog đumbirovog korena u 500ml vode. Procediti, sačekati malo da se prohladi i dodati pola kašičice meda. Popiti dobijenu količinu čaja u dva puta.
 • KAMILICA  smiruje postojeću upalu i uopšte poboljšava rad digestivnog trakta. Istovremeno, ova lekovita biljka redukuje bolove i grčeve bez obzira na jačinu i eliminiše neprijatan osećaj mučnine. Polisaharidi iz kamilice stimulišu rad imunološkog sistema, olakšavaju proces varenja hrane i pomažu u prevenciji čireva. Stavite 250ml vode da proključa pa sklonite sud sa strane i u njega dodajte šaku svežih ili sušenih cvetova kamilice. Nakon 10 minuta procedite čaj i popijte ga. Piti 2-3 puta dnevno.
 • JOGURT  je mlečni proizvod nastao fermentacijom, odnosno mlečnim vrenjem. U njegovom sadržaju nalaze se probiotske bakterije koje povoljno deluju na čitav sistem organa za varenje i pomažu u tretiranju infekcije koju izaziva heliko bakterija, kao i srodnih stanja poput gastritisa. Pomaže u održavanju zdrave crevne flore i samim tim neometane probave. Što je proizvod svežiji sadrži veći procenat korisnih bakterija. Možete ujutru za doručak ili uveče pojesti jednu čašu probiotskog jogurta sa ovsenim pahuljicama.
 • ŠARGAREPA  sadrži dosta vitamina A zbog kojeg sprečava stvaranje peptičkog ulcera i raka abdomena kod pacijenata sa gastritisom. Svež koren šargarepe u svom sastavu ima mnoštvo protivupalnih sastojaka koji takođe smanjuju jačinu bolova i nadutost. Pomešati 200ml soka od šargarepe, 200ml gela iz lista aloe vera i 200g meda. Uzimati svakodnevno tri puta po jednu malu kašičicu smeše i to narednih 30 dana. Ukoliko želite da ponovite tretman, morate pre toga napraviti pauzu u trajanju od 14 dana.
 • KOKOSOVA VODA  je bogata vitaminima i mineralima koji blagotvorno deluju na digestivni trakt i pomažu pri tretiranju gastritisa. Reguliše stvaranje želudačne kiseline, eliminiše heliko bakteriju i hidrira čitav organizam pružajući mu neophodnu dozu elektrolita. Pacijentima sa heliko bakterijom i gastritisom se često za piće preporučuje upravo kokosova voda. Prepolovite kokos i izvadite belo kokosovo meso iz kore. Odmerite pola čaše i izblendajte sa 400ml filtrirane vode. Podeliti u dve doze u toku dana i popiti.
 • TIMIJAN  je koristan kod snažnih abdominalnih bolova, stvaranja suvišnih gasova i poremećaja varenja kod osoba sa gastritisom uzrokovanim aktivnošću mikroorganizma Helicobacter pylori. Opušta napete stomačne mišiće i smanjuje produkciju kiseline. Takođe je dobar za borbu protiv dijareje koja je takođe jedan od simptoma upale sluzokože creva ili želuca. Antiinflamatorno i antibakterijsko delovanje timijana značajno je kod tretiranja heliko bakterije. Kašičicu sušene biljke preliti sa 200ml proključale vode. Poklopiti sud i ostaviti deset minuta da odstoji. Nakon toga, procediti čaj i popiti. Uzimati tri puta dnevno.
 • MENTA, i to u formi čaja, često se koristi za gastritis i heliko bakteriju. U svom sastavu ima aktivnu komponentu poznatu kao mentol i upravo ona joj daje specifičnu aromu i lekovitost. Menta će pacijente osloboditi nadutosti i bolova. 10 svežih listića biljke preliti sa 200ml vrele, prethodno prokuvane vode. Posle 15 minuta stajanja procediti i popiti. Piti jednom ili dva puta dnevno.

ISHRANA OSOBA SA GASTRITISOM

Dijeta pacijenata sa gastritisom i heliko bakterijom koja ga pokreće zasniva se na eliminaciji namirnica koje pogoršavaju tegobe i dodatno remete rad organa za varenje.

Zato zaboravite na prženu hranu, ljutu hranu, jake začine, kafu, energetska pića i alkohol.

Kada su u pitanju opcije koje su bezbedne ili blagotvorno deluju na osetljiv digestivni trakt, pre svega imajte na umu da morate redovno jesti, uzimati manje porcije i pažljivo žvakati svaki zalogaj pre gutanja.

Od voća se preporučuju jabuke i bobičasti plodovi, a od povrća spanać, kelj, celer i crni luk.

U jelovnik uključite i proizvode od soje i mahunarke.

VAŽNE PREVENTIVNE MERE

Svakako, da bi izbegli zdravstveni problem kao što je gastritis neophodno je da izbegnete kontakt sa uzročnikom, odnosno mikroorganizmom Helicobacter pylori.

Promene u svakodnevnim navikama i jednostavni koraci ključni su za uspešnu prevenciju i zato se posebno ističe sledeće:

 • Perite ruke mlakom vodom i sapunom pre i posle pripreme jela, pre i posle konzumiranja jela, nakon korišćenja toaleta, posle kontakta sa životinjama, nakon menjanja pelena..
 • Vodite računa da tokom pripreme jela temeljno operete voće i povrće i pravilno termički obradite meso da bi ubili bakterije, a takođe je važno kad završite pripremu jela detaljno očistiti korišćeno posuđe, kuhinjski pribor i površine u kuhinji.
 • Pijte samo vodu čija se čistoća redovno kontroliše i koja je garantovano bezbedna za piće.
 • Prestanite da pušite jer toksini iz duvanskog dima dodatno iritiraju upaljenu sluzokožu želuca i creva.
 • Naučite da se izborite sa stresom, jer on takođe pogoršava vaše trenutno stanje i putem pozitivnih misli, fizičke aktivnosti i hobija rasteretite svoje telo i um.

ZAKLJUČAK

Još uvek je nejasno zbog čega kod nekih ljudi uopšte nema zdravstvenih smetnji zbog prisustva mikroorganizma Helicobacter pylori, a zašto se pojedini zaraženi suočavaju sa gastritisom i drugim medicinskim stanjima kao što je npr. peptički ulcer ili rak želuca.

Čak i ako nemate simptome, a utvrđeno je da ste nosilac bakterije, potrebna vam je terapija da u budućnosti ne dođe do pogoršanja zdravlja i potencijalnih komplikacija.

Ubrzo nakon uzimanja prepisanih medikamenata, posebno u kombinaciji sa prirodnim sredstvima i metodama, primetni su pozitivni rezultati i dolazi do olakšanja.

Efikasan proizvod koji uklanja Heliko bakteriju i sve probleme koje ona izaziva, bez štetnih posledica.
Gastrolact-pakovanje
Zatvori

Gastrolact®

4.998,00 din.

Reference:

https://www.msdmanuals.com/professional/gastrointestinal-disorders/gastritis-and-peptic-ulcer-disease/

https://wexnermedical.osu.edu/digestive-diseases/h-pylori-gastritis

https://www.rileychildrens.org/health-info/peptic-ulcers-gastritis-helicobacter-pylori

 

Heliko bakterija u trudnoći

Heliko bakterija u trudnoći

Heliko bakterija je samo jedan od brojnih patogena koji borave unutar ljudskog organizma.

Često nismo ni svesni njenog prisustva, ali slučajeva infekcije koju prate neugodne tegobe i moguće komplikacije ipak ima mnogo.

Infektivne bolesti koje uzrokuje heliko bakterija su veoma zastupljene i do kontakta sa patogenom dolazi već u ranom detinjstvu.

S obzirom da su oba pola pod rizikom, bez obzira na godine, među pacijentima se nalaze i trudnice.

Već neko vreme se istražuje uticaj heliko bakterije na organizam žena u gestacijskom periodu i na mnoga pitanja još uvek nema jasnih odgovora.

HELIKO BAKTERIJA KAO UZROČNIK INFEKTIVNIH OBOLJENJA

Helicobacter Pylori unosi se u telo iz spoljašnje sredine i to putem usne duplje najčešće pomoću prljavih ruku, zagađene hrane i nečiste vode.

Bakterija dospeva u digestivni trakt koji postaje njeno novo stanište.

Ona može da miruje i bude neprimetna godinama tako da zaražena osoba ne bude svesna njenog postojanja.

Nakon što heliko bakterija ošteti osetljivu sluzokožu organa za varenje dolazi do neprijatnih simptoma koje nikako ne treba ignorisati, već postojeći zdravstveni problem treba tretirati na vreme.

DIJAGNOSTIKOVANJE HELIKO BAKTERIJE KOD TRUDNICA

Ako postoji sumnja da postoji infekcija uzrokovana bakterijom Helicobacter Pylori, potrebno je uraditi testove koji će pokazati da li postojeće tegobe pokreće upravo taj mikroorganizam.

Laboratorijsko testiranje uzorka krvi ili fecesa sasvim je dovoljno da se kod trudnice utvrdi infekcija heliko bakterijom.

Test krvi pokazuje prisustvo antitela izgrađenih u borbi protiv patogena, dok stolica predstavlja pokazatelja trenutne infekcije.

Pregledi poput biopsije i testa daha se ne preporučuju  tokom trudnoće zbog izlaganja radijaciji i anesteziji.

TRUDNIČKA HIPERMEZA I HELIKO BAKTERIJA

Pojedine studije pokazale su da postoji jaka veza između aktivnosti mikroorganizma Helicobacter Pylori i intezivne jutarnje mučnine karakteristične za trudnoću i poznate pod nazivom trudnička hiperemeza.

Naučnici sa Univerziteta zdravstvenih nauka u Ponceu u Portoriku utvrdili su da 83% trudnica sa dijagnostikovanom trudničkom hiperemezom imaju pozitivan nalaz pri testiranju na heliko bakteriju.

Kod ovog stanja, trudnice gotovo svako jutro imaju problem sa mučninom i izbacivanjem želudačnog sadržaja putem povraćanja, a tu su i druge pojave nalik nutritivnoj deficijenciji, gubitku telesne težine i poremećaj metaboličkih procesa.

Ukoliko se ovo dešava i u vašem slučaju, potrebno je da što pre utvrdite da li ste pozitivni na heliko bakteriju i započnete terapiju.

ANEMIJA IZAZVANA DEFICIJENCIJOM GVOŽĐA I HELIKO BAKTERIJA

U svakom slučaju, nevezano da li je uopšte infekcija prisutna, trudnice su svakako pod visokim rizikom od deficijencije gvožđa u organizmu i anemije koja nastaje kao rezultat manjka ovog važnog minerala.

Dolazi do pada broja eritrocita koji transportuju kiseonik do svih ćelija u telu.

Simptomi ovog stanja su slabost tela, bleda koža, neujednačeni otkucaji srca, kratkoća daha, hladne šake i stopala i glavobolje.

Heliko bakterija sprečava normalnu apsorpciju gvožđa unetog putem ishrane ili suplementacije i zbog toga je neophodno što pre tretirati je da se ne bi još više pogoršalo zdravlje trudnice i ugrozio plod.

Takođe, sve vreme treba voditi računa o dnevnom unosu gvožđa koje je ženi u gestacijskom periodu potrebno u duplo većoj dozi nego ranije pre začeća.

PREEKLAMPSIJA I HELIKO BAKTERIJA

Stanje koje se naziva preeklampsija javlja se u drugoj polovini gestacijskog perioda i verovatnoća da će se razviti je 20% veća ukoliko je u telu prisutan mikroorganizam Helicobacter Pylori.

Dešava se da infekcija zahvata krvne sudove i usled pojačane upale koja je prati pojavljuju se simptomi poput hipertenzije, prisustva belančevina u mokraći i otoka.

Ukoliko se kod trudnice utvrdi preeklampsija, a uz to postoji i infekcija heliko bakterijom, potrebno je što pre otpočeti proces lečenja i pratiti stanje i majke i bebe.

RESTRIKCIJA FETALNOG RASTA I HELIKO BAKTERIJA

Jedna od studija svojim rezultatima potvrdila je povećan rizik od restrikcije fetalnog rasta za 7% kod trudnica sa heliko bakterijom.

Ova pojava podrazumeva formiranje fetusa sa visinom i težinom manjom od proseka u određenom periodu trudnoće.

Restrikcija fetalnog rasta može otpočeti u bilo kom mesecu trudnoće.

On ne utiče samo na uopšten rast, već i na razvoj ćelija, tkiva i organa.

Osim heliko bakterije, uzročnici restrikcije fetalnog rasta mogu biti i bolest krvnih sudova ili dijabetes kod majke, autoimune bolesti, dugoročni poremećaj rada bubrega, loša ishrana, pušenje, alkohol i problemi sa telesnom težinom.

Faktori kod fetusa koji mogu biti presudni za umanjen rast i razvoj su blizanačka trudnoća ili trudnoća gde majka nosi tri ili više plodova.

Isto tako, presudni su i genetski poremećaji i druge infekcije koje ne uključuju heliko bakteriju.

DA LI PLOD MOŽE BITI INFICIRAN HELIKO BAKTERIJOM?

Tokom trudnoće i dojenja postoji mali rizik od prenosa heliko bakterije na bebu.

U stvari, većina istraživanja pokazuju da organizam majke u gestacijskom periodu, ukoliko je bila inficirana bakterijom Helicobacter Pylori, stvara antitela koja prenosi na fetus i tako mu stvara zaštitu od infekcije.

TRETIRANJE HELIKO BAKTERIJE TOKOM GESTACIJSKOG PERIODA

Asimptomatske infekcije, kojih ima najviše kada je u pitanju heliko bakterija, obično se ne leče i kao takve retko predstavljaju opasnost za trudnicu ili plod.

Međutim, bilo kakve tegobe izazvane aktivnošću patogena ili poremećaj zdravstvenog stanja zahtevaju terapiju određenu od strane lekara specijaliste koji će pomno pratiti stanje majke i deteta tokom sprovođenja iste.

Za to vreme moguće je koristiti i prirodne metode, koje su bezbedne i efektne, a lekar će doneti odluku ukoliko su trudnici potrebne i da li će u njenom slučaju pružiti adekvatnu pomoć.

DELOTVORNI PRIRODNI RECEPTI

 • Prokuvati dve šolje vode i dodati komad đumbira debljine oko 2.5 cm. Kuvati 15 minuta, a zatim skloniti posudu i ostaviti da čaj stoji još 15 minuta. Procediti i popiti bez zaslađivača u dva puta. Đumbir otklanja neugodan osećaj mučnine, a poboljšava varenje i apsorpciju hranljivih materija. Koren đumbira se odlično pokazao i u borbi protiv heliko bakterije.
 • Sa 200ml ključale vode preliti kašiku mlevenih semenki lana. Nakon što smeša odstoji 2-3 sata, uzimati po jednu supenu kašiku pre svakog obroka. Lanene semenke su pune vlakana i lako svarljive, a uz to sadrže nutrijente značajne za trudnice. Pomažu u obnavljaju oštećene sluzokože i smanjuje bolove u predelu abdomena.
 • Isecite suve smokve na četvrtine, rasporedite ih u teglu i prelijte kvalitetnim maslinovim uljem. Nakon 40 dana stajanja svako jutro pojesti po jednu smokvu. Ova kombinacija je sjajna za ublažavanje tegoba koje prate infekciju heliko bakterijom i mogu je koristiti i trudnice. Korisna je za sve vrste crevnih oboljenja. Smokve su bogate hranljivim vlaknima kao i elementima koji su bitni za razvoj ploda poput magnezijuma i kalcijuma.
 • U blenderu izmiksajte 4 šargarepe, jednu zelenu jabuku i jedan krastavac uz malo vode. Svaki dan popiti dobijen napitak. Šargarepa je moćni antiseptik i takođe ima antibakterijsko delovanje. Osim toga, podstiče razvoj kostiju, kože, očiju i zuba kod fetusa. Vlaknasta jabuka smanjuje stvaranje želudačne kiseline i nadutust, a krastavac ima isti efekat i uz to reguliše krvni pritisak i sprečava abnormalnosti koje mogu nastati razvojem ploda.

ISHRANA ZA TRUDNICE SA HELIKO BAKTERIJOM

S obzirom na svoje stanje, potrebno je da birate namirnice koje neće dodatno stimulisati lučenje kiseline, a obezbediće hranljive materije koje su nepohodne za razvoj fetusa.

Prvi, važan korak jeste izbegavanje hrane koja podstiče produkciju želudačne kiseline i ugrožava oštećenu sluzokožu.

Dok se lečite od infekcije heliko bakterijom, a naročito tokom trudnoće, zaboravite na jake začine, masnu hranu, gotova jela i mesne prerađevine.

Jedite sveže voće i povrće koje u svom sastavu ne sadrži kiseline.

Ono se lako vari, a hranljive materije koje obezbeđuju se brzo apsorbuju i koriste od strane trudnice i ploda.

Izvori omega-3 i omega-6 zdravih masnih kiselina smanjiće postojeću upalu i sprečiti dalje širenje bakterije, a to su meso ribe, maslinovo ulje i seme lana.

Masne kiseline iz ove dve grupe važne su i za razvoj nervnog sistema fetusa.

Jačinu i učestalost pratećih simptoma infekcije značajno će redukovati i probiotici i vratiti normalnu i balansiranu crevnu floru.

KORISNI SAVETI

 • Vodite računa o ličnoj higijeni.

Na ovaj način ćete sprečiti nove infekcije i ubrzati tretiranje postojećih, uključujući i onu koju pokreće heliko bakterija. Posebno je bitno da redovno perete ruke mlakom vodom i sapunom.

 • Ukoliko ste pušač, što pre se rešite ove ružne navike.

Prekinite sa korišćenjem duvanskih proizvoda da bi izbegli dalja oštećenja na ugroženim organima digestivnog trakta i smanjili rizik od anomalija ploda. Takođe, izbegavajte i pasivno pušenje, odnosno udisanje duvanskog dima u prisustvu drugih pušača.

 • Alkohol takođe zaboravite.

Uzimanje alkoholnih pića, pogotovo u većim količinama, veoma je opasno za trudnicu i plod. Osim što će se pogoršati simptomi infekcije heliko bakterijom, postoji verovatnoća da će se desiti restrikcija fetalnog rasta, problemi sa pamćenjem i učenjem kod deteta u budućnosti ili čak spontani pobačaj.

 • Hronični stres utiče na pojačanu produkciju želudačne kiseline, a takođe je štetan za razvoj bebe.

Trudnoća je poseban period života svake žene i često je praćen stresom koji je moguće kontrolisati na više načina. Spavajte, budite odmorni i ne ustručavajte se da zatražite pomoć i podršku od najbližih.

ZAKLJUČAK

Uz praćenje stručne osobe, buduća majka će uspešno i bez posledica izneti trudnoću i osloboditi se neugodne heliko bakterije.

Lekarska pomoć je važna i nikako ne dolazi u obzir samostalno lečenje kod kuće bez prethodnog savetovanja sa licem koje je odgovorno za zdravlje vas i vaše bebe.

Rešenja iz prirode ima mnogo, a ona su u ovom posebnom slučaju potpuno sigurna samo nakon procene lekara.

Efikasan proizvod koji uklanja Heliko bakteriju i sve probleme koje ona izaziva, bez štetnih posledica.
Gastrolact-pakovanje
Zatvori

Gastrolact®

4.998,00 din.

Reference:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3921475/

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2020.00575/full

da li je prenosiva heliko bakterija

Da li je Heliko bakterija prenosiva

Kontakt ljudskog tela sa mikroorganizmima dešava se svakodnevno.

Oni mogu boraviti unutra potpuno neprimetno ili uzrokovati infektivne bolesti.

U najčešće se svakako ubraja heliko bakterija.

U industrijalizovanim državama smatra se da je 50% odraslog stanovništva zaraženo heliko bakterijom, dok se u zemljama u razvoju nalazi čak 90% inficiranih ljudi.

Postavlja se pitanje zbog čega je ovaj mikroorganizam toliko zastupljen u ljudskoj populaciji.

Naučnici su se zapitali i kako dolazi do transmisije i došli su do nekih mogućih odgovora.

ŠTA JE HELIKO BAKTERIJA?

Heliko bakterija (Helicobacter Pylori) predstavlja gram-negativnu bakteriju spiralnog oblika.

Opstaje na temperaturi između 30-37 °C i zato je organizam bilo kog toplokrvnog organizma, poput životinja ili čoveka, idealno okruženje za njeno preživljavanje i razmnožavanje.

Nakon što dospe unutar ljudskog tela, uglavnom putem usne duplje, ovaj mikroorganizam formira svoje kolonije u sklopu sluzokože organa za varenje i drugih tkiva koja pripadaju ovom sistemu.

Prvi deo digestivnog trakta koji postaje inficiran jeste tanko crevo, a bakterija koristi svoj bič da bi se pokretala i smestila unutar sluzokože koja obavija organe za varenje i tako pokrenula upalni proces.

Zajedno sa upalom javlja se infekcija.

Heliko bakterija uspešno opstaje u kiseloj sredini digestivnog trakta jer stvara supstance koje je neutralizuju.

One su toksične za ćelije našeg tela.

Na sličan način, Helicobacter Pylori može da podstiče preteranu produkciju želudačne kiseline.

FAKTORI RIZIKA

Heliko bakterija je zastupljena u svim delovima sveta, a naročito u zemljama u razvoju.

Infekcija nije sezonskog karaktera i do prodiranja u zdrav organizam može doći bilo kad, u bilo koje doba godine.

Istraživanja su pokazala da do infekcije dolazi već u ranom detinjstvu.

Život u nehigijenskom okruženju ili višečlanoj porodici, kao i konzumiranje neproverene i nepouzdane hrane i vode, smatraju se čestim faktorima rizika.

Smatra se i da genetika ima određen uticaj.

TRANSMISIJA

Heliko bakterija smatra se mikroorganizmom koji je zarazan, odnosno može se preneti kontaktom između dve osobe ili sa životinje na čoveka.

Pacijenti mogu širiti infekciju bez obzira da li imaju simptome ili ne.

Do nedavno je ispitivano kako se heliko bakterija prenosi među ljudima, a neka od njih i dalje traju da bi se preciznije utvrdile neke od teorija.

Postoji više načina za koje se smatra da su mogući za dalje širenje infekcije:

 • PLJUVAČKA  inficiranog pacijenta sadrži bakterije Helicobacter Pylori te je on putem poljupca ili oralnog seksa može preneti drugoj, zdravoj osobi. Putem usne duplje bakterija ulazi u organizam i u njoj se takođe dugo zadržava i opstaje. 90% zaraženih osoba prenosi infekciju dalje upravo putem pljuvačke. Usta se smatraju rezervoarom bakterija i tokom ispitivanja stručnjaci su uzimali upravo uzorke pljuvačke od pacijenata da bi kultivisali i detaljno proučavali mikroorganizam.
 • ZAGAĐENA HRANA  predstavlja put prenosa infekcije ukoliko se ne upotrebljava ili čuva na pravilan način. Tu se između ostalog misli na nedovoljno termički obrađenu hranu, neadekvatno odlaganje i neoprano sveže voće i povrće. Nekoliko studija je utvrdilo transmisiju heliko bakterije upravo putem kontakta sa zaraženim namirnicama i njihovim konzumiranjem. Najviše je analizirano mleko da bi se otkrio uzrok čestih slučajeva zaraze u detinjstvu, a zatim i meso i povrće.
 • ZAGAĐENA VODA  je jedan od spoljnih faktora koji u mnogim slučajevima utiče na prenos heliko bakterije. Naime, mikroorganizam je putem epidemioloških studija detektovan u neproverenim izvorima vode koju ljudi koriste za konzumiranje i ličnu higijenu. Usled nedostatka informacija ili nepromišljenosti, osobe koje su tu vodu koristile postaju prenosnici zaraze. Čak 85% ispitanih izvora u svom sastavu imalo je upravo heliko bakteriju.
 • ODSUSTVO LIČNE HIGIJENE  takođe se smatra razlogom zbog kojeg se javlja infekcija heliko bakterijom. Primera ima zaista mnogo – kontakt prljavim rukama sa ustima, neredovno pranje zaprljanih ruku, korišćenje nepouzdanih izvora vode za kupanje… Nehigijenski uslovi za život generalno drastično uvećavaju verovatnoću da će doći do zaraze. U siromašnim državama i zemljama u razvoju se često dešava da je higijena kod stanovnika na niskom nivou i zbog toga se stvaraju uslovi za širenje zaraze.

SIMPTOMI INFEKCIJE

Ne reaguje svaki organizam isto na prisustvo i aktivnost mikroorganizma Helicobacter Pylori.

Mnogi ljudi neće osetiti bilo kakve znakove postojanja patogena (oko 35% pacijenata), niti će zbog njih trpeti bilo kakve posledice ili zdravstvene poremećaje.

Drugi će se ipak suočiti sa ozbiljnim komplikacijama među kojima su upala sluzokože abdomena, smanjen nivo trombocita u krvotoku i čir na želucu.

Ukoliko simptomi postoje, najčešće su oni povezani sa problemima digestivnog trakta.

Pacijenti primećuju nelagodnost i bol u gornjem delu abdomena i to uglavnom u jutarnjim časovima.

Dolazi do mučnine koja može biti praćena povraćanjem, kao i nadutosti usled prekomernog stvaranja gasova.

Javljaju se gubitak apetita i nagli pad telesne težine.

Pojedini simptomi zahtevaju hitnu medicinsku pomoć, a to su povraćanje želudačnog sadržaja uz prisustvo krvi i feces crne boje.

DIJAGNOSTIKOVANJE

Postoje procedure i testovi koji se obavljaju da bi se utvrdilo prisustvo mikroorganizma Helicobacter Pylori kod pacijenata.

Mahom, laboratorijski pregled uzorka krvi ili fecesa će utvrditi da li je ova bakterija odgovorna za tegobe koje pacijent oseća.

Tada je moguće ustanoviti postojeću infekciju ili postojanje antitela formiranih nakon izlečenja.

Analiza fecesa daje nešto preciznije rezultate od testa uzorka krvi i sa njom se otkrivaju antigeni povezani sa aktivnošću bakterije.

Jedna od metoda koja se primenjuje i kod dece i kod odraslih jeste test daha.

Pre nego što on počne, pacijent guta smešu u obliku pilule ili tečnost koja sadrži ureu sa ugljenikom.

Ako postoji infekcija, izdisanjem vazduha ugljenik se oslobađa iz pluća.

Ređe, radi se endoskopija kod koje doktor koristi cevasti instrument endoskop i pomoću njega proverava nepravilnosti u radu gornjeg digestivnog trakta.

KOLIKO JE HELIKO BAKTERIJA OPASNA?

Novija istraživanja povezala su razvoj gastritisa i čira na želucu ili dvanestopalačnom crevu sa prisustvom i aktivnošću heliko bakterije.

Svetska zdravstvena organizacija je 1994. godine klasifikovala Helicobacter Pylori kao kancerogen prvog reda.

Ova odluka je doneta nakon potvrde da hronični gastritis uzrokovan razvojem infekcije heliko bakterijom može da bude praćen opasnom komplikacijom poput raka želuca.

Helicobacter Pylori može biti i jedan od pokretača razvoja raka jednjaka.

POMOĆ IZ PRIRODE U BORBI PROTIV HELIKO BAKTERIJE

1. MASLINOVO ULJE

Maslinovo ulje ima veoma jako antibakterijsko delovanje što je dokazano u studiji iz 2007. godine.

Od velikog je značaja kod lečenja čak 8 tipova ove bakterije od kojih su 3 rezistentni na antibiotike.

Bitna osobina maslinovog ulja jeste sposobnost smanjenja inteziteta postojeće upale, ali i očuvanja stabilnosti u kiseloj sredini sistema organa za varenje.

Osim toga, ova vrsta ulja je bogata antioksidansima i zbog toga ima pozitivan uticaj na rad imuniteta, što je važno za  brži oporavak organizma od infekcije.

2. MED je prirodno sredstvo za tretiranje bakterijskih infekcija

Med je poznat pčelinji proizvod i prirodno sredstvo za tretiranje bakterijskih infekcija.

Vekovima se koristi kao lek iz prirode protiv tegoba vezanih za probavu.

Sprečava dalji razvoj bakterija u epitelnim ćelijama sluzokože abdomena.

Smanjuje upalne procese u organizmu i podstiče regeneraciju oštećenog tkiva.

Industrijski med vam neće biti od pomoći i zato tražite kvalitetan, sirov proizvod kod pouzdanih pčelara.

Industrijski med sadrži dodate šećere i u toj formi je potpuno beskoristan.

3. BELI LUK

Beli luk je u našem narodu dobro poznat kao delotvoran prirodni antibiotik koji je od velikog značaja kod lečenja i hroničnih oblika bakterijskih infekcija, a ni infektivna oboljenja izazvana prisustvom heliko bakterije nisu izuzetak.

Aktivni sastojci čenova belog luka ciljno deluju na bakterije i eliminišu ih.

Primećuje se smanjenje tegoba koje prate infekciju poput formiranja gasova, što se primetno redukuje konzumiranjem svežeg, izgnječenog belog luka.

Beli luk jača i stabilizuje imunološki sistem, a uz to podstiče uklanjanje toksina iz tela.

4. KURKUMA

Kurkuma je začin intezivne žute nijanse i vredan, univerzalni sastojak mnogih recepata tradicionalne medicine za raznovrsne bakterije.

Najvažnija komponenta zbog koje se kurkuma toliko vrednuje jeste kurkumin.

On se ponaša kao imunomodulator i prirodno antibakterijsko sredstvo i zato je poželjan u tretiranju infekcije koja uključuje Helicobacter Pylori.

Ne dozvoljava bakterijama da se dalje razvijaju i razmnožavaju, olakšava varenje unete hrane i ubrzava metabolizam.

Reguliše rad jetre i stimuliše oslobađanje žuči, istovremeno smanjujući rizik od pojave raka.

PREVENTIVA JE NAJBOLJA ZAŠTITA

 • Vodite računa o ličnoj higijeni. Posebno se naglašava važnost redovnog pranja ruku mlakom vodom i sapunom, a ukoliko ova sredstva nemate u blizini preporučuje se da koristite i sa sobom nosite antibakterijski gel za suvo pranje.
 • Takođe redovno čistite okruženje u kome živite, radite i spavate. Naravno, nema potrebe da preterujete jer bakterija ne može da preživi u vazduhu.
 • Posvetite pažnju ishrani i pripemi jela. Nemojte unositi hranu koja će još više iritirati osetljivu sluzokožu (suvišna masnoća i jaki začini) i pravilno postupajte sa namirnicama prilikom obrade i čuvanja.
 • Pijte samo filtriranu, pročišćenu vodu. Samo u tom obliku ona je bezbedna za konzumiranje i korišćenje u druge svrhe.

ZAKLJUČAK

U pripremi su vakcine koje su trenutno u fazi ranog testiranja.

Dok one ne postanu dostupne svima, preventiva ostaje najbolja mera zaštite.

Kada je u pitanju sam proces lečenja, on u proseku traje oko 14 dana i nakon tog perioda organizam je regenerisan i oslobođen od bakterija.

Pored standardne terapije, razgovarajte sa svojim lekarom o primeni prirodnih metoda radi što boljih rezultata i bržeg oporavka.

Čak i kad primetite da su tegobe ublažene ili su iščezle, vi i dalje možete da prenosite zarazu dok se odgovarajućim testovima ne dokaže da ste negativni na heliko bakteriju.

Efikasan proizvod koji uklanja Heliko bakteriju i sve probleme koje ona izaziva, bez štetnih posledica.
Gastrolact-pakovanje
Zatvori

Gastrolact®

4.998,00 din.

Reference:

https://www.medicinenet.com/is_h_pylori_contagious/article.htm

https://www.healthline.com/health/h-pylori-contagious

Heliko bakterija kao uzročnik gastritisa i peptičkog ulkusa

Heliko bakterija kao uzročnik gastritisa i peptičkog ulkusa

Ranije, smatralo se da su za gastritis i pojaču čireva na želucu i dvanaestopalačnom crevu odgovorni faktori kao što su pušenje i stres, da bi početkom osamdesetih godina prošlog veka Beri Maršal i Robin Waren otkrili pravog uzročnika.

U pitanju je heliko bakterija, jedan od brojnih mikroorganizama koji se iz spoljašnje sredine nastanjuje u čovekovom organizmu gde može da miruje čitav njegov životni vek ili da se aktivira.

Svojim ponašanjem heliko bakterija može ozbiljno da ugrozi čitav sistem organa za varenje, ali su ipak dostupna brojna sredstva za njeno tretiranje i mnoga od njih potiču iz prirode.

ŠTA JE HELIKO BAKTERIJA

Helicobacter Pylori ili heliko bakterija predstavlja gram negativnu bakteriju spiralnog oblika koja prodire u ljudski organizam iz spoljašnjosti, a nastanjuje se u sklopu digestivnog trakta.

Njoj uopšte ne smeta kisela sredina, jer se lako adaptira, a još lakše menja okruženje u kom obitava u svoju korist.

Ona ispušta toksične produkte kao što je citoksin i negativno utiče na sluzokožu želuca i creva.

Prelazak mikoroorganizma Helicobacter Pylori iz stanja mirovanja u aktivno razmnožavanje i delovanje uglavnom počinje stvaranjem upalnog procesa u sklopu digestivnog trakta.

Smatra se da čak dve trećine ljudske populacije u sebi nosi heliko bakteriju.

Deo zaraženih nije svestan prisustva ovog mikroogranizma u sebi, a ostali pak osećaju simptome infekcije i poremećaja rada organa zaduženih za varenje unete hrane.

KAKO ZDRAVA OSOBA MOŽE DA SE INFICIRA?

Smatra se da pacijenti sa Helicobacter Pylori infekcijom dolaze u dodir sa samom bakterijom u najranijem detinjstvu putem prljavih ruku.

Vaš digestivni trakt na nekoliko načina može postati novi dom heliko bakterije.

Život u nehigijenskim uslovima i kontakt sa kontaminiranom hranom i vodom predstavljaju najčešći vid kontakta sa ovim mikroorganizmom.

Moguć je i prenos sa osobe na osobu i to uglavnom putem pljuvačke i fekalija.

I izmet životinja može da sadrži heliko bakteriju.

HELIKO BAKTERIJA KAO UZROČNIK GASTRITISA I PEPTIČKOG ULKUSA

Helicobacter Pylori je odgovorna za postojanje 90% čireva na dvanaestopalačnom crevu i želucu, kao i 80% slučajeva gastritisa.

Pre nego što je ovaj mikroorganizam otkriven, medicinski stručnjaci su bili ubeđeni da hroničan stres, duvanski dim i loša ishrana uzrokuju ovakva oboljenja, da bi se na kraju utvrdilo da ovi faktori zapravo komplikuju bolest koja je već otpočela da se razvija delovanjem heliko bakterije.

Gastritis nastaje nakon upale ugrožene sluzokože. Dolazi do promena u sastavu tkiva koje čini sluzokožu i gube se ćelije koje imaju zaštitnu ulogu.

Netretiran gastritis može uticati da takve ćelije postanu kancerogene i da se vremenom pojavi rak.

U zavisnosti od uzročnika, postoje tri tipa gastritisa.

Tip B izaziva upravo Helicobacter Pylori i on je najdominantniji kod pacijenata.

Ostala dva tipa su gastritis u formi autoimunog oboljenja (tip A) i gastritis koji potiče usled delovanja hemijskih iritanata (tip C).

Javljanjem peptičkog ulkusa prethodi dugoročno stvaranje oštećenja na sluzokoži želuca i creva od strane heliko bakterije.

Ispuštaju se manje količine želudačne kiseline koja nagrizanjem osetljivog tkiva dovodi do formiranja otvorene rane, koja je poznata kao čir ili peptički ulkus.

Sluzokoža inače ima zaštitnu ulogu protiv kiseline i njeno probijanje dovodi do pojave oštećenja.

Bol koji prati čir može biti različitog inteziteta i trajati od nekoliko minuta do nekoliko sati.

Veoma je specifičan i širi se od abdomena ka vratu i nazad do pupka kroz kičmu.

SIMPTOMI KOJI UKAZUJU NA POSTOJANJE HELIKO BAKTERIJE

Ova bakterija ne mora da remeti zdravlje zaražene osobe i često je njeno prisustvo asimptomatsko.

Većina slučajeva je upravo ovakva, a heliko bakterija ne mora uopšte ni da izazove bilo kakve znakove infekcije i upale do kraja životnog veka organizma u kojem boravi.

Još uvek nije sa sigurnošću utvrđeno zbog čega se ovo dešava i zašto neki ljudi trpe tegobe, a neki ne.

Ukoliko su simptomi prisutni, kao najčešći izdvajaju se upravo promene vezane za rad sistema organa za varenje u vidu nadutosti, grčeva, abdominalnih bolova i gasova.

Neretko, dolazi do mučnine i povraćanja želudačnog sadržaja.

Tokom vremena, nastupaju malaksalost i smanjenje apetita.

Broj leukocita ima tendenciju opadanja.

Dolazi do promena u stolici, koja može biti ređa i tamnija nego inače.

Pacijenti imaju probleme i sa gorušicom i lošim zadahom.

TEST NA HELIKO BAKTERIJU

Ukoliko sumnjate da u Vašem slučaju poremećaj varenja, promene u stolici i neprijatan osećaj u predelu abdomena izaziva upravo heliko bakterija, možete se testirati i proveriti.

Vaš lekar će svakako, radi određivanja tačne dijagnoze, zatražiti test na heliko bakteriju.

Laboratorijska provera uzorka krvi i stolice utvrdiće moguće prisustvo bakterije.

Postoji još jedna opcija, a to je izdisajni test koji funkcioniše tako što pacijent pije ureu, ona se u telu razlaže na amonijak i ugljen-dioksid, a ugljen-dioksid se dalje izbacuje putem izdaha.

Izdahnuta količina tog ugljen-dioksida će se izmeriti i poslužiti kao dokaz postojanja heliko bakterije u organizmu.

 


U saradnji sa sajtom www.prirodnolecenje.com obezbedili smo Vam

BESPLATAN primerak E-knjige

7 prirodnih namirnica koje se preporučuju za borbu protiv Heliko bakterije

KLIKNITE OVDE ZA PREUZIMANJE

helikobakterija-baner-small


TRETIRANJE HELIKO BAKTERIJE PRIRODNIM PUTEM

Vaš lekar će Vam verovatno odrediti medikamente koje treba da koristite da bi se oporavili, a njih možete slobodno kombinovati sa darovima iz prirode koji su delotvorni u suzbijanju infekcije izazvane heliko bakterijom.

Svi oni provereno pomažu u ublažavanju simptoma koji se javljaju sa aktivnošću ovog mikroorganizma i mogu se naći u bilo kom supermarketu ili prodavnici zdrave hrane.

Kao vrlo efektivni pokazali su se:

1. ZELENI ČAJ je dragocen kod tretiranja heliko bakterije

Sadrži vrlo korisne hranljive materije i snažne antioksidante koji su dragoceni kod tretiranja heliko bakterije.

Unos ovog čaja ublažiće postojeću upalu i smanjiti količinu bakterija u digestivnom traktu.

Takođe, smanjuje se verovatnoća da će doći do hroničnog oblika gastritisa ili formiranja peptičkog ulcera.

Kašičicu mešavine čaja sipajte u cediljku koju ćete staviti na šolju. Preliti sa 200ml prokuvane, vruće vode. Nakon tri minute sklonite cediljku i konzumirajte topli napitak. Piti 2-3 doze dnevno.

2. RIBIZLA pomaže organizmu da se izbori protiv Heliko bakterije

Prepuna je vitamina C koji jača imunitet i pomaže organizmu da se izbori protiv postojeće infekcije.

Sprečava stvaranje većih oštećenja na sluzokoži creva i želuca za koje je odgovorna heliko bakterija, a takođe zaustavlja aktivnost samog mikroorganizma.

Efekti ribizle primećeni su i u slučajevima kada je bakterija postala otporna na antibiotike.

Svakog dana izmiksujte u blenderu čašu svežih ili zamrznutih plodova ribizle, pola jabuke i malo kurkume u prahu. Piti između dva obroka.

3. BELI LUK se često primenjuje za tretiranje heliko bakterije

Ima značajno antibakterijsko delovanje zahvaljujući aktivnom sastojku alicinu, a smatra se i najjačim prirodnim antibiotikom.

Zbog toga, često se primenjuje za tretiranje heliko bakterije.

Naučna istraživanja su dokazala da korišćenje čenova belog luka smanjuje verovatnoću da će se javiti čir na želucu i dvanaestopalačnom crevu kod pacijenata sa heliko bakterijom, kao i druge komplikacije.

Koristite beli luk u svakodnevnoj ishrani kao dodatak jelima. Najbolje bi bilo da ga dodajete svežeg i ispasiranog u salate.

4. JABUKOVO SIRĆE održava kiselost sredine

Održava kiselost sredine u kojoj heliko bakterija neće moći normalno da se razmnožava, niti da funkcioniše.

Ne postoji još naučnih potvrda o efektima jabukovog sirćeta na heliko bakteriju, ali mnogi pacijenti su uvereni da im je upravo ovakav metod pružio olakšanje.

Njegovo antibakterijsko delovanje je, doduše, neosporno i može biti od velike koristi.

2-3 puta dnevno popijte rastvor koji ćete napraviti od 200ml mlake vode i kašičice kvalitetnog jabukovog sirćeta.

5 KOKOSOVO ULJE dokazano ubija heliko bakteriju

Dokazano ubija heliko bakteriju i pomaže pri borbi protiv uporne i neprijatne infekcije koju ona izaziva.

Masne kiseline koje se nalaze u sastavu ovog ulja uništavaju ćelijsku membranu mikroorganizma i tako ga uspešno eliminiše.

Pomažu u jačanju imunološkog sistema i sprečavaju dalja oštećenja na sluzokoži organa digestivnog trakta.

Kokosovo ulje smanjuje postojeću upalu, a sa njom i bolove i ostale neprijatnosti koje se mogu osetiti u predelu abdomena.

Svakog dana pojedite 3 kašike kokosovog ulja – po kašiku pola sata pre svakog glavnog obroka.

ISHRANA ZA OSOBE SA HELIKO BAKTERIJOM

Izvori probiotika, poput kefira i jogurta, vratiće normalan balans crevne flore i dosta pomoći u tretiranju heliko bakterije.

Varenje će ubrzati i olakšati hrana sa visokim sadržajem vlakana.

Preporučuju se sveže voće i povrće, čia semenke, proizvodi od integralnog brašna, živinsko i riblje meso i jaja.

Dodavanje velikih količina začina i šećera u hranu je nepoželjno.

Smanjite unos alkohola i gaziranih napitaka.

Kada je ishrana u pitanju, mnogo važnije od odabira namirnica jeste kako spremate i termički obrađujete hranu.

Poseban akcenat je na mesu, koje uvek mora biti dovoljno pečeno ili kuvano da bi se moglo bezbedno jesti.

Kupujte kod pouzdanih dobavljača, redovno čistite posuđe i podlogu za pripremu jela i takođe sprečite dodir sirove hrane sa gotovim namirnicama.

PREVENTIVNE MERE

 • Higijena je na prvom mestu. Redovno perite ruke toplom vodom i sapunom, posebno pre i nakon rukovanja hranom i posle kontakta sa životinjama.
 • Ukoliko neko iz Vaše porodice ima dijagnostikovanu infekciju, neophodno je da ima sopstveni pribor za jelo i svoju čašu. Ne zaboravite da je putem pljuvačke moguće preneti heliko bakteriju.
 • Pijte samo onu vodu koja je provereno čista. Filtrirana i kontrolisana voda ne nosi rizik od potencijalne zaraze heliko bakterijom.

ZAKLJUČAK

Borba protiv heliko bakterije nije laka, ali je pozitivan ishod nakon sprovedene terapije itekako moguć.

Neophodno je vreme da bi došlo do dobrih rezultata i da bi simptomi u potpunosti iščezli.

Ne zaboravite da redovno održavate higijenu svog tela i da pazite šta jedete i pijete.

Stručnjaci uveliko rade na vakcini koja će nas zaštiti od heliko bakterije, a do tada nam kao zaštita mogu poslužiti svest, oprez i briga o sebi.

Efikasan proizvod koji uklanja Heliko bakteriju i sve probleme koje ona izaziva, bez štetnih posledica.
Gastrolact-pakovanje
Zatvori

Gastrolact®

4.998,00 din.

Reference:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1486230/

https://academic.oup.com/jn/article/131/10/2789S/4686486

Heliko bakterija u crevima

Heliko bakterija u digestivnom traktu

Ljudsko telo svakodnevno dolazi u kontakt sa brojnim mikroorganizmima.

Mnogi od njih biraju naš organizam za stalno utočište gde ostaju u stanju mirovanja ili svojim delovanjem dovode do pojave infekcije.

Svakako jedan od najčešćih primera jeste Helicobacter pylori, a smatra se da 8 od 10 osoba u svom telu nosi ovu gram negativnu bakteriju.

Ona uglavnom napada sluzokožu želuca, dovodeći do razvoja gastritisa, ali nije neobično ni njeno prisustvo u crevima.

Ovu pojavu mogu ili ne moraju pratiti simptomi, a u svakom slučaju se može primeniti neki od brojnih i efektnih tretmana da bi se infekcija tretirala sa uspehom.

ŠTA JE HELIKO BAKTERIJA?

Heliko bakterija, originalnog naziva Helicobacter pylori, jeste vrsta mikroorganizma koji živi i razvija se u digestivnom traktu čoveka.

Nakon što aktivnost bakterije izazove simptome i ona se nastani u digestivnom traktu dolazi do infekcije.

Bakterija može obitavati u telu čoveka tokom čitavog njegovog životnog veka bez pojave bilo kakvih smetnji po zdravlje i oštećenja na tkivima organa za varenje.

Mnogi ljudi zbog toga nisu ni svesni da su zaraženi.

Postoji nekoliko načina za dijagnostikovanje heliko bakterije, a to mogu biti laboratorijski test krvi i stolice, izdisajni test ili endoskopski pregled.

 


U saradnji sa sajtom www.prirodnolecenje.com obezbedili smo Vam

BESPLATAN primerak E-knjige

7 prirodnih namirnica koje se preporučuju za borbu protiv Heliko bakterije

KLIKNITE OVDE ZA PREUZIMANJE

helikobakterija-baner-small


ŠIRENJE INFEKCIJE

Situacije u kojima je praktično nemoguće odrediti kako je do infekcije došlo nisu neobične. Takođe, naučnici treba da utvrde zašto se uopšte kod pojedinaca javlja infekcija, a kod nekih osoba infekcija miruje.

Konzumiranje kontaminirane hrane i vode je jedan od najčešćih uzročnika unosa heliko bakterije u zdrav organizam.

Neretko, do kontakta sa ovim mikroorganizmom dolazi putem prljavih ruku još u ranom detinjstvu.

Ukoliko zdrava osoba dođe u dodir sa pljuvačkom zaraženog, njegovom stolicom ili sadržajem izbačenim povraćanjem, može u svoje telo uneti heliko bakteriju.

DEJSTVO HELIKO BAKTERIJE NA CREVA

Heliko bakterija se tokom razvoja infekcije ponaša prema crevima na sličan način kao prema želucu. Ona prodire u sloj sluzokože, što dovodi do upale.

Kada je u pitanju heliko bakterija u crevima, za tretiranje infekcije lekari određuju upotrebu posebnih antibiotika u tačno propisanim dozama.

Tokom terapije, moguće je koristiti i brojne preparate i sredstva prirodnog porekla, koji se slobodno kombinuju bez pojave neželjenih efekata.

NAJČEŠĆI SIMPTOMI

Kod velikog broja ljudi, prisustvo heliko bakterije u crevima je asimptomatsko. Ona može živeti i razmnožavati se potpuno neprimetno.

Ukoliko se razvije infekcija i bakterija prodre unutar sluzokože creva, moguća je pojava simptoma poput bola u predelu abdomena, mučnine, nadutosti i gubitka apetita.

Mučnina može biti toliko jaka da se kao prateći efekat može javiti povraćanje. Pacijenti mogu osetiti malaksalost i hroničan umor.

BOLESTI CREVA KOJE SE MOGU JAVITI NAKON RAZVOJA INFEKCIJE

Helicobacter pylori je mikroorganizam koji je odgovoran za pojavu gastritisa, čira na želucu, kao i raka želuca.

Međutim postoje i druga oboljenja koja su usko povezana sa infekcijom, a zahvataju creva:

 • DUODENALNI ULKUS

Ova bolest poznata je i kao čir na dvanaestopalačnom crevu.

Čir, odnosno peptički ulcer, predstavlja ranu na sluzokoži koja obuhvata crevo. On predstavlja najčešći produkt delovanja heliko bakterije i sama infekcija je jedan od glavnih uzroka nastanka čira.

Ranije se smatralo da je za pojavu duodenalnog ulkusa odgovoran stres ili pušenje, ali su novija istraživanja pokazala da su ovo zapravo samo faktori koji stvaraju komplikacije.

Zapravo, mikroorganizam Helicobacter pylori tokom prodiranja u sluzokožu, zajedno sa kiselinom, izaziva formiranje ulkusa.

 • SINDROM IRITABILNOG KOLONA

Ovo je uobičajen poremećaj koji zahvata debelo crevo. Predstavlja kombinaciju dugotrajnih simptoma kao što su bolovi u predelu abdomena, gasovi, promene u teksturi i gustini stolice i prisustvo mukusa u stolici.

Faktori koji dovode do pojave ovog sindroma su kontrakcije mišića unutar creva, abnormalnosti kod nerava koji su locirani unutar digestivnog trakta, ali i promene u crevnoj flori i prisustvo upale.

Infekcija nastala delovanjem heliko bakterije u naprednijoj fazi je često povezana sa ovakvim tipom poremećaja.

 • RAK DEBELOG CREVA

Novije studije su utvrdile da prisustvo heliko bakterije u organizmu može u velikoj meri uvećati rizik od pojave raka debelog creva.

Među najčešćim simptomima ove opasne bolesti jesu nagle promene u teksturi, boji i gustini stolice, prisustvo krvi u stolici, abdominalni grčevi, velik gubitak telesne težine i slabost tela.

ALTERNATIVNA MEDICINA ZA HELIKO BAKTERIJU U CREVIMA

1. Laneno seme za osobe sa heliko bakterijom u crevima

LANENO SEME je prepuno nutrijenata i lako svarljivih vlakana pa se često preporučuje svima da ga češće unose u telo, a posebno pacijentima koji imaju bilo kakav problem sa digestivnim traktom.

Osobe sa heliko bakterijom u crevima će nakon konzumiranja semenki lana vrlo brzo osetiti olakšanje, a važno je da ih pre toga samelju u blenderu.

Kašiku mlevenog lanenog semena treba preliti sa 200ml ključale vode. Nakon 2 sata stajanja, procediti i uzimati po jednu supenu kašiku pre svakog glavnog obroka.

2. Čuvarkuća je izuzetno zdrava za čitav digestivni trakt

ČUVARKUĆA je biljka koja se često može videti u našim krajevima, a pored toga što je vrlo otporna, takođe je izuzetno zdrava za čitav digestivni trakt.

Osim što poboljšava varenje, čuvarkuća ublažava i simptome infekcije u crevima izazvane aktivnošću heliko bakterije nalik bolovima u predelu abdomena.

300g listića biljke je potrebno samleti i pomešati sa dve kašike kvalitetnog meda. Svako jutro uzeti po jednu kašiku pre doručka.

3. Beli luk je odlično za tretiranje heliko bakterije u crevima

BELI LUK je veoma poznat kao prirodan antibiotik i njegovo konzumiranje je dragoceno tokom tretiranja heliko bakterije u crevima.

Može se uzimati i svež i termički obrađen, a najbolje je sirove čenove ispasirati i takve uneti u organizam jer se na taj način najbrže oslobađaju aktivni sastojci poput alicina.

Uzimati kroz ishranu 1-2 čena dnevno.

4. Limunova trava za suzbijanje infekcije koju izaziva Helicobacter pylori

LIMUNOVA TRAVA poseduje antibakterijska svojstva koja su korisna kod suzbijanja infekcije koju izaziva Helicobacter pylori.

Oslobodiće Vas bolova, mučnine i uspešno će tretirati dijareju, a takođe poslužiti i kao prevencija ulkusa.

Limunovu travu koristite u formi eteričnog ulja tako što ćete inhalirati njegov miris.

Takođe možete pomešati 2-3 kapi ulja limunove trave sa kašikom kokosovog ulja i naneti dobijeno sredstvo direktno na stomak pa isprati kožu posle pola sata delovanja.

5. Kurkuma u borbi protiv uporne heliko bakterije u crevima

KURKUMA je značajna u alternativnoj medicini zbog prisustva kurkumina, aktivnog sastojka koji pozitivno deluje na ljudsko zdravlje.

Kurkumin je koristan i u borbi protiv uporne heliko bakterije u crevima. Ublažava postojeću upalu i sprečava razvoj raka.

Kašičicu ovog žutog začina u prahu sipajte u čašu toplog mleka, promešajte i odmah popijte.

Ponavljajte postupak svaki dan, uzimajte po jednu dozu, a neka tretman traje nedelju dana.

6. Maslinovo ulje ublažava simptome infekcije

MASLINOVO ULJE sadrži polifenole koji sprečavaju heliko bakteriju da dalje stvara oštećenja na sluzokoži creva i ublažava simptome infekcije.

Ulje masline, kvalitetno i hladno ceđeno, dokazano uništava i bakterije koje su postale otporne na antibiotike.

Redovno konzumiranje maslinovog ulja sprečiće i stvaranje duodenalnog ulkusa.

Svakoga dana, dodajte po jednu kašiku maslinovog ulja u omiljena jela, a posebno u salate.

ISHRANA ZA PACIJENTE SA HELIKO BAKTERIJOM

Postoji nekoliko izmena koje treba da uvedete u jelovnik da bi ubrzali tretiranje postojeće infekcije čiji je pokretač Helicobacter pylori.

Za početak, izbegavajte namirnice koje mogu dodatno iritirati osetljiva creva.

Nemojte koristiti jake začine, a tokom terapije ne konzumirajte napitke sa kofeinom (kafa, energetska pića, koka-kola, zeleni čaj, crni čaj) i alkohol.

Neka Vam kao vodič posluži mediteranski način ishrane koji obiluje dragocenim izvorima antioksidanasa i zdravih masnoća.

Antioksidansi će zaštiti tkivo creva i ostatka digestivnog trakta od oštećenja izazvanih heliko bakterijom.

Zdrave masti, poput omega-3 grupe, deluju antibakterijski i nakon unosa deluju kao protivtumorni molekuli, drastično smanjujući rizik od nastanka raka.

Oporavak će dodatno ubrzati unos probiotika, a najpoznatiji primeri su jogurt i kefir.

DODATNI SAVETI

Svaki put pre i posle jela, kao i pre i nakon pripreme hrane, obavezno operite ruke. Koristite toplu vodu i sapun.

– Nemojte jesti sumnjive namirnice, niti piti nefiltriranu vodu. Takođe, ne konzumirajte meso koje je nedovoljno termički obrađeno.

– Prestanite da pušite, jer cigarete i duvanski dim remete crevnu floru, dopuštajući štetnim mikroorganizmima da negativno deluju na čitav digestivni trakt. Ukoliko niste u mogućnosti da to učinite sami, potražite stručnu pomoć u specijalizovanim klinikama za odvikavanje.

Ako želite da se testirate na heliko bakteriju putem ispitivanja stolice i izdisajnog testa, preskočite dozu antibiotika i medikamenata koji pomažu pri tretiranju peptičkog ulcera, ukoliko ih koristite. Njihovo prisustvo u organizmu tokom sprovođenja testa može dovesti do pogrešnih rezultata.

KADA TREBA ZATRAŽITI HITNU MEDICINSKU POMOĆ?

Važno je da odmah reagujete i posetite lekara ukoliko uočite krv u sadržaju izbačenom povraćanjem ili defekacijom.

Intezivni, dugoročni i neizdrživ bol takođe zahteva momentalnu stručnu pomoć, ali i velike poteškoće pri gutanju hrane.

Razlozi za zabrinutost jesu i gubljenje svesti i problemi sa disanjem.

Ako primetite bilo koju od ovih pojava, veoma je važno da odmah reagujete i obratite se lekaru, jer dalje odlaganje može ozbiljno ugroziti Vaše zdravstveno stanje.

ZAKLJUČAK

Odmah nakon detektovanja heliko bakterije u organizmu i prepoznavanja pratećih simptoma infekcije, neophodno je što pre pristupiti tretiranju iste.

Odgovarajuća sredstva postoje i dostupna su i u apotekama i u prodavnicama zdrave hrane.

Heliko bakterija može da se kontroliše, ali neophodno je njeno dodatno izučavanje i pronalazak rešenja vezanog za preventivu.

Medicinski stručnjaci su na dobrom putu do otkrivanja vakcine.

Do tada, uz povećanu svest o higijeni i oprez prilikom konzumiranja hrane i vode, procenat zaraženih će u budućnosti značajno opasti.

Efikasan proizvod koji uklanja Heliko bakteriju i sve probleme koje ona izaziva, bez štetnih posledica.
Gastrolact-pakovanje
Zatvori

Gastrolact®

4.998,00 din.

Reference:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11902583

https://www.nature.com/articles/s41419-018-0982-2

https://www.msdmanuals.com/home/digestive-disorders/gastritis-and-peptic-ulcer-disease/helicobacter-pylori-infection

https://www.healthline.com/health/digestive-health/h-pylori-natural-treatment

prirodni lekovi za heliko bakteriju

Heliko bakterija – lečenje prirodnim putem

Kontakt čoveka sa mikroorganizmima iz spoljašnjeg sveta jeste uobičajena pojava.

Mnoge bakterije, virusi, gljivice i paraziti svoje novo utočište nalaze baš unutar ljudskog organizma, a neretko je njihovo postojanje potpuno neprimetno.

Prikriven u čoveku, taj vrlo mali organizam može da se aktivira na sebi svojstven način i izazove infekciju, odnosno pokrene razvoj određenog oboljenja.

Takva je upravo heliko bakterija, koja se ponekad veoma teško može lečiti.

Napredak medicine omogućio je olakšanu borbu protiv heliko bakterije, a brojni prirodni tretmani su se pokazali i dokazali kao sjajna sredstva u ovoj svrsi.

DEFINISANJE HELIKO BAKTERIJE

Helicobacter pylori, odnosno nama poznata i kao heliko bakterija. Do čovekovog organizma svoj put nalazi na nekoliko načina, a zadržava se u sistemu organa za varenje.

Produkcijom enzima, heliko bakterija stvara okruženje koje pogoduje njenom funkcionisanju i reprodukciji.

Čak i kisela sredina digestivnog trakta ne može da uništi ovaj mikroorganizam, a često i sam imunološki sistem zaražene osobe nije u mogućnosti da je prepozna kao pretnju zbog sposobnosti savršenog prilagođavanja.

KONTAKT SA HELIKO BAKTERIJOM

U najvećem broju slučajeva, zaraženi unose Helicobacter pylori već u ranom detinjstvu.

Smatra se da su pod najvećim rizikom stanovnici zemalja u razvoju, zbog nedostatka pijaće vode.

Ova bakterija je zarazna i može se preneti sa čoveka na čoveka, uglavnom putem sekrecije pljuvačnih žlezda i fekalija.

Kao jedan od faktora koji doprinosi širenju zaraze jeste i loša higijena.

Kontaminirana hrana i nečista voda veoma često su način prenosa heliko bakterije.

Do unosa ovog mikroorganizma može doći i u dodiru sa zaraženim životinjama.

SIMPTOMI KOJI UKAZUJU NA INFEKCIJU

Mnogi zaraženi mogu u svom sistemu organa za varenje nositi Helicobacter pylori i biti potpuno nesvesni njenog prisustva. Tada simptomi u potpunosti izostaju, jer bakterija miruje.

U 20% slučaja infekcije javljaju se različite tegobe.

Bolovi u predelu abdomena su često upozorenje na delovanje heliko bakterije, a njihov intezitet raste kada je prisutna glad ili tokom noći, što remeti san pacijenta.

Javlja se osećaj mučnine, a sa njim i povraćanje. Apetit opada, a sa njim naglo i telesna težina zaraženog. Primetna je nadutost, kao i otežano varenje unete hrane.

Zanimljivo je da zajedno sa infekcijom može da se javi i depresija kod pacijenata.

HELIKO BAKTERIJA KAO PRETNJA LJUDSKOM ZDRAVLJU

Veliki procenat ljudske populacije u sebi nosi heliko bakteriju, koja se nalazi u stanju mirovanja. Zbog toga, ne izaziva nikakve simptome i ljudi uopšte nisu svesni da je ona smeštena baš unutar njihovih tela.

Ona može, a i ne mora biti opasna i destruktivna. Događa se da Helicobacter pylori postane uzročnik brojnih tegoba vezanih za digestivni trakt tek nakon nekoliko godina neprimetnog boravka u stomaku.

Heliko bakterija uvećava rizik od javljanja gastritisa, peptičkog ulcera, raka abdomena i limfoma želuca.

Dijagnostikovanje bakterije na vreme znači i jednostavnije tretiranje iste, jer dugoročna infekcija može itekako da postane velika pretnja zdravlju pacijenta.

Ukoliko se delovanje heliko bakterije ignoriše, ona ostaje unutar zaraženog do kraja života.

 


U saradnji sa sajtom www.prirodnolecenje.com obezbedili smo Vam

BESPLATAN primerak E-knjige

7 prirodnih namirnica koje se preporučuju za borbu protiv Heliko bakterije

KLIKNITE OVDE ZA PREUZIMANJE

helikobakterija-baner-small


ALTERNATIVNA MEDICINA I HELICO BACTER PYLORI

Brojne studije su dokazale da se mnoge biljke, namirnice i suplementi mogu iskoristiti za tretman heliko bakterije čiji je ishod uglavnom vrlo uspešan.

Terapija prirodnog porekla može samostalno da se primenjuje na samom početku infekcije, a u kasnijem stadijumu, pogotovo u slučaju gastritisa ili stvaranja peptičkog ulkusa, neophodna je kombinacija sa standardnim medikamentima.

Najčešće, kada su u pitanju konvencionalni tretmani, biraju se antibiotici, koji se upotrebljavaju zajedno sa probioticima.

Antibiotike, kao i sve ostale medikamente namenjene za tretiranje heliko bakterije, pacijent ne sme da koristi samostalno, već samo uz preporuku stručnog lica i važeći lekarski recept.

ODABIR ALTERNATIVNIH TRETMANA

Svaki organizam se različito ponaša i odgovara na promene, kao i na infekciju izazvanu heliko bakterijom. Zbog toga je važno razmotriti moguće opcije za kućno tretiranje prirodnim sredstvima i prilagoditi ih stanju u kome se pacijent nalazi.

Lekar koji prati trenutnu situaciju i nutricionista mogu Vam pružiti dragocenu stručnu pomoć.

Mnogi sastojci prirodnih tretmana i korisne namirnice mogu se nabaviti u svim supermarketima i specijalizovanim prodavnicama zdrave hrane, kao i putem interneta.

Poštujte doze koje su prepisane za svaki recept ili primenu suplemenata.

PRIRODNI TRETMANI ZA HELIKO BAKTERIJU

1. Mleko i kurkuma za tretman Heliko bakterije

Mleko sa dodatkom kurkume u prahu se može konzumirati kao deo terapije za heliko bakteriju, a ovde je posebno značajno protivupalno dejstvo elementa kurkumina.

Zahvaljujući kurkuminu, ovaj začin ima prepoznatljivu žutu boju i efektno deluje protiv infekcije i njenog uzročnika.

U čašu toplog mleka dodajte kašičicu finog praha kurkume, promešajte da se sastojci sjedine i dobijeni napitak popijte odmah.

Piti svakodnevno po jednu čašu narednih nedelju dana.

2. Sok od sirovog kupusa u borbi protiv heliko bektarije

Sok od sirovog kupusa se odavno u našem narodu koristi za tretiranje peptičkog ulcera, a njegov pozitivan efekat je neosporan kod svakog oblika infekcije koju izaziva Helicobacter pylori.

Bogat je vitaminom C i korisnim antioksidantima.

Blendirajte 300g seckanog kupusa sa dve osrednje šargarepe i dve jabuke srednje veličine i svaki dan popijte ovako pripremljen napitak.

3. Sirovi med za brobu protiv heliko bakterije

Sirovi med ima antibakterijsko delovanje i može se primeniti kao sredstvo u borbi protiv mikroorganizma kao što je heliko bakterija. Mnogi ga nazivaju prirodnim antibiotikom.

Svaki dan pojedite jednu ili dve kašike kvalitetnog meda.

Možete uzimati med samostalno ili ga razrediti u čaju, mleku ili domaćem, sveže ceđenom voćnom soku.

4. Etarsko ulje limunove trave za tretiranje heliko bakterije

Etarsko ulje limunove trave sadrži esencijalne minerale i vitamine, a provereno deluje i protiv uporne heliko bakterije.

Uspešno ublažava mnoge simptome poput bolova u predelu abdomena i upale.

Pomešajte par kapi etarskog ulja na bazi limunove trave sa kašikom kokosovog ulja.

Namažite smešu na stomak i isperite je nakon pola sata delovanja. Ponavljati dva puta dnevno.

5. Izdanci brokolija kao prirodno sredstvo za borbu protiv heliko bakterije

Izdanci brokolija su prirodno sredstvo za borbu protiv heliko bakterije koje preporučuju mnogi medicinski stručnjaci.

Komponenta poznata kao sulforafan se nalazi u izdancima brokolija, a značajna je jer ublažava upalu sluzokože želuca, kao i mnoge prateće simptome infekcije.

Sprečava dalju kolonizaciju bakterije, a istovremeno sprečava i nastanak raka.

Nekoliko kašičica izdanaka možete dodavati u sendviče, salate ili musli sa probiotskim jogurtom.

6. Sok od ananasa za tretiranje mikroogranizma Helicobacter pylori

Sok od ananasa pokazuje odlične rezultate kod tretiranja mikroogranizma Helicobacter pylori i ublažavanja simptoma infekcije.

Plod ananasa i elementi koji se u njemu nalaze poboljšavaju protok krvi kroz digestivni trakt, olakšavaju varenje i smanjuju rizik od nastanka raka.

Svakodevno popijte po jednu čašu soka, a konzumirajte ga polako, u malim gutljajima.

DIJETA ZA HELICOBACTER PYLORI

Promenite svakodnevnu ishranu i ubrzajte oporavak. Izbegavajte prazne kalorije, a bazirajte se na hranljivim namirnicama koje će Vam obezbediti neophodne nutrijente.

Sveže voće i povrće karakteriše visok procenat vitamina i minerala, kao obilje lako svarljivih vlakana.

U vlaknastu hranu se takođe ubrajaju mahunarke, orašasti plodovi i produkti od integralnog brašna.

Obezbedite sebi kvalitetne proteine i omega-3 masne kiseline koje možete naći u mesu ribe.

Uključite prirodne probiotike u svakodnevni jelovnik, koji će pojačati dejstvo tretmana kojeg se pridržavate.

Konzumirajte jogurt, kefir i fermentisani kombuha čaj, koji obiluju korisnim probiotskim bakterijama. Svaki dan popijte po čašu kvalitetnog crnog vina, a izbacite pića koja sadrže kofein.

SUPLEMENTI ZA TRETIRANJE SIMPTOMA HELIKO BAKTERIJE

Probiotski suplementi se često preporučuju ukoliko pacijent uzima antibiotike kao deo terapije za Helicobacter pylori. Oni će olakšati proces varenja hrane i njenu apsorpciju i istovremeno zaustaviti širenje i aktivnost heliko bakterije. Konzumirajte probiotske suplemente u dogovoru sa svojim lekarom i poštujte doze navedene na pakovanju.

Glutamin deluje blagotvorno na celokupan digestivni trakt i može umiriti simptome koji prate infekciju izazvanu heliko bakterijom. Suplementi na bazi glutamina se nalaze u prodaji uglavnom u obliku praška. Radi pravilne i efektne primene, pratite uputstvo i doziranje koji su određeni od strane proizvođača.

Vitamin D je neophodan za ljudski organizam kao i svaki drugi u neophodnim količinama, a važno je znati da nedostatak ovog elementa može da podstakne razvoj infekcije i razmnožavanje heliko bakterije. Izvori vitamina D su sunčevi zraci i pojedine namirnice, a dodatak možete obezbediti sebi suplementacijom. Pratite uputstva sa pakovanja pre nego što započnete primenu suplementa na bazi vitamina D.

PREVENCIJA JE NAJBOLJI LEK

 • Vodite računa o higijeni. Redovno koristite mlaku vodu i sapun, a posebno obratite pažnju na ruke, jer se uglavnom preko njih unosi bakterija.
 • Obratite pažnju na pripremu hrane. Namirnice kupujte na proverenim mestima, a pre upotrebe ih temeljno operite i termički obradite. Kada je u pitanju voda za piće, konzumirajte samo onu koja je sigurno bezbedna i fitrirana.
 • Prestanite da pušite. Smatra se da ovaj korak može sprečiti infekciju u budućnosti. Ukoliko ne možete sami da ostavite cigarete, potražite stručnu pomoć u klinikama za odvikavanje.
 • Izbegavajte bliski kontakt sa zaraženima. Nemojte koristiti njihovo posuđe i pribor za jelo. Nemojte deliti peškire za umivanje i kupanje.

ZAKLJUČAK

Određene supstance u darovima prirode svakako mogu zaustaviti dalje delovanje i širenje bakterije, ali je ne mogu u potpunosti ukloniti iz zaraženog organizma.

Kombinacija sa medikamentima koje je odredio lekar specijalista će dati najefektnije rezultate, a redovna primena date terapije će dovesti do ozdravljenja pacijenta.

Za dodatnu pomoć, neophodno je uvesti promene u režim ishrane, uz obogaćenje iste suplementima na bazi prirodnih sastojaka.

Svaka pozitivna promena će se pozitivno i odraziti na zdravlje zaražene osobe, što će rezultirati u vidu uspešne borbe protiv uporne heliko bakterije.

Efikasan proizvod koji uklanja Heliko bakteriju i sve probleme koje ona izaziva, bez štetnih posledica.
Gastrolact-pakovanje
Zatvori

Gastrolact®

4.998,00 din.

Reference:

https://www.stylecraze.com/articles/helicobacter-pylori-natural-treatment/#gref

https://www.healthline.com/health/digestive-health/h-pylori-natural-treatment

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3925854/

https://www.medicalnewstoday.com/articles/322627.php

Anemija nedostatak gvozdja

Najčešći uzroci refraktorne anemije uzrokovane deficitom gvožđa

Deficit gvožđa je jedan od najčešćih problema kod ljudi danas (oko 2 milijarde ima anemiju), a izazvano je zbog poremećaja u digestivnom sistemu, neadekvatne ishrane, stresa, kao i inflamacije, infekcije, krvarenja.

Deficit gvožđa nastao zbog patoloških stanja najčešće se odnosi na bolesti u gastrointestinalnom traktu, sa krvarenjem ili oštećenom apsorpcijom.

Do sada sprovedenim istraživanjima koja su se odnosila na anemiju i deficite gvožđa ukazala su na najčešće uzroke deficita gvožđa i refrakternog odgovora na oralnu terapiju preparatima gvožđa.

To su Helicobacter pylori (HP), autoimuni atrofični gastritis, celiačna bolest, genetske mutacije.

Kod pacijentata kod kojih je postojao pozitivan ureaza test i potvrda infekcije sa helicobacter pylori terapijskim merama je pokušana eradikacija HP.

Kod osoba kod kojih je terapija postigla efekat u periodu od 12-24 meseca bila je regulisana anemija i bez primene preparata gvožđa.

Suprotno tome, kod osoba kojima terapija za eradikaciju HP nije pomogla anemija i deficit gvožđa su i dalje postojali.

Kako HP gastritis izaziva anemiju sa deficitom gvožđa?

Apsorpcija gvožđa je snižena zbog hroničnog gastritisa sa sniženom ili potpunim nedostatkom želudačne kiseline.

Usled redukovane sekrecije želudačne hidrohlorne kiseline onemogućena je apsorpcija gvožđa usled redukovanog pretvaranja ne-hemskog gvožđa iz feri u fero stanje.

Osobe sa anemijom i infekcijom HP češće imaju gastritis korpusa u odnosu na osobe sa HP bez anemije.

Gastritis korpusa onemogućava adekvatnu sekreciju želudačne kiseline i sa porastom pH u želucu smanjena je apsorpcija gvožđa.

Nakon eradikacije HP sekrecija želudačne kiseline se vraca na normalu

Askorbinska kiselina se takođe izlučuje u želudačni sadržaj.

Infekcijom HP i ova kiselina nedostaje u želucu, što takođe onemogućava adekvatnu apsorpciju gvožđa u želudcu.

Ova infekcija je odgovorna i za lučenja hepcidina, hormona iz hepatocita kao odgovor na stvaranje IL-6 i gastritisa udruženog sa infekcijom HP.

Helicobacter pylori kao i mnoge druge bakterije „troše “ gvožđe koje im služi kao faktor rasta.

Ova konstatacija je potvrđena istraživanjima koja su se bavila proteinom za deponovanje gvožđa od strane bakterija HP (Pfr).

Uz HP snižena je apsorpcija gvožđa u želudcu i zbog toga što je gvožđe prošlo kroz sluznicu želudca u obliku laktoferin.

Dokazano je da je nivo laktoferina viši u osoba sa HP infekcijom i hipohromnom anemijom.

Hronični gastritis izazvan infekcijom HP snižava i nivo vitamina B12 što još više doprinosi stvaranju anemije.

Sa eradikacijom se i nivo vit B12 dovodi u normalu.

Autori teksta:

Dr med Branko Čalija,  magistar medicinskih nauka

Naučni saradnik i predsednik republičke komisije Srbije za transfuziju

Dr med. Nada Vasiljević, Primarijus, doktor medicinskih nauka i doktor Ayur-Veda medicine

Heliko bakterija

Heliko bakterija

Ljudsko telo svakodnevno dolazi u kontakt sa brojnim mikroorganizmima na različite načine i postaje njihovo novo prebivalište.

Pojedine vrste ne predstavljaju pretnju za zdravlje, a neke mogu uzrokovati opasne infekcije.

Postoje i tipovi mikoroogranizama koji su u stanju da miruju dugo unutar tela čoveka i da u nekom momentu njihovo ponašanje postane destruktivno.

Upravo takva je heliko bakterija, koja predstavlja opasnost za čitav sistem organa za varenje.

Infekcija koju ona pokreće se mora lečiti na vreme da ne bi došlo do veoma opasnih komplikacija.

ŠTA JE HELIKO BAKTERIJA?

Heliko bakterija, poznata i pod njenim latinskim nazivom Helicobacter pylori, predstavlja mikroorganizam koji je veoma prisutan u organizmu ljudi, kao i u okolini sa kojom imamo svakodnevni kontakt.

Naime, smatra se da više od 50% ljudske populacije u nekom trenutku života dođe u dodir sa heliko bakterijom.

Termin ’’heliko’’ znači ’’spirala’’, jer sama bakterija ima spiralni oblik. Ova bakterija ne mora uvek da uzrokuje infekciju. Ona neretko boravi u telu čoveka, a da on uopšte nije svestan njene prisutnosti.

Zdrava osoba unosi u svoj organizam Helicobacter pylori putem oralnog kontakta sa zaraženim licem ili u dodiru sa fekalijama.

Postoje i drugi načini prenosa ove gram negativne bakterije, ali ovi su se pokazali kao najčešći.

 


U saradnji sa sajtom www.prirodnolecenje.com obezbedili smo Vam

BESPLATAN primerak E-knjige

7 prirodnih namirnica koje se preporučuju za borbu protiv Heliko bakterije

KLIKNITE OVDE ZA PREUZIMANJE

helikobakterija-baner-small


INFEKCIJA UZROKOVANA AKTIVNOŠĆU HELIKO BAKTERIJE

Helicobacter pylori se sa lakoćom prilagođava kiselom okruženju unutar abdomena čoveka i po potrebi ga menja. Njena sposobnost da umanji kiselost u digestivnom traktu radi preživljavanja pokreće infekciju, a sa njom i brojne simptome.

Stvara enzim poznat kao ureaza i uz pomoć njega menja nivo kiselosti u abromenu.

Zahvaljujući svom spiralnom obliku, heliko bakterija bez ikakvih poteškoća prolazi kroz mukus želuca, a istovremeno ne dozvoljavaju imunološkom sistemu da adekvatno odgovori na novonastale promene.

Heliko bakterija može da izazove akutnu ili hroničnu infekciju u telu pacijenta. Hroničan oblik infekcije može uzrokovani atforične promene u predelu abdomena i poznata je njena povezanost sa nastankom peptičkog ulkusa.

KO JE POD RIZIKOM?

Stepen rizika zavisi od okruženja u kom obitavate i uslova pod kojim živite. Stanovnici zemalja u razvoju su najčešći pacijenti sa infekcijom koju je izazvala upravo Helicobacter pylori.

Deca spadaju u rizičnu grupu, jer upravo u periodu detinjstva se heliko bakterija najčešće unosi u organizam. Razlozi su zanemarivanje higijene i kontakt sa zaraženim materijama.

Osobe koje konzumiraju meso u kome se nalazi heliko bakterija, kao i nečistu, nefiltriranu vodu, dovode sebe u direktnu opasnost.

Stres i pušenje nisu direktni uzročnici, ali mogu poslužiti kao podsticaj bakteriji da se brže razmnožava, što olakšava patogenezu.

SIMPTOMI HELIKO BAKTERIJE

U najvećem broju slučajeva, pacijenti sa heliko bakterijom su asimptomatični. Oni se osećaju dobro, bez ikakvih naznaka da u svom telu nose potencijalnog pokretača infekcije.

U slučaju da su simptomi ipak prisutni, oni se javljaju u formi mučnine koja može biti praćena povraćanjem.

Javlja se gastro-ezofagealni refluks, praćen bolovima i nadutošću u predelu abdomena različitog inteziteta.

Bol je jači tokom noći i nekoliko sati nakon obroka, kada se sva hrana obradi, a uneti sastojci apsorbuju. Dijareja i neprijatan zadah takođe nisu retkost.

Pacijenti mogu uočiti i neobjašnjiv i nagli gubitak telesne težine.

NAPREDOVANJE INFEKCIJE

Nakon određenog vremena i napretka postojeće infekcije, bez obzira na njen oblik, može doći do određenih promena u telu čoveka, kao i razvoja oboljenja.

Gastritis, u akutnoj i hroničnoj formi, jeste upala sluzokože abdomena i vrlo često nastaje pod uticajem aktivnosti heliko bakterije.

Odavno je utvrđena povezanost sa peptičkim ulkusom, za kojeg se ranije smatralo da ga uzrokuju faktori poput loše ishrane, pušenja i stresa.

Takođe i intestinalna metaplazija je jasno uzrokovana organizmom Helicobacter pylori.

Ovo stanje predstavlja promenu sluzokože želuca koje je neretko prekancerogeno.

DIJAGNOSTIKOVANJE HELIKO BAKTERIJE

Ukoliko lekar smatra da kod pacijenta postoji akutna ili hronična infekcija izazvana aktivnošću heliko bakterije, zatražiće laboratorijski test da bi se utvrdila tačna dijagnoza.

Pristupa se i korišćenju specijalnih metoda za otkrivanje komplikacija, u slučaju da je infekcija već duže vreme prisutna i nije lečena.

Postoji nekoliko vrsta testova koji bez sumnje mogu detektovati heliko bakteriju u organizmu čoveka.

1. Fekalni test za otkrivanje heliko bakterije

Fekalni test je svakako jedan od najefikasnijih i najčešćih. Njegova tačnost je od velike pomoći u opažanju početnog stadijuma infekcije. Uzorak stolice se nosi u laboratoriju, gde se utvrđuje prisustvo antigena heliko bakterije u istom.

2. Serološke analize

Serološke analize podrazumevaju dokazivanje zastupljenosti određenih antitela na raznovrsne bakterije, uključujući i Helicobacter pylori. Moguće je na ovaj način odrediti i da li je infekcija hronična ili akutna.

3. Izdisajni urea test kao pokazatelj prisutnosti Helicobacter pylori

Izdisajni urea test funkcioniše tako što se meri potencijalna povećana aktivnost ureaze, što je pokazatelj prisutnosti organizma Helicobacter pylori.

4. Biopsija želuca za otkrivanje heliko bakterije

Biopsija želuca se takođe vrši da bi se detektovala heliko bakterija, a ona predstavlja uzimanje uzorka želuca radi dalje analize. Takođe, može se na ovaj način ispitati i duodenum.

KONVENCIONALNI TRETMANI HELIKO BAKTERIJE

Terapije se prepisuju pacijentima od strane stručnog lica koje prati njihovo stanje i razvoj infekcije, a u ovom slučaju to je lekar specijalista.

Prilikom određivanja medikamenata za tretiranje heliko bakterije, utvrđuje se potencijalna antibiotska rezistencija, kao i moguća alergija na sastojke medicinskih sredstava.

Antibiotici su najčešći tip medikamenata, a koriste se zajedno sa probioticima da bi se sprečila neželjena dejstva.

Antibiotska terapija traje jednu ili dve nedelje, u zavisnosti od toga koliko je infekcija napredovala, kao i nastalih oštećenja.

Moguća je primena H2 blokatora za redukciju sekrecije želudačne kiseline.

PRIRODNI TRETMANI HELIKO BAKTERIJE

Sredstva prirodnog porekla ne mogu u potpunosti eliminisati Helicobacter pylori iz organizma.

Međutim, mogu ublažiti njenu koncentraciju, sprečiti dalji napredak infekcije i poboljšati dejstvo konvencionalnih tretmana.

Uvođenje prirodnih sredstava u tretiranje heliko bakterije razmotrite sa sa svojim lekarom koji prati Vaše stanje, a njegovi saveti pomoći će Vam da za sebe odaberete darove prirode koji mogu biti najdelotvorniji konkretno za Vaš slučaj.

Ovo su neki od predloga za prirodni tretman heliko bakterije:

ALOJA VERA uspešno ublažava simptome heliko bakterije. Delotvorna je u zaštiti digestivnog trakta i detoksikaciji organizma. Koristi se gel iz mesnatog lista biljke, koji se može rastvarati u mlakoj vodi i piti svakodnevno.

SLADIĆ i aktivni sastojci ove biljke utiču na ublažavanju efekata infekcije i aktivnosti heliko bakterije, a takođe služe i kao odlična preventiva. Od sladića se kuva čaj, koji se može piti najviše dva puta dnevno. Po želji, moguće je dodati malo đumbira ili kašičicu kvalitetnog, organskog meda.

MLEKO se preporučuje pacijentima sa heliko bakterijom zbog proteina laktoferina. Ovaj protein ima veoma jako antibakterijsko dejstvo i pomaže pri apsorbovanju antibiotika. Vaš lekar će Vam sigurno preporučiti da svaki dan popijete bar po jednu šolju mleka.

BELI LUK je dokazano efektan u borbi protiv mikroorganizma kao što je Helicobacter pylori. Ponovo, možemo zahvaliti prisustvu alicina u ovoj biljci, jer upravo zahvaljujući njemu je moguće sprečiti dalje napredovanje infekcije. Važno je uzimati sveže čenove belog luka i ispasirati ih pre konzumiranja, jer su u toj formi najdelotvorniji.

ISHRANOM PROTIV HELIKO BAKTERIJE

Kao i zdrave osobe, pacijenti sa heliko bakterijom moraju uzimati nutritivno bogate obroke, koji moraju biti redovni. Svakodnevna ishrana se mora sastojati od isplaniranog doručka, ručka, večere i dve užine.

Važno je pravilno oprati i termički obraditi namirnice pre nego što se serviraju na sto. Priuštite sebi visokokvalitetne proteine, koji se nalaze u ribi, kao i raznovrsno voće i povrće.

Osobama sa heliko bakterijom neophodna je i hrana bogata vlaknima, poput orašastih plodova, leguma i integralnih žitarica.

Pijte samo vodu koja je pročišćena i filtrirana – minimalno 8 čaša dnevno da bi telo bilo hidrirano.

HIRURŠKA INTERVENCIJA KAO JEDNA OD OPCIJA

Uglavnom, hirurška intervencija nije neophodna za uklanjanje heliko bakterije. Ona se preporučuje isključivo pacijentima sa teškim komplikacijama, poput raka abdomena.

U slučaju većih problema sa peptičkim ulkusom, hirurška intervencija se primenjuje kao krajnja mera.

Jedan od metoda je vagotomija, odnosno presecanje vagusnog živca radi ublažavanja simptoma koji prate ulkus.

Kao drugi metod, parcijalna gastrektomija jeste proced uklanjanja samog ulkusa zajedno sa delovima abdomena koji su inficirani heliko bakterijom.

KADA TREBA POTRAŽITI HITNU MEDICINSKU POMOĆ?

U slučaju pojave neizdrživih bolova u predelu abdomena, prisustva krvi u sadržaju izbačenom putem povraćanja ili defekacije, kao i nedostatka apetita, važno je odmah potražiti hitnu pomoć stručnog lica. Ne čekajte i posetite lekarsku ordinaciju i ukoliko osećate hroničan umor ili sinkopu, odnosno vrtoglavicu.

PREVENTIVNE MERE

Promene vezane za životne navike mogu pomoći u tretiranju heliko bakterije, kao i sprečavanju razvoja oboljenja i opasnih komplikacija.

Da bi onemogućili formiranje peptičkog ulkusa, prestanite da pušite. Takođe, smanjite unos alkohola ili u potpunosti prestanite sa konzumiranjem.

Ukoliko niste u mogućnosti da samostalno uvedete ove velike promene, potražite pomoć stručnog lica u klinici za odvikavanje ili se obratite svom psihologu.

Izbegavajte napitke koji sadrže kofein (kafa, gazirana pića, energetska pića…) da bi sprečili dalju eroziju sluzokože želuca.

Izbegavajte stresne situacije i prepustite se aktivnostima koje opuštaju telo i um, nalik joga vežbama ili slušanju ambijentalne muzike.

ZAKLJUČAK

Prisustvo heliko bakterije ne mora uvek u nekom trenutku postati opasno za čoveka, niti pokrenuti infekciju u bilo kojoj formi.

Pravovremena dijagnoza nakon uočavanja prvih simptoma će u velikoj meri olakšati tretiranje heliko bakterije i sprečiti potencijalne komplikacije i nastanak opasnih bolesti.

Kombinovanje konvencionalnih i prirodnih tretmana pokazalo se kao efektno rešenje.

Dalji napredak gastroenterologije teži ka dodatnom olakšanju kod tretiranje heliko bakterije, ali i prevencije infekcije u budućnosti.

Jedan od velikih poduhvata bilo bi otkriće adekvatne vakcine, na čemu se uveliko radi.

Efikasan proizvod koji uklanja Heliko bakteriju i sve probleme koje ona izaziva, bez štetnih posledica.
Gastrolact-pakovanje
Zatvori

Gastrolact®

4.998,00 din.

Reference:

https://www.webmd.com/digestive-disorders/h-pylori-helicobacter-pylori#1

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/h-pylori/symptoms-causes/syc-20356171

https://www.healthline.com/health/helicobacter-pylori

https://medlineplus.gov/helicobacterpyloriinfections.html

Heliko bakterija simptomi ishrana cajevi

Heliko bakterija – simptomi, ishrana i čajevi

Heliko bakterija pripada grupi gram negativnih bakterija karakterističnog spiralnog oblika i najčešće se nastanjuje u donjem delu želuca. Otkrivena je 1982. godine kod pacijenata koji su imali određene stomačne tegobe.

Danas se heliko bakterija povezuje sa bolestima poput čira ili upale želuca, sa čirom dvanaestopalačnog creva, a u novije vreme se dovodi u vezu i sa karcinomom želuca.

Najnovija istraživanja u Africi pokazuju da je čovek bio domaćin ovoj bakteriji još pre 60000 godina, a prvi su je primetili Nemački naučnici u 19. veku. Četvrt veka kasnije poljski naučnik Jaworski dovodi u vezu bakterije spiralnog oblika sa bolestima želuca. Međutim, kako njegovo delo ostaje samo na maternjem jeziku, nije imao veliki naučni značaj.

Tek osamdesetih godina 20. veka, naučnici su uspeli da izoluju Heliko bakteriju i povežu je sa gastritisom i čirom na želucu i dvanaestopalačnom crevu, uprkos tome što se ranije verovalo da ove bolesti nemaju mikrobni uzrok.

Danas se smatra da čak 50% ljudi ima heliko bakteriju u želucu i crevima. Mnogi od njih ne prepoznaju znake i simptome na vreme, već pokušavaju da izleče posledice bolesti.

 


U saradnji sa sajtom www.prirodnolecenje.com obezbedili smo Vam

BESPLATAN primerak E-knjige

7 prirodnih namirnica koje se preporučuju za borbu protiv Heliko bakterije

KLIKNITE OVDE ZA PREUZIMANJE

helikobakterija-baner-small


Simptomi koje izaziva Heliko bakterija

Pravilo je da ako vam je imunitet jači, simptomi se možda i neće ispoljiti, iako je bakterija prisutna.

Najčešće se javljaju nadutost i bolovi u stomaku, izražena mučnina i nagoni za povraćanjem.

Često se javljaju i problemi sa varenjem, gorušica, GERB, jaki bolovi u želucu i zatvor. Javljaju se i loš zadah, smanjen apetit, gubitak kilograma, a ređe i krv u stolici.

Osim fizičkih, javljaju se i neki psihički problemi, poput anksioznosti, nesanice, hroničnog umora i depresije. Čak i anoreksija ili nasuprot gojaznost u nekoj meri može biti uzrokovana heliko bakterijom.

Najčešće ljudi dođu u kontakt sa ovo bakterijom još u najranijem životnom dobu, ali se simptomi ispolje čak i decenijama kasnije. Neki ljudi bez tegoba mogu živeti i čitav život.

Kako se prenosi Heliko bakterija?

Heliko bakterija se prenosi putem prljavih ruku. Zato se i procenjuje da najviše obolelih ima upravo u sredinama u kojima vlada nehigijena i zemljama trećeg sveta.

Procenjuje se da u ekonomskim nerazvijenim zemljama čak 80 % stanovništva pati od bolesti koje uzrokuje Heliko bakterija. Taj broj u razvijenim zemljama pada na čak 20 – 50 %.

Osim u želucu, HP se može naći i u zubnim naslagama, ranicama na sluzokoži usta. u pljuvački ili stolici. Stoga, čest način prenošenja je i direktnim kontaktom zaražene osobe  sa zdravom.

Drugi načini prenošenja su i konzumacija neopranog voća i povrća, kao i konzumacijom kontaminirane vode.

Faktori rizika za oboljevanje od Heliko bakterije

Pre svega, najviše obolelih je u siromašnim i nerazvijenim zemljama gde je veoma loša higijena i nedostatak pijaće vode. Njena učestalost veća je na južnoj hemisferi, u jugoistočnoj Evropi, u Aziji, Africi, dok se daleko manje pojavljuje u Severnoj Americi, Kanadi i Zapadnoj Evropi.

Rizik od infekcije se smanjuje ukoliko se vodi računa o higijeni i zdravom načinu života.

Život sa osobom koja ima problema sa HP bakterijom višestruko povećava vaš rizik da obolite, kao i život u velikim zajednicama. Mnogočlane porodice i skučen i zagušljiv prostor povećava šanse da se od bakterije oboli.

Ograničen pristup toploj vodi povećava šanse da se oboli od Heliko bakterije. Takođe, zagađena voda doprinosi većem riziku od oboljevanja, odnosno ograničeni izvori čiste pijaće vode.

Ishrana osoba obolelih od Heliko bakterije

Ishrana osoba zaraženih Heliko bakterijom treba da podrazumeva usvajanje zdravih i potpuno eliminisanje loših životnih navika.

Najpre je bitno da se držite strogo redosleda obroka. Treba jesti približno u isto vreme, a razmak između obroka treba da bude 3, a idealno 4 h. Iz ishrane treba izbaciti gazirane napitke, alkohol, kafu, slatkiše, belo brašno, šećere, prženu, masnu i začinjenu hranu.

Osobama koje imaju pojačanu aktivnost i metabolizam Heliko bakterije ne preporučuje se boravak u zadimljenim prostorijama i konzumiranje duvana, jer utiče na aktivnost tkzv. protonske pumpe.

Beli i kukuruzni hleb zamenite integralnim dvopekom, a od žitarica idealno je jesti ječam i ovas. Jedite i integralni pirinač rađe nego beo, a za obrok birajte hranu koja nije zapržena i sa što manje masnoće. Jedite dosta grilovanog povrća i nemasne ribe, sa supama i čorbama bez mnogo jakih začina.

Od mlečnih proizvoda jedite kiselo mleko, mladi sir i puter. Mleko se ne preporučuje, a mahunarke treba jesti sa velikim oprezom.

Kupus je namirnica koju treba da konzumirate često, jer ima svojstvo da eliminiše Heliko bakteriju. Jedite ga sirovog, u salati ili grickajte listove kupusa. Kako on može izazvati nadutost, prvo probajte manju količinu, da biste videli da će i vama da smeta. Ukoliko ne možete da ga jedete sirovog, možete napraviti sveže ceđeni sok koji se razblažuje vodom.

Brokoli se preporučuje, jer ima lekovita svojstva u lečenju Heliko bakterije, ali je dobar i za prevenciju raka želuca. Brokoli se može kratko bariti u vodi, ali i jesti sirov, u salatama ili na neki drugi način, ali budite obazrivi, jer i on može nadimati, asparagus takođe.

Dodajte na listu obaveznih namirnica i brusnicu koja ima moćno baktericidno dejstvo i sprečava razmnožavanje Heliko bakterije u crevima i želucu.

Kurkuma je sjajan začin koji obiluje lekovitim svojstvima. Kurkumini sastojci pomažu proizvodnju želudačnih sokova koji zaštitno deluju na zidove želuca i bore se protiv Heliko bakterije. Kurkuma deluje adstrigentno, isušuje mucus.

Poznato je i da đumbir blagotvorno deluje na probleme sa varenjem. Česo se preporučuje za ublažavanje mučnina, bolova u stomaku, a ima antibakterijsko dejstvo, te je dobar saborac u lečenju Heliko bakterije.

Bitno je i da se suncokretovo ulje zameni maslinovim uljem, i to najbolje ekstra devičanskim i domaćim. Maslinovo ulje sadrži jake antioksidanse koji mogu veoma povoljno uticati na lečenje Heliko bakterije. Redovna konzumacija maslinovog ulja pokazala je i uspešnost u lečenju čireva na želucu i dvanaestopalačnom crevu.

Od ostalih namirnica, treba uključiti i crni i beli luk, nanu, ruzmarin, med i ehinaceu. Ukoliko nemate čir na želucu i gastritis, ali imate Heliko bakteriju, možete piti limunov sok ili sok od ananasa i razblaženo jabukovo sirće. Međutim, ako imate čir i gastritis, ovi napici vam neće prijati.

Čajevi za lečenje Heliko bakterije

Treba da imate na umu da ni jedan čaj ne treba piti vruć. Vašem  želucu će prijati mlaki napici, koji će biti idealna zamena za kafu.

Oko pola sata pre doručka treba popiti nezaslađeni čaj od kamilice (sadrži apigenin, aktivnu supstancu), semena lana, majčine dušice, koprive, slatkog pelina, ili bokvice. Sladić je još u tradicionalnoj kineskoj medicini korišćen za lečenje stomačnih tegoba i čireva, a novija istraživanja kažu da sadrži čak 400 lekovitih jedinjenja.

Pomešati po 40g korena crnog gaveza i belog sleza i 20 g sladića (slatkog korena). Ove sastojke preliti sa oko 2 dl hladnog čaja od kamilice, pa mešati često i posle 1 h procediti i piti nezaslađeno pola sata pre jela. Čaj se pije 2 – 3 puta u toku dana i naročito pogoduje obolelima od čira na dvanaestopalačnom crevu i želucu.

Pomešajte 4 kašike kamilice i 4 kašike lista hajdučke trave, pa prelite sa 1,5 l ključale vode i držite oko 15 min poklopljeno uz rub šporeta da bude toplo, ali ne i da ključa. Zatim skloniti i ostaviti 2 – 3 h da odstoji, procediti i piti u toku dana umesto vode. Ova čajna mešavina pije se sedam dana pa se pravi pauza od sedam dana, pa se može ponoviti.

Napravite mešavinu od po 20 g kamilice, cveta lipe, korena belog sleza, sladića i pirevine. Zatim 3 kašike ove mešavine preliti sa ½ l ključale vode, poklopiti i posle 2 h procedite i pijte u toku dana umesto vode.

Po 1 kašičicu sladića u prahu i 1 kašičicu anisa u prahu razmutiti u šolji čaja od kamilice. Ovaj napitak pijte 3 puta dnevno, oko pola sata pre doručka, ručka i večere. Ova tri napitka pogoduju najviše osobama koje su obolele od gastritisa.

Majčina dušica je idealan čaj za lečenje Heliko bakterije. Ima antibakterijska svojstva, te se preporučuje nekoliko mlakih šoljica čaja u toku dana.

Efikasan proizvod koji uklanja Heliko bakteriju i sve probleme koje ona izaziva, bez štetnih posledica.
Gastrolact-pakovanje
Zatvori

Gastrolact®

4.998,00 din.

Reference:

https://www.healthline.com/health/womens-health/yeast-infection-home-remedy

https://www.webmd.com/digestive-disorders/h-pylori-helicobacter-pylori#1

Heliko bakterija kao uzrocnik čira

Heliko bakterija kao uzročnik čira

Krajem osamdesetih godina prošlog veka, naučnici su se ozbiljnije posvetili bolestima želuca i dvanaestopalačnog creva kao što je pojava čira i simptomi koji ga prate.

Tada je otkriven jedan od njegovih najčešćih uzročnika i pokretač infekcije koji je dobio ime Helicobacter pylori ili heliko bakterija.

Naime, infekcija koju pokreće ova bakterija je veoma česta. Smatra se da čak 2/3 populacije ima problem sa heliko bakterijom u nekom periodu života.

Veoma je važna pravovremena dijagnoza i odgovarajuća terapija, a postoje i mnogi delotvorni prirodni lekovi koji i u ovom slučaju mogu pružiti pomoć i brz oporavak.

Ako Vam je tek dijagnostikovana bakterija Helicobacter pylori ili Vas već muči čir, ne gubite nadu i lečite se što pre.

Potražite pomoć u prirodi, kao i savete stučnog lica kao što je lekar specijalista.

Redovna primena leka će dati pozitivne rezultate u najkraćem vremenskom roku.

 


U saradnji sa sajtom www.prirodnolecenje.com obezbedili smo Vam

BESPLATAN primerak E-knjige

7 prirodnih namirnica koje se preporučuju za borbu protiv Heliko bakterije

KLIKNITE OVDE ZA PREUZIMANJE

helikobakterija-baner-small


ŠTA JE HELICOBACTER PYLORI?

Helicobacter pylori ili heliko bakterija predstavlja mikroorganizma koji može doći do digestivnog trakta čoveka i neprimetno boraviti u njemu godinama.

Mnogi ljudi uopšte nisu svesni da se u njihovom organizmu nalazi heliko bakterija dok se ne pojave sumnjivi simptomi.

Kod većine ljudi, heliko bakterija miruje i možda neće izazvati čireve, ali to nije moguće predvideti.

Za mnoge slučajeve hroničnog gastritisa takođe može biti odgovorna Helicobacter pylori.

Ova bakterija se može uneti preko prljavih ruku, zagađene hrane i nečiste vode.

Takođe, prenos bakterije je moguć i putem telesnih tečnosti, a najčešće je to pljuvačka.

Trenutno ne postoji vakcina za heliko bakteriju, ali medicinski stručnjaci uveliko rade na njoj, tako da će u budućnosti sigurno biti razvijena jedna kao veoma dobra preventiva i zaštita od infekcije, kao i pojave čireva.

KAKO HELIKO BAKTERIJA STVARA ČIR?

Dugotrajno prisustvo infekcije heliko bakterijom jeste najčešći uzročnik čira na dvanaestopalačnom crevu ili želucu.

Čirevi su u stvari ranice koje nastaju nekontrolisanim delovanjem bakterije, produkcijom citotoksina i uništavanjem sluzokože želuca.

Dugo pre otkrića bakterije, lekari su smatrali da su se čirevi javljali zbog preteranog konzumiranja začinjene hrane, stresa i pušenja.

Na kraju, pokazalo se da je ipak Helicobacter pylori uglavnom glavni krivac.

Kada ova bakterija dopre do Vašeg organizma, ona može da miruje ili da napadne sluzokožu želuca, čija je uloga da zaštiti ostatak tela od kiseline koju želudac stvara da bi vario unetu hranu.

Oštećenja na sluzokoži stvaraju uslov za probijanje kiseline i formiranje rana, odnosno čireva.

Čirevi mogu krvariti, inficirati se ili sprečiti hranu da se kreće kroz sistem organa za varenje.

Rizik od pojave čira uvećava se ukoliko je imunitet pacijenta slab.

SIMPTOMI ČIRA

Ukoliko imate jedan ili više čireva, jedan od prvih znakova koji ćete primetiti jeste bol ili peckanje u predelu abdomena.

On može prolaziti i vraćati se više puta, a uglavnom će se najviše izraziti onda kada je želudac prazan.

Pacijenti primećuju nadutost stomaka, gasove i odsustvo osećaja gladi. Vremenom može doći do mučnine i povraćanja.

Osobe sa heliko bakterijom, ali i postojećim čirevima, mogu primetiti nagli gubitak telesne težine.

PRIRODNI LEKOVI ZA PACIJENTE SA ČIREM

 1. RICINUSOVO ULJE kao prirodni lek za čir

Bolne čireve možete umiriti korišćenjem ricinusovog ulja. Pomoću ovog prirodnog leka, smanjićete postojeću upalu, osloboditi se neprijatnih bolova i izlečiti zahvaćena tkiva. Ricinusovo ulje je inače poznato kao odlično sredstvo za zarastanje rana, a ono itekako može da utiče i na čireve, bez obzira što se nanosi topikalno.

Natopite peškir ricinusovim uljem pa ga procedite od viška tečnosti. Prekrijte njime bolan deo abdomena, a zatim preko stavite suv peškir i flašu tople vode. Oblog držite sat vremena. Ponavljati po potrebi.

 1. KUPUS pomaže pri eliminaciji heliko bakterije

Sveži listovi kupusa štite ugroženu sluzokožu želuca i pomažu pri eliminaciji heliko bakterije. Korišćenje kupusa pri lečenju čireva daje brze, pozitivne rezultate.

Polovinu osrednje glavice kupusa potopite u mlakoj vodi u koju ste dodali malo jabukovog sirćeta. Izvadite kupus pa ga iseckajte na deliće i stavite u sokovnik. Dobro izmiksajte da bi dobili zdrav napitak. Po želji, dobijen sok možete razrediti sa malo vode. Piti svakodnevno 1-2 čaše.

 1. BELI LUK za tretman čira

Za čenove belog luka se kaže da predstavljaju pravo prirodno blago sa univerzalnim lekovitim delovanjem. Oni se takođe primenjuju kod tretiranja čireva na želucu i dvanaestopalačnom crevu, kao i infekcije heliko bakterijom u naprednijoj fazi. Beli luk služi i kao odlična preventiva nakon izlečenja.

Ispasirajte jedan čen svežeg belog luka i pomešajte ga sa dve kašike meda. Uzimati nakon svakog glavnog obroka po jednu dozu dobijenog leka.

 1. BRUSNICA je odličan prirodni lek za čir i heliko bakteriju

Crveni plod brusnice smatra se odličnim lekom za čireve i heliko bakteriju. Unesite je u telo putem domaćeg, zdravog soka.

8 šolja svežih ili smrznutih bobica brusnice dodajte u 1.5l vode. Pustite da sve vri 15 minuta nakon ključanja, uz povremeno mešanje. Procedite tečnost i dok je još topla u nju dodajte pola šolje meda. Dobro promešati da bi se med skroz rastopio u soku. Nakon hlađenja, napitak sipati u staklenu flašu i držati ga u frižideru. Piti svaki dan za početak po pola čaše pa lagano povećavati dozu do 200ml dnevno.

 1. ALOJA VERA za upalu sluzokože želuca

Terapija sokom od ove biljke pomaže pri smanjenju upale sluzokože želuca i lečenja ranica, odnosno čireva. Aloja jača imunitet organizma i pomaže mu da se lakše izbori sa postojećom infekcijom.

Izvadite gel iz jednog lista aloje. Izblendati izvađen gel. Dve kafene kašičice dodati u čašu mlake vode i promešati. Popiti odmah. Konzumirati svako jutro pre doručka. Ostatak gela držite u frižideru, u staklenoj tegli, gde može stajati najduže nedelju dana.

 1. KAMILICA ubrzava lečenje čireva i infekcije heliko bakterijom

Čaj od kamilice smiruje upaljenu sluzokožu i smanjuje produkciju želudačne kiseline, što ubrzava lečenje čireva i infekcije heliko bakterijom. Kamilica smanjuje bolove, uklanja osećaj mučnine i pospešuje varenje. Čaj od ove lekovite biljke se može koristiti i za tretiranje gastritisa, a pozitivan efekat pokazuje čak i kod hroničnog oblika.

Kašičicu cvetova kamilice sipajte u šolju vrele vode koja je prethodno proključala. Sačekati deset minuta pa procediti čaj. Zasladiti kašičicom meda. Piti 2-3 puta dnevno.

ISHRANA ZA PACIJENTE SA ČIREM

Jedite češće, a neka obroci budu manji. Na taj način Vaš stomak neće biti opterećen i olakšaće se proces varenja.

Preporučuju se namirnice koje u sebi sadrže korisne probiotske bakterije poput jogurta i kefira.

Ovi dobroćudni mikroorganizmi doprinose borbi protiv čireva tako što suzbijaju infekciju heliko bakterijom.

Vlaknasta hrana se lako vari i apsorbuje, a takođe smanjuje nivo želudačne kiseline.

U jela dodajte začine kao što su beli luk i kurkuma.

Hrana prepuna trans mastima treba da bude izbačena iz Vašeg jelovnika jer se otežano prerađuje i pogoršava simptome kao što su bolovi u predelu abdomena i nadutost.

Što se tiče citrusnog voća i čokolade, nekim pacijentima smetaju, a nekima ne.

Ako primetite da unos ovih namirnica pogoršava Vaše stanje, prestanite da ih konzumirate.

NAJČEŠĆE KOMPLIKACIJE

Pogoršanje zdravstvenog stanja pacijenta sa heliko bakterijom se uglavnom događa ukoliko se infekcija dugo ne leči i ignoriše.

Kao komplikacija Helicobacter pylori infekcije i pojave čireva može se pojaviti rak stomaka.

U predelu abdomena formiraju se kancerogene ćelije koje mogu prerasti u tumor.

Ovakvo oboljenje se razvija veoma sporo pa zato je važno da reagujete čim primetite bilo kakav simptom infekcije i da ne odlažete lečenje.

KADA JE VAŽNO ODMAH POTRAŽITI HITNU MEDICINSKU POMOĆ?

Čirevi mogu da krvare, a krv može doći do creva, što može biti veoma opasno za Vaše zdravlje. Kada primetite krv u stolici i sadržaju izbačenom putem povraćanja, kao i nepodnošljiv bol u stomaku, to mogu biti pokazatelji da je do krvarenja došlo.

Kao signali za uzbunu mogu se javiti i nesvestica, bleda koža i otežano disanje i gutanje. U ovim slučajevima, momentalno potražite pomoć stručnog lica.

PREVENTIVNE MERE

Vodite računa o higijeni. Redovno održavanje higijene zaštitiće Vas i Vašu porodicu od heliko bakterije i oboljenja koja mogu nastati razvojem infekcije. Ljudi na našoj planeti imaju sve lakši pristup čistoj vodi i sapunu, što znači da će se u budućnosti smanjiti broj obolelih od infekcije bakterijom Helicobacter pylori.

Izbegavajte sumnjive namirnice i vodu. Upravo ovo mogu biti izvori heliko bakterije. Vodite računa gde kupujete hranu, a za vodu se uvek raspitajte da li je čista i sigurna pre nego što je unesete u organizam.

Izbegavajte pojedine medikamente protiv bolova. Ne eksperimentišite sa raznim tabletama i pilulama za ublažavanje bolova, jer oni mogu dodatno oštetiti već osetljivu i ugroženu sluzokožu želuca. Ukoliko su ovakvi lekovi ipak neophodni u sklopu terapije, vrstu i doziranje će odrediti lekar koji prati Vaše zdravstveno stanje.

Izbegavajte lečenje antibioticima ’’na svoju ruku’’. Ovako može doći do otpornosti bakterije na antibiotike, pogotovo ako unesete veću dozu, što može u velikoj meri otežati lečenje. Ako postoji potreba za antibioticima, to će proceniti samo Vaš lekar i niko drugi.

Možda stres, pušenje i začinjena jela nisu uzročnici čireva, ali itekako pogoršavaju simptome. Trudite se da budete smireni i mislite pozitivno. Izbegavajte jake začine prilikom pripremanja hrane i trudite se da zauvek ostavite cigarete.

PRIRODNI TRETMANI GARANTUJU IZLEČENJE

Većina čireva se može u potpunosti zalečiti nakon nekoliko nedelja primene lekova koji mogu biti i prirodnog porekla.

Naime, slobodno koristite darove prirode za tretiranje tegoba i ubrzo ćete primetiti da će bolovi, mučnina i nadutost iščeznuti, a sa njima i ostali simptomi.

Uspešno ćete se izboriti sa heliko bakterijom i poboljšati svoje zdravlje.

Za simptomatsku i asimptomatsku infekciju izazvanu Heliko bakterijom

Gastrolact-pakovanje
Zatvori

Gastrolact®

4.998,00 din.
LV-GastroProtect obnavlja sluzokozu zeluca
Zatvori

LV-GastroProtect

950,00 din.
DigestFood - enzimi za bolje varenje
Zatvori

DigestFood

990,00 din.

Reference:

https://www.ajol.info/index.php/bajopas/article/view/63788

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3249993/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8361859

Predavanje Subotica LV-Pharm

Predavanje u Subotici u saradnji sa Poliklinikom Badawi

Škola zdravlja Poliklinike Badawi i LV-Pharm organizovali su akreditovano predavanje za doktore i farmaceute, pri čemu je predavanje bilo otvoreno i za građanstvo, na sledeće teme:

MODUL 1
„Da li bakterije i biljke mogu pomoći u lečenju Helicobacter pylori infekcije?“ (A – 1 – 1487/ 17).
Pogledaj: Gastrolact®

MODUL 2
„Savremeni pristup u prevenciji i terapiji infekcije Candidom albicans“ (A – 1 – 1482/ 17).
Pogledaj: Kandifit

Predavanje-Subotica-LV-Pharm

Predavanje Subotica LV-Pharm

 

Datum i vreme: četvrtak, 16.11.2017. godine, od 17:00 do 19:00 časova
Mesto: „Škola zdravlja Poliklinike Badawi“, Otvoreni univeritet Subotica, Trg Cara Jovana Nenada, Subotica, Sala:213

Predavači:
Prof. dr Jasna Jović, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju VMA
Doc. dr Janko Samardžić, Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Medicinski fakultet Beograd

PREDAVANJE PDF

 

12