Pentozidin i Candida

Pentozidin i Candida

Pentozidin i Candida i njihova veza važni su za razumevanje formiranja pentozidina. Candida  produkuje arabinozu, šećer sa aldehidnom grupom, koja je uz amnino kiseline, lizin i arginin, sastavni deo pentozidina. Formiranje pentozidina razlog je nastanka mnogih oboljenja.

Šta je pentozidin (pentosidine)

Pentozidin čine amino kiseline lizin, arginin i arabinoza kao šećer sa aldehidnom grupom tzv. šećerni aldehid. Pretpostavlja se da se u početku između lizina i pentoze formira Amadori proizvod (Amadori reakcija), koji u drugom koraku kondenzuje sa argininom i formira pentozidin (Advanced Glycation End Products – AGEs).

Formiranje pentozidina razlog je starenju, lošim strukturama krvnih sudova, ometenosti u razvoju i nastanku mnogih oboljenja. Neka od oboljenja su autizam, Alchajmerova bolest, fibromijalgija, mnoga autoimuna oboljenja, oboljenja kostiju i zglobova pa i različita psihijtrijska oboljenja kao sto su psihoze, neuroze, depresije, šizofrenija i sl. Ne tako retko dešava se da su ova oboljenja kombinovana i da se javljaju istovremeno.

Delovanje pentozidina

Lizin ima jednu specifičnu epsilon amino grupu. Epsilon grupa lizina važna je u aktivaciji katalitičkih mesta mnogih enzima. Takođe, jako je važna jer predstavlja kritičnu funkcionalnu grupu mnogih enzima za koju su vitamin B6, biotin i lipoinska kiselina (ALA) vezani kovalentnim vezama tokom mnogih koenzimskih reakcija. Ove reakcije za koje su neophodni navedeni vitamini kao nutrijenti nadalje su važni za reakcije sinteze složenih proteinskih struktura kao što su enzimi, hormoni, kolagene strukture i sl.

Pentozidin, dovodi do blokade ove amino grupe lizina pa samim tim dolazi do funkcionalnog nedostatka vitamina o kojima govorimo čak i onda kada je njihov unos adekvatan. Posledično, nema ni pokretanja odgovarajućih reakcija koje su važne za normalno funkcionisanje svih metaboličkih procesa u celom organizmu. Usled toga nema ni sinteze odgovarajućih proteina jer ih pentozidin čini degenerativnim i drugačije funkcionalnim.

Mehanizam ove blokade se odvija tako što se arabinoza preko svoje aldehidne grupe veže za epsilon amino grupu lizina sa jedne strane a sa druge vezuje drugu amino kiselinu l-arginin i to dva molekula. Tako se dobija faktički nefunkcionalno jedinjenje koje je vezalo ukupno tri molekula amino kiselina tj. proteinskih struktura.

Uticaj Candide albicans i Closstridie difficale na stvaranje pentozidina

Arabinoza

Već smo pomenuli da se pentozidin sastoji od amino kiselina i arabinoze. Značajno je analizirati uticaj Candide albicans i Closstridie difficale na stvaranje arabinoze u organizmu jer njeno vezivanje sa amino kiselinama dovodi do stvaranja pentozidina.

I kandida i klostridija produkuju ovaj šećerni aldehid. Međutim, kandida je mnogo značajnija jer predstavlja hroničnu, latentnu, podmuklu i skrivenu infekciju. Klostridija je obično akutna i reaguje na antibiotsku terapiju, ali svakako nije zanemarljiva. Pored toga prekomerni rast klostridije uvek je uslovljen prekomernim rastom kandide u digestivnom traktu. Utoliko je važnost kandide veća.

Pod normalnim uslovima arabinoza bi trebalo da se razloži do acetil-aldehida i kao takva završi svoj metabolizam i sa krajnjim produktima eliminiše iz organizma. Arabinozu pojačano stvara kandida kvasac prilikom ishrane bogate šećerima a naročito rafinisanim-preprađenim šećerima-saharozom. Pri ovakvoj ishrani menja se i saprofitska mikroflora u pravcu razvoja i dominacije bakterija koje preferiraju tj. njihov metabolizam je više vezan za ishranu ugljenim hidratima. Tom prilikom ove bakterije u zid creva luče aminokiseline tirozin i triptofan. Triptofan je amino kiselina iz koje se sintetiše serotonin tzv. hormon zadovoljstva. Otuda osobama koje pojačano konzumiraju slatkiše i testenine prijatan osećaj.

Arabinoza može da ometa pravilnu glukoneogenezu i preko pentozidina koji sada menja strukturu proteina  utiče na transport, rastvorljivost, aktivnost enzima i hormona a to su trigeri-okidači nastanka autoimunih reakcija i autoimunih oboljenja od upravo tih modifikovanih proteina. Otuda je čest nalaz manjak lizina kod mnogih autoimunih oboljenja.

Vinska kiselina

Pored arabinoze kandida stvara još jedan produkt svog metabolizma. To je vinska kiselina. Povećani nivoi vinske kiselina i arabinoze  nalaze se kod autizma, Alchajmerove bolesti, fibromijalgije, sindroma poremećene pažnje, hiperaktivnosti, problema dece sa govorom, komunikacijom i reakcijom na mimične znake, sindroma hroničnog umora i sl.

Nalaz pentozidina u neurofibrilarnim čvorovima mozga kod Alchajmera i njegovo odsustvo u normalnim regijama mozga ukazuju na direktnu ulogu ovih metaboličkih produkata kandide na proces ubrzanja starenja mozga. Takođe, primećeno je da visok nivo vinske kiseline deluje toksično na mišićno tkivo jer je vinska kiselina inhibitor ključnog enzima Krebsovog ciklusa snabdevača-donosi materijal za procese glukoneogeneze a što kao posledicu ima oboljenje fibromijalgiju.

Starenjem nivo pentozidina se povećava. Nalaz  povišenog nivoa pentozidina u serumu može se detektovati i ukazuje na povećani rizik od srčanog udara te se može koristiti kao marker kod ovih vrsta zdravstvenih problema.

Closstridia, Candida i DHPPA!

Dokazano je da  je povećan broj klostridije odgovoran za nastanak pseudomembranoznog kolitisa. Već smo pomenuli međusobnu povezanost klostridije i kandide i istakli da rast broja kandide utiče na rast broja klostridije. Znači paralelno kod infekcije klostridije imamo i infekciju kandidom.

Tom prilikom zapaženo je stvaranje jednog jedinjenja koje se zove dihydroxyphenylpropionic  acid. Skraćeni naziv za ovo jedinjenje je DHPPA.

DHPPA je zapravo derivat tirozina. Već smo u prethodnim redovima ovog teksta rekli da tirozin sintetišu i luče u zid creva bakterije koje tu žive. Tirozin je odgovoran za sintezu  neurotransmitera L-dopa tj., L-dopa nastaje iz tirozina. Iz L-dope sintetisaće se dopamin a iz njega norepinefrin i epinefrin.

Ove reakcije izgledaju ovako:

Tirozin (tirozin hidroxilaza) – dihidrofenilalanin je L-dopa (dopa dekarboxilaza)-Dopamin (dopamin beta hidroxilaza) – Norepinefrin (fenetanolamin N metiltransferaza) – Epinefrin.

Klostridija (kao i kandida) stvara i luči DHPPA a ovaj inhibira enzim dekarboxilazu i inhibira konverziju dope u dopamin. Tom prilikom stvaraju se izomeri tirozina koji su ustvari lažni neurotransmiteri. Oni uvek nastaju iz mikroorganizama GIT-a i uvek su metabolički proizvodi mikroorganizama GIT-a. Ti lažni neurotransmiteri su abnormalna jedinjenja fenilalanina i nisu pravi dopa već lažni-nefunkcionalni. Ta jedinjenja su 3-hidroxifenilalanin i 2-hidroxifenilalanin. Ovi abnormalni produkti amino kiseline tirozin iz bakterija i kvasaca su uvek povišeni kod  neuroza, tikova, psihoza, depresije, kolitisa, drugih poremećaja GITa, kod autizma, neuroloških poremećaja, psihijatrijskih poremećaja, mišićnih pareza i paraliza kao i kod šizofrenije. Najčešće su ovi poremećaji i njihovi simptomi kombinovani. Kod šizofrenije povećani nivo DHPPA redovan je nalaz u urinu.

Tretman i terapija:

Iz izloženog sledi da uvek kada tretiramo bakteriju klostridiju ne smemo zaboraviti i na kandidu.

Primećeno je da prilikom antibiotskog tretmana na klostridiju vankomicinom i metronidazolom dolazi do popravljanja opšteg stanja, ali da ubrzo nakon prestanka terapije simptomi i infekcija se vraćaju. Neki naučnici to pripisuju rekolinizaciji klostridije zahvaljujući sopstvenim sporama na koje terapija ne deluje a neki pak zaštitnoj ulozi kandide koja zadržava uslove povoljne za razvoj klostridije. Lactobacilus acidofilus takođe pomaže puno u sprečavanju rekolonizacije.

Antifungalna terapija-Kandifit, soft kapsule

Autori ovih redova smatraju da je izuzetno važno glavni akcenat baciti na tretman kandide – antifungalna terapija, najbolje efikasnim prirodnim dodacima kao što je Kandifit.

Ukoliko je pak potrebno primeniti antifungalne lekove koji imaju jači efekat (ali na žalost često su vrlo toksični za jetru) preporuka je da se uvek ide paralelno i sa prirodnim antifungalnim proizvodima a da se nakon prestanka davanja lekova nastavi još najmanje  6 meseci sa tretmanom Kandifitom (sprečava recidive). Tretman Kandifitom je dovoljan, bezbedan ali se mora provoditi duže vreme (1 do 3 meseca a u nekim slučajevima čak i 6 meseci).

Probiotici

Treba davati uvek visoke doze probiotika. Probiotici se moraju koristiti paralelno sa antibiotskom terapijom a i nakon prestanka antibiotske terapije, nastaviti najmanje još 4 nedelje svakodnevno. Uzimanje probiotika manje od 4 nedelje nema efekta. Nakon 4 nedelje može se doza probiotika smanjiti ili prorediti ali se preporučuje duže uzimanje. Probiotske bakterije mogu se unositi i svakodnevnim  konzumiranjem jogurta, kefira ili kiselog mleka. Zavisno od  individualne osetljivosti na ove namirnice (kazein) treba ih uzimati razblažene sa vodom u razmeri od pola-pola do 1:6 u korist vode. Količina od 200 ml dnevno čistog napitka je dovoljna.

Antioksidanti

Iz svih navedenih biohemijskih procesa može se zaključiti da se tom prilikom oslobađa velika količina slobodnih radikala pa treba primeniti terapiju intra i extracelularnim antioksidantima. Najbolji su preparati na bazi SOD-a i natrijum askorbata (ROSProtect). Candida, Helicobacter pilory i mnoge druge patogene bakterije kao Closstridia dificale, E.Coli, Klebsiella pneumoniae, Mycoplasma i sl.vrše destrukciju SOD-a zdrave ćelije domaćina.

Vitaminski dodaci

Primeniti oralnu nadoknadu vitamina B6, biotina i alfalipoične kiseline, zbog mogućnosti formiranja pentozoida i njegove pomenute blokade za ove nutrijente. Dodati i saplementaciju folnom kiselinom kao antidepresivnog vitamina. Naročiti značaj autori pridaju organskom, originalnom ulju biljke Nigella sativa.

Gastrolact

Ne treba smetnuti iz vida ni povezanost infekcija HP (helicobacter pylorijem) i kandide pa treba uvek i preventivno i u sklopu terapije primeniti i tretman protiv HP. Najbezbedniji a pri tome izuzetno efikasan proizvod koji ne remeti saprofitsku mikrofloru je Gastrolact.

Terapija čajnim mešavinama.

Odličan biljni lek u obliku čaja je čaj od divljeg origana tkzv. Vranilova trava ili čaj od nevena. Čaj od hajdučke trave je takođe dobar.

U tretmanu ne treba zanemariti ni značaj pravilne ishrane. Obratiti pažnju na osetljivost na gluten i kazein. Bujon (goveđi, kokošiji, riblji) obavezno uvesti u svakodnevnu ishranu kao odličan izvor kolagena i drugih hranljivih nutrijenata.

Laboratorijska dijagnostika

Pored klasičnih parametara laboratoriskih analiza treba urediti analizu mokraće na organske kiseline, COMBO organic acid test i test rezistencije-otpornosti kvasca u fecesu. 

Izvori: Stručni casopisi, članci, radovi zapadne, naturopatske, ajurvedske medicine i fitoterapije.

Tekst sredio i uobličio : Medicinski tim LV-Pharma

Gastrolact-pakovanje
Zatvori

Gastrolact®

4.998,00 din.
Kandifit za_gljivicne_infekcije kandidom
Zatvori

Kandifit

3.600,00 din.
Imunitet u borbi protiv virusnih infekcija

Imunitet u borbi protiv virusnih infekcija

Živimo u svetu mikroba, sa kojima smo konstantno u kontaktu i često nesvesni njihovog prisustva.

U tu grupu ubrajaju se virusi koji živa bića biraju da bi se replicirali i opstali.

Većina virusa nije patogena za ljude, već igra veliku ulogu u održavanju ekosistema na planeti.

Tipovi koju uzrokuju infekcije na različite načine napadaju telo i izazivaju brojne simptome.

Stepen efikasnosti organizma u odbrani od patogena zavisi od jačine njegovog imuniteta.

Imunološki sistem moguće je ojačati na više načina i to prirodnim putem radi bržeg oporavka od bilo koje virusne infekcije ili zaštite od istih.

ŠTA SU VIRUSI?

Virus na latinskom znači otrov i pod tim nazivom obuhvataju se najmanji paraziti na svetu.

Male su veličine, manji od bakterija.

To su složeni organski molekuli napravljeni od proteina i nukleinskih kiselina koji se mogu brzo razmnožavati u zdravim ćelijama organizma.

Prisutni su i enzimi zaslužni za brzu replikaciju i mutaciju.

Najčešći su uzrok respiratornih infekcija.

Kada u organizmu dođe do sukoba između ćelija domaćina i virusa, on reguje u zavisnosti od vrste patogena različitim simptomima, pa zato tok infekcije nema uvek istu težinu.

Izvan tela svog domaćina vrlo kratko žive.

Različite vrste virusa napadaju različite organe u organizmu, ali je moguće sticanje imuniteta koji će biti od značajne pomoći prilikom odbrane u budućnosti.

Prenos virusa vrši se na više načina i to uglavnom direktnim fizičkim kontaktom, kapljičnim putem, hranom, vodom, igala i medicinskih instrumenata.

Još uvek postoji nedoumica među istraživačima kod jednog pitanja – da li je virus živ ili ne?

Pojedini smatraju da je virus živ organizam zbog sposobnosti razmnožavanja, tačnije replikacije, i prikupljanja energije od svog domaćina.

Sa druge strane, nastale su tvrdnje da virus nikako ne može biti živ jer u svojoj građi nema ćelije i nisu u mogućnosti samostalno da se reprodukuju, već samo uz prisustvo ćelija domaćina.

IMUNI SISTEM KAO ZAŠTITNI MEHANIZAM LJUDSKOG TELA

Otpornost na infekcije u vidu stabilnog imunološkog sistema je sposobnost organizma da identifikuje invazije patogena spolja i da ih neutrališe.

Ovaj složeni mehanizam kontroliše i uništavanje zastarelih vlastitih ćelija u organizmu.

Postoje dve vrste: prirodni ili urođeni (onaj koji steknemo rođenjem) ili veštački ili stečeni (gradi se nakon kontakta sa infektivnim mikroorganizmima i telo stvara antitela na duži vremenski period).

Imunološki sistem čine štitna žlezda, koštana srž, limfni čvorovi, slezina i limfoidni organi, koji su blizu digestivnog trakta, disajnih puteva i kože.

Tu su i ćelije imunog sistema napadaju i uništavaju patogene, ali nekada pogreše i napadaju sopstvene ćelije, tkiva i organe.

Primer je alergija, koja je zapravo imunološki odgovor na alergen.

Dešava se da imunitet oslabi usled delovanja određenih faktora, što se često može regulisati putem korišćenja lekovitog bilja, regulisanja ishrane, suplementacije i promene životnih navika.

UZROCI SMANJENJA IMUNITETA

Slabost tela u vidu fizičkog i mentalnog zamora, kao i konstantan negativan uticaj stresa i depresija utiču na nagli pad imuniteta.

Manjak sna, prejedanje i konzumiranje alkohola, cigareta i narkotika uvećavaju verovatnoću da će osoba biti inficirana.

Pasivan način života stvara visok rizik, a pored toga i nepravilna ishrana koja podrazumeva preveliki unos masti, šećera, soli, kao i hranu punu veštačkih boja i konzervanasa.

Dugo korišćenje antibiotika i pojedinih medikamenata ili tretmana poput hemoterapije smanjuju sposobnost tela da se brani od patogena.

Stanje kao što je trudnoća prirodno utiče na smanjenje stabilnosti imunološkog sistema.

ODGOVOR IMUNITETA NA NAPAD VIRUSA

Postoji klasifikacija virusnih infekcija prema responzivnosti imuniteta: akutna (grip, SARS, ebola), latentna (herpes), hronična (hepatitis C i B) i progresivna (HIV).

Kod akutnih virusnih infektivnih oboljenja zaražena osoba se potpuno oporavlja ili umire.

Latentna infekcija se može u početku manifestovati kao akutna, ali imunitet nije u mogućnosti da potpuno ukloni virus iz tela te je moguća njegova replikacija i prisustvo u organizmu do kraja života zaraženog.

Imunitet reaguje na dva načina u slučaju razvoja virusne infekcije.

Prvi predstavlja odgovor prirodnog ili urođenog imuniteta gde se vrši sinteza proteina poznatih pod nazivom interferoni i stimulacija limfocita.

Često je to dovoljno da dođe do potpunog oporavka, ali ako se infekcija nastavi uz konstantnu replikaciju virusa nastupa veštački ili stečeni imunološki odgovor.

Dolazi do sinteze specifičnih antitela pomoću B limfocita i sinteza citotoksičnih T limfocita koji eliminišu zaražene ćelije.

Stvara se dugoročno ’’pamćenje’’ kod odbrambenog mehanizma tela koje omogućavaju brži odgovor u budućnosti, u slučaju napada istog virusa.

Slab imunološki sistem nije u mogućnosti da pruži adekvatnu reakciju u oba slučaja i tad dolazi do izraženih simptoma i raste verovatnoća da virusna infekcija poprimi rekurentnu formu.

Zbog toga je potrebno konstantno raditi na podršci imunitetu kroz metode koje po preporuci stručnjaka treba da budu isključivo prirodne.

TRADICIONALNA MEDICINA ZA JAČANJE IMUNITETA I TRETIRANJE VIRUSNIH INFEKCIJA

 • BELI LUK pomaže organizmu u uništavanju virusa putem podsticaja imunološkog sistema. Ovu sposobnost poseduje zahvaljujući alicinu, dragocenom aktivnom sastojku koji belom luku inače daje specifičnu aromu. Konzumiranje belog luka je korisno kod prevencije prehlade i gripa. Preporučuje se uzimanje svežih, izgnječenih čenova.
 • EHINACEA ima uticaj na uvećanje broja leukocita, što imunitet čini stabilnijim prilikom odbrane od virusnih i drugih infekcija. Puna je antioksidanata i pomaže u sprečavanju razvoja hroničnih formi infektivnih bolesti, kao i ubrzanom oporavku tela od napada patogena. Ehinacea se uzima u formi čaja.
 • SLADIĆ je biljka čiji koren se preporučuje kod tretiranja virusnih infekcija, ali i drugih infektivnih oboljenja. Sadrži glicirizin koji je 50 puta slađi od šećera, ali za razliku od njega veoma lekovit. Ublažava tegobe sa disajnim putevima i stomačne probleme vezane za aktivnost virusa u organizmu.
 • ĐUMBIR ima moćno antivirusno delovanje i blagotvorno deluje na zdravlje kroz podršku normalnom radu imuniteta. Aktivan sastojak gingerol smanjuje postojeće upalne procese u telu. Potrebno je koren đumbira koristiti prilikom pripreme čaja ili kao dodatak svakodnevnoj ishrani.
 • RUZMARIN sa oleanoinskom kiselinom u svom sastavu pokazao se korisnim u borbi protiv virusa herpesa, gripa, hepatitisa i HIV-a putem medicinskih istraživanja. Pored toga, u sebi ima brojne antioksidante i antiinflamatorne sastojke koji su značajni za pravovremen odgovor imunološkog sistema na napad uzročnika infekcije.
 • BOSILJAK ima potentni učinak protiv enterovirusa i hepatitisa B i pokazao se kao odlično prirodno sredstvo za jačanje imuniteta. Korišćenje ove biljke pomaže u uvećanju T ćelija i prirodnih stanica namenjenih detekciji i eliminaciji patogena. Koristite bosiljak kao začin u svežem obliku.
 • CRNA ZOVA je odlična za tretiranje virusnih infekcija – naročito onih koje napadaju respiratorni sistem. Njene komponente sprečavaju vezivanje virusa za zdravo tkivo i sprečava njihovo dalje repliciranje. Jača imunitet i čini organizam otpornijim na napade uzročnika infektivnih bolesti.

ISHRANOM DO JAČEG IMUNOLOŠKOG SISTEMA

Za podršku zdravom imunitetu i jačanje slabog odbrambenog sistema važna je balansirana ishrana sačinjena od namirnica koje su bogate neophodnim nutrijentima.

Telu je potrebna energija svakog dana koju dobija iz hranljivih materija da bi se zaštitilo od virusa i drugih patogena.

Neuravnotežena ishrana ima suprotan efekat, odnosno ruši prirodni zaštitni mehanizam koji sprečava negativan uticaj uzročnika infekcija.

Pre svega, važna je podrška radu digestivnog trakta jer se značajan deo imuniteta nalazi upravo u ovom sistemu.

Balansirana crevna flora će se održati kroz konzumiranje fermentisane i vlaknaste hrane.

Na spisak korisnih namirnica dodajte voće i povrće, mahunarke, semenke, produkte od integralnog brašna i orašaste plodove.

Pijte jogurt ili kefir.

Vodite računa o unosu dovoljnih količina vitamina i minerala.

Vitamin C iz citrusnog voća, crvene paprike i kivija neutrališe nestabilne komponente u telu i pruža mu zaštitu od uticaja slobodnih radikala.

Redovna nadoknada vitamina D putem sunčeve svetlosti i namirnica nalik morskim plodovima obezbediće pravovremenu responzivnost imuniteta na napad virusa i drugih patogena.

Vitamin A podržava T ćelije u identifikaciji infektivnih mikroorganizama i možete ga pronaći u životinjskoj jetri ili mlečnim proizvodima.

Minerali cink i selen iz mesa, jaja, orašastih plodova i proizvoda od integralnog brašna podstiču stvaranje ćelija koje se nalaze u sastavu imunološkog sistema.

VAŽNE PREVENTIVNE MERE

Izbegavajte fizički kontakt sa zaraženom osobom. Ukoliko je osoba inficirana virusom i postoji rizik od transmisije putem poljupca, dodira ili polnog odnosa, održavajte sa njom distancu do daljnjeg.

Nosite zaštitnu masku. Na ovaj način se sprečava prenos virusa koji su odgovorni za pojavu respiratornih infektivnih oboljenja.

Redovno se vakcinišite. Dostupne su vakcine koje pomažu u sticanju imuniteta i borbi protiv virusa gripa, hepatitisa, morbila, varičela, zauški, tetanusa, virusa denga, humanog papiloma virusa, rotavirusa…

Pazite na redovnu ličnu higijenu. Posebno je važno naglasiti značaj pranja ruku nakon mogućeg kontakta sa zaraženom osobom, predmetima ili hranom i to mlakom vodom i sapunom.

Vodite računa o pravilnom skladištenju hrane i njenoj pripremi. Posle spremanja jela, temeljno operite sav kuhinjski alat, posuđe i površine i ne zaboravite da sveže voće i povrće temeljno operete, a meso dovoljno termički obradite pre konzumiranja.

ZAKLJUČAK

Svakodnevno vodeći računa o imunitetu, napravićemo odgovarajuću barijeru za patogene koji nas okružuju.

Na isti način stvaramo stabilan odbrambeni mehanizam radi prevencije virusnih infekcija.

Za dobar imunološki sistem u borbi protiv virusa najvažnija stvar je naša otpornost koju konstantno gradimo i održavamo.

Vrlo jednostavno, ojačaće se delovi organizma namenjeni za odbranu od pretnji iz spoljašnjosti, uključujući i viruse.

Svakako, ukoliko sumnjate da Vam je slab imunitet i da imate problem sa virusnom infekcijom neophodno je da posetite lekara i konsultujete se sa njim oko terapije koja može uključiti i brojna delotvorna prirodna sredstva.

LV Pharm proizvodi koji vam mogu pomoći u jačanju imuniteta:

Reference:

https://www.immunology.org/public-information/bitesized-immunology/pathogens-and-disease/immune-responses-viruses

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3899649/

Simptomi pada imuniteta

Simptomi pada imuniteta

Glavna uloga imunološkog sistema jeste da čuva organizam od negativnog delovanja faktora iz spoljašnjosti, a narušavanje te njegove važne funkcije se događa često.

Problem otežanog lečenja infekcija i pojava rekurentnih infektivnih oboljenja nastaje zbog oslabljene prirodne odbrane tela.

Imunitet koji nije stabilan i responzivan uočava se pomoću više simptoma koji prate ovu promenu koju nikako ne treba ignorisati.

Već na prvi sumnjiv znak neophodno je pomoći telu da vrati potrebnu energiju i otpornost na delovanje uzročnika infekcija.

ŠTA ČINI JAK I STABILAN IMUNITET?

Imunološki sistem je prirodni mehanizam odbrane koji pruža zaštitu tela od štetnih mikroorganizama i bilo čega iz spoljašnje sredine što ga može na neki način ugroziti.

Prestavlja složenu strukturu sačinjenu od organa, tkiva, ćelija i hemikalija.

Krucijalnu ulogu igraju leukociti koji cirkulišu kroz krvotok i brane organizam od bakterija, virusa, gljivica i parazita.

Za to vreme se memoriše svaki uzročnik infekcije protiv koje se telo borilo i formiraju se antitela radi efikasnije zaštite u budućnosti i brže detekcije.

Tokom formiranja odbrane vrši se produkcija pojedinih proteina koji deluju uz limfocite, limfni sistem reaguje na kancerogene ćelije i produkte ćelija koji mogu uticati na razvoj nekog oboljenja i slezina odstranjuje stare eritrocite.

Svaki element pravovremeno deluje na svaku novu pretnju i eliminiše je brzo, bez ikakvih posledica po zdravlje organizma.

KAD ODBRANA TELA POČINJE DA SLABI?

Dokazano je da je imunitet sve manje funkcionalan sa godinama, tako da je starijim osobama neophodna posebna pažnja da bi sačuvali organizam od uticaja uzročnika infekcija.

Kod njih su takođe izraženiji znaci koji se primećuju kad oslabi imunološki sistem, a uočeno je i da njihovo telo postaje vremenom sve manje responzivno na vakcine.

Unos nedovoljnih količina proteina ili vitamina D može biti razlog zbog kog je imunološki sistem nestabilan.

Isti efekat proizvode anksioznost i stres.

Manjak sna uzrokuje pad imuniteta, ali i razvoj bolesti kao što je rak i primanje hemoterapije.

Ukoliko ste pušač, često konzumirate alkohol u velikim količinama ili niste dovoljno fizički aktivni verovatno ćete u nekom trenutku života imati problem sa nestabilnim mehanizmom odbrane od uzročnika infekcija.

DA LI JE MOGUĆE PREPOZNATI PAD IMUNITETA?

Kao kod skoro svake promene vezano za zdravstveno stanje, naše telo će trpeti promene i tegobe koje prate narušen i slab imunitet.

U zavisnosti od samog organizma, prvi znaci narušene stabilnosti imunološkog sistema mogu biti manje ili više primetni.

Od velike je važnosti odmah reagovati na prve znakove pada imuniteta, pogotovo ukoliko pacijent boluje od neke hronične bolesti.

Terapija sprovedena na vreme i propisana u skladu sa stanjem pacijenta će dati najbolje moguće rezultate i doprineti normalnom funkcionisanju prirodne odbrane tela.

LISTA SIMPTOMA KOJI UKAZUJU NA SLABLJENJE IMUNITETA

 • ČESTE INFEKCIJE

Dve ili tri prehlade godišnje normalna su pojava za osobu koja ima zdrav i jak imunitet. Trajanje oporavka je od 7-10 dana. Međutim, sve što prelazi taj broj pokazuje da sa odbrambenim mehanizmom tela nešto nije u redu. Česte prehlade sa sobom nose moguće komplikacije poput bronhitisa ili pneumonije i zbog toga je neophodno potražiti način koji će stabilizovati imunitet i sačuvati zdravlje svake ugrožene osobe.

 • PROMENE NA KOŽI

Koža je prvi nivo odbrane tela i ukoliko imunitet ne funkcioniše normalno neretko se upravo na njoj javlja osip, crvenilo i upala koji ukazuju upravo na slab imunitet. Takođe, postojeće rane veoma sporo zarastaju. Koža se suši i puca, što dopušta bakterijama i gljivicama da prodiru u njene dublje slojeve. Dolazi do formiranja upale praćene otokom i iritacijom.

 • POREMEĆAJ VARENJA

Otežana digestija je problem koji ponekad nastaje usled poremećene crevne flore koja pripada imunološkom sistemu i bez njenog balansa je nemoguće potpuno razlaganje unete hrane i apsorpcija hranljivih materija. Nepravilno varenje prate pojačana produkcija gasova, bolovi u predelu abdomena i promene u fecesu (dijareja ili konstipacija).

 • HRONIČAN UMOR

Bez obzira koliko spavate i odmarate, osećate se umorno i malaksalo. Umor je normalna pojava nakon obavljanja različitih poslova, pogotovo onih koji zahtevaju fizički rad ili veliko umno naprezanje. Tada je dovoljno da odspavate ili nešto pojedete da bi vratili snagu i energiju, što kod ljudi sa slabim imunitetom nije slučaj. Upravo takav umor koji predugo traje bez obzira na vreme koje odvojite za oporavak indikator je poremećenog funkcionisanja imunološkog sistema.

 • BOLOVI U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA

Hronični bolovi u predelu zglobova i mišića ponekad predstavljaju upozorenje na slabost imuniteta. S obzirom da infekcije sa sobom nose i pojavu upale, nemogućnost imuniteta da je ublaži i njeno dugoročno prisustvo dovodi telo u stanje bola. Učestalost, intezitet i lokalizacija bolova variraju od pacijenta do pacijenta.

ZDRAVA ISHRANA ZA IMUNITET – KLJUČNI VITAMINI I MINERALI

Veoma bitan korak u jačanju imuniteta jeste unos izmena u načinu ishrane koji će podrazumevati konzumiranje namirnica bogatih nutijentima bez kojih imunološki sistem ne može normalno da funkcioniše.

Kada su u pitanju vitamini, akcenat je na vitaminima C, D i A.

C vitamin je antioksidans koji neutrališe slobodne radikale i sprečava stvaranje oštećenja na ćelijama od kojih su izgrađena tkiva.

Možete ga naći u svežem voću i povrću – naročito u citrusima, paradajzu, crvenoj paprici i brokoliju.

Glavni izvor D vitamina je sunčeva svetlost i zahvaljujući njemu održava se zdravlje muskuloskeletnog sistema i stabilnost imuniteta.

Kada je u pitanju hrana, vitamin D sadrže jaja i meso pojedinih vrsta riba, ali i obogaćeni mlečni proizvodi i organski voćni sokovi.

Vitamin A je potrebno unositi u potrebnim dozama jer deficijencija ovog nutrijenta vodi ka poremećaju funkcionalnosti kože kao prirodne barijere, odsustva adekvatne reakcije tela na vakcinu i učestalih respiratornih infekcija.

Zato u jelovnik uključite jetru životinja i zeleno lisnato povrće.

Od minerala, bez sumnje se ističe važnost cinka i selena u normalnom radu imuniteta.

Zbog prisustva cinka u dovoljnoj količini telo se brže oporavlja od postojećih infekcija i smanjuje se rizik od pojave novih upala i hroničnih infektivnih oboljenja.

Da bi u Vašem organizmu uvek bilo dovoljno ovog dragocenog minerala jedite meso, sireve, jaja, orašaste plodove i semenke.

Selen je jak antioksidans koji jača odbrambene sposobnosti tela.

Semenke i orašasti plodovi osim cinka u svom sastavu imaju i selen, a kao važni izvori selena pominju se i riba, morski plodovi i pojedine vrste povrća.

PRIRODNA SREDSTVA ZA JAČANJE IMUNITETA

1. Beli luk za imunitet

BELI LUK  je prirodni antibiotik i deluje antiinflamatorno pa je zbog toga koristan za pacijente koji se bore protiv različitih infekcija i imaju oslabljen imunitet. Podstiče stvaranje T-ćelija u krvotoku, a istraživanja su pokazala i sposobnost aktivnog sastojka alicina koja podrazumeva ubijanje ćelija raka.

2. Ehinacea

EHINACEA  je biljka koja stimuliše stvaranje ćelija koje detektuju i eliminišu uzročnike infektivnih bolesti. Za 35% smanjuje rizik od prehlade. Uspešno tretira postojeće respiratorne tegobe i infekcije mokraćnih puteva. Uglavnom se koristi u obliku čaja samostalno ili zajedno sa nekom drugom biljkom.

3. Kardamon

KARDAMON  je indijski začin koji se koristi već pet hiljada godina i veoma se ceni zbog njegovog dejstva na imunitet. Pomaže u tretiranju postojećih respiratornih infekcija i infektivnih oboljenja koja zahvataju sistem organa za varenje, zube i desni.

4. Med

MED  je prirodni antioksidant i imunomodulator. Njegovi aktivni sastojci štite organizam od različitih štetnih mikroorganizama. Istovremeno poboljšava rad digestivnog trakta, održavajući dobar balans crevne flore. Često se koristi za tretiranje gripa i prehlade. Birajte sirov i kvalitetan med od pouzdanih proizvođača.

DODATNI SAVETI ZA JAČANJE IMUNOLOŠKOG SISTEMA

Perite ruke jer upravo putem prljavih ruku se najčešće stvara put za neometano prodiranje štetnih mikroorganizama u unutrašnjost tela. Za to su dovoljni mlaka voda i sapun.

Redovno vežbajte jer to će ubrzati odgovor imuniteta na aktivnost uzročnika infekcija, ublažiti rizik od razvoja bolesti i smanjiti sve postojeće upale u telu. Za početak krenite u šetnju koja će trajati između 20 i 30 minuta, a nakon toga se posvetite biciklizmu, plivanju ili personalizovanim programima u teretani.

Prestanite da pušite jer hemikalije iz duvanskih proizvoda uzrokuju upalne procese i oštećenja ćelija, što naravno slabi imunitet. Osim aktivnog, izbegavajte i pasivno pušenje jer ima isto negativno dejstvo na odbrambeni mehanizam tela, a to je udisanje duvanskog dima u prisustvu drugih pušača.

Potrebno vam je dovoljno sna jer u suprotnom raste rizik od deficijencije ključnih nutrijenata i pada sposobnost tela da se brani od bolesti. Obezbedite sebi 7-8 sati noćnog sna da ojačate oslabljen imunitet i pomognete telu da se oporavi i dobije potrebnu energiju za svaki novi dan.

Vodite računa o unosu alkohola jer velike količine izazivaju brojne zdravstvene posledice, među kojima je i slabost imunološkog sistema. Prestanite sa konzumiranjem pića koja u sebi sadrže alkohol i na taj način pomozite imunitetu da ponovo neometano funkcioniše.

Borite se protiv negativnog uticaja stresa jer zbog stresa raste nivo kortizola u krvotoku i to podstiče pojavu hronične upale i smanjuje imunološki odgovor. Aktivnosti poput joge i meditacije će ublažiti negativne efekte stresa na telu i stvoriti povoljne uslove za stabilizaciju imuniteta.

ZAKLJUČAK

Pad imunološkog sistema nikad ne treba ignorisati jer je on važan za uopšteno zdavstveno stanje svakog od nas.

Srećom, kao što je navedeno, postoje brojni načini za jačanje oslabljenog imuniteta na potpuno prirodan način.

Bilo kakva indikacija koja ukazuje na nestabilnost odbrambenog mehanizma tela zahteva izmene u načinu života i ishrani, a po potrebi i terapiju koja može uključiti prirodne izvore.

Pre korišćenja bilo kakve nove metode lečenja, pa i prirodne, potrebno je konsultovati se sa lekarom.

LV Pharm proizvodi koji vam mogu pomoći u jačanju imuniteta:

Reference:

https://www.pennmedicine.org/updates/blogs/health-and-wellness/2020/march/weakened-immune-system

https://www.medicalnewstoday.com/articles/324930

jacanje imunitet hranom

Jačanje imuniteta hranom

Kada se govori o zaštiti zdravlja, nezaobilazna i možda najvažnija tema je imunitet.

Ovaj složen mehanizam koji konstantno brani organizam od negativnog uticaja patogena, toksina i stresa zahteva svakodnevno korišćenje nutrijenata koji ga pokreću, a mnoge od njih ljudsko telo nije u mogućnosti da samostalno proizvede.

Najbolji način za nadoknadu potrebnih nutrijenata jeste hrana i njena uloga kod funkcionisanja imuniteta je veoma značajna.

Ono šta jedete može dosta osnažiti imunološki sistem, a isto tako nažalost poremetiti njegovo delovanje.

VAŽNOST PRAVILNE ISHRANE ZA IMUNITET

Da bi imunitet ojačao i pravilno funkcionisao najbitnije je voditi računa o svakodnevnoj ishrani.

Upravo tako organizam dobija nutrijente koji direktno deluju na svaki element imunološkog sistema, što dovodi do pojačane otpornosti na uticaj bakterija, virusa, gljivica i parazita.

Regulacijom jelovnika stvara se zaštita od infekcija, ubrzava se zarastanje rana i takođe smanjuje rizik od nekoliko tipova raka.

VOĆE I POVRĆE ZA IMUNOLOŠKI SISTEM

Od voća korisnog za imunitet, prva asocijacija su plodovi citrusa bogati vitaminom C, koji na više načina poboljšava rad imuniteta.

Između ostalog, ovaj element uvećava broj leukocita, zaduženih za detekciju i eliminisanje patogena i zato redovno uzimajte sveže ceđene sokove od limuna, limete, narandže i grejpfruta – po mogućstvu bez dodatka šećera.

Na spisak voća za jačanje imunološkog sistema potrebno je dodati i kivi koji obiluje vitaminima C i K, folnom kiselinom i kalijumom.

Svi ovi nutrijenti podržavaju funkcije odbrambenog mehanizma tela.

Rizik od infektivnih oboljenja će smanjiti često konzumiranje nara, čiji aktivni sastojci stimulišu imunitet i imaju takođe antikancerogeno delovanje.

Kada je u pitanju povrće, pre svega se preporučuje lisnato i uopšte svako koje sadrži zeleni pigment.

Iz ove kategorije se svakako ističu spanać i brokoli koji su bogati antioksidantima korisnim za borbu protiv infektivnih bolesti.

Ukoliko ovakvo povrće budete kuvali, pazite da ga ne prekuvate jer ćete tako izgubiti sve dragocene hranljive materije.

Kada je u pitanju C vitamin, neizostavna je crvena paprika koja ima duplo veću količinu ovog elementa od citrusnog voća.

Zbog toga je često dodajte u salate svežu, radi potpunog iskorišćavanja svih hranljivih materija koje se nalaze sakrivene u njenim plodovima.

Kad jedete sirove šargarepe ili ih dodajete u sok ili smuti, na taj način dobijate i neophodne doze vitamina A koji smanjuje upalne procese u telu.

ORAŠASTI PLODOVI – IZVOR ZNAČAJNIH NUTRIJENATA ZA IMUNITET

Ukoliko odlučite da svakog dana za užinu pojedete šaku oraha, lešnika, badema, indijskog oraha, brazilskog oraha ili pistaća, svom organizmu ćete obezbediti proteine, vitamin E i gvožđe koji su esencijalni za stabilnu odbranu od slobodnih radikala.

Pistaći u sebi sadrže vitamin B6 zaslužan za dobro zdravlje limfnog sistema.

Brazilski orasi poznati su po visokoj koncentraciji selena, minerala čija se korist ogleda u prevenciji oštećenja na ćelijama i nervima.

Uzimanje raznovrsnih orašastih plodova pomaže telu da bolje reaguje na stres.

Za visok nivo energije pomešajte orašaste plodove sa suvim voćem.

MLEKO I MLEČNI PROIZVODI KORISNI ZA IMUNOLOŠKI SISTEM

Mleko od krava koje su zdrave i hrane se prirodno značajano je za imunitet i dece i odraslih.

Uzimajte ga samo od proverenih prodavaca, jer kao takvo, u organskoj formi, sadrži mnogo više omega-3 masnih kiselina, vitamina E i beta karotena.

Takođe, pravo kvalitetno domaće mleko ima i veći procenat vitamina D ukoliko krave svakodnevno borave na sunčevoj svetlosti.

Prilikom odabira proizvoda na bazi mleka koji mogu u nekoj meri stabilizovati rad imuniteta, neka vaši prioriteti budu izvori probiotskih bakterija, poput kefira i jogurta sa niskim procentom mlečnih masnoća.

Probiotske bakterije regulišu crevnu floru i podstiču probavu što je usko povezano sa odbranom od uzročnika infekcija.

Možete ih dodati u svaki obrok, a neki od predloga su doručak sa voćem, priprema krem čorbe ili preliv za salatu. 

MESO I JELA OD MESA ZA JAČANJE IMUNITETA

Značajne proteine i aminokiseline za izgradnju antitela i otpornosti na napade štetnih mikroorganizama u budućnosti dobićete konzumiranjem živinskog mesa.

U slučaju da se vaš organizam bori protiv respiratornih infekcija, znate i sami koliko pomaže tanjir tople pileće supe.

Ona deluje kao prirodna infuzija, utiče na ublažavanje tegoba i podstiče oporavak tela.

Morska riba je prirodan izvor omega-3 masnih kiselina koje smanjuju jačinu upale koja prati infekciju bez obzira na lokaciju ili uzročnika.

Cink, dragocen mineral za rad imuniteta i stvaranje belih krvnih ćelija, nalazi se u morskim plodovima.

ODABIR SEMENKI I ŽITARICA ZA IMUNITET

Poznato je da su žitarice i semenke dragoceni izvori hranljivih materija neophodnih za pravilan rad čitavog imunološkog sistema.

Na primer, čia semenke obiluju raznovrsnim mineralima poput cinka, gvožđa, kalcijuma i magnezijuma.

Svaki od njih reguliše metaboličke procese u telu i proces varenja, što ima pozitivan uticaj i na sam imunitet.

Kao zdrav dodatak ishrani ističe se laneno seme, a stručnjaci preporučuju da se ono uzima samleveno da bi se što bolje apsorbovali nutrijenti iz njegovog sastava.

Laneno seme predstavlja biljni izvor omega-3 masnih kiselina i proteina koji deluju protivupalno i takođe smanjuju nivo holesterola i triglicerida u krvi.

Od žitarica, nećete pogrešiti šta god odaberete – pšenicu, kukuruz, raž, ječam, ovas, heljdu…

Proizvodi od integralnog brašna će obogatiti vašu ishranu i obezbediti vašem organizmu dovoljno lako svarljivih vlakana.

U toku su studije koje će dodatno utvrditi delotvornost žitarica u borbi protiv patogena i stvaranju otpornosti tela na iste.

ZAČINI KOJI BLAGOTVORNO DELUJU NA IMUNITET

 • Kada je u pitanju tradicionalna medicina domaćeg podneblja, beli luk se često spominje jer se koristi u različite svrhe, a na dugačkoj listi nalazi se i jačanje imuniteta.

Zahvaljujući sastojku alicinu, beli luk poseduje lekovitost, kao i specifičnu aromu.

Svakog dana dodajte makar čen belog luka u jelo da bi se zaštitili od infekcija i brže se oporavili od bolesti ukoliko do nje dođe. 

Sadrži snažne antioksidanse i antiinflamatorne sastojke zbog kojih se ubrzava odgovor imuniteta na prisustvo patogena.

Pored toga, đumbir je koristan i kod poteškoća sa varenjem hrane, viškom kilograma i regulacijom nivoa šećera u krvi.

 • Iako je poznata kao prirodan lek protiv upale, kurkuma ima pozitivan uticaj na rad oslabljenog imuniteta.

Lekovito delovanje ima zahvaljujući prisustvu aktivne komponente kurkumina zbog kojeg pomaže u modulaciji ćelija koje se nalaze u sastavu imunološkog sistema.

Kurkuma je efektna kod pacijenata sa različitim poremećajima rada odbrambenog sistema tela.

 • Svi koji uživaju u kuvanom vinu poznaju specifičnu, prijatnu aromu karanfilića, a važno je poznavati njegovo antibakterijsko i protivupalno delovanje zbog prisustva sastojka eugenola.

Kao takav, ovaj začin je dragocen za funkcionisanje slabog imuniteta.

Osim što ubija bakterije, utvrđeno je da karanfilić ubija i gljivice i parazite.

A ŠTA JE POŽELJNO PITI?

Naravno, čistu vodu je obavezno unositi svakoga dana u preporučenim količinama, jer će se samo hidriran organizam adekvatno izboriti protiv uzročnika infekcija.

Bez vode ne bi bio moguć transfer nutijenata i kiseonika putem krvotoka do svih ćelija u telu, niti uklanjanje patogena i toksina iz organizma.

8-10 čaša je dnevna doza koja je ljudskom telu neophodna, a da bi dodatno motivisali sebe u vodu možete dodati par kapi limuna ili nekoliko listića mente.

Takođe, eksperimentišite sa zdravim ceđenim sokovima i smutijima od voća, povrća, mleka, mlečnih proizvoda, orašastih plodova i semenki.

Ne zaboravite na čajeve od kojih se, konkretno za jačanje imuniteta, izdvajaju zeleni čaj, čaj od ehinacee i čaj od hibiskusa.

NEPOŽELJNA LISTA HRANE I PIĆA

 • PRERAĐENA HRANA odavno se smatra nezdravim izborom za jelo, jer je prepuna veštačkih aditiva. Kao takva, u velikoj meri ugrožava vaše zdravlje, kao i sam imunitet, pogotovo ako je konzumirate svakodnevno. U ovu grupu spadaju paštete, viršle, salame, kobasice, margarin, kokice za mikrotalasnu rernu.
 • RAFINISANI UGLJENI HIDRATI imaju itekako štetan uticaj na rad imunološkog sistema, a namirnice koje ih imaju u svom sastavu u velikim količinama su nutritivno siromašne. Učestalo uzimanje takve hrane vodi ka pojavi rekurentnih, hroničnih infekcija, dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti, oboljenja bubrega i raka. Zbog toga zaboravite na proizvode od belog brašna, beli pirinač, slatkiše, grickalice i gazirane napitke.
 • ALKOHOLNA PIĆA, pogotovo u većim količinama, čine ljudsko telo oseljivijim na napade patogena. Otežavaju lečenje postojećih infekcija jer jačaju upalne procese koji ih prate. Ukoliko želite da sačuvate svoj imunitet i da ga dodatno ojačate, savetuje se potpuno izbegavanje alkohola. 

KADA SU POTREBNI SUPLEMENTI?

Suplementi predstavljaju dodatke redovnoj ishrani u vidu tableta, kapsula, praškastih proizvoda i tečnosti.

Imaju pozitivan uticaj na imunitet i zdravlje uopšte i pomažu da telo nadoknadi deficijenciju pojedinih nutrijenata.

Dostupni su u svim apotekama i prodavnicama zdrave hrane, kao i u online shop-ovima.

Jedan proizvod može sadržati nekoliko hranljivih materija odjednom, a tipičan primer su multivitamini koji se najčešće koriste upravo u slučaju slabog imuniteta i organizma koji nije u mogućnosti da se samostalno izbori sa rekurentnim infekcijama.

Međutim, suplemente pacijenti nikada ne treba da uzimaju samostalnom odlukom, već samo uz prethodnu konsultaciju sa lekarom. 

ZAKLJUČAK

Kada birate šta ćete jesti za doručak, ručak, užinu ili večeru imajte na umu da će vaš izbor u velikoj meri uticati na rad vašeg imuniteta koji čuva vaše telo od bolesti.

Ukoliko do sada niste vodili računa o svojoj ishrani, vreme je da to učinite i time ojačate odbrambeni mehanizam organizma.

Uzimanje namirnica bogatih potrebnim nutrijentima, pravilna i kontrolisana priprema jela i redovne, raznovrsne porcije će dati snagu vašem imunološkom sistemu i pomoći će mu da obavlja funkcije za koje je stvoren.

LV Pharm proizvodi koji vam mogu pomoći u jačanju imuniteta:

Reference:

https://www.healthline.com/health/food-nutrition/foods-that-boost-the-immune-system

https://www.eatthis.com/immune-boosting-foods/

vitamini i minerali za imunitet

Značaj vitamina i minerala u jačanju imuniteta

Pod imunitetom smatra se sposobnost organizma da postane rezistentan na negativne uticaje iz spoljašnje sredine, uključujući uzročnike infekcija i toksine.

Imuni sistem nije kao i ostali sistemi organa, sačinjen od više drugih organa, već su njegovi elementi rasprostranjeni po celom telu.

Tu su organi, ali i krvne ćelije, tkiva i tečnosti, a sve ovo čini specifičan odbrambeni mehanizam koji harmonično radi da bi se na vreme detektovala i uklonila pretnja.

Često se desi da funkcije imuniteta postanu poremećene, a među uzrocima su deficijencije vitamina i minerala.

ŠTA SLABI IMUNOLOŠKI SISTEM?

Brojni faktori smanjuju jačinu odbrane našeg tela od patogena i štetnih materija, čineći ga osetljivim na različite bolesti koje su mahom infektivne.

Neredovna ishrana i unos namirnica koje obiluju praznim kalorijama ugrožava zdravlje čoveka na više načina, a između ostalog remeti rad imunološkog sistema.

Ukoliko niste fizički aktivni i slabo izlazite van kuće to ostavlja brojne posledice na organizam, kao što je nemogućnost odbrane od infektivnih oboljenja.

Medicinska stanja poput leukemije i dijabetesa direktno utiču na slabljenje imuniteta i ugrožen organizam postaje još podložniji napadima štetnih mikroorganizama i negativnom uticaju toksina.

Lekovi za tretiranje autoimunih oboljenja i hemoterapija takođe blokiranju funkcije imuniteta i smanjuju jačinu odbrane.

Među čestim uzrocima nalaze se i neredovan san, pušenje i stres.

ZNACI KOJI UKAZUJU NA SLABLJENJE IMUNITETA

Jedan od osnovnih pokazatelja slabog imunološkog sistema jeste pojava rekurentnih infekcija koje se otežano leče.

Dolazi do problema sa varenjem i gasova, kao i dijareje ili zatvora.

Rane u formi opekotine, ogrebotine ili posekotine zarastaju usporeno jer problemi sa imunitetom sprečavaju normalan proces regeneracije kože.

Ozbiljno se narušava i balans energije pa se zato mnogi pacijenti žale da su umorni, malaksali i pospani bez obzira koliko spavaju noću i da li tokom dana odvajaju češće pauze radi odmora od obavljanja radnih zadataka.

Ljudi sa slabim imunitetom često pate i od gojaznosti koja sama po sebi predstavlja opasnost po zdravlje, a posebno kada su u pitanju odbrana od infektivnih bolesti, rad kardiovaskularnog sistema i nivo masnoća i glukoze u krvotoku.

Ukoliko ste kod sebe prepoznali bar većinu ovih znakova, nemojte brinuti, jer se imunitet sa lakoćom može ojačati pojačanim unosom potrebnih hranljivih materija.

SVAKODNEVNO UNOSITE POTREBNE KOLIČINE TAČNO ODREĐENIH NUTRIJENATA

Putem ishrane organizam dobija neophodne hranljive materije bez kojih ne može biti funkcionalan, zdrav i zaštićen od bolesti.

Činjenica je da ono što jedemo svakoga dana direktno utiče na rad imuniteta, a da bi ga održali jakim neophodno je birati namirnice koje su bogate korisnim vitaminima i mineralima.

Upravo ti vitamini i minerali podstiču telo da se brani od negativnih uticaja iz spoljašnje sredine i u velikoj meri jačaju čitav odbrambeni mehanizam.

Preporuka medicinskih stručnjaka jeste da se vitamini i minerali radi stabilizovanja imuniteta unose isključivo putem pravilno regulisane ishrane, a po potrebi i preporuci lekara u formi suplemenata.

VITAMIN C KAO NAJPOZNATIJI I NAJZNAČAJNIJI VITAMIN ZA IMUNITET

Bez dovoljnih količina vitamina C, imunitet ne može na vreme da se suprotstavi negativnim uticajima štetnih mikroorganizama, toksina i stresa.

Podstiče produkciju antitela, ali i važnih elemenata kao što su interferoni, glikoproteini koji iniciraju odbranu zdravih ćelija od patogena.

Vitamin C pomaže u funkcionisanju fagocita, tipa leukocita koji neutrališe pretnje.

Smanjuje oksidativni stres i ima velik značaj u tretiranju prehlade i gripa.

Vitaminom C obiluju citrusno voće, jagode, crvena paprika, paradajz, brokoli, kelj…

CINK DRŽI UPALNE PROCESE POD KONTROLOM

Cink se smatra veoma važnim mineralom za rad imunološkog sistema jer se ponaša antiinflamatorno i ima pozitivan uticaj na delovanje ćelija koje eliminišu patogene.

Aktivira enzime koji razlažu proteine unutar bakterija i virusa, sprečavajući njihovo dalje razmnožavanje i istovremeno širenje infekcije.

Redovno uzimanje cinka skratiće trajanje prehlade ili gripa.

Takođe, simptomi poput poteškoća sa varenjem i umora će nestati.

Kada su u pitanju prirodni izvori cinka, oni obuhvataju mlečne proizvode, mahunarke, produkte od integralnog brašna i morske plodove.

POSEBAN I NEOPHODAN – VITAMIN D

Da bi pravilno funkcionisao, rad imuniteta mora biti savršeno balansiran, u čemu pomaže vitamin D.

Njegova primarna uloga odnosi se na zdravlje kostiju i mišića, ali nikako ne treba zanemariti njegovu efektivnost tokom odbrane od uzročnika infekcija.

Deficijencija vitamina D ostavlja ozbiljne posledice na zdravlje, uključujući i učestale respiratorne tegobe i alergijske reakcije.

Specifičnost vitamina D ogleda se u njegovom glavnom izvoru i to je sunčeva svetlost.

Kada je u pitanju hrana možete ga dobiti konzumiranjem ribljeg mesa, jaja, pečuraka,  obogaćenog mleka i organskog soka od pomorandže.

SELEN JE MOĆNI ANTIOKSIDANT

Mineral selen sprečava oštećenja na ćelijama do kojih dolazi zbog uticaja slobodnih radikala, što ga čini prirodnim antioksidantom i imunomodulatorom.

U dovoljnim količinama smanjuje rizik od infektivnih oboljenja i pojedinih tipova raka.

Pomaže telu u detekciji i uništavanju opasnih patogena.

Smanjuje upalne procese u telu i ubrzava ozdravljenje.

Selen je moguće naći u mesu, morskim plodovima, orašastim plodovima, tofu siru, proizvodima od integralnog brašna…

VAŽNOST REDOVNOG UNOSA VITAMINA E

U borbi protiv infekcija od velike je koristi vitamin E koji vezuje mikrobe, što izaziva oksidaciju i eliminisanje uzročnika bolesti.

Zato zasluženo nosi epitet snažnog antioksidansa i elementa koji stimuliše oslabljen imunitet u borbi protiv raznovrsnih opasnosti.

Sprečava nastanak hroničnih bolesti.

Osim toga, vitamin E je značajan za zdravlje krvotoka, kože, organa za vid i reproduktivnog sistema.

Hrana bogata vitaminom E uključuje mahom semenke i orašaste plodove.

UNOS VITAMINA I MINERALA PUTEM HRANE

Kao što je već rečeno, poželjno je putem hrane uzimati sve potrebne doze nutrijenata, uključujući i one koji su od velike važnosti za imunitet.

Na taj način, svi uneti elementi se brže apsorbuju i koriste od strane organizma.

Birajte sveže namirnice, a najbolje bi bilo da ih uzgajate sami ili uzimate od proverenih izvora.

Najbolje rešenje su takozvani ’’organski’’ proizvodi koji su najzdraviji i najsigurniji za upotrebu.

Tokom pripreme, pojedini koraci će uticati na brže oslobađanje vitamina i minerala.

Na primer, potapanje mahunarki u vodu pre termičke obrade smanjuje količine fitinske kiseline koja se u njima nalazi, a sprečava normalno iskorišćavanje minerala poput cinka i gvožđa.

Često je bolje jesti sirovo voće i povrće nego ga kuvati ili peći.

Visoke temperature u tom slučaju neretko eliminišu velik procenat minerala i vitamina.

Pojačana apsorpcija postiže se pravilnim kombinovanjem elemenata.

Recimo, namirnice koje sadrže zdrave masne kiseline jedite zajedno sa hranom koja u svom sastavu ima vitamine rastvorljive u masnoćama (A, D, E i K).

Takođe, vitamin C se lakše koristi uz gvožđe.

PLANIRANJE OBROKA ZA BOLJU APSORPCIJU NUTRIJENATA VAŽNIH ZA RAD IMUNITETA

Raspored svakog obroka u toku dana je od velike važnosti za dobro korišćenje potrebnih vitamina i minerala i održavanje jakog imuniteta.

Nijedan od njih ne smete preskočiti, niti se prejedati.

Svaka porcija treba da sadrži raznovrsne sastojke koji će pokrenuti Vaš odbrambeni mehanizam i pomoći mu da spreči razvoj infektivnih bolesti.

 • Savršen DORUČAK  predstavlja činija cerealija koje su često obogaćene vitaminima i mineralima neophodnim za rad imuniteta. Birajte one koje su proizvedene od integralnog brašna. Ujutru možete popiti i svež sok od voća i povrća ili smuti. Pripremite domaći voćni jogurt za podršku elementima imuniteta koji su locirani unutar digestivnog trakta.
 • RUČAK  pripremajte sami i zaboravite na restorane i brzu hranu da bi lakše kontrolisali unos bitnih hranljivih materija. Sjajan predlog je živinsko meso ili riba u kombinaciji sa svežom salatom, uz ograničeno korišćenje soli i masnoća. Ako jedete hleb, počnite da umesto belog kupujete integralni.
 • UŽINA  može biti šaka orašastih plodova, kao što su lešnici, bademi ili orasi. Umesto toga, pojedite parče integralnog hleba na koji ste namazali humus sa sirovim povrćem ili voćnu salatu bez dodatog šećera. Uzmite jednu-dve kockice kvalitetne crne čokolade.
 • VEČERA  treba da bude lagana i da sa njom završite dva sata pre nego što odete na spavanje. To može biti salata sa komadićima pilećeg ili ćurećeg mesa, povrćem po želji i krem sirom. Pripremite integralne testenine sa nekim zanimljivim sosom.

UNOS VITAMINA I MINERALA PUTEM SUPLEMENATA

Tržište je puno različitih proizvoda pomoću kojih je moguće tretirati deficijencije vitamina i minerala.

Danas u svakoj apoteci, prodavnici zdrave hrane, pa čak i dobro snabdevenim supermarketima, dostupni su brojni dodaci ishrani, odnosno suplementi.

Nude se u formi tableta, kapsula, praška ili tečnosti i sadrže hranljive materije koje su u najvećem broju slučajeva ekstraktovane iz biljaka ili životinja.

Suplementi se uzimaju zbog različitih razloga i, ukoliko se uzimaju u tačno određenim dozama, od velike su pomoći.

Međutim, pre nego što odlučite da koristite suplemente, savetuje se da to ne činite pre konsultacije sa lekarom koji prati vaše zdravstveno stanje.

On će najbolje proceniti da li vam je suplementacija uopšte neophodna i ako jeste dobićete preporuke o korišćenju iste u skladu sa ponašanjem vašeg organizma, godinama, telesnoj težini i drugim bitnim faktorima.

ZAKLJUČAK

Stabilan i jak imunološki sistem osiguraće dobro zdravlje i normalan i nesmetan rad svih sistema organa u telu.

Što više možete da učinite da bi ga održali u tom stanju, manje ćete biti bolesni i sigurno ćete se osećati dobro.

Prvi i osnovni korak jeste uvođenje izmena u ishranu, a nakon toga i u svakodnevne navike da bi se velikom brzinom dobili pozitivni rezultati.

Više nećete imati problem sa učestalim infekcijama jer će na vreme biti detektovane i eliminisane sve moguće pretnje po zdravlje.

LV Pharm proizvodi koji vam mogu pomoći u jačanju imuniteta:

Reference:

https://www.copemanhealthcare.com/resources/top-5-vitamins-minerals-healthy-immune-system

https://health.clevelandclinic.org/eat-these-foods-to-boost-your-immune-system/

vitamini za imunitet

Vitamini za imunitet

Pravilan unos neophodnih nutrijenata u organizam važan je radi pravovremene odbrane tela od negativnih uticaja i spoljašnje sredine.

Ovu važnu ulogu obavlja složen imunološki sistem i da bi on ostao jak i stabilan potrebno je svakog dana uzeti potrebne količine važnih hranljivih materija.

Akcenat je na vitaminima, a prirodni izvori poput hrane najbolje nadoknađuju nedostatak istih.

ŠTA SU VITAMINI?

Vitamini predstavljaju organska jedinjenja potrebna organizmu da bi normalno funkcionisao i odbranio se od uzročnika infektivnih bolesti.

Bez vitamina, ljudsko telo nije u mogućnosti da raste i razvija se.

Vitamini igraju važnu ulogu i u brojnim metaboličkim procesima i strukturi nervnog sistema.

Dele se na dve grupe:

 • liposolubilni (rastvaraju se u mastima) i
 • hidrosolubulni (rastvaraju se u vodi).

Hidrosolubilni vitamini se izlučuju iz organizma (mokraćom, znojem), dok se liposolubilni ne izlučuju već se deponuju u organizmu, zbog čega ih je opasnije unositi u količinama većim od potreba organizma jer mogu dovesti do hipervitaminoze.

S obzirom da telo ne može samostalno da stvara sve neophodne vitamine, potrebno ih je unositi svakog dana u neophodnim količinama.

To se čini putem hrane i u određenim slučajevima kroz suplementaciju.

Od svih poznatih  vitamina do sada, čak 7 ima velik uticaj na rad imuniteta i njegovu responzivnost.

LISTA VITAMINA NEOPHODNIH ZA FUNKCIONISANJE IMUNOLOŠKOG SISTEMA

1. VITAMIN C za imunitet

VITAMIN C  je svakako najpoznatiji vitamin kada je u pitanju stabilizovanje imuniteta i adekvatna zaštita od infektivnih bolesti.

Direktno utiče na funkcije leukocita, belih krvnih ćelija koje se nalaze u sastavu imunološkog sistema i nastaju mahom u koštanoj srži.

Naučni dokaz koji pokazuje da C vitamin sprečava prehladu i grip ne postoji, ali je činjenica da itekako ublažava postojeće simptome i podstiče oporavak organizma.

Smanjuje rizik od razvoja hroničnih oboljenja i ubrzava zarastanja rana na koži.

Deficijencija vitamina C se sa lakoćom može tretirati putem regulisanja ishrane.

Prirodni izvori:  Kada se pominje vitamin C, svima je prva asocijacija citrusno voće poput limuna i narandže, jer ovi plodovi obiluju ovim nutrijentom važnim za pravilan rad imuniteta.

Bobičasto voće takođe između ostalog poseduje značajne količine ovog vitamina, a u tu grupu spadaju jagode, maline, kupine, brusnice, borovnice…

Kada je povrće u pitanju, crvena paprika, spanać i kupus imaju najveću koncentraciju vitamina C.

Brojni začini i lekovito bilje u sebi sadrže vitamin C – timijan, peršun, korijander, karanfilić…

Preporučena dnevna doza: deca do godinu dana – 35mg; deca od 1-3 godine – 40mg; deca 4-10 godina – 45mg; tinejdžeri i odrasli – 60mg

2.VITAMIN D za imunitet

VITAMIN D  je ranije bio poznat samo po značaju za zdravlje kostiju i kao element koji podstiče ubrzanu apsorpciju kalcijuma i fosfora.

Međutim, kasnija medicinska istraživanja su pokazala da se D vitamin ponaša kao hormon a ima i imunomodulatornu funkciju, sa podjednakim uticajem i na urođeni i na stečeni imunitet.

Stimuliše stvaranje antimikrobnih peptida koji predstavljaju endogene antibiotike.

Vitamin D sprečava grip i prehladu, smanjuje rizik od razvoja multipla skleroze i reguliše nivo insulina u krvotoku.

‘’Sunčev vitamin’’ čuva kardiovaskularni sistem od opasnih oboljenja i reguliše raspoloženje, umanjujući depresiju i anksioznost.

Prema najnovijim studijama, čak 80% stanovnika na našoj planeti ima deficit vitamina D.

Prirodni izvori:  Kao najpoznatiji izvor vitamin D ističe se sunčeva svetlost i putem nje čovek može sebi da obezbedi sasvim dovoljne količine da bi imunitet održao jakim.

Namirnice koje u svom sastavu imaju ovaj nutrijent su riba, morski plodovi i jaja, kao i neki obogaćeni produkti.

Preporučena dnevna doza: deca od rođenja do 6 meseci – 300 I.U.; deca od 6 meseci do 14 godina – 400 I.U.; tinejdžeri i odrasli – 200 I.U.

3. VITAMIN A ima pozitivan uticaj na funkcionisanje imuniteta

VITAMIN A  se često vezuje za dobar vid i zdrave oči, ali je njegov pozitivan uticaj na funkcionisanje imuniteta posebno značajan.

Tačnije, podržava funkcije kože i sluzokože kao barijera koje sprečavaju štetne mikroorganizme da prodiru u unutrašnjost tela.

Direktno utiče na stvaranje otpornosti na infektivne bolesti koje se javljaju unutar digestivnog ili respiratornog trakta.

Uporedo sa unosom drugih vitamina  (C) i minerala (cink) poboljšava se apsorpcija vitamina A.

Vitamin A, vitamin D i vitamin E ne treba uzimati zajedno.

Vitamin A se deponuje u jetri 96%, a cink ga aktivira.

Ovaj nutrijent je značajan i po sposobnosti prevencije makularne degeneracije, kao i zaštiti od više tipova raka, među kojima su rak pluća, rak bešike, rak dojke i rak materice.

Prirodni izvori: Ovaj vitamin ćete u velikim količinama pronaći u mleku i mlečnim proizvodima, a sadrže ga i jaja.

Zeleno lisnato povrće, pogotovo sveže, obiluje vitaminom A.

Tu se ističu spanać i kelj.

Menta, origano i majoran takođe sadrže vitamin A.

Preporučena dnevna doza: deca do godinu dana – 375 R.E.; deca od 1-3 godine – 400 R.E.; deca 4-6 godina – 500 R.E.; deca 7-10 godina – 700 R.E.; tinejdžeri i odrasli – 800 R.E.

4. VITAMIN E za imunitet

VITAMIN E  je antioksidant koji se rastvara u masnoći i štiti ćelije tkiva od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima.

Do stvaranja slobodnih radikala dolazi putem standardnog procesa razlaganja unete hrane, ali i izlaganja duvanskom dimu ili radioaktivnom zračenju.

Istovremeno, javlja se oksidativni stres koji je uzrok mnogih upalnih procesa u telu.

Vitamin E pojačava kapacitet imunološkog sistema u borbi protiv bakterijskih i virusnih infekcija.

Pored toga, vitamin E usporava proces starenja organizma.

Upravo zbog toga, nalazi se u sastavu brojnih kozmetičkih proizvoda.

Redovan unos vitamina E sprečiće razvoj koronarne bolesti srca, poboljšati zdravlje očiju i smanjiti rizik od pojave raka.

Prirodni izvori:  Vitamin E potražite u biljnim uljima kao što su maslinovo, bademovo, kokosovo i susamovo.

Orašasti plodovi i semenke prepuni su ovog elementa i koristite ih za užinu ili pripremu doručka.

Zato, u jelovnik uključite lešnike, orahe, laneno seme, susam, bademe i čia semenke.

Preporučena dnevna doza:  deca do godinu dana – 4 mg; deca od 1-3 godine – 6 mg; deca 4-10 godina – 7 mg; tinejdžeri i odrasli – 8 mg za žene i 10 mg za muškarce

5. VITAMIN B6 za imunitet

VITAMIN B6 , poznat i pod nazivom piridoksin, topiv je u vodi i pruža podršku imunitetu tako što čuva zdravlje i funkcionalnost njegovih bitnih delova – limfnih čvorova, timusa i slezine.

Novija istraživanja ukazala su na efektivnost vitamina B6 kada je u pitanju zaštita od zagađenja vazduha.

Ostale značajne uloge vitamina B6 u ljudskom telu jesu poboljšanje moždanih funkcija, učešće u sinaptičkoj transmisiji, metabolizam glukoze i proteina i  stvaranje hemoglobina.

Produkcija hemoglobina dalje sprečava pojavu anemije.

Od deficita vitamina B6 uglavnom pate starije osobe što uzrokuje zadržavanje viška vode u telu i srčane bolesti.

Prirodni izvori:  Širok spektar namirnica sadrži vitamin B6, a na samom vrhu se nalaze meso, tofu sir i krompir.

Kada je u pitanju meso, ističe se jetra od životinja kao deo koji je najbogatiji ovim vitaminom.

U određenim količinama vitamin B6 nalazi se u avokadu i cerealijama.

Potražite ga i u žalfiji, đumbiru i kurkumi.

Preporučena dnevna doza: deca do godinu dana – 0,5 mg; deca od 1-3 godine – 1,0 mg; deca 4-6 godina – 1,1 mg; deca 7-10 godina – 1,4 mg; tinejdžeri i odrasli – 1,6 mg za žene i 2,0 mg za muškarce

6. VITAMIN B9 za imunitet

VITAMIN B9  je mnogo poznatiji kao folna kiselina i njegova glavna uloga jeste prevencija genetskih i fizičkih anomalija kod fetusa i komplikacija prilikom porođaja.

Delovanje na rad imuniteta je takođe značajno jer vitamin B9 ima antiinflamatorno delovanje i pomaže u obnavljanju oštećenih tkiva i pojačanom stvaranju novih, zdravih ćelija.

Folna kiselina neophodna je i za produkciju zdravih crvenih krvnih ćelija.

Zajedno sa vitaminom B12 i vitaminom C direktno učestvuje u sintezi proteina.

Deficit ovog nutijenta je retkost jer se nalazi u širokom spektru namirnica, ali svakako treba voditi računa da se uzima u preporučenim količinama – naročito u trudnoći.

Prirodni izvori: Zeleno povrće obiluje vitaminom B9, a posebno spanać, brokoli, zelena salata i grašak.

Velika koncentracija ovog nutrijenta zabeležena je u avokadu, sočivu i kuvanom kukuruzu.

Važno je spomenuti i meso morske ribe kao važne izvore, ali i obogaćeno sojino mleko i cerealije.

Preporučena dnevna doza: deca do godinu dana – 80 mcg; deca od 1-3 godine – 120 mcg; deca 4-6 godina – 140 mcg; deca od 7-10 godina – 200 mcg; deca od 11-14 godina – 270 mcg; tinejdžeri i odrasli – 330 mcg

7. VITAMIN B2 za imunitet

VITAMIN B2 ili riboflavin se rastvara u vodi i učestvuje u metabolizmu ugljenih hidrata i masti i istovremeno održava imunitet spremnim da reaguje na potencijalne pretnje iz spoljašnje sredine.

Neophodan je za stvaranje antitela koja se bore protiv patogena i očuvanje ćelija od negativnog uticaja oksidativnog stresa.

Osim toga, redovan unos dovoljnih količina riboflavina ublažiće napade migrene i takođe usporiti razvoj katarakte i smanjiti zamor očiju.

Ovaj element je važan za zdravlje kose i noktiju.

Vitamin B2 podstiče iskorišćavanje vitamina B6 i vitamina B9 od strane organizma.

Manjku vitamina B2 su posebno podložni dijabetičari i pacijenti sa hipertireozom.

Prirodni izvori: Goveđe meso je najbogatije vitaminom B2, a odmah za njim na listi su tofu sir, niskomasni mlečni proizvodi i meso tune.

Vitamin B2 možete uneti i putem jaja ili pečuraka.

Pored toga, u određenom procentu taj element je otkriven u sastavu drugih tipova mesa kao što su pileće i svinjsko.

Preporučena dnevna doza: deca do godinu dana – 0,5 mg; deca od 1-3 godine – 0,8 mg; deca 4-6 godina – 1,1mg; deca 7-10 godina – 1,2mg; tinejdžeri i odrasli – 1,3mg za žene i 1,7mg za muškarce

ZAKLJUČAK

Prilično je jasno – prirodni izvori vitamina najbolji su za jačanje imuniteta i borbu protiv infektivnih oboljenja.

Putem bogate ishrane i pažljivo odabranih namirnica, ali i lekovitog bilja i sunčeve svetlosti, postiže se brza apsorpcija od strane tela.

Konačni rezultati jesu otpornost organizma i eliminacija štetnih mirkoorganizama, uz izbacivanje toksičnih i nepotrebnih materija i nadoknadu potrebne energije.

Izražene deficijencije moguće je nadomestiti suplementima, a tome svakako treba da prethodi konsultacija sa lekarom.

LV Pharm proizvodi koji vam mogu pomoći u jačanju imuniteta:

Reference:

https://www.healthline.com/nutrition/immune-boosting-supplements

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2906676/

Vitaminska bomba za imunitet

Vitaminska bomba za imunitet

Imunološki sistem ima značajnu funkciju za ljudski organizam, a to je odbrana od negativnih uticaja iz spoljašnje sredine.

Međutim, često se dešava da iz nekog razloga njegova reakcija kasni ili izostaje, što dovodi do narušenog zdravlja organizma koji postaje podložan infekcijama.

Oslabljen imunitet je ipak moguće stabilizovati, a jedan od prvih i najvažnijih koraka jeste zdrav način života.

Uvedene promene podrazumevaju i uvećan unos vitamina, koje je neophodno pažljivo odabrati i kombinovati radi postizanja očekivanih efekata na imunitet i zdravstveno stanje uopšte.

DEFINISANJE IMUNOLOŠKOG SISTEMA

Imunološki sistem, odnosno imunitet, predstavlja kompleksnu mrežu ćelija, tkiva, organa i sistema organa koji služe kao svojevrsna zaštita tela od napada štetnih mikroorganizama iz spoljašnjosti, kao i toksičnih materija.

Postoji urođeni imunitet sa kojim se osoba rađa i stečeni, koji se gradi vremenom.

Ljudsko telo se svakodnevno brani od patogena, a dešava se da čitav sistem slabi i njegova reakcija kasni ili izostaje zbog faktora kao što su nepravilna ishrana, neadekvatna higijena, nedovoljno fizičke aktivnosti i hronični stres.

VITAMINI ZA IMUNITET

Brojna medicinska istraživanja pokazala su da pojedini vitamini pružaju efikasnu zaštitu od infektivnih oboljenja i komplikacija koje ih mogu pratiti.

Bez vitamina, imunitet nije u mogućnosti da pravilno funkcioniše i neutrališe patogene.

Vitamini koji se smatraju najznačajnijim za rad imunološkog sistema su:

1. Vitamin C

VITAMIN C je svima prva asocijacija i prioritet kada je u pitanju tretiranje oslabljenog imuniteta, jer neretko deficijencija ovog elementa ne dozvoljava prirodnoj odbrani tela da spreči uzročnike infekcija da se u telu nastane i stvore ozbiljne zdravstvene probleme.

To uopšte nije neobično jer bez vitamina C zaštitni mehanizam organizma je potpuno nefunkcionalan.

Pomaže pri uklanjanju mrtvih ćelija i podstiče stvaranje novih.

Smatra se moćnim antioksidantom koji štiti telo od oštećenja nastalih zbog oksidativnog stresa.

Redovan unos vitamina C umanjiće trajanje postojećih infekcija i ublažiti simptome koji ih prate.

Pozitivno delovanje ovog vitamina zapaženo je i kod hroničnih oblika infekcija.

2. Vitamin D

VITAMIN D podstiče monocite i makrofage, tipove belih krvnih ćelija, da reaguju na opasnosti iz spoljašnjosti.

Mnogi ljudi pate od deficijencije ovog vitamina, što stvara podlogu za razvoj rekurentnih infekcija, a posebno infektivnih bolesti gornjeg respiratornog trakta.

Unos dovoljnih količina vitamina D poboljšaće odgovor na antivirusne terapije kod pacijenata sa hepatitisom C i HIV-om.

Uglavnom, ovaj vitamin se stvara nakon izlaganja sunčevoj svetlosti, a kada je ishrana u pitanju sadrže ga samo pojedine namirnice kao što su meso morske ribe i žumance.

3. Vitamin B6

VITAMIN B6 predstavlja podršku biohemijskim reakcijama u sklopu imuniteta, stvarajući ubrzan odgovor na napade patogena.

Neophodan je za optimalno zdravlje, kao i prevenciju i tretiranje hroničnih bolesti.

Ponaša se kao antioksidant i deluje protivupalno, što je korisno kod lečenja infektivnih oboljenja.

Deficijencija ovog vitamina vodi ka smanjenoj produkciji leukocita, uključujući i T ćelije zadužene za prepoznavanje i verifikaciju antigena.

Pored toga, bez vitamina B6 nemoguć je metabolizam proteina, šećera i lipida.

Osim navedenih, važno je uneti i neophodne količine vitamina A i E, uz minerale poput cinka, bakra i selena, omega-3 masne kiseline i probiotike.

KOMBINOVANJE VITAMINA ZA JAK IMUNITET

Dok birate izvore vitamina da bi ojačali imunološki sistem, fokusirajte se na one koji su prirodnog porekla.

U zavisnosti od vašeg zdravstvenog stanja, što će najbolje proceniti vaš lekar, biće vam neophodno više od samo jednog vitamina da bi telo postalo otpornije na uticaj uzročnika infekcija.

Tradicionalna medicina i bogat jelovnik pomoći će vam da stvarate prave vitaminske ’’bombe’’ koje će poboljšati čitav odbrambeni mehanizam i zaštiti vas od infektivnih bolesti.

Recimo, konzumirajte jela koja su bogata i vitaminom C i vitaminom D.

Dobar efekat imaju i kombinacije vitamina i drugih hranljivih materija, kao što je spoj vitamina D i masnih kiselina iz omega-3 grupe.

VITAMINI IZ HRANE

Svi medicinski stručnjaci se slažu – hranljive materije je potrebno nadoknaditi direktno putem ishrane.

Na taj način, one se najbolje i najbrže apsorbuju i koriste od strane organizma.

Svakako, tu se misli i na vitamine značajne za rad imuniteta.

Da bi ishrana bila efektna prilikom stabilizovanja imuniteta i uzimanja potrebnih nutrijenata, važno je držati se više važnih načela svakog dana, a ne samo tokom određenog vremenskog perioda.

Prvo i osnovno pravilo, kada je u pitanju formiranje jelovnika za jačanje imuniteta i nadoknadu važnih vitamina za odbrambeni mehanizam tela, jeste šarenilo u tanjiru.

Naime, raznobojno voće i povrće predstavlja savršen izvor vitamina bez kojih imunološki sistem nije u mogućnosti da pravilno obavlja sve potrebne funkcije.

Riznice vitamina C su citrusno voće, jagode, kivi i paprika, a D vitamin se u ishrani unosi putem mesa morske ribe i jaja.

Morska riba u svom sastavu ima i omega-3 masne kiseline, koje učestvuju u izgradnji stabilnog i jakog imuniteta.

Vitamin B6 se nalazi u mesu, mleku i mlečnim proizvodima, a kada su u pitanju biljni izvori ističu se spanać, avokado, slatki krompir i banane.

Probiotici i fermentisana hrana, čiji je tipičan predstavnik jogurt, održaće normalan balans crevne flore, a 70% imunološkog sistema koncentrisano je upravo unutar digestivnog trakta.

Potrebne minerale pronaći ćete u mahunarkama, semenkama, orašastim plodovima i svim produktima životinjskog porekla.

VITAMINI IZ LEKOVITOG BILJA

Uz pomoć origana ublažiće se postojeći upalni procesi u telu, tretirati bakterijske infekcije i kontrolisati opasna oboljenja poput raka.

Origano sadrži antioksidante, među kojima je vitamin C, a prisutni su i drugi nutrijenti važni za imunitet poput vitamina A i E i folne kiseline.

Beli luk stimuliše imunitet i pomaže pri lečenju postojećih infekcija zbog prisustva vitamina C, vitamina B6 i selena.

Crna zova se smatra efikasnim prirodnim lekom i sredstvom za jačanje imunološkog sistema.

U sastavu crne zove nalaze se vitamin C, vitamin A, gvožđe i folna kiselina.

Šipak sadrži obilje vitamina C i kao takav pozitivno utiče na celokupan imunitet i jača organizam u borbi protiv patogena.

Kopriva podiže imunološki sistem i učestvuje u čišćenju krvotoka od toksina.

Uzimanjem koprive obezbedićete svom organizmu određene količine vitamina B6, ali i drugih vitamina iz B grupe, gvožđa i cinka.

SUPLEMENTACIJA

Suplementi su dopuna redovnoj ishrani pomoću kojih se brže nadoknađuju potrebni nutrijenti.

Među najpopularnijim suplementima su oduvek bili multivitamini, a posebno poslednjih nekoliko decenija i to svuda u svetu.

Ljudi uzimaju suplemente verujući da će na taj način poboljšati svoje zdravstveno stanje, obezbediti svom organizmu dodatne količine hranljivih materija i smanjiti rizik od razvoja hroničnih bolesti.

Činjenica je da su pojedinim ljudima potrebni ovakvi dodaci ishrani, a kod njihovog korišćenja je potreban oprez.

Prilikom uzimanja multivitamina, od velike je važnosti poštovati doze koje je proizvođač odredio, a još važnije jeste mišljenje lekara koji prati vaše zdravstveno stanje.

Bez konsultacije sa stručnim licem nemojte uopšte da počinjete da koristite suplementaciju.

Lekar će po potrebi preporučiti dodatke ishrani i bliže odrediti doziranje istih, ali samo ukoliko proceni da su vašem telu oni zaista neophodni.

Uzimanje suplemenata bez lekarske konsultacije, a tu se podrazumevaju i multivitamini, stvara rizik od neželjenog delovanja istih.

Prevelike doze multivitamina dovode do alergijskih reakcija u vidu promena na koži i otežanog disanja, poremećenog procesa varenja, mučnine i povraćanja, glavobolje, bolova u zglobovima i mišićima, naglog gubitka telesne težine, prisustva krvi u urinu, gubitka apetita…

DODATNI SAVETI ZA JAČANJE IMUNITETA

 • Fizička aktivnost pruža dodatnu zaštitu od patogena.

Ovo je posebno važno ukoliko na vašem radnom mestu sedite ili se slabo krećete. Vreme za sport ili vežbe morate izdvojiti svakog dana ukoliko želite da održite svoj imunitet jakim, a period od 30 minuta je sasvim dovoljan za početak. Ne preterujte, već upoznajte sopstvene limite i pronađite tempo koji vam najviše odgovara, jer preterivanje kod fizičke aktivnosti slabi imunološki sistem.

 • Obezbedite sebi kvalitetan san i dovoljno vremena za odmor.

Stručnjaci preporučuju 7-9 sati noćnog sna radi održavanja dobrog zdravlja i zaštite od negativnih uticaja iz spoljašnje sredine. Ako imate problem da zaspite ili se često budite noću, pokušajte da se držite nekih rutinskih radnji koje će pomoći vašem telu da se opusti i umiri. Istuširajte se, provetrite prostoriju za spavanje i ugasite svetlo, a sa njim i uređaje poput televizora i mobilnog telefona.

 • Sada je vreme da prestanete da pušite.

Cigarete su veliki problem posebno kod borbe protiv infekcija respiratornog trakta, koje su kod pušača često rekurentne i teško se leče. Zaboravite na pušenje i takođe izbegavajte tzv. pasivno pušenje, odnosno udisanje duvanskog dima u prisustvu drugih pušača, što je jednako opasno. Ako niste u mogućnosti sami da se rešite ove nezdrave navike, potražite stručnu pomoć.

 • Prestanite da konzumirajte alkohol.

Uistinu, preterivanje sa alkoholom remeti funkcionisanje imuniteta i usporava reakcije na prisustvo patogena. Čak i najmanje količine imaju negativan uticaj na prirodnu odbranu tela i ne dozvoljavaju mu da pravovremeno detektuje i eliminiše štetne mikroorganizme. Posebno raste rizik od infektivnih bolesti digestivnog trakta, jer alkohol remeti normalnu crevnu floru i postiče pojavu upale.

ZAKLJUČAK

Unos tačno određenih vitamina i njihovo pravilno kombinovanje ojačaće imunološki sistem i pomoći će mu da spreči razvoj različitih infektivnih bolesti.

Fokusirajte se na vitamine iz prirodnih izvora, kao što je hrana i lekovito bilje, a suplemente koristite samo ako lekar smatra da su vam zaista neophodni.

Uz to, redovan san, svakodnevna fizička aktivnost i odsustvo loših navika, kao što su pušenje i preterano konzumiranje velikih količina alkohola, pružiće telu dovoljno energije da se odbrani od opasnosti sa kojima se svakodnevno suočava.

LV Pharm proizvodi koji vam mogu pomoći u jačanju imuniteta:

Reference:

https://health.clevelandclinic.org/3-vitamins-best-boosting-immunity/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2906676/

Ishrana za jak imunitet

Ishrana za jak imunitet

Mnogi ljudi, nažalost, ne shvataju važnost raznovrsne ishrane za dobro zdravlje i zbog brzog života pribegavaju obrocima koji su spremljeni u lancima brze hrane i proizvodnim pogonima.

Kao takvi, prepuni su praznih kalorija i veštačkih dodataka koji narušavaju odbranu od patogena i ugrožavaju rad imunološkog sistema.

Dodatnu štetu stvara gojaznost, ali i preskakanje obroka.

Uravnotežena ishrana je jedan od glavnih faktora koji utiču na stvaranje otpornosti i vitalnosti tela, a kao najbitniji faktor izdvaja se pažljiv odabir korisnih i zdravih namirnica.

VAŽNOST PRAVILNE ISHRANE ZA IMUNITET

Kada jedete zdravo, dobro ćete se osećati i biti zaštićeni od infekcija.

Iz hrane se dobijaju hranljive materije koje omogućavaju imunitetu da na vreme reaguje i uništi patogene, stvarajući otpornost na iste.

Posebno su neophodni antioksidanti koji eliminišu slobodne radikale i ponašaju se protivupalno.

Proces varenja i apsorbovanja unetih nutrijenata obavljaće se nesmetano i bez poteškoća, ako se na pravi način odaberu izvori i isplaniraju obroci.

Drugi faktori uz redovnu i bogatu ishranu, kao što su regulacija telesne težine, fizička aktivnost i redovan san, stvoriće jaku odbranu od uzročnika infektivnih bolesti.

VITAMINI ZA JAČANJE IMUNITETA

 • VITAMIN C

Unosom dovoljnih količina vitamina C pojačava se produkcija leukocita.

Takođe, ima ogroman uticaj na stvaranje interferona, grupe proteina pomoću koje se usporava replikacija virusa i podstiče sazrevanje T limfocita.

Ovaj antioksidant je ključan u odbrani organizma od slobodnih radikala i eliminisanju uzročnika infekcije, a ljudski organizam ga ne može sam sintetisati pa ga stoga treba redovno unositi putem ishrane.

Ima antiinflamatorni efekat i ublažavanje postojeće upale će u velikoj meri umanjiti postojeće tegobe i ubrzati proces izlečenja.

Prave prirodne riznice C vitamina jesu limun, narandže, mandarine, grejpfrut, jagode, kelj, brokoli i paprika.

 • VITAMIN E

Ovaj vitamin reguliše i podržava funkcionisanje čitavog imunološkog sistema.

Čuva ćelije od oštećenja koje izaziva oksidativni stres i sprečava razlaganje enzima neophodnih za obavljanje važnih metaboličkih procesa u telu.

Uz redovan unos ovakvog elementa stvara se efektna zaštita od kardiovaskularnih oboljenja i više tipova kancera.

Namirnice bogate vitaminom E su orašasti plodovi, semenke i avokado, ali i zeleno lisnato povrće poput spanaća.

 • VITAMIN B6

Za formiranje novih, zdravih eritrocita esencijalne su dovoljne doze vitamina B6.

Bez njega, ni lifmni sistem ne funkcioniše pravilno, što znači da deficijencija tog elementa znači i slabljenje čitavog odbrambenog mehanizma i pojavu rekurentnih infekcija.

Najbolje prirodne opcije sa vitaminom B6 koje se mogu dodati u jelovnik su banane, živinsko meso, morska riba i leblebije.

 • VITAMIN A

Beta-karoten se nakon unosa u telo putem ishrane transformiše u vitamin A, koji poboljšava responzivnost antitela na pretnje po zdravlje organizma.

Održavaju se funkcije mukoznih barijera i leukocita.

Prirodni izvori vitamina A su kajsije, šargarepa, kelj, spanać i slatki krompir.

Uz hranu koja je bogata zdravim mastima, poput ribe, lanenog semena i čia semenki, vitamin A se brže apsorbuje.

To znači da je losos pečen u rerni sa šargerepom i spanaćem kao prilozima odličan ručak za jačanje oslabljenog imuniteta.

 • VITAMIN D

Unos vitamina D je od posebnog značaja kada je u pitanju zaštita od virusnih infekcija, a posebno od infektivnih bolesti koje pogađaju respiratorni sistem.

Deluje tako što smanjuje stvaranje proinflamatornih komponenata.

Redovan unos dovoljnih količina ovog vitamina zaštitiće organizam od hroničnih oboljenja poput hepatitisa i tuberkuloze.

Osim sunčeve svetlosti, koja je za čoveka glavni izvor D vitamina, ovaj element je moguće u određenim količinama naći u hrani.

Kada su namirnice u pitanju, vitamin D sadrže žumanca, tuna iz konzerve i jogurt, ali i obogaćeni proizvodi kao što je organski sok od pomorandže.

MINERALI  ZA JAČANJE IMUNITETA

 • CINK

Imunitetu je potreban cink da bi obavljao sve važne funkcije, a ljudsko telo ne može samostalno da stvara ovaj veoma važan mineral.

Zbog toga ga je potrebno dobijati putem hrane u dovoljnim količinama.

Bez ovog elemenata, infekcije su česte, rane sporo zarastaju i pogoršava se vid.

Velike količine cinka sadrže živinsko meso, crveno meso, morski plodovi, semenke i mahunarke.

Mnoge druge namirnice su obogaćene cinkom (hleb, cerealije), ali je apsorpcija najbolja nakon konzumiranja prirodnih izvora.

 • SELEN

Veoma moćan efekat na imunološki sistem ima selen, mineral koji deluje na prirodnu odbranu tela kroz zaštitu od oksidativnog stresa i uspostavljanje kontrole nad infekcijom.

Uloga selena je važna i u prevenciji malignih i srčanih oboljenja, ali i usporavanju procesa starenja.

Ni ovaj mineral ljudsko telo nije u mogućnosti da proizvede samostalno i zato se potrebne količine dobijaju kroz unetu hranu.

Obilje selena u svom sastavu imaju goveđe meso, riba, jaja, orašasti plodovi i proizvodi od integralnog brašna.

NAJBOLJA HRANA ZA IMUNOLOŠKI SISTEM

 • VOĆE

Neophodne vitamine i minerale dobićete unosom citrusa (limun, grejpfrut, narandža…), bobica (jagode, borovnice, ribizle…) i banana. U vidu užine, sastojaka za smuti ili ceđenih sokova, za imunološki sistem korisni su i kivi, lubenica, papaja i nar.

 • POVRĆE

Lišće, cvetovi i plodovi povrća sa zelenim pigmentom je neophodno uzimati sveže kao salatu ili obareno kao prilog. Na spisku zelenog povrća značajnog za jačanje imuniteta je spanać, brokoli i kelj. Pored toga, preporučuje se i unos paprike, paradajza i krastavaca.

 • MESO

Svakako prvo mesto po važnosti u ovoj kategoriji zauzima riba, a zatim živinsko meso i morski plodovi. Potrebno je pravilno termički obraditi meso, sa što manje ili najbolje bez dodatih masnoća.

 • PRODUKTI ŽIVOTINJSKOG POREKLA

Ovde se pre svega podrazumevaju jaja i mlečni proizvodi sa niskim procentom masnoća i probiotskim bakterijama u svom sastavu. Ove elemente uključite u doručak ili večeru  tako što ćete uz barena jaja popiti šolju jogurta ili kefira.

 • MAHUNARKE

Kao neizostavna stavka naše tradicionalne ishrane, ali i hrana koja podstiče imunitet u borbi protiv uzročnika infekcija, ističu se mahunarke koje se pripremaju u vidu kuvanih jela. Ovde pripadaju pasulj, grašak, boranija i leblebije.

 • ORAŠASTI PLODOVI

Idealni su za užinu ili sastojak kod pripreme nekog deserta. Svakog dana pojedite šaku oraha, lešnika ili badema ili ih dodajte u omiljen kolač – naravno uz minimalne količine šećera ili zdravu zamenu za beli kristal šećer.

 • ŽITARICE I SEMENKE

Neophodne su za pripremu integralnog hleba i peciva, a takođe se dodaju u kaše, smuti i energetske pločice. Spisak je prilično dugačak: laneno seme, semenke bundeve, raž, ovas, čia semenke, kinoa…

 • ZAČINI

Daju ukus jelima i takođe predstavljaju izvor nutrijenata bez kojih imunitet ne može da čuva organizam od štetnih mikroorganizama. Preporučuju se beli luk, kurkuma i đumbir.

NAJBOLJI NAPICI ZA IMUNOLOŠKI SISTEM

 • VODA

Nemoguće je održati zdravlje i otpornost ljudskog organizma bez svakodnevnog unosa dovoljnih količina čiste, filtrirane vode.

Voda pomaže u proizvodnji limfe, tečnosti koja prenosi bele krvne ćelije, zajedno sa drugim ćelijama koje pripadaju imunitetu, kroz čitavo telo.

Preporuka stručnjaka jeste uzimanje 8-10 čaša čiste vode dnevno.

U mnogim namirnicama nalazi se velik procenat vode kao što su krastavac i lubenica pa ih je zato poželjno često unositi u organizam.

Da bi voda dobila ukus ili aromu, dodajte u nju par kapi limuna ili nekoliko listića sveže mente.

 • ZELENI ČAJ

Mešavina zelenog čaja je prepuna antioksidanasa koji jačaju odbrambeni mehanizam organizma.

Takođe, u svom sadržaju zeleni čaj ima aminokiseline čiji je direktan uticaj na stvaranje komponenata u T ćelijama namenjenim za uništavanje patogena neosporan.

Redovno konzumiranje toplog ili hladnog zelenog čaja u preporučenim količinama ublažiće upalu i ubrzati lečenje infekcije.

Prilikom pripreme zelenog čaja, važno je znati da na 180ml vode ide 2-2.5g usitnjene i osušene mešavine lišća.

Voda se zagreva do 85 stepeni.

Mešavina se stavlja u cediljku za čaj koju je neophodno postaviti na šolju iz koje ćete piti čaj.

Ona se preliva zagrejanom vodom.

Nakon 2-3 minute stajanja i povremenog mešanja, dodaje se malo limuna i meda i čaj je spreman za konzumiranje.

Piti 2 šolje čaja dnevno radi jačanja imuniteta.

 • JOGURT

Ovaj mlečni proizvod sadrži žive korisne probiotske bakterijske kulture važne za normalan rad digestivnog trakta i ubrzan odgovor imuniteta na potencijalne pretnje iz spoljašnje sredine.

Te bakterije deluju stimulativno na imunitet, pomažući mu da lakše detektuje štetne mikroorganizme i eliminiše ih.

Izbegavajte slatke, voćne varijante, jer takvi proizvodi mogu izazvati efekte suprotne od očekivanih.

Umesto toga, birajte kvalitetan grčki jogurt sa niskim procentom mlečnih masnoća i dodatnom dozom proteina.

PRIDRŽAVAJTE SE NOVOG REŽIMA ISHRANE I IZMENA VEZANIH ZA KONZUMIRANJE HRANE

Nakon upoznavanja sa važnim izvorima korisnih nutrijenata za imunitet, tokom planiranja svakog obroka važno je držati se sledećih pravila:

Svakoga dana uzimati tri glavna obroka i dve užine. Porcije ne treba preskakati, jer neredovna ishrana izaziva deficijenciju važnih hranljivih materija bez kojih imunitet ne može pravilno da funkcioniše. Prejedanje je takođe nepoželjno, jer uzrokuje taloženje suvišnih masnih naslaga u organizmu i uvećava rizik od pojave ozbiljnih metaboličkih poremećaja i kardiovaskularnih bolesti.

Uzimajte hranu pripremljenu kod kuće. Na ovaj način lakše ćete kontrolisati unos potrebnih vitamina i minerala, što nije slučaj kod jela pripremljenih u restoranu ili supermarketu. Osim toga, gotovi obroci su puni veštačkih aditiva i praznih kalorija koji dodatno ugrožavaju organizam koji nije u mogućnosti da se brani od opasnosti iz spoljašnje sredine.

Birajte zdrave i provereno bezbedne sastojke za pripremu obroka. Akcenat treba da bude na namirnicama organskog porekla, zdravim mastima i biljnim začinima, uz minimalno korišćenje šećera i soli. Ukoliko ste u mogućnosti da samostalno uzgajate biljke u bašti ili životinje zbog mesa, mleka i jaja, to je veliki plus.

ZAKLJUČAK

Nutritivno bogata i redovna ishrana dobar je početak tokom jačanja oslabljenog imunološkog sistema i zaštite tela od uticaja slobodnih radikala.

Upalni procesi će biti ublaženi, varenje olakšano, nivo holesterola i glukoze regulisan i suvišni kilogrami uklonjeni.

Telo će dobijati potrebnu energiju, a vi ćete se osećati dobro i fizički i psihički.

LV Pharm proizvodi koji vam mogu pomoći u jačanju imuniteta:

Reference:

https://www.healthline.com/health/food-nutrition/foods-that-boost-the-immune-system

https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/how-to-boost-your-immune-system

imunitet

Šta je imunitet

Bez adekvatne prirodne odbrane, ljudski organizam bi trpeo direktne napade uzročnika infekcija.

Sa lakoćom bi se javljale komplikacije i opasna oštećenja tkiva zbog delovanja štetnih mikroorganizama i stranih materija.

Jednostavno, naše telo ne bi moglo uopšte da opstane u bilo kakvom okruženju bez postojanja imunološkog sistema.

Ovaj svojevrsni odbrambeni mehanizam je veoma složen i neophodno je da u svakom momentu pravilno obavlja svoje funkcije i pravovremeno reaguje na nepravilnosti i potencijalne napade.

Imunitet je moguće ojačati i održati jakim pomoću dostupnih i jeftinih prirodnih sredstava i tako sačuvati vitalnost i dobro zdravlje organizma.

ŠTA ČINI IMUNITET?

Imunitet predstavlja kompleksan sistem koji je sačinjen od ćelija, tkiva i organa, a glavna uloga mu je zaštita organizma od uzročnika infekcija ili potencijalno opasnih promena u telu.

U osnovne elemente imunološkog sistema ubrajaju se koža, koštana srž, leukociti, limfni sistem, limfa i limfni čvorovi, slezina i mukozne membrane.

Svaki od njih reaguje na svoj način kada je pretnja prisutna.

Koža i mukozne membrane ponašaju se kao fizička barijera, dok leukociti identifikuju mikrobe i stvaraju antitela pomoću kojih se oni eliminišu.

Tkivo žute nijanse locirano unutar kostiju, odnosno koštana srž, proizvodi leukocite.

Limfni sistem i bezbojna tečnost poznata kao limfa dopuštaju ćelijama u sklopu imuniteta da se transportuju kroz krvotok, a limfni čvorovi otiču kao upozorenje na postojanje infekcije.

Slezina služi kao mesto za razvoj pojedinih vrsta leukocita, kontroliše kolilčinu krvi u telu koja se transportuje kroz organizam i uklanja oštećene ili stare krvne ćelije.

TIPOVI IMUNITETA KOD ČOVEKA

 1. UROĐEN IMUNITET predstavlja zaštitu tela od patogena koja je nastala odmah nakon rođenja. Njega predstavljaju eksternalne barijere, poput kože i sluzokože creva i disajnih puteva. On je konstantno spreman na reakciju i pre nego što dođe do kontakta sa uzročnikom bolesti.
 2. ADAPTIVNI IMUNITET zove se još i stečeni jer se gradi tokom života. Prilikom izlaganja uzročnicima infekcije u vidu zarazne bolesti ili vakcine, ovakav odbrambeni mehanizam gradi antitela i otpornost na pretnje po zdravlje organizma. Spontana zaraza smatra se prirodnim adaptivnim imunitetom, a dodir sa patogenom putem namerne intervencije nalik vakcinaciji jeste veštački adaptivni imunitet.
 3. PASIVNI IMUNITET potiče iz sasvim drugog izvora i odlikuje ga kratkotrajnost. Najbolji primer pasivnog imuniteta jeste zaštita tela bebe koju ona dobija od majke kroz placentu pre rođenja i dojenje. Sa jedne osobe na drugu ovako se prenose antitela i tokom tog prenosa dolazi do posebne privremene zaštite od bolesti.

POREMEĆAJI IMUNOLOŠKOG SISTEMA

S obzirom na kompleksnost imuniteta, kao i kod svakog sistema u čovekovom telu moguće su poteškoće u funkcionisanju, kao i razvoj specifičnih oboljenja.

Zdravstveni problemi koji su vezani za imunološki sistem se kreću od slabljenja odbrane koje se može sa lakoćom rešiti povećanim unosom potrebnih hranljivih materija do autoimunih bolesti za koje ne postoji lek, ali ih je moguće delimično ili u potpunosti kontrolisati.

Slabost imuniteta poznata je i kao imunodeficijencija koju izazivaju brojni faktori poput loše ishrane, gojaznosti, dugotrajnog preteranog unosa alkohola, stresa ili čak genetike.

Kada su u pitanju autoimuna oboljenja, elementi odbrane napadaju zdrave ćelije tela, greškom ih prepoznajući kao patogene ili strana tela.

Najpoznatije autoimune bolesti su dijabetes tip 1, hašimoto tireoiditis, reumatoidni artritis, multipla skleroza i psorijaza.

Kao jedan od poremećaja imuniteta ističe se i hipersenzitivnost, odnosno burna reakcija odbrambenog mehanizma zbog koje dolazi do oštećenja na zdravom tkivu organa.

Tipičan primer jeste anafilaktički šok koji nastupa nakon ujeda insekta i njegov intezitet može ugroziti život ujedene osobe.

IMUNITET I ISHRANA

Bez zdravog i izbalansiranog jelovnika nema stabilnog imunološkog sistema.

Odbrambenom sistemu su potrebni određeni elementi da bi obavljao funkcije za koje je predodređen, a oni se unose kroz konzumiranje različitih namirnica.

Isto tako, loš odabir hrane siromašne nutrijentima i neredovni obroci ne dozvoljavaju telu da se odbrani od infektivnih oboljenje, otežava lečenje i usporava oporavak.

Da bi imunološki sistem besprekorno funkcionisao potrebno je unositi namirnice bogate antioksidantima čija je glavna uloga eliminacija slobodnih radikala.

Među njima se ističu vitamin C, flavonoidi, koenzim Q10, L-karnozin i L-karnitin.

Ovih elemenata u velikim količinama ima u svežem voću i povrću.

Zdrave masti, nalik omega-3 grupi masnih kiselina, esencijalne su za jačanje imuniteta, a njih sadrže morska riba, laneno seme, orašasti plodovi i pojedine vrste algi.

Dodatnu otpornost stvaraju začini nalik đumbiru, belom luku, kurkumi, cimetu i anisu.

Nikako ne treba uz pravilnu ishranu zanemariti unos čiste vode, jer redovna hidratacija obezbeđuje lakše varenje i eliminisanje toksina iz tela.

Ukoliko odlučite da koristite suplemente, nikako to ne činite bez prethodnog savetovanja sa lekarom koji je upoznat sa Vašim zdravstvenim stanjem.

IMUNITET I FIZIČKA AKTIVNOST

U zaštiti tela od štetnih mikroorganizama veliki značaj ima kretanje.

Aktivan život i prilagođene vežbe koje se sprovode svaki dan pojačaće imunološki sistem i održati vitalnost i snagu tela da bi se sa lakoćom odbranilo od uzročnika infekcija.

Takođe, smanjuje se i rizik od razvoja opasnih kardiovaskularnih oboljenja i čuva zdravlje kostiju i zglobova.

Za osobe koje imaju slab imunitet preporučuju se šetnje u trajanju od 20-30 minuta, kao i džogiranje, plivanje, biciklizam i personalizovani programi u teretani.

Redovne sportske aktivnosti i vežbe imaju pozitivan uticaj na imunitet samo ako su umerene i usklađenje.

Nemojte preopterećivati svoje telo već upoznajte sopstvene granice, jer preterivanje dovodi do kontraefekta.

Isto tako, od velike važnosti je i odmor pa zato obezbedite sebi pauze tokom dana kada osetite da ste dostigli svoj maksimum, kao i 8 sati noćnog sna.

IMUNITET I STRES

Negativan uticaj na imunitet itekako ima izlaganje stresu – posebno kad on dostigne hroničan oblik.

Više istraživanja od strane medicinskih stručnjaka pokazala su da stres slabi imunološki sistem i dovodi do čestih rekurentnih infekcija, kao i otežanog procesa lečenja i prolongiranog oporavka.

Rane sporo zarastaju i smanjuje se produkcija antitela ključnih za normalan rad imuniteta.

Pojačava se rizik od pojave prehlade i gripa, ali i drugih stanja poput tuberkuloze, lupusa, formiranja čira na želucu zbog aktivnosti heliko bakterije i progresije HIV infekcije u AIDS.

Postoje brojne strategije koje su nastale između ostalog i zbog olakšane redukcije stresa.

Preporuka za osobe sa hroničnim stresom i slabim imunitetom je svakodnevno praktikovanje joge, koja deluje umirujuće na telo i um.

Neophodno je izdvojiti 10-15 minuta dnevno za meditaciju koja se može slobodno kombinovati i sa joga vežbama, slušanjem opuštajuće muzike i dubokim disanjem za bolji efekat.

RECEPTI TRADICIONALNE MEDICINE ZA JAČANJE IMUNITETA

 • SMEŠA SA SUVIM VOĆEM ZA JAČANJE IMUNITETA

Po 200g suvih kajsija, šljiva i smokava, zajedno sa 200g oraha i jednim celim neoljuštenim limunom, izmiksati u blenderu.

Dodati 250g kvalitetnog meda i 50ml rakije. Promešati i uzimati jednu supenu kašiku pre obroka. Ostatak čuvati u frižideru dok se ne potroši.

Suvo voće je prepuno nutrijenata važnih za normalno funkcionisanje imunološkog sistema. Brzo se vari i apsorbuje u krvotok i na taj način doprinosi jačanju odbrambenog mehanizma tela i obezbeđuje mu dodatnu energiju.

 • JAJA SA MEDOM I LIMUNOM ZA IMNUNITET

Razbiti dva jajeta u teglu i preliti ih sokom od tri limuna. Ostaviti da stoji na hladnom mestu i povremeno mešati dok ne ostane samo opna od jaja, koju ćete probiti.

Promućkajte sadržaj i ostavite ga da stoji do sutra kad ćete ga procediti u drugu teglu i dodati 300g sirovog meda. Svako jutro pola sata pre obroka uzeti jednu kašiku leka.

Unos proteina je ključan za pravilno funkcionisanje imuniteta, a u jajima ga ima u izobilju.

 • ZELENI NAPITAK

200g svežih listova spanaća, 2 štapa celera i 2 oljuštene pomorandže sjediniti u sokovniku. Konzumirati svakodnevno dobijenu smešu.

Spanać, celer i pomorandža prave su riznice vitamina C, antioksidansa koji jača prirodnu odbranu tela i smanjuje rizik od razvoja infektivnih bolesti.

 • SIRUP ZA IMUNITET

Promešati 1dl ceđenog soka od limuna, izgnječen čen belog luka, kašiku sitno rendanog đumbirovog korena, pola kašičice mlevenog cimeta i pola kašičice mlevenih čili papričica.

Dodati dve kašike meda, a zatim sve ostaviti oko 3 sata da odstoji na sobnoj temperaturi. Uzimati po jednu supenu kašiku ujutru pre doručka. Čuvati ostatak u frižideru u zatvorenoj staklenoj tegli.

Svi sastojci ovog sirupa blagotvorno deluju na imunitet. Jačaju odbranu od patogena i čiste organizam od toksina.

VAKCINACIJA

Putem vakcine stvara se otpornost na određenu infektivnu bolest.

Vakcinacijom se ne izaziva bolest, već se organizam bori protiv patogena kao da se infekcija zaista razvija.

Imunitet tada reaguje kao da postoji realna pretnja po zdravlje osobe koja je došla u kontakt sa uzročnikom oboljenja, iako se to oboljenje zapravo neće javiti.

Naime, antigeni koji pripadaju opasnim mikroorganizmima, a nakon ubrizgavanja sadržaja vakcine u organizam telo reaguje i neutralizuje ih proizvodeći antitela.

Imunitet čuva dobijena antitela za upotrebu u budućnosti u slučaju da se ponovo javi rizik od razvoja infektivnog oboljenja.

Postoje različiti tipovi vakcina.

Jedne sadrže patogene u oslabljenoj formi (varičela, rubela, rotavirus), druge samo izolovane antigene (grip, hepatitis B, HPV), a treće toksine koje mikroorganizam stvara kao sopstveni produkt (tetanus, difterija).

ZAKLJUČAK

Imunitet je komplikovan sistem, ali bez njega čovek ne bi mogao dugo da preživi i da se bori protiv pretnji iz spoljašnje sredine.

Neophodna je savršena sinhronizacija svih elementa radi održavanja jačine odbrane i pravovremene reakcije u slučaju kontakta sa bilo kakvim patogenom.

Čak i male promene u načinu života i ishrani će imati velik uticaj na rad imuniteta i ubrzati oporavak od infekcija.

LV Pharm proizvodi koji vam mogu pomoći u jačanju imuniteta:

Reference:

https://en.wikipedia.org/wiki/Immune_system

https://www.betterhealth.vic.gov.au/

Kako se zauvek rešiti ešerihije koli

Kako se zauvek rešiti ešerihije koli

Kontakt čoveka sa mikroorganizmima iz okoline može biti bezopasan ili predstaviti okidač za razvoj infekcije.

Kod bakterije kao što je ešerihija koli je neizvesno kako će se ona ponašati nakon što se nastani u novom telu jer njeno ponašanje ponekad pokreće brojne tegobe i zdravstvene poremećaje.

Srećom, postoje sredstva, a među njima i ona prirodnog porekla, koja pomažu zaraženom organizmu da ubije štetne mikroorganizme i vrate ga u prvobitno stanje istovremeno pomažući mu da se oporavi od nastale štete.

OSNOVNE INFORMACIJE O EŠERIHIJI KOLI

Ešerihija koli (Escherichia coli) jeste gram-negativna bakterija koja prodire u creva čoveka ili životinje iz spoljašnje sredine.

Postoji više vrsta ešerihije, a one su uglavnom bezopasne, pomažući organima za varenje da obavljaju svoje funkcije.

Međutim, pojedine vrste izazivaju infektivno oboljenje uz brojne simptome.

Ako postoji sumnja da je u telo uneta bakterija Escherichia coli i da su se javili specifični simptomi, dijagnostikovanje i utvrđivanje vrši se na jednostavan način i to laboratorijskom analizom uzorka stolice ili urina.

INFEKCIJE IZAZVANE EŠERIHIJOM KOLI

Najčešće, bakterija Escherichia coli ugrožava sluzokožu creva i upravo tu svojom aktivnošću pokreće infekciju.

Osim creva, ešerihija može izazvati infekciju unutar urinarnog trakta ili respiratornog sistema u formi pneumonije.

U tipične simptome ubrajaju se mučnina, malaksalost i stomačni bolovi.

Takođe, u zavisnosti gde je locirana bakterija, moguće su pojave poput gubitka apetita, promene boje urina ili poteškoća sa disanjem.

Period inkubacije najčešće traje od samo jednog do 10 dana, u zavisnosti od jačine imuniteta i celokupnog zdravstvenog stanja pacijenta.

ŠIRENJE ZARAZE

S obzirom da je infekcija pokrenuta ešerihijom koli zarazna, ona se unosi i prenosi na više različitih načina.

Dodirivanjem usana nakon kontakta sa fecesom ljudskog ili životinjskog porekla stvara bakteriji direktan prolaz unutar digestivnog trakta u kome će se nastaniti.

Meso životinja može biti kontaminirano i takođe predstavlja potencijalni problem ako se termički ne obradi pravilno ili se nakon dodirivanja svežeg mesa ne operu ruke, kuhinjski alat i površine.

Escherichia coli se ponekad zadržava u vodi, soku ili mleku i konzumiranjem ovih tečnosti, ukoliko nisu proverene, unosi se mikroorganizam u telo.

Nije isključeno ni prenošenje sa osobe na osobu putem dodira.

RIZIČNA GRUPA

U suštini, svako ko dođe u kontakt sa ovim mikroorganizmom je u opasnosti od zaraze i infekcije.

Ipak, u najvećoj opasnosti jesu mala deca, žene, osobe starije od 65 godina i pacijenti sa autoimunim oboljenjima.

Kod njih inače postoje i najveći izgledi da će se javiti komplikacije.

Podložne infekciji jesu i osobe koje uzimaju medikamente za smanjenje količine želudačne kiseline, kao i ljudi koji jedu nedovoljno pečeno meso, piju vodu koja nije čista i filtrirana ili konzumiraju nepasterizovano mleko i sokove.

DA LI JE MOGUĆE POTPUNO ELIMINISATI EŠERIHIJU KOLI IZ TELA?

Odgovor na ovo pitanje je potvrdan.

Određeni medikamenti za ešerihiju koli i infekciju koju ona pokreće se u praksi veoma retko daju obolelima, već se tretiranje ovakvih problema svodi na stimulaciju odbrambenog sistema tela i ublažavanje postojećih simptoma.

Tačnije, sve se svodi na to da se pomogne imunitetu u brzom detektovanju pretnje i njenoj eliminaciji.

Ako su lekovi ipak potrebni, oni se biraju nakon lekarskog pregleda i procene stručnog lica koje je donelo dijagnozu nakon potvrđenih sumnja o postojanju bakterije.

Terapiju je važno primenjivati odmah nakon otkrivanja ešerihije i njenog negativnog delovanja na organizam.

Prirodna medicina se smatra vrlo efektnom u borbi protiv ešerihije koli i zato se često preporučuje i primenjuje.

PRIRODNA SREDSTVA ZA BORBU PROTIV BAKTERIJE ESCHERICHIA COLI

1. ULJE ORIGANA za eliminaciju bakterije Escherichia coli

Dobija se iz listova istoimene biljke.

Visok nivo aktivnog sastojka karvakrola u ovom eteričnom ulju čini ga vrlo moćnim sredstvom za eliminaciju bakterije Escherichia coli.

Pozitivni efekti primetni su i kod drugih štetnih bakterija koje su pokazale otpornost na antibiotike.

Ulje origana normalizuje crevnu floru i proces varenja hrane.

Antioksidanti koje sadrži sprečavaju oštećenja na tkivima usled delovanja slobodnih radikala.

U kašičici maslinovog ulja razblažiti 3-4 kapi ulja origana.

Uzimati ovu smešu svakodnevno narednih 15 dana.

2. SREBRNA VODA za tretman ešerihije koli

Redestilovana voda koja u sebi sadrži koloidno srebro smatra se jednim od nastarijih lekova alternativne medicine.

Efektnost srebrne vode potvrđen je i kod infekcije uzrokovane ešerihijom koli, selektivno uništavajući patogene ćelije i štiteći zdrava tkiva u telu.

Na taj način stimuliše se i oslabljeni imunološki sistem, što ubrzava izlečenje.

Na svaka dva sata uzima se po dve kašičice srebrne vode dok se ne povuku simptomi, a zatim se unosi 3 puta po dve kašičice narednih 15 dana, da bi se organizam potpuno očistio od uzročnika infekcije.

3. EHINACEA protiv ešerihije koli

Deluje antibakterijski i podstiče reparaciju oštećenih tkiva.

Usmerava imunitet ka kolonijama ešerihije koli, uništavajući ih u potpunosti.

Ehinacea je značajna jer takođe pomaže pri kontroli niova glukoze u krvotoku i krvnog pritiska, a korisna je i kod lečenja anksioznih poremećaja.

Sa 200ml ključale vode preliti supenu kašiku sušene i usitnjene ehinacee.

Posle pola sata stajanja, procedite tečnost i popijte je.

Dobijen čaj uzimati tri puta na dan.

4. KURKUMA pojača odbranu od ešerihije koli

Karakteristika kurkume da pojača odbranu od ešerihije koli, čak i kod osoba sa poremećajima imunološkog sistema, veoma je dragocena.

Upravo zbog toga se ovaj začin koristi u borbi protiv infekcije.

Prepoznatljiv je po žutoj boji koju joj daje aktivan sastojak kurkumin, poznat po protivupalnom i antimikrobnom delovanju.

Kurkuma podržava zdrav metabolizam i uvećava otpornost tela na stres.

U 500g kvalitetnog meda dodati 5 kašika kurkume u prahu.

Svakodnevno pojedite 1-2 kafene kašičice ove lekovite smeše.

5. BELI LUK za borbu protiv ešerihije koli

Smatra se da redovno konzumiranje belog luka produžava život jer smanjuje ili čak eliminiše određene tegobe koje se javljaju kod osoba i sa akutnim i sa hroničnim stanjima.

Infekcije nisu izuzetak, među kojima su i one uzrokovane ešerihijom koli.

500g belog luka razdvojiti na čenove, bez ljuštenja korice.

Kuvati ga na nižoj temperaturi u 1l kvalitetnog belog vina i to dok ne ispari polovina tečnosti.

Kada se ohladi, procediti i sipati u staklenu bocu.

Uzimati 1-3 puta dnevno pre obroka, 25-35ml po dozi.

6. BRUSNICA za eliminisanje bakterije Escherichia coli

Idealna je za eliminisanje bakterije Escherichia coli koja je pokrenula infekciju u predelu urinarnog sistema.

Sprečava vezivanje bakterije za sluzokožu organa i nakon izlečenja sprečava ponovno javljanje infekcije.

2kg svežih bobica brusnice oprati i samleti.

Dodati 400ml filtrirane vode i pustiti da sve zajedno vri bez ključanja oko 8 minuta.

Procediti kroz gazu pa kuvati još 5 minuta.

Ohladiti i sipati u staklene boce i piti 1-2 čaše dnevno.

7. CIMET eliminiše bakterije poput ešerihije koli

Prema sprovedenim istraživanjima, samo jedna kašičica cimeta u prahu može da ubije ogromnu količinu bakterija poput ešerihije koli.

Od velike je pomoći u sprečavanju komplikacija koje se ponekad dogode zbog nekontrolisanog razmnožavanja i aktivnosti mikroorganizama.

Protivupalno dejstvo ublažava bolove, a prisutni antioksidansi oštećenja na tkivima nastala uticajem slobodnih radikala.

Osim toga, cimet je značajan i zbog sposobnosti regulacije nivoa holesterola i šećera u krvi.

U 235ml proključale vode sipajte jednu kafenu kašičicu cimeta.

Sačekati da se malo prohladi i popiti.

Uzimati jednu šolju dnevno.

ZAŠTITITE SE U BUDUĆNOSTI

 • Osnovna stvar jeste da redovno održavate higijenu ruku.

Upravo putem ruku se najčešće dolazi u kontakt sa ešerihijom koli, a pranje mlakom vodom i sapunom će ukloniti uzročnike infekcija sa površine kože. Pranje ruku je od velike važnosti posebno nakon dodirivanja životinja, promene pelena i pre i posle pripreme jela.

 • Pažljivo čuvajte i pripremajte sveže meso.

Vodite računa da je ono uvek dovoljno skuvano ili ispečeno, a pre i nakon spremanja obroka temeljno operite kuhinjski alat i površine na kojima ste sekli i obrađivali meso. U zamrzivaču nemojte čuvati meso zajedno sa drugim namirnicama, već samo u posebnoj plastičnoj kesi.

 • Ne gutajte vodu tokom plivanja na bazenima.

Ovo važi i za sve stajaće vode poput bara i jezera jer mogu biti kontaminirane. Isto tako, veoma je bitno da se nakon toga istuširate toplom vodom.

MOGUĆE KOMPLIKACIJE

Generalno, ešerihija koli ne predstavlja opasnu pretnju za zdravlje čoveka i u roku od nekoliko dana dolazi do oporavka i izlečenja.

Međutim, ponekad se dešava pogoršanje stanja pacijenta i to najčešće zbog ignorisanja postojećih tegoba i nepravilnog tretiranja istih.

S obzirom da u borbi protiv ove bakterije veliku i važnu ulogu igra imunološki sistem zaraženog, slaba odbrana će popustiti pred aktivnošću mikroorganizma i dozvoliti infektivnom procesu da dalje napreduje i pogoršava se.

Prema poznatim podacima, oko 10% slučajeva infekcije sa prisustvom bakterije Escherichia coli prate komplikacije.

Među njima su hemoragijska dijareja, hemolitičko-uremijski sindrom (HUS) i trombocitička trombocitopenična purpura.

Hemoragijska dijareja je stanje koje infekciju prolongira, a karakterišu je simptomi poput prisustva krvi u retkoj stolici, veoma jakih abdominalnih bolova i anemije.

Pacijent tad gubi i dosta tečnosti, što ga dovodi u opasnost od dehidracije.

Što se tiče hemolitičko-uremijskog sindroma, on se događa pretežno kod dece mlađe od 10 godina i takođe produžava trajanje infekcije.

Toksin koji proizvodi ešerihija koli dopire u krvotok i utiče na stvaranje manjih krvnih ugrušaka i oštećenja na bubrezima.

Trombocitička trombocitopenična purpura je varijacija HUS-a češći kod starijih ljudi.

Pored sličnih simptoma i toka bolesti, javljaju se i neurološka oštećenja.

ZAKLJUČAK

Lečenje zdravstvenih problema nastalih zbog uticaja bakterije Escherichia coli se u najvećem broju slučajeva završava uspešno.

Pomozite vašem imunitetu da što pre eliminiše uzročnike infekcije i pomogne čitavom telu da se oporavi.

Iskoristite lekovitost koju nude sredstva prirodnog porekla, a pre nego što se odlučite za neki od njih porazgovarajte sa lekarom koji prati vaše zdravstveno stanje.

Za eliminaciju Ešerihije koli i zdrav urinarni trakt

Reference:

https://www.freedrinkingwater.com/water-contamination/learn-how-to-treat-e-coli-sickness-at-home.htm

https://myculturedpalate.com/natural-remedies-for-e-coli/

https://draxe.com/health/e-coli-symptoms/

eserihija koli

Ešerihija koli

Kontakt čoveka sa spoljašnjom sredinom dovodi i do suočavanja njegovog organizma sa uzročnicima infekcija koje često unesemo u svoje telo, a da toga u samom početku uopšte nismo ni svesni.

Boravak štetnih mikroorganizama unutar ljudskog tela, kao i njihova aktivnost, pokreću brojne neprijatne simptome.

Dosadašnja istraživanja su pokazala da se 90.000 ljudi godišnje širom sveta inficira bakterijom Escherichia coli, koja se upravo tako ponaša, proizvodeći tegobe i zdravstvene smetnje.

Za borbu protiv nje važni su jak imunitet, prilagođena ishrana i pravilna higijena, a od velike pomoći su i provereni “trikovi” alternativne medicine.

ŠTA JE EŠERIHIJA KOLI?

Ešerihija koli (Escherichia coli) predstavlja bakteriju koja se obično može naći u crevima toplokrvnih živih bića, a tu spada i sam čovek.

Njeno prisustvo u telu utvrđuje se laboratorijskim testiranjem uzorka stolice ili urina.

Uglavnom sve vrste ešerihije koli su bezopasne, dok pojedine izazivaju infekciju koja može dovesti do komplikacija ukoliko se ne tretira na vreme.

Ako infekcija ne postoji, sama bakterija čak doprinosi radu digestivnog trakta olakšavajući varenje.

Medikament ili vakcina namenjeni za potpunu i brzu eliminaciju ešerihije ne postoje, već se proces lečenja odvija uglavnom borbom imuniteta protiv štetnog mikroorganizma i njegovim podsticanjem od strane prirodnih sredstava, promena u ishrani i regulacija životnih navika.

INFEKCIJA IZAZVANA AKTIVNOŠĆU BAKTERIJE ESCHERICHIA COLI

Ne tako često, ešerihija napada digestivni trakt i u organizam dolazi unosom kontaminirane hrane ili pića.

Najčešće mogući problemi sa ovom bakterijom su u vidu urinarne infekcije, koja može da se vraća i nekoliko puta posle izlečenja.

Statistički podaci su pokazali da se najčešće mala deca, žene ili osobe starije od 65 godina suočene sa infekcijom izazvanom mikroorganizmom Escherichia coli.

Uglavnom, zaraženima je potreban adekvatan tretman jer se stabilan imunološki sistem ne može samostalno izboriti protiv ove bakterije.

Ako je prema proceni lekara neophodan medikament, najčešće se prepisuju antibiotici zbog njihovog mehanizma dejstva.

Svakako, neophodno je konstantno pratiti stanje pacijenta jer uvek postoji mogućnost da će iznenada doći do pogoršanja simptoma i komplikacija.

FAKTORI RIZIKA

Najčešći uzročnik zdravstvenih problema povezanih sa ešerihijom koli jeste ulazak bakterije putem zaraženih namirnica.

Najrizičnija hrana jeste mlevena junetina, pogotovo ako nije dobro oprana ili je loše termički obrađena.

Nakon nje, na listi se nalaze zeleno lisnato povrće i mlečni proizvodi.

Infekcija se može prenositi kao zaraza ukoliko zdrava osoba dodirne fekalni materijal obolelog čoveka ili životinje pa kontaminiranim rukama dođe u kontakt sa usnom dupljom.

Tako se bakteriji obezbeđuje nesmetan prolaz ka novom staništu.

Kada je u pitanju urinarni trakt, žene su posebno ugrožene, jer nepravilnim brisanjem toalet papirom direktno uvode bakteriju u telo.

ZNACI KOJI UKAZUJU NA INFEKCIJU UZROKOVANOM EŠERIHIJOM

Nakon što čovek dođe u kontakt sa ešerihijom koli osetiće prve tegobe nakon desetak dana.

Osobe koje su na bilo koji način u svoje telo unele bakteriju Escherichia coli osećaju se malaksalo i umorno, bez obzira na redovan san i periode predviđene za opuštanje nakon obavljanja svakodnevnih obaveza i radnih zadataka.

Ukoliko su ugrožena creva, pacijent će se suočiti sa gubitkom apetita, gasovima, grčevima i mučninom.

Primetne su i promene vezane za feces, tako da dijareja i prisustvo krvi u stolici nisu neobične pojave.

Moguća je i povećana telesna temperatura.

ALTERNATIVNA MEDICINA ZA BORBU PROTIV BAKTERIJE ESCHERICHIA COLI

1. BELI LUK za borbu protiv ešerihije

Odavno je poznato antibakterijsko dejstvo alicina iz čenova belog luka.

Jača imunitet i podstiče ga da se izbori protiv infekcije.

Pokreće čišćenje organizma od bakterija i toksina.

Najdelotvorniji je kada se koristi sirov i ispasiran, jer takav najbolje ispušta aktivne sastojke.

Tri puta dnevno popijte po jednu leka u kojima se nalazi po 200ml niskomasnog jogurta i jedna glavica belog luka.

2. KARANFILIĆ kao prirodno sredstvo za tretriranje problema sa ešerihijom koli

Pupoljci ove biljke koriste se kao začin, a takođe i kao prirodno sredstvo za tretriranje problema sa ešerihijom koli.

Elementi iz karanfilića sprečavaju pojavu upala i drastično ublažavaju postojeće upalne procese.

Leče mučninu i nadimanje.

Jedan od tih elemenata je eugenol, prirodni antioksidant.

Oko 10 klinčića pomešajte sa 200ml mlake vode i pola kašičice kvalitetnijeg meda.

Piti dva puta dnevno.

3. UVA za infekciju bakterijom Escherichia coli

Poznata je i kao medveđe grožđe i od velikog je značaja tokom lečenja infekcije bakterijom Escherichia coli koja je zahvatila urinarni trakt.

Smanjuje intezitet bolova, grčeva i upale.

Podstiče regeneraciju sluzokože mokraćnih kanala.

Kašiku osušene biljke prelijte sa 200ml ključale vode i posle pola sata procedite tečnost.

Uzimati po 2-3 šolje lekovitog čaja svakog dana.

4. MED je vrlo koristan u lečenju ešerihije koli

Ovo je gust i sladak pčelinji proizvod koje je vrlo koristan u lečenju ešerihije koli zbog komponenata koje se ponašaju kao prirodni oksidansi i kao takvi ne dozvoljavaju bakteriji da stvara oštećenja na zdravim tkivima zahvaćenih organa.

U šolju meda dodajte kašiku fino seckanog đumbirovog korena.

Neka smesa stoji na ringli, na najnižoj temperaturi oko 10 minuta.

Posle toga, pustiti da odmori 2 sata i procediti napitak.

Uzimati po jednu supenu kašiku dnevno u jutarnjim časovima.

5. ORIGANO za tegobe uzrokovane ešerihijom koli

Predstavlja poznat začin i biljku koja deluje antibakterijski i antiinflamatorno.

Simptomi poput grčeva i gasova postaju znatno ublaženi, a olakšavaju se i tegobe kod pneumonije izazvane upravo ešerihijom koli.

Kafenu kašičicu usitnjenih listića origana preliti sa 150ml proključale vode.

Pustite da čaj stoji 10 minuta, procedite ga i popijte.

Konzumirati ga 1-2 puta svakog dana.

6. ANANAS za borbu protiv uporne bakterije Escherichia coli

Plod ananasa prepun je dragocenih nutrijenata koji igraju veoma važnu ulogu u borbi protiv uporne bakterije Escherichia coli.

Oni podstiču rad imuniteta, olakšavaju varenje i zaustavljaju dalje napredovanje infekcije.

Nekoliko komada voćke stavite u blender i dodajte malo vode i meda.

Sjedinite sve sastojke i popijte napitak.

Piti makar jednu čašu dnevno.

7. BREZA za infekciju uzrokovanu ešerihijom koli

Koristi se za infekciju uzrokovanu aktivnošću ešerihije koli unutar urinarnog sistema.

Pomaže pri čišćenju bubrega i mokraćnih kanala od bakterije, smanjujući postojeće tegobe.

Istovremeno, poboljšava se imunitet i podstiče da bi se organizam izborio protiv štetnog mikroorganizma.

Pomešati po jednu supenu kašiku breze, rastavića, semenki jabuke i kleke.

Prokuvati u 5l vode dok u sudu ne ostane samo 3l tečnosti.

Popiti po 1.5l na dan.

DIJETA ZA PACIJENTE SA EŠERIHIJOM KOLI

Zaražene osobe treba da prilagode svoj jelovnik situaciji i da ga se pridržavaju tokom tretiranja infekcije.

Tegobe neće biti više toliko intezivne, a organizam će moći da se brže oporavi.

Prilikom pripreme jela vodite računa da koristite sveže sastojke koji su oprani, a zatim adekvatno obrađeni.

Pre i posle korišćenja i kuhinjski alat je važno temeljno oprati da bi se sprečila zaraza.

Dijareja i mučnina su među najčešćim simptomima infekcije izazvane mikroorganizmom Escherichia coli.

Zajedno sa drugim znacima, ublažićete ih izbacivanjem namirnice sa velikom količinom vlakana kao i tešku hranu poput proizvoda baziranih na mleku i prženih jela sa ogromnim procentom masti.

Isto tako, nemojte konzumirati alkoholna pića zato što dodatno ugrožavaju već oštećenu sluzokožu creva.

I napici sa kofeinom (kafa, koka-kola, energetska pića, pojedine vrste čajeva…) pogoršaće problem sa dijarejom i dehidrirati telo.

Za početak, preporučuje se ishrana na bazi tostiranog hleba, krekera, kuvanih jaja i barenog pirinča.

Zatim, uvode se pečene jabuke, topla pileća supa, banane, barena šargarepa i baren krompir.

Dok se organizam oporavlja uvodi se laganim tempom i ostala hrana, a tek na kraju vlaknaste namirnice poput mahunarki, ceralija, orašastih plodova, pomorandži, celera, krastavaca, krušaka i proizvoda od integralnog brašna.

Svo vreme uzimajte tečnost u malim gutljajima da bi sprečili povraćanje.

Na određeno vreme uzimajte samo minimalne količine mesa i neka to bude samo riba, piletina ili ćuretina.

KORISNI SAVETI ZA BORBU PROTIV EŠERIHIJE KOLI I PREVENCIJU U BUDUĆNOSTI

 • Pijte dovoljno tečnosti da ne dehidrirate, što uopšte nije poželjno kod prisustva bakterije Escherichia coli u organizmu.

Redovan unos preporučenih količina čiste vode pomaže telu da izbaci ešerihiju napolje, zajedno sa beskorisnim materijama i toksinima. Tako se ubrzava i proces ozdravljenja i izlečenja.

 • Redovno održavajte higijenu tela, a posebno obratite pažnju na ruke.

Odmah ih operite mlakom vodom i sapunom ako ste bili u dodiru sa osetljivom ili možda kontaminiranom površinom. Akcenat je na kontakt sa mesom, zaprljanim pelenama i životinjama, ali i korišćenje toaleta.

 • Obratite pažnju kako se brišete toalet papirom nakon defekacije.

Ovo se odnosi na ženski pol i visok rizik od prodiranja bakterija u urinarni trakt ukoliko papir povlačite ’’od nazad ka napred.’’Potezima ’’od napred ka nazad’’ sprečićete ulaz ešerihije koli, kao i druge infekcije urinarnog sistema.

 • Odmarajte se više nego obično da bi dopustili telu da se što pre izbori sa postojećom infekcijom.

Zvuči vrlo jednostavno, ali činjenica je da ćete se brže rešiti ešerihije koli ukoliko budete mirovali i dovoljno spavali. Odložite i zaustavite sve obaveze radi ozdravljenja, a takođe i sprečavanja daljeg širenja zaraze.

 • Pazite da ne gutate vodu plivajući u bazenu, na reci ili bilo kojoj vodenoj površini koju ljudi koriste za rekreaciju i opuštanje.

Na ovaj način se lako možete zaraziti. Takođe, nakon plivanja se obavezno istuširajte da bi što više smanjili rizik od pojave infekcije.

ZAKLJUČAK

Protiv negativnog uticaja ešerihije koli na creva, urinarni trakt ili pluća moguće je izboriti se i ubrzati proces izlečenja.

Tretiranje infekcije je veoma jednostavno i u svakom pogledu se svodi na to da svoj organizam ojačate i pomognete mu da se samostalno reši pretnje i istovremeno što više ublažite postojeće simptome.

Uz pomoć stručnog lica koje prati Vaše zdravstveno stanje, koristite sredstva prirodnog porekla i pobedite bakteriju Escherichia coli.

Za eliminaciju Ešerihije koli i zdrav urinarni trakt

Reference:

https://www.webmd.com/food-recipes/food-poisoning/what-is-e-coli#1

https://www.cdc.gov/ecoli/index.html

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/e-coli/diagnosis-treatment/drc-20372064

https://www.medicalnewstoday.com/articles/321108

Kako ojačati imunitet

Kako ojačati imunitet u borbi protiv virusnih infekcija

Dobro zdravlje je ključno održati jakim imunološkim sistemom, pogotovo u sezoni širenja virusnih infekcija.

Postoji više od 400 poznatih vrsta virusa koji na neki način mogu ugroziti čoveka.

Njihova aktivnost dovodi do infekcija kao što su grip, hepatitis i mononukleoza.

Čak i aktuelna pandemija uzrokovana je delovanjem virusa COVID-19, odnosno korona virusa.

Imunitet konstantno čuva telo od negativnog uticaja štetnih mikroorganizama i razvoja infekcija, a stanje organizma, naše ponašanje i način ishrane igraju bitnu ulogu u očuvanju ovog jedinstvenog i komplikovanog odbrambenog mehanizma.

DEFINISANJE VIRUSA

Pod virusom se podrazumevaju mikroorganizmi koji mogu da se repliciraju i opstanu samo u organizmu živog domaćina.

Sačinjeni su od genetskog materijala, ali se razlikuju od drugih jer nemaju ćelijsku strukturu neophodnu da bi se svrstavali u živa bića.

Zahvaljujući genima, virus mutira i tako se prilagođava sredini u kojoj se nastanio.

Osim čoveka, virusi mogu inficirati životinje, biljke pa čak i bakterije.

Širenje infekcije vrši se kapljičnim putem, prodiranjem u krvotok putem otvorene rane, ulaskom u organizam zajedno sa kontaminiranom hranom ili vodom ili seksualnim kontaktom.

Lek koji ubija viruse, kao što antibiotik eliminiše bakterije, ne postoji.

Dostupne su samo vakcine kao prevencija, a stabilan i jak imunitet je jedino sredstvo koje može pomoći čoveku da se oporavi.

PRIRODNA SREDSTVA ZA INFEKCIJE IZAZVANE AKTIVNOŠĆU VIRUSA

Kao što je već rečeno, samo snažan imunološki sistem vas može efikasno odbraniti od negativnog uticaja virusa i progresivnog razvoja infekcije koji može biti praćen komplikacijama.

Ovo se najbolje postiže prirodnim putem, a sama priroda je čoveku obezbedila bezbroj rešenja koja se mogu isprobati.

Svako od njih je dostupno, efektno i ne proizvodi neželjene efekte ukoliko se poštuju preporučene doze.

NARODNI LEKOVI ZA VIRUSNE INFEKCIJE

1. Limun za jačanje imuniteta

LIMUN  u svom sastavu ima čak 15 antivirusnih komponenti, a nikako ne treba zanemariti prisustvo vitamina C, veoma značajnog za normalno funkcionisanje imuniteta, što itekako pomaže kod napada virusa.

Ublažava oštećenja na tkivima koja su nastala zbog same infekcije.

Smiruje postojeće upalne procese unutar tela.

Oprati 500g limuna, izvaditi semenke i iseckati plodove zajedno sa korom.

Komadiće izblendati da se dobije kašasta smeša.

Omekšati 500g kvalitetnog meda i spojiti sa limunom.

Uzimati svako jutro po jednu supenu kašiku uz 200ml filtrirane vode.

2. Astragalus za zaštitu od virusa

ASTRAGALUS  predstavlja sjajan imunostimulator koji u velikoj meri može zaštiti  vaš organizam od aktivnosti različitih vrsta virusa.

Posebno je značajan za tretiranje virusnih respiratornih infekcija.

Osim toga, blagotovorno deluje na rad srca i čisti krvne sudove istovremeno održavajući normalan nivo glukoze u krvotoku.

Supenu kašičicu usitnjenog korena ove biljke sipati u 250ml vode i kuvati narednih 20 minuta na nižoj temperaturi.

Skloniti sa strane, ostaviti da se prohladi i procediti.

Uzimati 5 kašika pre svakog glavnog jela, odnosno tri puta dnevno.

3. Tulsi je delotvoran kod virusnih infekcija

TULSI  vraća snagu oslabljenom imunitetu, a pogotovo je delotvoran kod infekcija koje su se razvile zbog prisustva virusa u respiratornom traktu.

U svom sastavu ima vitamin A, vitamin C, fitonutrijente i etarska ulja.

Ponaša se kao čistač organizma, uklanjajući toksične i beskorisne materije iz tela zaraženog.

Osim što ima antivirusno i antikancerogeno delovanje, tulsi je i odličan prirodni antibiotik.

Spušta povišenu temperaturu, smanjuje intezitet bolova i normalizuje proces varenja.

Svako jutro pojesti smešu pripremljenu od 5 listića ove lekovite biljke, 2 zrna crnog bibera i pola kašičice sirovog meda.

4. Zeleni čaj jača imunitet i eliminiše viruse

ZELENI ČAJ  dokazano jača imunitet i pruža pomoć u eliminaciji virusa i ublažavanju simptoma infekcije.

Narušava strukturu štetnog mikroorganizma i ne dozvoljava mu da inficira zdrave ćelije od kojih je sačinjeno tkivo organa.

Na srednjoj temperaturi zagrevati 400ml vode, 2 kašičice smeše za zeleni čaj, sok od jednog većeg limuna, kašičicu seckanog đumbirovog korena, 1/8 kašičice cimeta u prahu i 1/8 kašičice kurkume u prahu.

Neposredno pre ključanja skloniti sud sa strane i sačekati 5 minuta pre nego što procedite tečnost i zasladite je kašičicom meda.

Popiti pola ujutru, a pola popodne.

5. Beli luk je odlično prirodno sredstvo za borbu protiv virusnih infekcija

BELI LUK  se smatra vrlo jakim prirodnim antibiotikom, a takođe i odličnim prirodnim sredstvom za borbu protiv infekcija koje izazivaju raznovrsni opasni virusi.

Posebno je efektan kada se konzumira sirov i ispasiran.

Sameljite 1kg limuna zajedno sa korom i dodati ga u 1.5l ključale vode zajedno sa 300g usitnjenog belog luka.

Kuvati oko 15 minuta pa skloniti sud sa strane.

Čuvati u teglama i uzimati svako jutro po 500ml ove smeše narednih 25 dana.

6. Reiši gljiva pozitivno utiče na imnunitet

REIŠI GLJIVA  ima pozitivan uticaj na imunološki sistem – konkretno se ovde misli na bele krvne ćelije ili leukocite.

Ponaša se antimikrobno i antikancerogeno, a između ostalog ima i antivirusno dejstvo.

Od velike je pomoći kod hroničnog umora i depresije.

U 1l vode sipati 5g osušene i usitnjene reiši gljive.

Pustite da tečnost odstoji tokom noći i ujutru je prokuvati.

Vreme kuvanja je dva sata.

Piti svako jutro po jednu čašu, a ukoliko želite možete dodati malo meda.

7. Kurkuma jača imunitet i čuva od virusa

KURKUMA  se intezivno proučava zbog svojih lekovitih svojstava, a poznato je i dokazano da njeno konzumiranje pojačava imunološki sistem i čuva od virusa.

Veoma je značajna i za ljude koji pate od hroničnih oboljenja i autoimunih bolesti, olakšavajući im zdravstvene probleme sa kojima se suočavaju.

100g kurkume u prahu pomešajte sa prstohvatom crnog bibera i 250ml vode.

Kuvati sve dok se smeša ne zgusne i svo vreme lagano mešajte.

Ujutru pomešajte jednu kašiku ove smese sa par kapi bademovog ili susamovog ulja i pojedite je.

Ponoviti postupak svakoga dana.

8. Origano za zaštitu od virusa

ORIGANO  se koristi u formi ulja i kao takav primenjuje za zaštitu od uticaja virusa.

U sebi sadrži moćne antioksidante koji pružaju odbranu od slobodnih radikala.

Osim toga, ulje origana uspešno snižava nivo holesterola u krvi, popravlja generalno stanje digestivnog trakta i oslobađa vas neprijatnih bolova.

Razrediti dve kapi ulja u kašičici maslinovog ulja i popiti.

Radite ovo tri puta dnevno, pre svakog obroka.

ISHRANOM PROTIV VIRUSA

Verovali ili ne, područje creva čini čak 80% vašeg imunološkog sistema.

Njihovo dobro stanje i funkcionalnost će omogućiti čitavom odbrambenom mehanizmu tela da se izbori protiv opasnih pretnji iz spoljašnjosti poput virusa.

Jednu od glavnih uloga u ovom procesu zauzima način ishane i odabir namirnica.

Činjenica je da naš standardni jelovnik može da poboljša, ali i ugrozi imunitet i zbog toga je od velike važnosti opredeliti se za hranu koja će dati samo željene, pozitivne efekte kod tretiranja ili prevencije virusnih infekcija.

Stručnjaci najčešće pacijentima preporučuju mediteransku kuhinju, koja uključuje uzimanje dovoljnih količina svežeg voća i povrća, mahunarki i zdravih masnoća.

Svakog dana uzimajte namirinice pune vitamina C (limun, narandža, paprika, paradajz, brokoli itd.) koji omogućava imunitetu da na vreme reaguje prilikom napada štetnih mikroorganizama.

Ovakva ishrana ima i protivupalno delovanje, što ublažava aktivnosti virusa, a sa njima i postojeće simptome.

Omega-3 masne kiseline olakšavaju borbu protiv virusnih infekcija tako što podstiču produkciju antitela.

Nju možete naći u morskoj ribi, kvalitetnom maslinovom ulju i orašastim plodovima.

Isto tako, konzumirajte proizvode od integralnog brašna i fermentisanu hranu kao što je jogurt, kefir ili kiseli kupus.

Namirnice koje sadrže bakterije značajne za zdravlje creva istovremeno održavaju imunološki sistem otpornim i responzivnim.

Smanjite unos šećera, alkohola i pržene hrane.

Ako razmišljate o uzimanju suplemenata na bazi vitamina C, vitamina D ili cinka, prvo se konsultuje sa lekarom koji je upoznat sa vašim zdravstvenim stanjem.

KORISNI SAVETI

 • Ne dozvolite stresu da razara vaš organizam. Veza između psihičkog zdravlja i imuniteta je neverovatno jaka, tako da problemi sa imunitetom mogu itekako ugroziti naše mentalno stanje kao i nemogućnost da se izborimo sa stresnim situacijama. Tada, telo proizvodi hormone koji direktno ugrožavaju imunološki sistem, a čoveka čine podložnijim virusnim infekcijama. Sve ovo može da se spreči tako što ćete pomoću vežbi za duboko disanje ili meditacije naučiti da se opustite i tako držite situaciju pod kontrolom.
 • Istraživanja su pokazala da efektnu zaštitu pruža fizička aktivnost. Svakog dana, pola sata izdvojite radi vežbanja, sportske aktivnosti ili makar lagane šetnje na svežem vazduhu. Bilo šta od toga će održati imunitet u stabilnom stanju i pomoći telu da se lakše odbrani od napada virusa. Preporučuju se aerobik, plivanje i vožnja bicikla.
 • Imunitet je moguće ojačati i redovnim spavanjem. Ovde se misli na obaveznih 8 sati noćnog sna, ali i pola sata-sat dremke u toku dana koja će vam vratiti potrebnu energiju i sačuvati vaše telo od negativnog uticaja virusa. Ukoliko spavate manje, telo će podstaknuti lučenje hormona koji je poznat kao kortizol i time ugroziti čitav odbrambeni mehanizam. Neka vaša spavaća soba bude provetrena i zamračena, a tv i mobilni telefon ugašeni.
 • Ne zaboravite na važnost hidratacije. Uzimanje dovoljnih količina čiste filtrirane vode ne predstavlja lek protiv virusa, ali doprinosi ubrzanoj regeneraciji organizma i imuniteta. Pružiće vam zaštitu od oboljenja bubrega, srca i digestivnog trakta. Ne zaboravite da su vam potrebne veće količine tečnosti od uobičajene ukoliko često izlažete telo fizičkom naporu ili tokom leta, kada su temperature visoke.

ZAKLJUČAK

Primetićete da su brojna, jednostavna rešenja dostupna da bi se imunološki sistem ojačao i izborio protiv opasnih virusa.

Pripremite svoje telo da bi se odbranilo u rizičnim situacijama i sprečilo javljanje posledica usled napada štetnih mikroorganizama.

U dogovoru sa svojim lekarom, uvedite izmene u način života i ishrane i takođe isprobajte prirodne lekove da bi pojačali otpor i odbranili se od opasnih virusnih infekcija.

Reference:

https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/how-to-boost-your-immune-system

https://www.healthline.com/health/food-nutrition/foods-that-boost-the-immune-system