Pentozidin i Candida

Pentozidin i Candida

Pentozidin i Candida i njihova veza važni su za razumevanje formiranja pentozidina. Candida  produkuje arabinozu, šećer sa aldehidnom grupom, koja je uz amnino kiseline, lizin i arginin, sastavni deo pentozidina. Formiranje pentozidina razlog je nastanka mnogih oboljenja.

Šta je pentozidin (pentosidine)

Pentozidin čine amino kiseline lizin, arginin i arabinoza kao šećer sa aldehidnom grupom tzv. šećerni aldehid. Pretpostavlja se da se u početku između lizina i pentoze formira Amadori proizvod (Amadori reakcija), koji u drugom koraku kondenzuje sa argininom i formira pentozidin (Advanced Glycation End Products – AGEs).

Formiranje pentozidina razlog je starenju, lošim strukturama krvnih sudova, ometenosti u razvoju i nastanku mnogih oboljenja. Neka od oboljenja su autizam, Alchajmerova bolest, fibromijalgija, mnoga autoimuna oboljenja, oboljenja kostiju i zglobova pa i različita psihijtrijska oboljenja kao sto su psihoze, neuroze, depresije, šizofrenija i sl. Ne tako retko dešava se da su ova oboljenja kombinovana i da se javljaju istovremeno.

Delovanje pentozidina

Lizin ima jednu specifičnu epsilon amino grupu. Epsilon grupa lizina važna je u aktivaciji katalitičkih mesta mnogih enzima. Takođe, jako je važna jer predstavlja kritičnu funkcionalnu grupu mnogih enzima za koju su vitamin B6, biotin i lipoinska kiselina (ALA) vezani kovalentnim vezama tokom mnogih koenzimskih reakcija. Ove reakcije za koje su neophodni navedeni vitamini kao nutrijenti nadalje su važni za reakcije sinteze složenih proteinskih struktura kao što su enzimi, hormoni, kolagene strukture i sl.

Pentozidin, dovodi do blokade ove amino grupe lizina pa samim tim dolazi do funkcionalnog nedostatka vitamina o kojima govorimo čak i onda kada je njihov unos adekvatan. Posledično, nema ni pokretanja odgovarajućih reakcija koje su važne za normalno funkcionisanje svih metaboličkih procesa u celom organizmu. Usled toga nema ni sinteze odgovarajućih proteina jer ih pentozidin čini degenerativnim i drugačije funkcionalnim.

Mehanizam ove blokade se odvija tako što se arabinoza preko svoje aldehidne grupe veže za epsilon amino grupu lizina sa jedne strane a sa druge vezuje drugu amino kiselinu l-arginin i to dva molekula. Tako se dobija faktički nefunkcionalno jedinjenje koje je vezalo ukupno tri molekula amino kiselina tj. proteinskih struktura.

Uticaj Candide albicans i Closstridie difficale na stvaranje pentozidina

Arabinoza

Već smo pomenuli da se pentozidin sastoji od amino kiselina i arabinoze. Značajno je analizirati uticaj Candide albicans i Closstridie difficale na stvaranje arabinoze u organizmu jer njeno vezivanje sa amino kiselinama dovodi do stvaranja pentozidina.

I kandida i klostridija produkuju ovaj šećerni aldehid. Međutim, kandida je mnogo značajnija jer predstavlja hroničnu, latentnu, podmuklu i skrivenu infekciju. Klostridija je obično akutna i reaguje na antibiotsku terapiju, ali svakako nije zanemarljiva. Pored toga prekomerni rast klostridije uvek je uslovljen prekomernim rastom kandide u digestivnom traktu. Utoliko je važnost kandide veća.

Pod normalnim uslovima arabinoza bi trebalo da se razloži do acetil-aldehida i kao takva završi svoj metabolizam i sa krajnjim produktima eliminiše iz organizma. Arabinozu pojačano stvara kandida kvasac prilikom ishrane bogate šećerima a naročito rafinisanim-preprađenim šećerima-saharozom. Pri ovakvoj ishrani menja se i saprofitska mikroflora u pravcu razvoja i dominacije bakterija koje preferiraju tj. njihov metabolizam je više vezan za ishranu ugljenim hidratima. Tom prilikom ove bakterije u zid creva luče aminokiseline tirozin i triptofan. Triptofan je amino kiselina iz koje se sintetiše serotonin tzv. hormon zadovoljstva. Otuda osobama koje pojačano konzumiraju slatkiše i testenine prijatan osećaj.

Arabinoza može da ometa pravilnu glukoneogenezu i preko pentozidina koji sada menja strukturu proteina  utiče na transport, rastvorljivost, aktivnost enzima i hormona a to su trigeri-okidači nastanka autoimunih reakcija i autoimunih oboljenja od upravo tih modifikovanih proteina. Otuda je čest nalaz manjak lizina kod mnogih autoimunih oboljenja.

Vinska kiselina

Pored arabinoze kandida stvara još jedan produkt svog metabolizma. To je vinska kiselina. Povećani nivoi vinske kiselina i arabinoze  nalaze se kod autizma, Alchajmerove bolesti, fibromijalgije, sindroma poremećene pažnje, hiperaktivnosti, problema dece sa govorom, komunikacijom i reakcijom na mimične znake, sindroma hroničnog umora i sl.

Nalaz pentozidina u neurofibrilarnim čvorovima mozga kod Alchajmera i njegovo odsustvo u normalnim regijama mozga ukazuju na direktnu ulogu ovih metaboličkih produkata kandide na proces ubrzanja starenja mozga. Takođe, primećeno je da visok nivo vinske kiseline deluje toksično na mišićno tkivo jer je vinska kiselina inhibitor ključnog enzima Krebsovog ciklusa snabdevača-donosi materijal za procese glukoneogeneze a što kao posledicu ima oboljenje fibromijalgiju.

Starenjem nivo pentozidina se povećava. Nalaz  povišenog nivoa pentozidina u serumu može se detektovati i ukazuje na povećani rizik od srčanog udara te se može koristiti kao marker kod ovih vrsta zdravstvenih problema.

Closstridia, Candida i DHPPA!

Dokazano je da  je povećan broj klostridije odgovoran za nastanak pseudomembranoznog kolitisa. Već smo pomenuli međusobnu povezanost klostridije i kandide i istakli da rast broja kandide utiče na rast broja klostridije. Znači paralelno kod infekcije klostridije imamo i infekciju kandidom.

Tom prilikom zapaženo je stvaranje jednog jedinjenja koje se zove dihydroxyphenylpropionic  acid. Skraćeni naziv za ovo jedinjenje je DHPPA.

DHPPA je zapravo derivat tirozina. Već smo u prethodnim redovima ovog teksta rekli da tirozin sintetišu i luče u zid creva bakterije koje tu žive. Tirozin je odgovoran za sintezu  neurotransmitera L-dopa tj., L-dopa nastaje iz tirozina. Iz L-dope sintetisaće se dopamin a iz njega norepinefrin i epinefrin.

Ove reakcije izgledaju ovako:

Tirozin (tirozin hidroxilaza) – dihidrofenilalanin je L-dopa (dopa dekarboxilaza)-Dopamin (dopamin beta hidroxilaza) – Norepinefrin (fenetanolamin N metiltransferaza) – Epinefrin.

Klostridija (kao i kandida) stvara i luči DHPPA a ovaj inhibira enzim dekarboxilazu i inhibira konverziju dope u dopamin. Tom prilikom stvaraju se izomeri tirozina koji su ustvari lažni neurotransmiteri. Oni uvek nastaju iz mikroorganizama GIT-a i uvek su metabolički proizvodi mikroorganizama GIT-a. Ti lažni neurotransmiteri su abnormalna jedinjenja fenilalanina i nisu pravi dopa već lažni-nefunkcionalni. Ta jedinjenja su 3-hidroxifenilalanin i 2-hidroxifenilalanin. Ovi abnormalni produkti amino kiseline tirozin iz bakterija i kvasaca su uvek povišeni kod  neuroza, tikova, psihoza, depresije, kolitisa, drugih poremećaja GITa, kod autizma, neuroloških poremećaja, psihijatrijskih poremećaja, mišićnih pareza i paraliza kao i kod šizofrenije. Najčešće su ovi poremećaji i njihovi simptomi kombinovani. Kod šizofrenije povećani nivo DHPPA redovan je nalaz u urinu.

Tretman i terapija:

Iz izloženog sledi da uvek kada tretiramo bakteriju klostridiju ne smemo zaboraviti i na kandidu.

Primećeno je da prilikom antibiotskog tretmana na klostridiju vankomicinom i metronidazolom dolazi do popravljanja opšteg stanja, ali da ubrzo nakon prestanka terapije simptomi i infekcija se vraćaju. Neki naučnici to pripisuju rekolinizaciji klostridije zahvaljujući sopstvenim sporama na koje terapija ne deluje a neki pak zaštitnoj ulozi kandide koja zadržava uslove povoljne za razvoj klostridije. Lactobacilus acidofilus takođe pomaže puno u sprečavanju rekolonizacije.

Antifungalna terapija-Kandifit, soft kapsule

Autori ovih redova smatraju da je izuzetno važno glavni akcenat baciti na tretman kandide – antifungalna terapija, najbolje efikasnim prirodnim dodacima kao što je Kandifit.

Ukoliko je pak potrebno primeniti antifungalne lekove koji imaju jači efekat (ali na žalost često su vrlo toksični za jetru) preporuka je da se uvek ide paralelno i sa prirodnim antifungalnim proizvodima a da se nakon prestanka davanja lekova nastavi još najmanje  6 meseci sa tretmanom Kandifitom (sprečava recidive). Tretman Kandifitom je dovoljan, bezbedan ali se mora provoditi duže vreme (1 do 3 meseca a u nekim slučajevima čak i 6 meseci).

Probiotici

Treba davati uvek visoke doze probiotika. Probiotici se moraju koristiti paralelno sa antibiotskom terapijom a i nakon prestanka antibiotske terapije, nastaviti najmanje još 4 nedelje svakodnevno. Uzimanje probiotika manje od 4 nedelje nema efekta. Nakon 4 nedelje može se doza probiotika smanjiti ili prorediti ali se preporučuje duže uzimanje. Probiotske bakterije mogu se unositi i svakodnevnim  konzumiranjem jogurta, kefira ili kiselog mleka. Zavisno od  individualne osetljivosti na ove namirnice (kazein) treba ih uzimati razblažene sa vodom u razmeri od pola-pola do 1:6 u korist vode. Količina od 200 ml dnevno čistog napitka je dovoljna.

Antioksidanti

Iz svih navedenih biohemijskih procesa može se zaključiti da se tom prilikom oslobađa velika količina slobodnih radikala pa treba primeniti terapiju intra i extracelularnim antioksidantima. Najbolji su preparati na bazi SOD-a i natrijum askorbata (ROSProtect). Candida, Helicobacter pilory i mnoge druge patogene bakterije kao Closstridia dificale, E.Coli, Klebsiella pneumoniae, Mycoplasma i sl.vrše destrukciju SOD-a zdrave ćelije domaćina.

Vitaminski dodaci

Primeniti oralnu nadoknadu vitamina B6, biotina i alfalipoične kiseline, zbog mogućnosti formiranja pentozoida i njegove pomenute blokade za ove nutrijente. Dodati i saplementaciju folnom kiselinom kao antidepresivnog vitamina. Naročiti značaj autori pridaju organskom, originalnom ulju biljke Nigella sativa.

Gastrolact

Ne treba smetnuti iz vida ni povezanost infekcija HP (helicobacter pylorijem) i kandide pa treba uvek i preventivno i u sklopu terapije primeniti i tretman protiv HP. Najbezbedniji a pri tome izuzetno efikasan proizvod koji ne remeti saprofitsku mikrofloru je Gastrolact.

Terapija čajnim mešavinama.

Odličan biljni lek u obliku čaja je čaj od divljeg origana tkzv. Vranilova trava ili čaj od nevena. Čaj od hajdučke trave je takođe dobar.

U tretmanu ne treba zanemariti ni značaj pravilne ishrane. Obratiti pažnju na osetljivost na gluten i kazein. Bujon (goveđi, kokošiji, riblji) obavezno uvesti u svakodnevnu ishranu kao odličan izvor kolagena i drugih hranljivih nutrijenata.

Laboratorijska dijagnostika

Pored klasičnih parametara laboratoriskih analiza treba urediti analizu mokraće na organske kiseline, COMBO organic acid test i test rezistencije-otpornosti kvasca u fecesu. 

Izvori: Stručni casopisi, članci, radovi zapadne, naturopatske, ajurvedske medicine i fitoterapije.

Tekst sredio i uobličio : Medicinski tim LV-Pharma

Gastrolact-pakovanje
Zatvori

Gastrolact®

4.998,00 din.
Kandifit za_gljivicne_infekcije kandidom
Zatvori

Kandifit

3.600,00 din.
Kandidijaza i kandida

Kandida – Kandidijaza je problem koji se ne sme zanemariti

Kandida (Candida albicans)

Poslednjih nekoliko godina svedoci smo značajnijeg rasta funkcionalnih poremećaja izazvanih preteranim rastom Kandide. Naša ishrana bogata ugljenim hidratima, velika upotreba antibiotika, kao i upotreba kontraceptivnih pilula, doprineli su pojačanom rastu Kandida gljivice. Ljudi, koji se suočavaju sa ovim problemom su sve više svesni da samo dijetetski režim ishrane ne može biti dovoljna terapija, već da se mora posegnuti za drugim rešenjima.

Candida albicans je jednoćelijska gljivica koja se nalazi u crevu kao normalan stanovnik naše saprofitske mikroflore. Kada dođe do preterane upotrebe antibiotika i posledične promene normalne flore creva, dolazi do njenog preteranog rasta. Postoje podaci da najmanje dve trećine stanovništva na neki način pati od preterane aktivnosti Kandide.

U normalnom okruženju, kada postoji fiziološka aktivnost svih saprofitskih kultura, Candida zauzima pet procenata crevne flore. U ovom stanju ima dve korisne svrhe. Jedna svrha je da pomaže u pokretanju aktivnosti hormona a druga je apsorpciji teških metala, koji se mogu izbaciti pokretima creva. Postoji više sojeva Candida, od kojih je najistaknutija sorta albicans. Prema nekim saznanjima u normalnom okruženju gljiva Candida albicans neutrališe izumrlo tkivo.

Posledice kandidijaze

Izloženost određenim hemikalijama, korišćenje kontracepcije, kortikosteroidi, antibiotici i hemijska jedinjena su razlozi zbog kojih se gljivica dramatično menja, počinje da se kolonizuje, da funkcioniše kao višećelijski organizam, i počinje da napada zdravo tkivo, te se kao posledice vide gljivice nožnih prstiju, atletsko stopalo, vaginalna kandidijaza i mnoga druga stanja.

Problemi sa telesnom težinom, vaginalna kandidijaza, atletsko stopalo, perut, osip od pelena kod beba, gljivice na noktima, upale zglobova, loš imunološki odgovor, glavobolje, alergije, herpes zoster, afte po sluznici usta, preterano kijanje, loša memorija, magla u mozgu, plak zuba, hemoroidi i akne su povezani sa preteranom aktivnošću Candide.

Kada koristimo antibiotike ili kortikosteroide, bezalkoholna pića ili kafu, jedemo prekomerne količine šećera ili hrane koja sadrži kvas; sve ovo može pokrenuti pojačani rast Candide. Ako ste ikada imali pojačanu potrebu za slatkišima i testima, znajte da to nastaje zbog preterane aktivnosti Candide. Ako se osećate umornim, da vam se traži da spavate više od 9 sati, da imate bolove u celom telu u zglobovima, kao i otekline oko zglobova, ako imate obložen jezik, sve to je povezano sa preteranom aktivnošću Candide.

Čak se i određene hronične bolesti mogu povezati sa kandidom, kao što su miomi uterusa, aktivan Epstein Bar Virus, Lupus, ALS, Artritis, Chrohnova bolest i colitis, za koje se smatra da  započinju parazitskom invazijom, a koja u stvari može biti samo Candida. Nekontrolisana dijareja može biti u stvari znak rasta Candide ili da je ona udružena sa drugim prouzrokovačima. Svi problemi vezani za zatvor takođe u osnovi imaju pojačanu aktivnost Candide.

Kandida i alergija

Većina alergija može nestati eliminacijom Candide, jer se zna da otpadni produkti pri raspadanju Kandide preplavljuju limfni sistem sa više toksina nego što se telo sa tim može nositi, pa to u stvari dovodi do stvaranja alergija. Prekomerni rast kandide drastično smanjuje varenje, omogućavajući nesvarenoj hrani da uđe u krvotok. Ova nesvarena hrana izaziva imuni odgovor, stvarajući alergiju. Mnogi ponovljeni problemi sa sinusima su posledica porasta Candide.

Kandida i hormoni

Problemi sa hormonima mogu biti uzrokovani viškom Candide, kod muškaraca ili žena. Kandida izlučuje supstancu koju telo tumači kao estrogen, to su takozvani ksenoestrogeni. Telo smanjuje stvaranje estrogena misleći da ga je previše, a zapravo ga ima premalo. Krajnji rezultat toga je manjak estrogena. PMS i endometrioza mogu biti uzrokovani Kandidom. Vraćanje Kandide u ravnotežu moglo bi da popravi neravnotežu hormona.

Višak crevne sluzi izazvane Candidom uzrokuje smanjenje apsorpcije hranljivih sastojaka, posebno kalcijuma i magnezijuma. Stoga osteoporoza i oštećenje hrskavice mogu biti posledica Candide. Ne zaboravite halitozu, loš zadah iz usta, koji nastaje iz poremećene i usporene pasaže creve. Nadutost i gasovi mogu nastati od Kandide. Kada se jede hrana sa visokom glikemiskim indeksom ona je ujedno hrana i za Candidu. Kao sporedni proizvod nastaje gas, baš kao i pravljenje piva.

Još jedan znak da je prekomerna Candida u telu je disfunkcija imunog sistema. Ova disfunkcija, ova konfuzija, može dovesti do stvaranja stanja kao što su MS (Multipla skleroza) / ALS (amiloidna lateralna skleroza), lupusa, artritisa, pa i do prehlade. Mnoge pritužbe na propadanje kostiju, hrskavice, tetiva i ligamenta mogu nastati zbog viška Kandide.  

Kandida može prouzrokovati probleme sa desnima, tj. sa slabljenjem desni ispod linije zuba. Kao što je ranije rečeno, većina suvišnog plaka je povezana sa Kandidom.

Gljivica nožnih prstiju je takođe Kandida.

Neka istraživanja pokazuju i da prekomerni rast Kandide izaziva povećanu viskoznost krvi (gustina krvi).

Kandida i emocionalni problemi

Mnogo emocionalnih problema može biti uzrokovano prevelikim brojem Kandide. Osećaj inferiornosti i očaja obično prati rast Kandide. Mnogi se žale zbog osećaja da će se dogoditi nešto loše, kao da je nevolja iza ugla. To može dovesti do napada panike i duboke anksioznosti. Depresija može biti takođe prisutna, čak i ako je samo u pozadini Kandida. Mnogi oboleli govore o potrebi da budu antisocijalni, ponekad do tačke potpune izolacije. Prekomerni rast kandide takođe izaziva ponavljajući osećaj „čemu ovo“. Često se može javiti osećaj razdražljivosti, manifestovan kao takozvani osećaj unutrašnjeg besa.

Zbog svega navedenog neophodno je ozbiljno shvatiti navedene probleme, sprečiti nekontrolisani rast Candide i eliminisati kandidijazu bilo kog tipa što hitnije.

Pored standardnih metoda koje propisuju lekari za lečenje Kandide postoje i prirodni proizvodi, odnosno supstance koje su čak i efikasnije za eliminaciju Candide a nemaju štetne nuspojave.

Horopito

Biljka Horopito (Pseudowintera colorata) koja raste na Novom Zelandu pokazala se kao odlična u borbi protiv Kandide i kandidijaze.

Glavni aktivni sastojak biljke Horopito je vrlo začinjeno jedinjenje poznato pod nazivom seskviterpenski dialdehid ili „poligodial“. Nakon opsežnih istraživanja, naučnici su otkrili da je poligodial vrlo moćna, prirodna supstanca koja poseduje anti-gljivična svojstva.

Istraživanje izvršeno na Novom Zelandu poslednjih godina pokazuje jasno anti-gljivično delovanje Horopita, posebno na vrste Candida.

Poligodial je aktivni sastojak kapsula Kandifit i preporučuje se za sve tipove kandidijaza jer ima sistemsko delovanje na Kandidu

Kandifit za_gljivicne_infekcije kandidom
Zatvori

Kandifit

3.600,00 din.
Prirodna sredstva za oralnu kandidijazu

Prirodna sredstva za oralnu kandidijazu

Kandidijaza je infekcija izazvana prisustvom gljivice kandide koja je u malom broju prirodno nastanjena u našem telu i ustima.

Ove gljivice su obično bezopasne, ali mogu izazvati infekciju kada se u organizmu stvore promene u vidu odgovarajućeg okruženja u kome one mogu brže da se razmnožavaju.

Kada se kandidijaza ne leči može zahvatiti celo telo.

Kod većine slučajeva ove infekcije nisu ozbiljne i lako se neutrališu, ali neke mogu dovesti do ozbiljnih medicinskih problema.

Jedna od najčešćih formi kandidijaze jeste oralna kandidijaza i za nju postoje brojna prirodna rešenja.

ŠTA JE ORALNA KANDIDIJAZA?

Gljivičnu infekciju u ustima koja je uzrokovana gljivicom poznatom kao kandida nazivamo oralna kandidijaza.

Dolazi do akumulacije gljivica unutar usne duplje.

Ona se tu inače nalazi u malom broju, ali nekontrolisano razmnožavanje dovodi do infektivne bolesti i karakterističnih simptoma.

Sa zdravstvenim problemom kao što je oralna kandidijaza može se suočiti bilo ko, a među pacijentima su naročito zastupljene bebe i ljudi stariji od 60 godina zbog slabijeg imunološkog sistema.

Inače, ovaj oblik gljivične infekcije koju izaziva kandida nije neobičan kod majki koje doje svoje bebe, ali i kod samih beba.

Osobe sa autoimunim oboljenjima, dijabetesom i težim bolestima kao što je rak često se bore sa problemom kao što je oralna kandidijaza i to uz izraženije simptome.

NAJČEŠĆI UZROCI

Mnogi razlozi podstiču razmnožavanje kandide što dovodi do oralne kandidijaze.

Neki od njih mogu biti:

 • dugotrajno uzimanje antibiotika,
 • korišćenje inhalatora za astmu ili zubne proteze,
 • loša oralna higijena,
 • pušenje,
 • kao i izloženost organizma hemoterapiji ili radioterapiji.

Dovoljan je pad imuniteta da bi se stvorili uslovi za pojačanu aktivnost gljivice unutar usne duplje ili u bilo kom drugom delu organizma.

SIMPTOMI

Znaci koji ukazuju na razvoj oralne kandidijaze su lako uočljivi i prepoznatljivi.

Prvo što skreće pažnju jesu lezije u formi belog plaka koji podseća na kreč i taloži se mahom na jeziku i desnima, uz moguće širenje na ostale delove usne duplje.

U slučaju trljanja ili grebanja lezija moguće je krvarenje, pogotovo ukoliko je stvoren debeo sloj na zahvaćenom tkivu.

Uglovi usana pucaju i postaju crveni, a desni takođe postaju crvene, iritirane i osetljive.

Osoba sa oralnom kandidijazom se suočava i sa poremećajem ili privremenim gubitkom čula ukusa.

Kod težih slučajeva, posebno osoba koje boluju od autoimunih bolesti ili raka, dolazi do otežanog gutanja jer se tad gljivice spuštaju duboko niz grlo do jednjaka.

Kada su u pitanju majke dojilje i njihove bebe, tu je potrebno spomenuti nekoliko važnih, specifičnih simptoma.

Kod majki se uočavaju crvene bradavice koje pucaju i svrbe.

Proces dojenja je bolan, a bol je moguće osetiti u predelu bradavica ili duboko unutar dojki. Bebe u ustima imaju bele lezije i često su tokom podoja nervozne i plačljive.

DIJAGNOSTIKOVANJE INFEKCIJE

Oralna kandidijaza potvrđuje se jednostavnim vizuelnim pregledom i uočavanjem belog plaka kao specifičnog znaka ove infektivne bolesti.

Da bi se detaljnije istražile gljivice zbog npr. uzroka infekcije uzimaju se uzorci krvi ili lezije i proučavaju pod mikroskopom.

U slučaju da se kandida spustila do jednjaka, neophodno je uraditi detaljniji pregled koji uključuje biopsiju ili endoskopiju.

Na kraju, lekar određuje antifugalne medikamente koji će se koristiti za tretiranje kandide, a uz njih je moguće primeniti i brojna prirodna rešenja koja su sigurna i delotvorna.

PRIRODNA REŠENJA ZA TRETIRANJE ORALNE KANDIDIJAZE

1. Soda bikarbona za eliminisanje kandide

SODA BIKARBONA  je sjajna za dezinfekciju usne duplje i eliminisanje kandide. Stvara alkalnu sredinu u kojoj gljivice ne mogu da opstanu i samim tim nestaju sve neprijatnosti koje izazivaju svojom aktivnošću. Pomoću sode bikarbone moguće je tretirati i druge tipove kandidijaze kao što je vaginalna gljivična infekcija. U čaši mlake vode rastvorite pola kafene kašičice sode bikarbone. Promućkajte nekoliko puta ovaj rastvor i ispljunite.

2. Ulje čajevca je korisno kod infekcije izazvane kandidom

ULJE ČAJEVCA  ima snažno antifugalno dejstvo koje je korisno kod infekcije izazvane kandidom. Proizvodi se od australijske biljke poznate kao čajevac ili čajno drvo. Odlično je i za različite kožne infekcije, rane i opekotine. Sipati nekoliko kapi eteričnog ulja na bazi čajnog drveta u 2dl vode. Koristiti ga samo za ispiranje, jer je toksično ako se proguta. Može se koristiti i za tretiranje dojki kod kandidijaze.

3. Neven za kandidu

NEVEN  svojim sastavom blagotvorno deluje na kožu i sluzokožu, uništavajući patogene među kojima je i sama kandida. Pomoću ove lekovite biljke moguće je ojačati imunitet i ubrzati process lečenja infekcije. Redukuje postojeću upalu i bolove. Može se slobodno koristiti za tretiranje gljivičnog infektivnog oboljenja kod beba. Sredstvo za oralnu kandidijazu pravi se od 2 kašike cvetova, koje se sipaju u 1l ključale vode. Stoji tako sat vremena. Proceđeno koristiti za ispiranje usne duplje kod oralne kandidijaze.

4. Kurkuma za tretiranje oralne kandidijaze

KURKUMA je zlatan začin i tu se ne misli samo na njegovu upečatljivu boju. Višenamenska upotreba kurkume u tradicionalnoj medicini podrazumeva i tretiranje oralne kandidijaze. Koristan je zahvaljujući prisustvu antifugalnog, aktivnog sastojka, kurkumina. Pripremite zlatno mleko tako što ćete pomešati pola kašičice kurkume u prahu sa prstohvatom bibera u šolji mleka. Zagrevati smešu dok ne provri. Piti polako tako što ćete uzimati manje količine, promućkati u ustima, a zatim gutati.

5. Šargarepa uništava gljivice

ŠARGAREPA je vrsta korenastog povrća bogatog beta-karotenom koje uništava gljivice i jača imuni sistem. Antifugalni sastojci prisutni su isključivo kod tek ubranih, svežih šargarepa pa se takve i koriste u ovu svrhu. Pije se 1-2 čaše svežeg soka od šargarepe dnevno pre konzumiranja hrane što je korisno za sve forme kandidijaze, a ne samo za oralnu. Za ispiranje usta, sok se razblaži prokuvanom vodom u razmeri 1:1.

6. Jabukovo sirće za oralnu kandidijazu

JABUKOVO SIRĆE  mnogi eksperti preporučuju za oralnu kandidijazu jer efikasno uklanja gljivice locirane u usnoj duplji. Naime, acetatna kiselina prodire kroz ćelijske membrane kandide i tako je ubija. Na isti način se sirće ponaša i prilikom eliminisanja štetnih bakterija. Posebno je korisno za desni koje često zahvata infekcija. Koristite kvalitetno, nefiltrirano jabukovo sirće jer je u takvom obliku najdelotvornije. Pripremite rastvor od kašičice jabukovog sirćeta i čaše mlake vode. Mućkati 15 sekundi pa ispljunuti dok se pripremljeno sredstvo ne potroši.

7. Limun

LIMUN  ima antiseptičko i antifugalno delovanje, a pored toga je bogat vitaminom C. Postoji studija koja je potvrdila dejstvo limuna u tretiranju oralne kandidijaze kod osoba sa HIV-om. S obzirom da mnoge vrste voća nisu poželjne za kozumiranje dok je kandidijaza prisutna, limun i drugo srodno citrusno voće se itekako preporučuju. Iscediti sok iz polovine limuna u čašu mlake ili hladne vode. Popiti rastvor ili ga koristiti za ispiranje usta.

PAZITE ŠTA JEDETE

Kod infekcije kandidom veoma je bitno voditi računa o ishrani jer je hrana faktor koji u velikoj meri može pogoršati postojeće znakove bolesti.

Naročito je neophodno prekinuti sa konzumiranjem namirnica koje u sebi sadrže visoku koncentraciju šećera i sa dodavanjem šećera u hranu.

Gljivice koriste šećer kao hranu i uz pomoć njega infekcija brže napreduje i raste rizik od mogućih komplikacija i širenja infekcije na druge delove organizma.

Takođe, ne preporučuje se konzumiranje hrane koja je nastala fermentacijom: turšija, pivo, vino, pojedini sirevi, kvasac…

Osigurajte dovoljno zdravih masnoća i kvalitetnih izvora proteina svakog dana da bi se organizam brže oporavio od oralne kandidijaze.

Savetuje se pojačan unos svežeg zelenog, lisnatog povrća.

Antioksidanti jačaju imunološki sistem tokom tretiranja infekcije i dovode do bržeg oporavka.

PREVENTIVNE MERE

 • Tokom tretiranja gljivične infekcije i nakon izlečenja obratite pažnju više nego inače na LIČNU HIGIJENU. Za eliminaciju gljivica i sprečavanje ponovnog javljanja oralne kandidijaze važno je dva puta dnevno prati zube uz korišćenje konca za zube. Stvorićete okruženje u kom neće biti moguće nekontrolisano razmnožavanje kandide i uz to razvoj nove infekcije.
 • Redovno idite na KONTROLU KOD SVOG ZUBARA jer ćete tako pravovremeno otkriti bilo kakav problem vezan za zdravlje vaših zuba i desni i istovremeno sprečiti pojavu kandidijaze. Češće posete su neophodne ako nosite protezu ili imate dijabetes. Kad se govori o protezi, čistite ih svakodnevno i skidajte noću.
 • Ako ste dijabetičar, KONTROLA GLUKOZE U KRVOTOKU  je obavezna uvek, bez obzira da li imate ili nemate oralnu kandidijazu. Balansiran nivo šećera u krvi smanjuje njegovo prisustvo u pljuvački i ne dozvoljava kandidi da dobija uslove za nekotrolisano razmnožavanje. Niži šećer u krvotoku postiže se na više načina: kontrolom unosa ugljenih hidrata putem ishrane, hidratacijom, fizičkom aktivnošću, redovnim snom, borbom protiv stresa, redukcijom telesne težine…
 • Kod prenosa kandide između majke dojilje i bebe potrebno je uvesti  KORIŠĆENJE SILIKONSKIH KAPICA ZA BRADAVICE. Na ovaj način će se sprečiti direktan kontakt bebinih usana sa dojkom i dalja transmisija gljivica. Uz to, nestaju i bolovi u dojkama, a beba postaje smirena i dovoljno nahranjena.
 • Ukoliko niste do sad, vreme je da PRESTANETE DA PUŠITE. Duvanski dim ima uticaj na koncentraciju mikroorganizama koji se nalaze u usnoj duplji i može poslužiti kao podsticaj gljivicama da se brže razmnožavaju i uzrokuju infekciju. Ako ne možete sami da se izborite sa ovom ružnom navikom, zatražite stručnu pomoć.

ZAKLJUČAK

U polju tradicionalne medicine postoji ogroman broj prirodnih sredstava i metoda koji pomažu u borbi protiv oralne kandidijaze.

Mogu se upotrebljavati samo uz lekarsku konsultaciju, kako bi se izbegli neželjeni efekti i ozbiljne posledice.

Kako bi smanjili unošenje hemijskih sredstava u organizam, sve više lekara preporučuje određene narodne lekove.

Narodni recepti su veoma efikasni u praksi rešavanja problema oralne kandidijaze, naravno uz pravilnu primenu i nador stručne osobe.

Za neutralizaciju kandide (Candida) u organizmu.

Kandifit za_gljivicne_infekcije kandidom
Zatvori

Kandifit

3.600,00 din.

Reference:

https://www.healthline.com/health/home-remedies-for-thrush

https://www.thehealthy.com/home-remedies/thrush-in-mouth/

kako se resiti kandide zauvek

Kako se rešiti kandide zauvek

Da li Vam se jede slatko češće nego inače?

Primetili ste čudan beli sloj na jeziku ili donjem vešu?

Vaši nokti čudno izgledaju?

Hronično ste umorni i često Vam se menja raspoloženje?

Uzroka ima mnogo, ali odgovor na svako ovo pitanje je možda kandida, gljivica koja uobičajeno boravi unutar ljudskog tela i ne mora uvek da predstavlja opasnost po zdravlje.

Međutim, kada njena aktivnost pokreće stvaranje upale i infekciju, pogotovo rekurentnu kandidijazu, neophodno je da otkrijete kako možete da je kontrolišete bez straha da ćete se u budućnosti ponovo razboleti.

NEKOLIKO REČI O KANDIDI

Kandida predstavlja vrstu gljivice poput kvasca koja normalno obitava unutar digestivnog trakta čoveka i mahom pozitivno utiče na proces varenja unete hrane.

Ukoliko je crevna flora izbalansirana, kandida neće ugroziti vaše zdravlje i njena koncentracija neće prelaziti granice normale, niti će se javiti uslovi za infekciju.

U suprotnom, menjaju se uslovi u kojima gljivice borave u njihovu korist što podstiče njihovo razmnožavanje i razvoj infektivnog oboljenja poznatog kao kandidijaza.

Zadnjih 20 godina primećen je nagli skok broja pacijenata sa kandidijazom.

ZBOG ČEGA DOLAZI DO KANDIDIJAZE?

Veliku ulogu u razvoju infekcije ima način ishrane, tačnije namirnice koje pomažu gljivicama da se razvijaju i reprodukuju velikom brzinom.

Pojedini medikamenti podstiču razmnožavanje gljivica i mahom su to antibiotici i steroidi.

Stres direktno utiče na produkciju kortizola tako što je pojačava, što u isto vreme podiže nivo glukoze u krvotoku i hrani kandidu koja se nekontrolisano množi.

Negativno će se odraziti i dejstvo toksina iz spoljašnje sredine, a jedan od primera je udisanje mikotoksina – odbrambene supstance koju proizvodi buđ.

U slučaju da imate autoimunu bolest, kandidijaza vam sigurno nije strana.

Takav organizam se otežano bori protiv bilo kakve infekcije, a i ona uzrokovana kandidom se često javlja i teško tretira.

SIMPTOMI PROBLEMA SA KANDIDOM

Mnogi ljudi imaju problem preteranog ramnožavanja kandide, a da toga uopšte nisu svesni.

Ipak, lista mogućih simptoma je toliko dugačka jer se infekcija može razviti u različitim delovima organizma pod različitim uslovima, što otežava dijagnostikovanje problema.

Kada su lokacije u pitanju, kandidijaza može zahvatiti creva, usnu duplju, genitalije, kožu ili nokte.

Moguća je i kontaminacija krvotoka poznata pod nazivom duboka kandidijaza ili candida sepsis, ali je takva pojava retkost.

Tegobe variraju u zavisnosti gde se nalazi žarište infekcije.

Kod crevne kandidijaze dolazi do nadimanja u predelu abdomena, promena u gustini i boji stolice i mučnine.

Oralna kandidijaza, odnosno tip gljivične infekcije koji zahvata usnu duplju i jezik, prepoznaje se po belim tragovima na jeziku i ostalim delovima usta, neugodnom ukusu i bolu pri žvakanju hrane.

Kada je u pitanju genitalna kandidijaza, ona je daleko češća kod žena nego kod muškaraca.

Vaginalna infekcija podrazumeva jedno od najčešćih ginekoloških oboljenja koje prate beličast sekret i svrab.

Kod muškaraca se genitalna kandidijaza manifestuje u vidu crvenila, otoka i bola pri uriniranju.

Kandida na koži i noktima praćena je simptomima kao što su ograničene crvene vlažne ploče sa mehurićima ispunjenim gnojem i lomljiva nokatna ploča sa zanokticama i gnojnim džepovima koji su se okolo formirali.

DA LI POSTOJI REŠENJE KOJE ĆE OBEZBEDITI TRAJNU ZAŠTITU OD KANDIDE?

Infektivna bolest koju uzrokuje kandida je frustrirajuća pojava i uz nju dolaze komplikacije i drugi zdravstveni problemi ukoliko se ne krene na vreme sa potrebnom terapijom.

Koliko god da je ova gljivica prisutna u vašem telu moguće je izlečiti se i u potpunosti sprečiti njeno nekontrolisano, negativno delovanje.

Vaš organizam će se brzo oporaviti od postojeće infekcije izazvane kandidom i takođe zaštititi se u budućnosti ukoliko sprečite stvaranje uslova za pogodan razvoj gljivica.

Dostupna su brojna prirodna rešenja koja se jednostavno primenjuju i, ukoliko se poštuju uputstva za korišćenje i preporučene doze, pomažu u stvaranju otpornosti na gljivične infekcije.

LEKOVITO BILJE ZA KANDIDU

1. BELI LUK protiv kandide

Beli luk jeste najbolji prirodni antibiotik, ali nikako ne treba zaboraviti i na antifugalno delovanje koje kod njega postoji zahvaljujući priusustvu ajoena.

Ajoen predstavlja organosumpornu komponentu koja ubija različite vrste gljivica u koje se ubraja i sama kandida.

Ajoen se formira iz alicina koji belom luku daje specifičnu aromu prilikom seckanja ili gnječenja čenova.

2. ORIGANO za tretiranje kandide

Bez sumnje, origano je jedna od najpoznatijih antifugalnih biljaka čija je primena dragocena i kod kandidijaze.

Osim što eliminiše gljivice, sprečava razvoj nove infekcije.

Sadrži fenole i flavonoide koji su značajni za proces lečenja gljivične infekcije.

Kada je u pitanju tretiranje kandide, origano se najčešće koristi u formi ulja, topikalno ili oralno.

3. SLADIĆ uspešno eliminiše kandidu

Koren ove lekovite biljke i njegovi aktivni sastojci uspešno eliminišu kandidu iz inficiranog organizma.

Ublažava upalu koja prati kandidijazu, a naročito je efektan kod glivične infekcije koja je zahvatila creva.

Povoljno deluje na tegobe u koje se ubrajaju grčevi, bolovi u predelu abdomena i poremećaj varenja.

Sladić se često koristi i kao prirodno sredstvo proiv kašlja.

4. ĐUMBIR pomaže u borbi protiv kandidijaze

Dalje napredovanje infekcije i razmnožavanje moguće je sprečiti upotrebom svežeg korena đumbira u ishrani i pripremi čajeva.

Komponenta iz đumbira, gingerol, između ostalog poseduje i antifugalno delovanje koje pomaže u borbi protiv kandidijaze, ali i prevenciji.

Mnoge antifugalne kreme sadrže gingerol i pružaju olakšanje kod kožnih infekcija.

5. RUZMARIN za tretman kandide

Ova biljka divnog mirisa je delotvorna kod zdravstvenih problema uzrokovanih kandidom, a takođe se koristi i kod bakterijskih infektivnih oboljenja.

Smatra se jednom od najstarijih lekovitih biljaka.

Jača imunološki sistem pa tako pomaže telu da se izbori protiv infekcije.

Kada je u pitanju crevna kandidijaza, smanjuje probavne smetnje i prateće tegobe poput nadutosti i bolova.

6. KARANFILIĆ je značajan za crevnu kandidijazu

Ulje karanfilića deluje protiv gljivičnih infekcija i upala koje se uz njih javljaju.

Eugenol, aktivni sastojak iz karanfilića, naročito je značajan za crevnu kandidijazu.

Stimuliše imunitet tokom tretiranja infekcije i ublažava simptome kao što su gasovi i nadutost.

Osim ulja, korisna je uporeba aromatičnog karanfilića kao začina.

7. KURKUMA je delotvorna kod svih formi kandidijaz

Komponente iz kurkume, zajedno sa vitaminom C, velikom brzinom će ukloniti kandidu i ubrzati tok lečenja infekcije.

Kurkuma je delotvorna kod svih formi kandidijaze, a naročito kod infekcije creva.

Deluje protivupalno što je korisno i za tretiranje drugih infektivnih oboljenja koje uzrokuju bakterije, virusi i paraziti.

VAŽNOST ISHRANE KOD TRETIRANJA KANDIDE

Jedan od uslova za uspešno lečenje i prevenciju infekcije kandidom jeste pravilno formiranje jelovnika i eliminisanje namirnica koje hrane gljivice i podstiču njihovo širenje i razmnožavanje.

Ono što je potrebno potpuno izbaciti iz upotrebe je šećer kojeg u većim količinama sadrže slatkiši, deserti, gazirani sokovi i sladoled.

Nepoželjan je alkohol, kao i proizvodi od belog brašna.

Ponašanje gljivica uspešno će kontrolisati pojedine vrste bakterija koje deluju u sklopu crevne flore.

Tipičan primer su probiotske bakterije koje se mogu naći u jogurtu, kefiru, kiselom kupusu, turšiji, pojedinim vrstama sira…

Putem ishrane jača se i imunitet, čija funkcionalnost je veoma važna podjednako i kod borbe protiv kandide i kod prevencije infektivnih bolesti kao što je kandidijaza.

Adekvatan unos nutrijenata bitnih za rad imunološkog sistema obezbedite konzumiranjem svežeg voća i povrća, biljnih začina, orašastih plodova, semenki i biljnih i životinjskih izvora zdravih masti.

DODATNA POMOĆ

 • Vaše telo će postati otpornije na kandidu ukoliko budete vodili računa o ustaljenom ritmu spavanja.

Svako veče lezite u krevet u isto vreme i spavajte 7-8 sati da bi se probudili odmorni, puni energije i sa stabilnim, funkcionalnim imunitetom. Ne zaboravite da ne jedete kasno, ali i da provetrite i zamračite prostoriju u kojoj ćete spavati.

 • Fizička aktivnost pomaže organizmu da se u potpunosti reši kandide.

Posebno se preporučuju trčanje, ples, plivanje i biciklizam jer zahtevaju pojačanu potrebu za kiseonikom koji će izgladneti gljivice i sprečiti njihov dalji razvoj. Dodatna fizička i mentalna snaga i poboljšana cirkulacija otklanjaju osećaj umora koji dolazi uz kandidijazu i ubrzaće izlečenje.

 • Nosite komotnu garderobu i veš proizveden od prirodnih materijala.

To će sprečiti zadržavanje vlage i stvaranje uslova za pojavu infekcije. Najbolji izbor je pamuk koji savršeno upija znoj i ne utiče na bespotrebno povećanje telesne temperature.

 • Često kontrolišite nivo šećera u krvotoku ako ste dijabetičar.

S obzirom da glukoza predstavlja svojevrsnu hranu za gljivice, potrebno je redovno ga pratiti i sprečiti nagla povećanja. Konstantno povišen nivo šećera u krvi stvara uslove za hroničnu ili rekurentnu kandidijazu.

 • Uzimajte antibiotike samo ako ih lekar preporuči.

Antibiotici su medikamenti koji se često zloupotrebljavaju radi tretiranja medicinskih stanja za koja uopšte nisu namenjeni i njihov nekontrolisan unos u organizam ostavlja posledice i između ostalog utiče na pojavu gljivične infekcije. Samo stručno lice koje prati vaše zdravstveno stanje može da vam prepiše antibiotike na osnovu obavljenog pregleda i uspostavljene dijagnoze.

 • Naučite da se kontrolišete u stresnim situacijama i ne dozvolite da hroničan stres narušava vaše zdravlje.

Stres je uzrok brojnih zdravstvenih poremećaja među kojima je i kandidijaza. Kombinacija fizičke aktivnosti, vežbi za opuštanje i duboko disanje i redovnog sna ojačaće imunitet  i pomoći telu da se izbori protiv postojeće infekcije.

ZAKLJUČAK

Ako vam je dijagnostikovan problem sa kandidom ili sumnjate na kandidijazu, ne čekajte da se dogode komplikacije već pomozite sebi tako što ćete pronaći delotvorno rešenje.

Imajte na umu prirodna rešenja koja su bezbedna i imaju učinak u borbi protiv kandide.

Važno je odabrana sredstva uskladiti sa uzrokom infekcije, stilom života i zdravstvenim stanjem uopšte pa se pre primene preporučuje konsultacija sa lekarom.

Na taj način ćete pružiti svom organizmu trajnu zaštitu od kandide.

Za neutralizaciju kandide (Candida) u organizmu.

Kandifit za_gljivicne_infekcije kandidom
Zatvori

Kandifit

3.600,00 din.

Reference:

https://goop.com/wellness/health/the-insidious-yeast-infection-we-all-have-and-how-to-treat-it/

https://medium.com/@easylearning004/get-rid-of-candida-forever-1e334eb0b3d1

 

kandida i soda bikarbona

Kandida i soda bikarbona

Svi u kuhinji, ostavi ili dvorištu imamo namirnice, začine i druge proizvode prirodnog porekla koji se mogu iskoristiti za ublažavanje simptoma ili lečenje bolesti i uopšte poboljšanje zdravlja.

Osim konvencionalnih terapija, infektivna stanja se često tretiraju pomoću ovakvih sredstava koje inače dodajemo u jela ili njima čistimo sudove, nameštaj i kućne aparate.

Konkretno, gljivične infekcije, a posebno kandida, uspešno se kontrolišu jeftinom i efektnom sodom bikarbonom.

GLJIVIČNE INFEKCIJE

Gljivice, kao i mnogi drugi mikroorganizmi, kao svoje stanište često biraju druge, daleko veće žive organizme, poput samog čoveka.

One se prilagođavaju svom okruženju radi lakše reprodukcije ili opstanka, a u pojedinim slučajevima menjaju sredinu u svoju korist.

Kada dođe do neuobičajene aktivnosti i preteranog razmnožavanja gljivica, dolazi do razvoja infektivnog procesa koji može, a i ne mora biti praćen simptomima, niti predstavljati veliku pretnju po zdravlje organizma.

Gljivične infekcije se lako leče antifugalnim lekovima, a u slučaju ignorisanja tegoba ili neadekvatne terapije moguća je pojava komplikacija.

KANDIDA I KANDIDIJAZA

Kandida je vrsta gljivice koja opstaje kao saprofit ili obitava kao parazit kod biljaka, životinja i čoveka.

Kada je u pitanju ljudski organizam, kandida najčešće obitava unutar creva, na površini kože, unutar usne duplje ili u predelu genitalija.

Kandida prodire u ljudsko telo odmah nakon rođenja i postaje deo njegove normalne mikroflore.

Zdrav imuni sistem kontroliše aktivnost gljivice.

Infekcija koja nastaje uvećanjem broja gljivice Candida albicans ili bilo kojeg drugog tipa kandide naziva se kandidijaza.

Simptomi kandidijaze variraju u zavisnosti od lokalizacije infekcije.

Na primer, ukoliko se gljivice nalaze na koži, primećuju se osip, crvenilo i intezivan svrab.

Uglavnom, ovakva infekcija se razvija na mestima gde se koža nabora ili najviše znoji poput pazuha, stopala i kod žena ispod grudi.

Kada se kandidijaza javi u usnoj duplji, tipični znaci su beli talog na jeziku i unutrašnjem delu obraza poput kreča, kao i otežano žvakanje i gutanje hrane.

Dolazi i do privremenog gubitka čula ukusa, a neretko i crvenila desni.

Vaginalnu kandidijazu prate promene u sekretu, svrab i iritacija.

Takođe, dolazi do crvenila i otoka.

Kod majke koja doji bebu moguća je pojava gljivične infekcije na bradavicama u vidu crvenila i otoka.

Bebe tada putem sisanja dolaze u kontakt sa gljivicama, a kod njih se razvija oralna kandidijaza, kao i razdražljivost tokom podoja.

KO JE POD RIZIKOM OD INFEKCIJE?

Verovatnoća da će se kandidijaza razviti uvek postoji kod osoba sa slabim imunitetom, autoimunim oboljenjima i dijabetesom ili preddijabetičnim stanjem.

Imunološki problemi dovode do poteškoća sa borbom protiv uzročnika infekcije, a visok nivo glukoze u krvotoku obezbeđuje hranu gljivicama.

Uzimanje velikih količina antibiotika i steroidnih medikamenata uvećava rizik od pojave infekcije.

Ako primate terapiju za lečenje raka, poput hemoterapije, kao prateći efekat moguća je uvećana aktivnost gljivica i pojava simptoma kandidijaze.

ŠTA JE SODA BIKARBONA?

Natrijum hidrogenkarbonat ili natrijum bikarbonat jesu hemijski nazivi za sodu bikarbonu, čvrstu materiju bele boje koja je na tržištu dostupna mahom u formi finog praha.

Ukus je blago slan i često se poredi sa sodom za pranje.

Lako se rastvara u običnoj vodi i kao takva daje baznu sredinu.

U reakciji sa kiselinama oslobađa ugljen-dioksid i vodu.

Soda bikarbona se nalazi u svakom domaćinstvu i najčešće se koristi u kuhinji prilikom pripreme testa jer mu tad daje mekoću i vazdušastu strukturu nakon pečenja.

Soda je i sjajno domaće sredstvo za čišćenje i dezinfekciju nameštaja, tepiha, frižidera, zamrzivača, mikrotalasne rerne, posuđa, daske za sečenje…

Soda bikarbona se smatra i odličnim prirodnim lekom.

SODA BIKARBONA KAO PRIRODNI LEK

I ranije, pre dokaza savremene medicine, bilo je poznato dejstvo natrijum bikarbonata i generacije su ga putem narodnog lečenja koristile za ublažavanje brojnih simptoma koji prate raznovrsne zdravstvene probleme.

Osim što je jeftina i dostupna svima, soda bikarbona je bezbedna za korišćenje prilikom tretiranja različitih stanja i tegoba.

Moguće je kombinovanje sa već prepisanom terapijom ili drugim prirodnim sredstvima, što ubrzava proces lečenja.

Od velike je važnosti koristiti prah sode bikarbone u preporučenim količinama, jer preterivanje dovodi do negativnih efekata.

Predlaže se korišćenje medicinske sode, koja je finija i čistija od obične koja se može kupiti u običnim prodavnicama.

SODA BIKARBONA I KANDIDIJAZA

Postoje naučne studije koje su pokazale da soda bikarbona brzo deluje protiv kandide tako što velikom brzinom ubija gljivice koje se nekontrolisano razmnožavaju.

Poznato je da kandida preživljava u kiseloj sredini, a soda upravo menja pH vrednost okruženja u kom se gljivice nalaze, čineći ga neutralnim.

Na taj način sprečava se dalje širenje infekcije, ubijaju se suvišni mikroorganizmi i razmnožavanje kandide lako kontroliše.

To dovodi do ublažavanja tegoba i olakšanog tretiranja bolesti.

KAKO SE KORISTI SODA BIKARBONA ZA TRETIRANJE INFEKCIJE KANDIDOM?

1. KUPKA SA SODOM BIKARBONOM u tretiranju kadidijaze

Dodavanje sode bikarbone u kadu pre kupanja ima pozitivan uticaj na zdravlje, a pored svega pomaže i u tretiranju kadidijaze na površini kože ili u obliku vaginalne infekcije.

Svaki put pre kupke od velike važnosti je unos dovoljnih količina tečnosti.

U toplu vodu za kupanje dodati 5 supenih kašika sode bikarbone i promešajte sve rukama da se prah u potpunosti istopi.

Boravite u kadi oko 20-30 minuta, a zatim se istuširajte čistom, mlakom vodom.

Nakon toga se obrišite peškirom, nanesite sredstvo za hidrataciju na kožu i nastavite sa unosom tečnosti.

Ponavljati postupak svakog dana dok ne dođe do izlečenja gljivične infekcije.

2. SREDSTVO ZA ISPIRANJE USTA protiv oralne kandidijaze

Svakodnevno dezinfikujte usta i velikom brzinom izlečite oralnu kandidijazu korišćenjem natrijum bikarbonata.

Na ovaj način se infekcija uspešno tretira, a sam metod lako kombinuje sa standardnim antifugalnim medikamentima.

Beli sloj gljivica nestaje, kao i drugi prateći simptomi.

Rastvoriti pola kašičice praškaste sode u šolji tople vode.

Promućkati pripremljeni rastvor u ustima i ispljunuti ga.

Možete napraviti i pastu od dve kašičice sode bikarbone i malo vode i zatim je naneti na inficirane delove usta pomoću tufera ili pamučne vate, a zatim sve isprati toplom vodom nakon deset minuta delovanja.

3. RASTVOR ZA DOJILJE I BEBE

Rastvor se priprema dodavanjem pola kašičice sode bikarbone u čašu mlake vode.

Neophodno je sve promešati da bi se prah u potpunosti rastvorio u vodi.

Nanesite dobijen rastvor uz pomoć pamučne vate ili tufera na jezik bebe i ostatak usne duplje gde se formirao beli sloj gljivica.

Potrebno je da i majka ovaj rastvor nanese na bradavice svaki put pre podoja.

Ako beba koristi flašicu, cuclu ili silikon za lakše hvatanje bradavice tokom dojenja, važno je sve ove predmete dezinfikovati potapanjem u vruću vodu u kojoj je dodata manja količina natrijum bikarbonata.

4. SODA BIKARBONA za tretman kandide kod muškaraca

Nisu samo žene podložne genitalnim infekcijama, već se takav oblik kandidijaze može desiti i suprotnom polu.

Uz primenu sode bikarbone u velikoj meri će se smanjiti simptomi kao što su crvenilo, peckanje i iritacija praćena svrabom.

Postoji metod koji značajno ubrzava proces lečenja.

Potrebno je u dve čaše od jogurta napraviti dva rastvora.

Jedan se priprema rastvaranjem vode i manje količine soli, a drugi vode i sode bikarbone.

Narednih par minuta neophodno je umakati polni organ po par sekundi naizmenično u jedan pa u drugi rastvor.

Jednako delotvorna je i kupka sa sodom bikarbonom.

5. SREDSTVO ZA GLJIVICE NA NOKTIMA

Kao što se kandidijaza razvija na površini kože, na isti način može zahvatiti i nokte.

Oni postaju zadebljani, žuti, menjaju oblik i listaju se.

U lavor vode, koji će poslužiti za natapanje šaka ili stopala, dodati šoljicu jabukovog sirćeta.

Potopite zahvaćene nokte na rukama ili nogama i držite ih tako 15 minuta.

Zatim ponoviti postupak, ali umesto jabukovog sirćeta dodati 4-5 kafenih kašičica sode bikarbone.

Jabukovo sirće pomaže u uništavanju gljivica zajedno sa prahom sode bikarbone i istovremeno se zaustavlja dalje širenje i napredovanje gljivične infekcije.

SODA BIKARBONA ZA DRUGE BOLESTI I ZDRAVSTVENE POREMEĆAJE

 • PSORIJAZA se uspešno tretira kombinacijom sode bikarbone i ovsene kaše.

Ublažava se postojeća upala, a sa njom i drugi simptomi poput svraba i iritacije.

Nakon tretmana, zahvaćenu kožu je potrebno premazati hidratantnom kremom.

 • Na HRONIČNE BOLESTI BUBREGA natrijum bikarbonat utiče tako što usporava njihovu progresiju.

Istraživanja su pokazala da korišćenje sode bikarbone u određenoj meri poboljšava funkcije ovih organa, smanjujući potrebu za dijalizom.

Isto tako, ispijanje rastvora pročišćene sode i čaše vode doprinosi u razbijanju kamenja u bubrezima.

 • HEMOROIDI su neprijatna pojava, a korišćenje sode bikarbone pruža potrebno olakšanje i ublažava sve simptome.

Posebno ublažava bol prilikom defekacije i svrab u zoni upaljene sluzokože.

Dodavanjem praškaste sode u kupku tretiraju se spoljašnji hemoroidi.

 • Ukoliko patite od  GORUŠICE, veoma poznato sredstvo za momentalno olakšanje jeste rastvor pola kašičice sode bikarbone u čaši mlake vode.

Beli prah neutrališe višak želudačne kiseline, a sa njom i neprijatan osećaj žarenja u grudima.

Rastvor se pije polako da bi se izbegli negativni efekti poput dijareje i gasova.

ZAKLJUČAK

Soda bikarbona je efektna kada je u pitanju tretiranje kandide, a korisna je i kod drugih zdravstvenih problema.

Za malo novca dobijate odličan proizvod koji daje pozitivne rezultate u kratkom vremenskom roku.

Svakako, pre nego što uključite sodu bikarbonu u terapiju namenjenu za tretiranje kandidijaze prvo zatražite savet od svog lekara koji prati tok infekcije.

Isto tako, ukoliko primetite da se simptomi pogoršavaju i nakon korišćenja sode bikarbone ili nekog drugog prirodnog sredstva, odmah zaražite medicinsku pomoć.

Za neutralizaciju kandide (Candida) u organizmu.

Kandifit za_gljivicne_infekcije kandidom
Zatvori

Kandifit

3.600,00 din.

Reference:

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-83242009000400006

Kandida prenosenje

Kandida prenošenje: Koji su sve načini prenosa kandide?

Postoji bliska povezanost ljudskog tela i različitih mikroroorganizama.

Od samog rođenja, mikrobi nastanjuju organizam čoveka.

Prilagođavaju se uslovima novog okruženja ili ih menjaju u svoju korist da bi se hranili, razmnožavali ili uopšte opstali.

Među njima su i gljivice poput kandide i manji broj ovih kvasnih gljiva se uobičajeno nalazi u ustima, unutar digestivnog trakta ili na površini kože.

Kada kandida krene nekontrolisano da se razmnožava, dolazi do pojave infekcije.

Infekciju je moguće preneti sa zaraženog na zdravog čoveka, a proces lečenja je jednostavan ukoliko se problem uoči na vreme i odredi odgovarajuća terapija.

GLJIVICE I GLJIVIČNE INFEKCIJE

Pod terminom ’’gljivice’’ obuhvata se velika grupa eukariotskih organizama koji opstaju kao saprofiti, na telima uginulih životinja ili hrani koja dugo stoji netaknuta, ili parazitiraju unutar živog organizma.

Brojne vrste borave i u vazduhu, vodi i zemlji.

Gljivice su uglavnom bezopasne i korisne za ekosistem, razgrađuju materijal biljnog i životinjskog porekla i istovremeno ga pretvaraju u formu koja je korisna, kao npr. organsko đubrivo.

U ishrani, čovek pomoću gljivica, odnosno kvasca, pravi pekarske proizvode, pojedine sireve, soja sos, vino i pivo.

Međutim, neke vrste gljivica uzrokuju infektivna oboljenja.

Do gljivične infekcije dolazi kada određena vrsta gljivica prisutna u ljudskom telu krene da se razmnožava bez kontrole.

Tada je imunološkom sistemu, kao glavnom odbrambenom mehanizmu organizma, otežana borba protiv ovakve pretnje po zdravlje čitavog organizma i nije u mogućnosti da njen uticaj spreči.

Ako se infekcija ignoriše ili ne tretira na adekvatan način, gljivice se teže eliminišu i lakše prilagođavaju zaraženom okruženju.

Infekcija postaje rekurentna, dok istovremeno drastično rastu šanse za pojavu komplikacija.

NEKOLIKO REČI O KANDIDI

Kandida je tip kvasne gljivice i zdravo ljudsko telo je jedno od njenih prirodnih staništa.

Ona se smatra delom prirodne mikroflore čovekovog organizma i kao takva uglavnom ne izaziva zdravstvene probleme.

Najčešće, kandida je locirana unutar usne duplje, creva i vaginalnog otvora.

Infekcija do koje je došlo aktivnošću i nekontrolisanom razmnožavanju kandide naziva se kandidijaza.

Za većinu slučajeva odgovorna je vrsta poznata kao Candida albicans.

Na latinskom reč ’’albicans’’ znači ’’beo’’ ili ’’beličast’’, jer su kolonije gljivica gajene u laboratorijskim uslovima bele, ali i okrugle i izrazito velike.

SIMPTOMI KANDIDIJAZE

Znaci koji ukazuju na postojanje infekcije zavise od njene lokalizacije.

Kada su u pitanju simptomi kožnog oboljenja kojeg uzrokuje kandida, karakteristična je pojava crvenog osipa praćenog  svrabom i peckanjem.

Struktura osipa podseća na pojavu sitnih akni koje mogu biti ispunjene tečnošću ili gnojem žute nijanse ili bez boje.

Slične pojave uočavaju se i kod infekcije u predelu genitalija kod žena i muškaraca, a pored toga javlja se i osećaj pečenja prilikom uriniranja i bol i nekomfornost tokom polnog odnosa.

Žene uočavaju i promene u boji, gustini i mirisu vaginalnog sekreta.

Ako se pojavi kandida tokom dojenja kod majke, njene grudi postaju bolne i bradavice otečene.

Ukoliko na jeziku i unutrašnjosti usne duplje primećujete debeli beli sloj poput kreča, kao i bol tokom konzumiranja hrane ili pića, verovatno je došlo do razvoja oralne kandidijaze.

 


U saradnji sa sajtom www.prirodnolecenje.com obezbedili smo Vam

BESPLATAN primerak E-knjige

8 prirodnih namirnica + 10 čajeva za eliminaciju Kandide

KLIKNITE OVDE ZA PREUZIMANJE

e-knjiga-kandida-small


DA LI JE KANDIDA ZARAZNA?

Odgovor je da.

Kandidijaza se na više načina može preneti sa osobe na osobu.

Među zaraženima se nalaze podjednako i deca i odrasli i svi oni određenim putem mogu zaraziti nekoga ko je zdrav, bez obzira na pol ili godine.

U rizičnu grupu posebno spadaju osobe sa poremećenim imunološkim sistemom ili autoimunim oboljenjima, dijabetičari, gojazne osobe, ljudi koji često koriste antibiotike ili steroidne lekove i pacijenti koji se leče od raka putem hemoterapije.

PRENOS KANDIDE PUTEM POLNOG ODNOSA

Prelaz gljivica poput kandide sa zaraženog partnera na zdravog nije retka pojava.

I muškarci i žene podjednako prenose kandidijazu putem polnog odnosa bez zaštite.

Usled postojanja infekcije, polni odnos postaje neprijatan i bolan jer kontakt genitalija i trenje pojačavaju upalu, produžavaju trajanje infekcije i otežavaju lečenje bolesti.

Kandida se ponekad prenosi putem oralnog seksa kod oba pola i u tom slučaju se javlja oralna kandidijaza.

Do transmisije dolazi čak i kad nema uočljivih simptoma.

PRENOS KANDIDE PUTEM DOJENJA

Gljivična infekcija se razvija i na bradavicama i unutar mlečnih žlezda majke koja doji svoju bebu.

Do toga uglavnom dolazi zbog unosa antibiotika ili steroidnih lekova.

Tada proces dojenja postaje bolan, grudi su otečene, a bradavice su iritirane, tamne ružičaste boje i ispucale.

Kroz dojenje, gljivica dolazi do usta odojčeta i formira se oralna kandidijaza.

Isto tako, dete sa oralnom kandidijazom može zaraziti majku kroz kontakt usta i bradavice.

Bebe koje su imunokompromitovane, uzimaju antibiotike ili su rođene sa telesnom težinom ispod normalnih granica pod većim su rizikom od oralne kandidijaze, ali i kožnih gljivičnih infekcija – posebno u pelenskoj regiji.

PRENOS KANDIDE PUTEM PEŠKIRA

Kandida se zadržava i nekontrolisano razmnožava na vlažnim mestima i vlaga je inače jedan od ključnih faktora za pojavu infektivne bolesti.

Korišćenje jednog peškira od strane više osoba dovodi do kandidijaze u formi kožnog oboljenja ili vaginalne infekcije.

Isto tako, putem mokrog donjeg veša ili kupaćeg kostima dolazi do transmisije gljivice.

TRADICIONALNA MEDICINA ZA TRETIRANJE KANDIDIJAZE

1. BELI LUK za tretman kandidijaze

Osim što je odličan prirodni antibiotik, beli luk je od velike pomoći i kod lečenja gljivične infekcije poput kandidijaze.

Karakteriše ga trenutno delovanje, a istovremeno snižava nivo šećera u krvi i ojačava imunitet.

Beli luk utiče na kandidu tako što jak antimikotik iz čenova, ajoen, uništava njene krute ćelijske zidove.

Pripremite smešu od 400ml vode, soka od jednog svežeg limuna i supenu kašiku soka od čenova belog luka i iskoristite je za vaginalno ispiranje ili tretiranje infekcije na površini kože.

2. ULJE ČAJNOG DRVETA uspešno tretira upornu kandidu

Ulje čajevca, drevnog drveta Aboridžina, uspešno tretira upornu kandidu, kao i druge gljivice, bakterije i mikroorganizme koji uzrokuju infektivne bolesti.

Sjajan je za osobe koje su pre infekcije koristile antibiotike u većim količinama ili im je slab imunološki sistem.

Aktivni sastojci alfa-pinen, alfa-terpineol i terpinen-4-ol daju ovoj vrsti ulja efikasno antifugalno delovanje.

Ulje čajnog drveta koristi se i za respiratorne infekcije, gnojne upale i hroničan umor.

Od 3-5 kapi čajevca razblažiti u kafenoj kašičici vode.

Smešom natopiti tufer ili parče pamučne vate i njom očistiti površinu kože.

3. KARANFILIĆ protiv uporne kandide

Eugenol iz karanfilića ima snažno antifugalno, protivupalno i antikancerogeno delovanje.

Brzo ubija i kandidu koja je uporna i otporna na konvencionalne tretmane.

Koristi se u formi ulja oralno ili topikalno.

Karanfilić pomaže i u borbi protiv parazita, ubrzava odgovor imuniteta na potencijalne pretnje po zdravlje organizma i ublažava tegobe vezane za probleme sa digestivnim traktom poput nadimanja i bolova.

Dve kapi ulja karanfilića sipati u šolju tople vode i piti ovaj rastvor 1-3 puta dnevno.

4. CIMET za sve tipove kandidijaze

Pomoću cimeta moguće je tretirati sve tipove kandidijaze.

Takođe, ovaj aromatični začin reguliše i nivo glukoze u krvotoku što je vrlo korisno tokom lečenja infekcije.

Uspešno održava i dobro funkcionisanje sistema organa za varenje i eliminiše simptome kao što su bol u predelu abdomena i gasovi.

U čašu jogurta dodati manju sitno rendanu šargarepu, dva pasirana čena belog luka, pola kašičice đumbira u prahu i pola kašičice cejlonskog cimeta u prahu.

Sve dobro izmešati i pojesti pa svako jutro ponoviti postupak.

PREVENTIVNE MERE

 • Vodite računa o higijeni celog tela.

Naročito obratite pažnju na šake, stopala, usta, pazuh i genitalije.

Izbegavajte kupanje u pretoploj vodi, kao i korišćenja proizvoda za negu kože i intimnu higijenu koji u svom sastavu imaju parfeme.

Umesto toga, koristite mlaku vodu i blag sapun, kao i svoj peškir koji je prethodno opran na visokoj temperaturi i osušen.

 • Dopustite koži da ’’diše’’.

Nosite komotnu obuću i odeću napravljenu od prirodnih materijala.

Ovako ćete smanjiti znojenje, odnosno zadržavanje vlage koja omogućava kandidi da se nesmetano širi.

Kada je u pitanju veš, birajte pamučne komade, a noću je poželjno da spavate bez veša.

 • Hranite se zdravo i unosite namirnice koje će održati stabilnost imuniteta.

Od velikog značaja su proizvodi koji sadrže probiotske bakterije, poput jogurta i kefira.

Preporučuju se citrusno voće, lisnato povrće, meso morske ribe i zdrave masnoće poput maslinovog i kokosovog ulja.

Smanjite unos šećera, hleba i peciva od belog brašna i alkohola.

 • Redovno kontrolišite nivo glukoze u krvi ako bolujete od dijabetesa tipa 1 ili 2.

Previše šećera u krvotoku podstiče i otežava tretiranje gljivičnih infekcija.

Osobe sa dijabetesom takođe se češće suočavaju sa rekurentnim infekcijama i komplikacijama.

Takođe, kod njih su izraženiji i simptomi karakteristični za kandidijazu.

 • Antibiotici se koriste kad alternativa ne postoji.

S obzirom da njihova česta primena stvara uslove za pojavu gljivičnih infekcija poput kandidijaze, čak ih i lekari uklapaju u terapiju samo kad je to zaista neophodno.

Posebno je opasno samostalno uzimanje ovakvih medikmenata bez prethodne konsultacije sa stručnim licem i njegovog odobrenja.

Zato i nije moguće u apotekama bez recepta kupiti antibiotik, jer za stanja poput prehlade postoje bezbednija rešenja i sredstva prirodnog porekla koja su jednako delotvorna.

ZAKLJUČAK

Uz mere opreza koje se preventivno sprovode, kao i odgovarajuću terapiju koja može biti bazirana na prirodnim sredstvima, uspešno ćete izlečiti kandidijazu i sprečiti razvoj nove infekcije.

Na ovaj način ćete zaštititi drage osobe i uspešno kontrolisati ponašanje gljivica kao to je kandida.

Posebno vodite računa ako ste u rizičnijoj grupi, poput osoba sa dijabetesom ili autoimunim oboljenjem.

Ako ipak primetite da su se simptomi naglo pogoršali ili više od 4 puta godišnje imate probleme sa gljivičnim infekcijama, obavezno što pre obavestite lekara i zatražite dodatnu pomoć.

Za neutralizaciju kandide (Candida) u organizmu.

Kandifit za_gljivicne_infekcije kandidom
Zatvori

Kandifit

3.600,00 din.

Reference:

https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Candida_albicans_(Pathogenesis)#:~:text=Transmission,normal%20acidity%20of%20the%20vagina.

http://www.health.gov.on.ca/en/public/publications/std/cand.aspx

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC104810/

Vaginalna kandidijaza

Vaginalna kandidijaza

Posle bakterijskih, gljivične vaginalne infekcije su najčešće kod devojaka i žena bez obzira na godine.

Prirodno je da se u sklopu vaginalne, a i crevne flore nalaze gljivice kao što je kandida, ali samo ako se ona svo vreme kontrolisano razmnožava.

Čim količina gljivica pređe normalnu, dolazi do razvoja infekcije praćene upečatljvim simptomima baš kao što je vaginalna kandidijaza.

Ova infekcija poznata je i kao vulvovaginalna kandidijaza i kandidalni vaginitis, a može se uspešno lečiti primenom sredstava koje nudi priroda.

Neki prirodni lekovi će Vam pružiti olakšanje i ublažiti simptome vaginalne kandidijaze.

Postoje brojne opcije koje su dokazano delotovorne i dostupne su svima.

Redovna primena će ubrzo dati rezultate i pomoći Vam da kontrolišete razmnožavanje gljivica.

KANDIDA I NJENA ULOGA U LJUDSKOM TELU

Kandida je vrsta gljivice koja živi u sklopu digestivnog trakta, vaginalne zone i usne duplje.

Ukoliko se nalazi u manjim količinama, ne predstavlja opasnost za ljudski organizam.

Naime, tada pomaže u procesu varenja hrane i pravilno usmerava imunološki sistem da detektuje i uništi opasne bakterije.

Kada se razmnožavanje kandide otme kontroli, dolazi do pojave infekcije.

ŠTA JE VAGINALNA KANDIDIJAZA?

Ovaj tip kandidijaze predstavlja rezultat preteranog razmnožavanja gljivice Candida albicans u unutrašnjosti vagine, ženskog reproduktivnog organa.

Čim se stvore pogodni uslovi, kandida će početi da se širi i stvara simptome.

Smatra se da se sa ovakvom infekcijom suočava svaka ženska osoba makar 3 ili 4 puta tokom života.

Dijagnostikovanje vaginalne kandidijaze vrši se vizuelnim pregledom i laboratorijskim testiranjem vaginalnog sekreta.

 


U saradnji sa sajtom www.prirodnolecenje.com obezbedili smo Vam

BESPLATAN primerak E-knjige

8 prirodnih namirnica + 10 čajeva za eliminaciju Kandide

KLIKNITE OVDE ZA PREUZIMANJE

e-knjiga-kandida-small


ZBOG ČEGA DOLAZI DO RAZVOJA OVAKVE INFEKCIJE?

Uzročnika koji prokreću vaginalnu kandidijazu ima mnogo.

Smatra se da je u trudnoći ova infekcija sasvim normalna i uobičajena pojava koju svakako treba tretirati pre porođaja.

Korišćenje antibiotika remeti balans vaginalne flore i uzrokuje nekontrolisano razmnožavanje kandide.

Neke vrste hormonskih terapija imaju isti efekat.

I stres može biti jedan od okidača infekcije.

KARAKTERISTIČNI SIMPTOMI

Vaginalnu kandidijazu je vrlo lako prepoznati.

Ona je često praćena iritacijom i intezivnim svrabom uz pojavu upečatljivog gustog, belog sekreta koji ima strukturu nalik kreču i nema miris.

Osećaj peckanja je takođe čest i najčešće se javlja tokom mokrenja ili nakon polnog odnosa.

Vulva je crvenkaste boje i otečena zbog prisustva infekcije.

U vaginalnoj zoni je moguća pojava osipa.

FAKTORI RIZIKA

Osobe koje praktikuju seksualni odnos bez zaštite su pod visokim rizikom od prenosa i razvoja kandidijaze.

Dijabetičari i pacijenti sa autoimunim bolestima se često sreću sa ovom gljivičnom infekcijom.

Svako ko duži period koristi antibiotike će se možda u budućnosti boriti sa kandidijazom.

Skoro sve trudnice će u nekom momentu primetiti simptome vaginalne kandidijaze.

PRIRODNI LEKOVI ZA VAGINALNU KANDIDIJAZU

1. Kokosovo ulje dokazano deluje u borbi protiv kandide

Upotreba kokosovog ulja daje brojne pozitivne efekte na celokupan organizam, a dokazano je delotvorno i u borbi protiv kandide.

Ovo ulje sprečava dalju kolonizaciju gljivice zahvaljujući prisustvu nekoliko vrsta masnih kiselina.

Ublažava postojeće simptome, ne dozvoljavajući infekciji da dalje napreduje.

Kokosovo ulje održava normalnu pH vrednost vagine i balansira ostatak vaginalne flore.

Otopiti manju količinu kokosovog ulja. Naneti ga na zahvaćeno područje i sačekati da ga upije koža. Ispiranje nije potrebno. Ponavljati postupak svakodnevno.

2. Kantarion uspešno eliminiše kandidu

Osim što poseduje antibakterijsko i antivirusno dejstvo, kantarion uspešno eliminiše i kandidu.

Ublažava osip koji prati infekciju i podstiče zarastanje ranica na osetljivoj koži.

Ova lekovita biljka se može koristiti u formi ulja ili čaja.

Kašiku osušene biljke preliti sa 200ml vode. Kuvajte čaj 15 minuta, a zatim sklonite sud sa strane i ostavite da odstoji par minuta pre nego što procedite tečnost. Piti tri puta dnevno po četvrtinu šolje.

3. Jogurt za borbu protiv kandide

Jogurt sadrži probiotske bakterije koje su veliki neprijatelji gljivica poput kandide.

Ublažava simptome poput svraba i crvenila i takođe sprečava dalje razmnožavanje gljivice.

Koristite običan jogurt i nikako voćni, jer sadrži šećere kojima se kandida hrani.

U jednu čašu jogurta dodajte dva ispasirana čena belog luka, jednu manju rendanu šargarepu, pola kašičice đumbira u prahu i malo cimeta u prahu. Sve promešati i pojesti. Konzumirajte ovaj lek svaki dan.

4. Soda bikarbona je odličan lek protiv vaginalne kandidijaze

Da li ste znali da kesica sode bikarbone iz Vaše kuhinje može poslužiti kao odličan lek protiv vaginalne kandidijaze?

Njeno umirujuće delovanje ublažava osip i iritaciju osetljive sluzokože.

Vraća normalnu pH vrednost vagine.

Možete koristiti običnu ili farmaceutsku sodu bikarbonu za tretiranje infekcije izazvane aktivnošću kandide.

U čašu prokuvane i prohlađene vode dodajte supenu kašiku sode bikarbone. Isperite intimnu regiju ovim rastvorom. Ponavljati jednom dnevno narednih sedam dana.

5. Žalfija je prirodan lek za vaginalnu kandidijazu

Žalfija se pokazala kao sjajan začin i delotvoran prirodan lek za crevnu, ali i vaginalnu kandidijazu.

Sadrži brojne korisne vitamine i minerale, kao i antioksidante koji neutralizuju gljivice poput kandide.

Čaj od žalfije možete piti ili ga koristiti kao sredstvo za ispiranje vagine.

Dve kašike listova žalfije prelijte sa 100ml ključale vode. Sačekajte da se tečnost ohladi, procedite je, a zatim njom isperite vaginu. Ponoviti postupak svaki dan.

6. Jabukovo sirće kao lek za vaginalnu kandidijazu

Ova vrsta sirćeta deluje antibakterijski i antifugalno.

U razblaženom ili nerazblaženom obliku može se koristiti kao lek za vaginalnu kandidijazu.

Sprečava dalje razmnožavanje kandide i istovremeno smanjuje intezitet pratećih simptoma.

Napunite kadu do pola toplom vodom i sipajte u nju 2 šolje jabukovog sirćeta. Sedite tako da Vam donji deo tela bude potpuno potopljen u vodi i sačekajte 15 minuta pre nego što se istuširate. Ponoviti svaki dan dok se infekcija ne izleči.

7. Ulje čajnog drveta protiv kandide

Ulje čajevca ili čajnog drveta se već dugo ceni kao prirodni lek upravo zbog antifugalnog delovanja.

Nakon nekoliko dana primene uočićete olakšanje i pozitivnu promenu u vaginalnom sekretu.

Ulje čajnog drveta pre korišćenja uvek razblažite u baznom ulju kao što je maslinovo, kokosovo ili jojobino.

Pomešajte 3 kapi ulja čajnog drveta sa 30ml maslinovog ulja. U mešavinu umočite tampon pa ga stavite u vaginu. Važno je da postupak ponovite nekoliko puta i redovno menjate tampone.

8. Borna kiselina je pokazala dobre rezultate u borbi protiv vaginalne kandidijaze

Praktična primena borne kiseline pokazala je dobre rezultate u borbi protiv vaginalne kandidijaze.

Ovaj lek se pokazao kao delotvoran i kod žena sa slabijim imunitetom koje imaju česta ponavljanja infekcije.

Bornu kiselinu za lečenje vaginalne infekcije možete nabaviti u obliku želatinaste kapsule.

Jednom dnevno u vaginu stavite 600mg borne kiseline u formi kapsule. Tretman ne treba da traje duže od 14 dana.

ULOGA ISHRANE U LEČENJU VAGINALNE KANDIDIJAZE

Prvi korak je izbacivanje namirnica iz jelovnika koje podstiču razvoj infekcije i razmnožavanje gljivica.

To su uglavnom slatkiši, skrob i alkoholna pića.

Pojačajte unos namirnica koje su prirodni izvori probiotskih bakterija, a najbolji primeri su jogurt i kefir.

Potražite prirodne izvore vitamina C kao što je npr. citrusno voće.

Ovaj vitamin jača imunitet i pomaže telu da se lakše reši infekcije i pratećih simptoma.

Jedite i dosta zelenog lisnatog povrća koje sadrži visoku koncentraciju vlakana i komponenata koje ne dozvoljavaju kandidi da se dalje razmnožava.

KADA TREBA POSETITI LEKARA?

Ukoliko su simptomi vrlo intezivni i infekcija se konstantno vraća i nakon uspešne primene prirodnih sredstava za lečenje kandide, važno je obratiti se lekaru i zatražiti pregled i posebnu terapiju.

Hitna medicinska pomoć je potrebna i u slučajevima stvaranja rana na mestima gde je osip prethodno formiran, ali i ako je osoba trudna, ima dijabetes ili joj je poremećen imunološki sistem.

PREVENCIJA

 • Nosite pamučni donji veš.

Prirodni materijal poput pamuka dozvoljava koži da ’’diše’’ i sa lakoćom upije višak vlage. Ovo nije slučaj sa sintetičkim materijalima. Menjajte veš svakoga dana, a nakon upotrebe perite ga na temperaturi većoj od 60 stepeni.

 • Neka područje vagine bude suvo.

Nemojte predugo nositi mokar veš ili kupaći kostim, jer gljivicama odgovara vlažno okruženje. Nakon tuširanja, obrišite osetljivu regiju čistim peškirom. Upotrebljen peškir ćete odmah nakon toga baciti na pranje.

 • Izbegavajte proizvode za negu tela jakih mirisa i aroma.

Posebno je važno prestati sa upotrebom parfimisanih prozvoda za intimnu regiju. Čak i neki deterdženti i omekšivači za veš mogu iritirati vaginu i pogoršati simptome kandidijaze. Crvenilo i iritacija će postati intezivniji, što će dovesti do dodatnog oštećenja osetljive kože.

 • Ne zloupotrebljavajte antibiotike.

Koristite ih samo ako lekar to traži od vas, jer samo on može da proceni da li su Vam zaista neophodni ili ne. U pitanju su medikamenti koji se piju u tačno određenim količinama i koriste tokom ograničenog vremenskog perioda. Zbog toga, treba ih shvatiti ozbiljno.

 • Ne zaboravite zaštitu tokom polnog odnosa.

Najpogodnije sredstvo jeste prezervativ. Nezaštićenim seksualnim kontaktom ćete preneti infekciju na partnera ili ćete je dobiti od njega. Mnogi lekari će preporučiti izostanak odnosa tokom sprovođenja terapije.

 • Naučite da se izborite sa stresom.

S obzirom da stres utiče na nekontrolisan razvoj vaginalne kandidijaze, pokušajte da se opustite. Posebno je opasan hroničan oblik stresa koji može poremetiti i funkcionisanje imunološkog sistema. Isprobajte jogu ili meditaciju uz slušanje lagane instrumentalne muzike.

SIMPTOMI VAGINALNE KANDIDIJAZE SE VRLO LAKO MOGU ELIMINISATI POMOĆU ODGOVARAJUĆEG TRETMANA

Vaginalna zona je vrlo osetljiva i vrlo je važno tretirati je s pažnjom da bi se infekcija u potpunosti iskorenila.

U roku od nekoliko dana, neugodni simptomi će nestati, a vaginalna flora vratiti svoj zdrav balans.

Naravno, sve zavisi od Vašeg organizma, stadijuma infekcije i generalnog zdravlja.

U slučaju da Vam je neophodna dodatna pomoć i niste u mogućnosti da se sami odlučite za neki od prirodnih lekova, svakako potražite savet lekara koji prati Vaše stanje.

Za neutralizaciju kandide (Candida) u organizmu.

Kandifit za_gljivicne_infekcije kandidom
Zatvori

Kandifit

3.600,00 din.

Reference:

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/yeast-infection/symptoms-causes/syc-20378999

https://www.medicalnewstoday.com/articles/317935.php

https://www.healthline.com/health/womens-health/yeast-infection-home-remedy

Uticaj ishrane na kandidu

Uticaj ishrane na kandidu

Ljudsko telo svakodnevno trpi uticaj štetnih mikroorganizama, a prvi simptomi zahtevaju proveru i utvrđivanje tačnog pokretača infektivnog procesa.

Odmah nakon što se dijagnostikuje kandida, važno je što pre krenuti sa lečenjem jer može doći do pojave hroničnih stanja kao što su opasne autoimune bolesti.

Neretko, kandida može putem krvotoka da se širi kroz celo telo, dodatno ga ugrožavajući i otežavajući tretiranje.

Kada je u pitanju lečenje i prevencija gljivične infekcije koju izaziva kandida, ishrana ima veoma veliku i značajnu ulogu.

Pravilno formiranje jelovnika će normalizovati količinu gljivica u telu i u velikoj meri doprineti tretiranju postojeće infekcije.

Ovo ćete postići uvođenjem namirnica koje će zaustaviiti napredovanje kandidijaze i ne dozvoliti stvaranje uslova koji su idealni za njeno širenje i javljanje komplikacija.

OPŠTE INFORMACIJE O KANDIDI I KANDIDIJAZI

Kandida predstavlja vrstu gljivice koja boravi u digestivnom traktu čoveka, ali i mukoznim membranama varine i usne duplje i na površinskom sloju kože.

U zdravom organizmu, njen uticaj na proces varenja je veoma značajan jer ona može da pomogne pri razlaganju određenih materija.

Osim toga, kada je pod kontrolom, ona pozitivno utiče i na apsorpciju nutrijenata.

Kao što je njeno prisustvo značajno, isto tako u određenim uslovima može postati pretnja po zdravlje čoveka.

Postoji više od 100 vrsta kandide, a oko 20 ima sposobnost da pokrene infektivni proces.

Kada dođe do nekontrolisanog razmnožavanja kandide dolazi do razvoja gljivične infekcije koja je poznata kao kandidijaza.

Infekcija može da zahvati određen deo tela (npr. grlo ili creva) ili da bude sistemska (ima tendenciju širenja na druge organe).

Sistemska kandidijaza se teže dijagnostikuje od one koja je koncentrisana na određeni region u organizmu.

Infekciju prate različiti simptomi koji variraju u zavisnosti od njene lokacije i generalnog zdravstvenog stanja pacijenta.

SIMPTOMI KARAKTERISTIČNI ZA KANDIDIJAZU

Crevna kandidijaza najčešće je praćena bolovima u predelu abdomena, gasovima i mučninom.

Osobe sa kandidom u usnoj duplji mogu primetiti na jeziku i desnima fleke bele boje, bol i upalu grla i problem sa žvakanjem i gutanjem hrane.

Vaginalnu kandidijazu karakterišu znaci poput osećaja bola nakon uriniranja ili polnog odnosa, gustog belog sekreta i iritirane sluzokože.

Ukoliko se kandida nalazi na koži, uočljive su promene kao što su osip, crvenilo i perutanje površinskog sloja.

ŠTA UZROKUJE INFEKCIJU?

Postoji nekoliko faktora koji izazivaju preterano razmnožavanje kandide i direktno podstiču razvoj infekcije.

Među njima su zloupotreba antibiotika i negativni efekti koje proizvodi hroničan stres.

Trudnice i dijabetičari koji neredovno kontrolišu glukozu se često suočavaju sa kandidijazom.

Rizik dodatno povećavaju manjak sna i nepravilna ishrana.

Prisustvo kandide u crevima i njena uloga u procesu varenja mogu da se kontrolišu odabirom namirnica koje će se svakodnevno unositi u organizam.

Takođe, unos pogrešne hrane koja sadrži štetne sastojke može samo stvoriti odlične uslove za pojavu infekcije.


U saradnji sa sajtom www.prirodnolecenje.com obezbedili smo Vam

BESPLATAN primerak E-knjige

8 prirodnih namirnica + 10 čajeva za eliminaciju Kandide

KLIKNITE OVDE ZA PREUZIMANJE

e-knjiga-kandida-small


ŠEĆER PODSTIČE NAPREDOVANJE INFEKCIJE

Da bi gljivica napredovala i širila se kroz ljudski organizam, neophodna joj je neka vrsta ’’goriva’’ koje će podsticati njen razvoj.

Idealnom hranom za samu kandidu smatra se šećer i preteran unos šećera nije dozvoljen tokom lečenja infekcije.

Takođe, ovaj sastojak čini situaciju još gorom jer pogoršava postojeće upalne procese.

Sasvim očigledne izvore šećera treba maksimalno izbegavati, a tu su svakako slatkiši i industrijski napici.

Treba voditi računa i o odabiru voća, koje u svojim plodovima sadrži visoku koncentraciju fruktoze.

Posebno su rizične banane, grožđe, mango i urme.

Zaboravite na sušeno voće jer je bogatije šećerom od svežeg.

Za pacijente sa kandidijazom se uglavnom preporučuju citrusi kao što su limun, narandža, grejpfrut i limeta.

Ukoliko se plašite da ćete izbegavanjem voća prestati sa unosom važnih minerala i vitamina, koncentrišite se na povrće koje će Vam pružiti sve to bez prisustva šećera.

ZABORAVITE NA HRANU KOJA U SEBI SARŽI GLUTEN

Gluten često kod ljudi izaziva alergijske reakcije, ali takođe komplikuje kandidijazu i podstiče širenje upale koja prati aktivnost gljivice.

Nakon što se unese u organizam, gluten se putem varenja razlaže u jednostavne ugljene hidrate kojima se kandida hrani.

Gluten pogubno deluje i na imunitet.

U namirnice sa glutenom spadaju žitarice poput pšenice, ječma i raža.

Izbegavajte hleb, pite, kolače, pivo, testenine, pomfrit i gotove umake.

Takođe, glutena ima i u instant kafi i sladoledu.

IDEALNO POVRĆE ZA PACIJENTE SA KANDIDIJAZOM

Jedite sveže ili kuvano povrće, a najbolje je ono koje u svom sastavu uopšte nema skroba ili ga ima u vrlo malim količinama.

Sjajni primeri su karfiol i brokoli zbog ogromne količine antioksidanata i vlakana.

Zeleno lisnato povrće, nalik spanaću, kelju i prokelju, je prepuno aktivnih sastojaka koji stimulišu imunitet i poboljšavaju metabolizam.

Slobodno možete uzimati i paradajz, papriku, krastavac, tikvice ili crni luk kroz redovne obroke ako patite od kandidijaze.

DISKUTABILNA FERMETNISANA HRANA

Brojni stručnjaci još uvek ispituju uticaj fermentisane hrane na uzročnike infekcija.

Utvrđuje se u kakvim uslovima sastojci fermentisanih namirnica deluju pozitivno, a kada negativno, uključujući i one u kojima je kandida naglo uznapredovala i pokrenula infektivni proces.

Za sada, većina istraživača na polju medicine se slaže da u slučaju kandidijaze treba smanjiti unos ovakve hrane, jer pored korisnih bakterija sadrži i kvasac koji doprinosti daljem razvoju gljivične infekcije.

Vraćanje nivoa značajnih bakterija u sklopu digestivnog trakta putem konzumiranja fermentisanih namirnica (jogurt, kefir, kombuha čaj, kiseli kupus) moguće je isključivo kada se ponovo uspostavi kontrola nad kandidom.

NAJBOLJI ZAČINI ZA KANDIDU

 • Cimet

Cimet ne dozvoljava kandidi da se dalje razmnožava i eliminiše postojeće simptome.

Cejlonski cimet u štapićima je odličan izbor jer druge vrste zbog dugoročne upotrebe mogu naškoditi jetri.

 • Beli luk

Beli luk daje specifičnu aromu hrani, a aktivni sastojak alicin iz njegovih čenova može biti koristan tokom tretiranja kandidijaze.

Najbolje koristite sveže, ispasirane čenove.

 • Karanfilić

Karanfilić u sebi sadrži aktivni sastojak eugenol koji ima antifugalno dejstvo. On podstiče imunološki sistem da se efikasnije bori protiv infektivnog procesa kojeg je pokrenula kandida.

JOŠ KORISNIH NAMIRNICA

 • MESO RIBE je značajno zbog prisustva korisnih lipida koji ublažavaju upalu i sve prateće simptome infekcije.
 • KOKOSOVO ULJE dokazano ubija suvišne gljivice zahvaljujući antifugalnom delovanju.
 • IZVORI KVALITETNIH PROTEINA poput živinskog mesa i jaja pomažu pri balansu nivoa šećera u krvi.

JOŠ NEPOŽELJNIH NAMIRNICA

 • MLEKO I MLEČNI PROIZVODI otežavaju lečenje postojeće upale i stvaraju uslove za dalji razvoj infekcije.
 • GMO HRANA sadrži hemikalije koje remete nivo korisnih bakterija u digestivnom traktu i pokreću gljivičnu infekciju koja potiče od preterane aktivnosti i nekontrolisanog razmnožavanja kandide.
 • ALKOHOL nije dozvoljen jer narušava funkcionisanje imuniteta i stvara se fermentacijom u koju je uključen šećer.

RECEPTI ZA PACIJENTE SA KANDIDIJAZOM

ČORBA OD TIKVICA I CRNOG LUKA – Obariti dve manje tikvice i jednu osrednju glavicu crnog luka. Napraviti pire od gotovog povrća i dodajte mu dva ispasirana čena belog luka, dve kašičice maslinovog ulja, prstohvat morske soli i vode po potrebi.

OMLET SA POVRĆEM – Umutite dva jajeta sa malo morske soli. Dodati šaku seckanih listova spanaća, pola seckane crvene paprike i pola male glavice crnog luka. Peći u tiganju uz par kapi maslinovog ulja.

BROKOLI SA BELIM LUKOM – 4 šolje obarenih cvetova brokolija začiniti sa dva pasirana čena belog luka, prstohvatom morske soli i pola kašičice aleve paprike. Dodati i dve kašičice maslinovog ulja.

KINOA SALATA SA PILEĆIM BELIM MESOM – Iseckati jedan veći komad obarenog pilećeg belog mesa. Pomešati sa ¼ šolje skuvane i ohlađene kinoe. Dodati seckani štapić celera, malo svežeg bosiljka, prstohvat soli i bibera i kašičicu lajt majoneza.

JEDNOSTAVNI ZELENI NAPITAK – U blender dodati dva manja iseckana krastavca, jedan seckan limun bez kore i šaku peršunovog lišća. Sve sastojke dobro izmiksati da se dobije ujednačena smeša. Po potrebi dodati malo vode.

BEZGLUTENSKI KREKERI – Pomešajte četiri šoljice bademovog brašna sa dva jajeta, kašičicom himalajske soli i malo mlevenog crnog bibera. Ostavite testo da malo miruje i zatim ga razvaljajte što tanje između dva papira za pečenje. Skinite gornji papir i izrežite krekere nožem u obliku kvadratića. Peći na 180 stepeni oko 15 minuta.

PALAČINKE OD KOKOSOVOG BRAŠNA – Umutiti tri jajeta sa prstohvatom soli. Dodati im dve izlišne kašike kokosovog brašna. Staviti komadić putera u tiganj da se otopi pa peći palačinke od pripremljene smese.

DODATNI SAVETI

– Kada kupujete gotove namirnice u supermarketima obavezno čitajte šta piše na pakovanju. Ovako ćete saznati da li je i u kojoj meri prisutan šećer. Verovali ili ne, ali se šećer može naći i prelivima za salate, proteinskim barovima i mesnim prerađevinama, zato pazite šta ćete staviti u korpu.

Pijte dosta vode da bi hidrirali organizam i pomogli mu da se oporavi od kandidijaze. Poboljšaće se varenje, a telo očistiti od toksina i istovremeno ubrzati izlečenje od infekcije. 8 čaša dnevno će pozitivno delovati i na Vašu psihu, nivo energije i sposobnost kontrole telesne temperature.

Brinite se o sebi i svom telu. Osim što ćete uvesti promene u načinu ishrane, potrudite se da više spavate i da se oduprete svakodnevnom stresu. Svakoga dana odvojte dovoljno vremena za fizičke aktivnosti, kao i za relaksaciju.

KORIGUJTE SVOJU ISHRANU I BRZO ĆETE IZLEČITI KANDIDIJAZU

Kandida ugrožava Vaše telo i iznutra i spolja.

Eliminacijom postojećih simptoma i zaustavljanjem potencijalnog širenja kandidijaze na ostale delove organizma ponovo će Vašem telu vratiti energiju i dati olakšanje.

Težite ka tome da i budete zdravi i siti, a da istovremeno ’’izgladnite’’ gljivicu i uspešno je držite pod kontrolom.

Za neutralizaciju kandide (Candida) u organizmu.

Kandifit za_gljivicne_infekcije kandidom
Zatvori

Kandifit

3.600,00 din.

Reference:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/326795.php

https://www.healthline.com/nutrition/candida-diet

Kandida gljivica

Kandida gljivica – istovremeno korisna i opasna

Ljudsko telo predstavlja stanište mnogim mikroorganizmima među kojima su bakterije, virusi i gljivice.

Mnogi od njih samo privremeno ostaju unutar našeg organizma ili se zadržavaju do kraja njegovog životnog veka.

Neki su uzročnici ozbiljnih oboljenja, a pojedini borave bez ikakve aktivnosti i simptoma.

Određene vrste čak doprinose zdravlju čoveka, a u slučaju preteranog razmnožavanja dovode do pojave infekcije.

Ova poslednja grupa opisuje gljivicu kandidu, koja može biti istovremeno i korisna i opasna.

Za njen razvoj i napredovanje uglavnom smo krivi mi sami, ali na sreću postoje načini za njeno kontrolisanje i uspešno tretiranje.

ŠTA JE KANDIDA?

Kandida predstavlja vrstu gljivice i to formu kvasca. Postoji više vrsta, a ona sa kojom se ljudi najčešće susreću jeste Candida albicans.

Sasvim je normalno na mala količina kandide obitava u ljudskom organizmu – preciznije unutar usne duplje i u crevima.

Kandida može biti korisna i pomagati da se olakšano odvija svaki proces varenja unete hrane, a takođe bitno podsticati i apsorpciju nutrijenata.

Vrlo često, događa se da se razmnožavanje kandide otme kontroli što stvara upalne procese u telu i infekciju.

RAZVOJ INFEKCIJE KOJU UZROKUJE KANDIDA

Kada se spomene gljivična infekcija, uglavnom je prva asocijacija kandida.

Preterana produkcija kandide dovodi do oštećenja na zidovima i sluzokoži creva. Na taj način ona ulazi u krvotok, oslobađajući toksične produkte.

Istovremeno, dolazi do gljivične infekcije koju prate različiti simptomi.

Preko 90% slučajeva infekcije se uspešno tretira, a rizik od komplikacija ne postoji.

Sve što treba jeste terapija prilagođena vrsti gljivice, uzroku koji je uticao na njenu pojačanu aktivnost i generalno zdravstveno stanje pacijenta.

FAKTORI KOJI DOVODE DO NEKONTROLISANOG RAZMNOŽAVANJA KANDIDE

U najvećem broju slučajeva, loša ishrana je okidač za infekciju i preveliku koncentraciju kandide u telu pacijenta.

Ovde se misli na unos namirnica koje sadrže veliku količinu ugljenih hidrata i preterivanje sa fermentisanom hranom.

Često konzumiranje alkoholnih pića može biti jedan od uzročnika kandidijaze.

Isto tako, uzimanje oralne kontracepcije kao jedan od neželjenih efekata ima upravo infekciju kandidom.

Veliki stres može takođe da utiče na pojavu kandidijaze. Preterano konzumiranje antibiotika daje potpuno isti efekat.

Osobe sa slabim imunološkim sistemom i dijabetičari su podložniji infekcijama, a tu se misli, između ostalog, i na kandidijazu.

NAJČEŠĆI SIMPTOMI KANDIDIJAZE

Vidljivi znaci infekcije koju pokreće kandida jesu promene na koži nalik ekcemu, fungus na noktima i problemi sa kosom u vidu iritacije i peruti.

Osoba sa kandidijazom veoma teško može da se reši suvišne telesne težine.

U zavisnosti kako deluju gljivice, mogu se pojaviti poteškoće sa varenjem, beli sloj na jeziku nalik kreču i vaginalni ili rektalni svrab. Sezonske alergije su izražajnije.

Pacijenti se osećaju malaksalo, imaju probleme sa koncentracijom i poremećaj memorije.

Promene u ponašanju su česte, kao i psihički problemi nalik depresiji i anksioznosti.

Primećuje se i pojačana želja za unosom slatkiša.

U nešto ređe simptome kandidijaze spadaju bolovi u mišićima i zglobovima, iritacija očiju, hiperaktivnost i panični napadi.

DIJAGNOSTIKOVANJE PROBLEMA SA KANDIDOM

Ukoliko prepoznajete navedene simptome u svom slučaju, možete se obratiti lekaru i zatražiti proveru nivoa kandide u organizmu i utvrđivanje moguće infekcije.

Dijagnoza se uspostavlja putem laboratorijskog testiranja uzorka krvi i stolice putem provera količine antitela, a moguće je utvrditi i vrstu kandide koja ugrožava zdravlje pacijenta, što olakšava određivanje terapije.

Važno je odmah započeti sa tretiranjem nakon dijagnostikovanja zdravstvenog problema.

STRATEGIJA ZA TRETIRANJE KANDIDE

Uspešna terapija namenjena za suzbijanje ovakve infekcije mora biti skoncentrisana na regulisanje količine gljivica u organizmu čoveka.

Isto tako, neophodno je ponovo izgraditi mrežu korisnih bakterija koje će ubrzati oporavak pacijenta, u slučaju da je kandida potekla iz creva.

To će zaustaviti njeno dalje prodiranje u krvotok. Ne treba dozvoliti kandidi da dolazi do hrane koja će je stimulisati, što će ubrzati dejstvo terapije.

 


U saradnji sa sajtom www.prirodnolecenje.com obezbedili smo Vam

BESPLATAN primerak E-knjige

8 prirodnih namirnica + 10 čajeva za eliminaciju Kandide

KLIKNITE OVDE ZA PREUZIMANJE

e-knjiga-kandida-small


ALTERNATIVNA MEDICINA ZA BORBU PROTIV KANDIDE

1. Beli luk za borbu protiv kandide

Antifugalno delovanje belog luka i alicina iz njegovog sastava dragoceni su kada je u pitanju tretiranje kandide.

Konzumirati rendane ili gnječene čenove jer se tako najlakše oslobađaju i potpuno apsorbuju korisni sastojci ove biljke.

Izrendajte 2 čena belog luka zajedno sa jednom šargarepom i malo đumbirovog korena (otprilike jedna kašičica).

Dodati šolju probiotskog jogurta i pola kafene kašičice cimeta u prahu.

Jesti jednom dnevno nakon što se sastojci dobro promešaju, a smeša malo odstoji.

2. Pelin sprečava dalje napredovanje kandidijaze

Poseduje izuzetno gorak ukus, specifičan prepoznatljiv miris i moćno i vrlo pozitivno delovanje na ljudsko telo koje sprečava dalje napredovanje kandidijaze.

Ubrzava metabolizam, poboljšava cirkulaciju i olakšava varenje unete hrane.

Ne dozvoljava dalji rast i razvoj gljivica kao što je kandida. Obnavlja i oporavlja ugrožen organizam.

Pripremiti smešu od 50g pelina, 50g listova oraha, 100g žalfije i 100g bršljana.

Tri kašike dobijenog čaja prelijte sa 500ml vode.

Nakon što je sve odstojalo sat vremena, procedite tečnost i pijte je dva puta dnevno.

3. Eterično ulje cimeta uspešno ubija kandidu

Ovo ulje uspešno ubija kandidu i dokazano je da u praksi odlično tretira gljivične infekcije.

Priprema se od kore drveta cimeta. Preporučuje se osobama sa problematičnim imunitetom, ali ne i deci mlađoj od 6 godina.

Kada su u pitanju simptomi na koži, noktima i kosi, moguća je topikalna primena.

Mala količina ulja cimeta u razblaženoj formi se sme uzimati oralno radi borbe protiv kandidijaze.

U 250ml vode sipajte jednu kap eteričnog ulja na bazi cimeta i dve kašičice meda. Piti svaki dan po jednu dozu.

4. Karanfilić brzo i efikasno eliminiše i najuporniju kandidu

Ovaj začin i biljka blagotvornog dejstva na ljudsko zdravlje brzo i efikasno eliminiše i najuporniju kandidu iz krvotoka.

Pokazuje izrazito pozitivne efekte i u slučajevima kada kandida postane otporna na pojedine medikamente.

Karanfilić jača imunoliški sistem i samim tim dodatno olakšava borbu protiv infekcije.

12-30 kapi eteričnog ulja na bazi karanfilića razblažite u 1l vode.

Popijte dobijenu tečnost u tri puta tokom jednog dana.

5. Ulje jagorčevine je provereno prirodno sredstavo za kandidu

Koristi se kao jedno od proverenih prirodnih sredstava za kandidu.

Dobija se hladnim ceđenjem semenki biljke i ovim postupkom se ne gube korisni aktivni sastojci iz njih.

Neki od tih sastojaka su esencijalne masne kiseline, vitamin E i minerali poput kalijuma, gvožđa i cinka.

Osim antifugalnog, poseduje i protivupalno dejstvo.

Pored kandide, uljem jagorčevine se mogu tretirati osteoporoza, rane koje teško zarastaju i tegobe u menopauzi i predmenstrualnom periodu.

Piti svako veče po 25 kapi ulja jagorčevine radi ublažavanja simptoma kandidijaze.

6. Limun se preporučuje pacijentima sa kandidijazom

Limun je jedna od retkih voćki koja se preporučuje pacijentima sa kandidijazom.

Primenjuje se kroz jelovnik i alternativnu medicinu.

Pojačava efikasnost sistema organa za varenje i vraća normalan balans gljivica, uspešno tretirajući postojeću infekciju.

Iskoristite plod limuna kao dodatak salatama i ribljem mesu.

Iscedite sok od jedne polovine limuna u čašu mlake vode.

Popijte dobijen rastvor 2-3 puta dnevno i to bez dodatog zaslađivača.

7. Kokosovo ulje za tretiranje kandide

Ukoliko u svom domu imate teglu kokosovog ulja, možete je slobodno iskoristiti za tretiranje kandide.

Kaprična kiselina u ovom ulju deluje antifugalno i sa uspehom rešava probleme koje sa sobom nosi kandidijaza.

Ona prodire u ćelijske zidove gljivice, uništavajući je iznutra.

Zanimljivo je da kokosovo ulje deluje mnogo brže od mnogih antifugalnih medikamenata, a neželjenih efekata uopšte nema.

Kokosovo ulje koristite tokom termičke obrade hrane i dodajte ga u salate.

Svako jutro pojedite jednu ili dve supene kašike kvalitetnog kokosovog ulja.

REGULISANJE ISHRANE KAO VAŽAN KORAK U TRETIRANJU KANDIDE

U borbi protiv kandide pomoći će izvori omega-3 masnih kiselina, kao što su losos i avokado.

Komponente u povrću kao što je karfiol, brokoli, kelj i kupus, bazirane na sumporu i azotu, doprinose čitavom procesu.

Preporučuju se sveži sokovi od šargarepe, cvekle ili stabljika celera koje možete piti svakodnevno.

Uključite više kiselih namirnica poput citrusa i cikorije.

Neka se u Vašem jelovniku nađu stavke sa što nižim procentom ugljenih hidrata u svom sastavu.

Ugljeni hidrati, kao što su šećer i skrob, predstavljaju hranu za kandidu i pomažu infekciji da dalje napreduje.

Umesto belog kristal šećera, kao zaslađivač koristite steviju.

Ne zaboravite da i u voću ima šećera, odnosno fruktoze, pa ga jedite u manjim količinama.

I mlečni proizvodi sadrže posebnu vrstu šećera – laktozu.

Tokom terapije, nemojte unositi ni fermentisanu hranu, jer i njeni sastojci stimulišu aktivnost gljivice.

Kada jedite, hranu potpuno sažvaćite i nemojte da žurite da bi olakšali proces varenja iste.

Neka obroci ne budu preobilni, već manji i češći nego inače.

KORISNI SAVETI

 • U procesu regeneracije organizma od kandidijaze spavanje ima veoma važnu ulogu. Zbog toga, obezbedite sebi 6-8 sati noćnog sna svake večeri.
 • Ukoliko ste dijabetičar, redovno kontrolišite nivo glukoze u krvotoku. Pojačana koncentracija šećera u krvi će dodatno da podstiče aktivnost kandide.
 • Antibiotike koristite samo kada su Vam zaista neophodni. Imajte na umu da ne možete samostalno da započnete njihovu primenu i da ih dozirate, već Vam je za to neophodno odobrenje i savetovanje lekara.
 • Naučite da se kontrolišete u stresnim situacijama. Budite opušteni i mislite pozitivno, a u tome će Vam dosta pomoći aktivnosti poput joge i meditacije.

ZAKLJUČAK

Kandida sa lakoćom može da prodre u krvotok i izazove infekciju, ali je ipak moguće tretirati je sa uspehom i eliminisati sve prateće simptome.

Utvrdite u Vašem slučaju koja vrsta kandide je pokrenula infekciju i šta su uzroci da proces oporavka prošao što lakše i brže.

Količina ove gljivice će se normalizovati i izbalansirati, a perfektan balans će poboljšati zdravlje pacijenta i ceo organizam će ponovo funkcionisati besprekorno.

Za neutralizaciju kandide (Candida) u organizmu.

Kandifit za_gljivicne_infekcije kandidom
Zatvori

Kandifit

3.600,00 din.

Reference:

https://en.wikipedia.org/wiki/Candida_albicans

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3654610/

https://www.thecandidadiet.com/what-is-candida-albicans

kandida ishrana

Kandida – ishrana koja se preporučuje

Jedno od rešenja za učestalu kandidijazu, kao i ostale oblike gljivičnih infekcija, jeste formiranje posebnog režima ishrane.

Ovaj korak za tretiranje uporne kandide je ključan jer postoji veliki broj namirnica koje sadrže dragocena, antifugalna svojstva.

Regulacijom jelovnika, koji podrazumeva uvođenje neke nove hrane i izbacivanje nepotrebnih i štetnih stavki, ubrzaće se oporavak pacijenta bez obzira sa kojim tipom kandidijaze se suočava.

Prirodnim metodama ćete izgladneti gljivicu, izvršiti direktan napad na nju i normalizovati njen balans.

KANDIDA KAO PRETNJA PO LJUDSKO ZDRAVLJE

Kandida predstavlja uzročnika jedne od najčešćih gljivičnih infekcija koja se može dogoditi u ljudskom organizmu, a uglavnom su to creva, usna duplja i vaginalna zona kod žena.

Postoji više tipova kandide, a Candida Albicans je najprepoznatljiviji i najučestaliji.

Kandida inače boravi unutar zdravog digestivnog trakta, a deo je i normalne vaginalne flore.

Međutim, kada dođe do njenog preteranog razmnožavanja, dolazi do pojave infekcije koja je praćena različitim simptomima.

Normalni balans kandide mogu poremetiti brojni faktori, a među njima su uglavnom dugoročna primena određenih medikamenata, uzročnici iz spoljašnjosti i loša ishrana.


U saradnji sa sajtom www.prirodnolecenje.com obezbedili smo Vam

BESPLATAN primerak E-knjige

8 prirodnih namirnica + 10 čajeva za eliminaciju Kandide

KLIKNITE OVDE ZA PREUZIMANJE

e-knjiga-kandida-small


PREPOZNAJTE INFEKCIJU IZAZVANU AKTIVNOŠĆU KANDIDE

Prilikom pojave infekcije u ustima, primećuju se beli tragovi na jeziku praćeni upalom i ranice na uglovima usana.

Crevna kandidijaza je uglavnom praćena lošim varenjem, nadutošću, dijarejom i naglim gubitkom telesne težine.

Simptomi vaginalne infekcije su beli sekret, crvenilo, svrab i osećaj bola nakon polnog odnosa ili mokrenja.

Pacijenti sa kandidijazom su konstantno umorni i malaksali, bez obzira na količinu vremena koju odvoje za san i odmor.

ISHRANA KAO METOD ZA TRETIRANJE KANDIDE

Promene u ishrani predstavljaju efektan primer borbe protiv kandide na potpuno prirodan način.

Naime, prilikom njihovog uvođenja i sastavljanja nove dijete vodi se računa da se kandidi ne omogućavaju idealni uslovi za nekontrolisano napredovanje i umnožavanje.

Namirnice koje gljivici služe kao svojevrsno gorivo se izbacuju u potpunosti.

Postoje stroga pravila kojih se treba pridržavati da bi što pre došlo do željenih rezultata.

Rasporedite tri glavna obroka u tačno određenim delovima dana, kao i dve užine.

Preporučuju se organske namirnice i hrana bez konzervansa i veštačkih aditiva.

Između obroka pijte dosta vode – otprilike od 8 do 10 čaša dnevno.

NAMIRNICE KOJE SE PREPORUČUJU

Kada je u pitanju voće, odaberite ono koje sadrži što manji procenat fruktoze, a najbolji izbor je citrusno voće poput limuna i limete.

Bobičasto voće je dozvoljeno u minimalnim količinama, a tu spadaju jagode, maline, kupine i ribizle.

Prilikom odabira povrća, bazirajte se na vrstama koje u sebi nemaju skrob. Tipični primeri su karfiol, brokoli i paradajz. Avokado je dozvoljen, kao i masline i maslinovo ulje.

Kod mesa, neka se na Vašem meniju nađu piletina, ćuretina i riba poput sardine, haringe i lososa.

Možete slobodno jesti jaja i mlečne proizvode koji sadrže probiotske bakterije, kao što su jogurt i kefir. Na spisak dodajte bezglutenske žitarice i morsku travu.

Ako razmišljate o začinima koje smete dodavati u hranu, birajte veštačke zaslađivače (npr. stevija ili eritritol), kao i biljne dodatke (beli luk, đumbir, karanfilić, peršun, origano, ruzmarin, bosiljak).

Osim maslinovog, možete koristiti i kokosovo i susamovo ulje.

Prilikom odabira pića, odlučite se za neki od biljnih čajeva kao što su topli napici od kamilice, nane i cimeta.

ŠTA NIJE DOZVOLJENO TOKOM TRETIRANJA KANDIDIJAZE?

 • ŠEĆER

Bilo kakav oblik šećera treba izbaciti u potpunosti iz ishrane dok se ne vrati normalan balans kandide i dok se infekcija ne izleči. Naime, gljivica poput kandide koristi šećer kao hranu za sebe i kao sredstvo za dodatan razvoj i ubrzano razmnožavanje.

Unos šećera, a pogotovo u većim količinama, može pogoršati simptome infekcije i dovesti do komplikacija. Budite vrlo pažljivi prilikom odabira voća, jer i ono sadrži šećer, odnosno fruktozu.

Suvo voće je takođe nepoželjno. Izbegavajte i voćne sokove – pogotovo one sa polica supermarketa koji su puni aditiva i sadrže enormne količine šećera.

 • Gluten

Istraživanja su pokazala da postoji veza između osetljivosti organizma na gluten i gljivičnih infekcija poput kandide. Zbog toga, tokom terapije izostavite sve namirnice koje u sebi sadrže ovaj sastojak. Neki od primera jesu produkti od pšenice, raži, ječma, spelte i ovsa.

 • Crveno meso

Unos velikih količina crvenog mesa pogoršava postojeće upale u telu, remeti normalan proces varenja i slabi imunitet kod pacijenata sa kandidijazom. Upravo zato, eliminišite ga iz jelovnika. Pod crvenim mesom se podrazumeva svinjsko i juneće meso.

 • Punomasno mleko i sirevi

Ove namirnice su prepune laktoze, što uzrokuje otežano varenje i pogoršanje postojeće gljivične infekcije. Nemojte ih konzumirati bar dok traje terapija. Ne zaboravite da je i laktoza vrsta šećera.

 • Alkohol

Alkoholna pića se stvaraju fermentacijom u koju je uključena delimična degradacija glukoze. Učešće šećera u stvaranju alkohola čine ga nepoželjnim za pacijente sa kandidijazom. Kao takva, alkoholna pića podstiču napredovanje infekcije i povećavaju rizik od komplikacija.

 • Kofein

Pića koja sadrže kofein, kao što su kafa, energetski napici i zeleni i crni čaj, nisu dozvoljena ni u malim količinama. Ovaj sastojak pogoršava simptome infekcije i podstiče njeno konstantno ponavljanje. Kod nekih osoba kafein deluje vrlo stresno za organizam, što remeti balans kandide u telu.

NEKI OD RECEPATA ZA PACIJENTE SA KANDIDIJAZOM

Zdrava limunada: U 8 čaša vode sipajte pola šolje sveže ceđenog limunovog soka i četvrtinu kašičice stevije. Sve dobro promešajte da se sastojci rastvore i sjedine.

Mafini od heljde: U vodi potopiti šolju griza od heljde sa prstohvatom soli i ostaviti da stoji preko noći pa isprati ujutru. Podmažite 12 modli za mafine kokosovim uljem i zagrejte rernu na 200 stepeni.

U velikoj činiji pomešajti griz od heljde sa pola šolje kokosovog brašna, ¼ šolje lešnika, ¼ šolje semenki od bundeve, dve kašičice čia semenki, ¼ šolje lanenih semenki, pola kašičice cimeta i ¼ kašičice morske soli.

Ovoj smeši dodati dva umućena jajeta, šolju bademovog mleka, ¼ šolje putera od badema i dve kašičice stevije. Sve dobro sjediniti i puniti kalupe. Peći 15-20 minuta.

Pire od karfiola sa ruzmarinom: U 300ml pilećeg bujona obarite jednu veću glavicu karfiola dok ne postane mekana. Obaren karfiol izblendati sa kašičicom seckanog ruzmarina, tri fino seckana čena belog luka i malo soli i crnog bibera u prahu. Sve sastojke sjedinite tako da smeša bude ujednačena.

Ledeni čaj od nane i limete: Stavite 800ml vode da proključa. Tom vodom prelijte dve kesice čaja od nane. Nakon 5 minuta procedite čaj i sačekajte da se ohladi pre nego što mu dodate ceđen sok od jedne limete.

Grilovan losos: Začiniti 300g filea lososa sa malo soli i bibera pre pečenja. Zagrejte tiganj sa vrlo malom količinom maslinovog ulja i svako parče mesa ispeći ravnomerno.

Bezglutenske vafle: U jednoj posudi umutite četiri belanceta. U drugom sudu pomešajte 4 žumanceta, 1/3 konzerve kokosovog mleka, dve kašičice istopljenog kokosovog ulja, kašičicu ekstrata vanile bez alkohola i pola kašičice stevije.

U trećoj, najvećoj posudi spojite pola šolje kokosovog brašna, pola kašičice sode bikarbone i prstohvat soli, a zatim dodajte umućena belanca i smešu od žumanaca. Sjedinjenu smesu ostavite da odstoji par minuta pre pečenja u aparatu za vafle.

Ukusan ajvar: Zagrejte rernu na 250 stepeni. Ispecite jedan plavi patlidžan i dve crvene paprike dok njihova površina ne počne da crni. Pečeno povrće stavite u neki sud i pokrijte ga. Neka odstoji tako oko 10-15 minuta da omekša.

Oljuštite papriku i patlidžan i stavite ih u blender zajedno sa ispasiranim čenom belog luka, malo fino seckanog peršuna, dve kašičice limunovog soka i ¼ šolje ekstra devičanskog maslinovog ulja. Izmiksajte sve sastojke dok se ne dobije fina, ujednačena smeša. Začinite sa solju i crnim biberom u prahu.

KORISNI SAVETI

– Uz nov način ishrane, moguće je korišćenje i dodataka u vidu suplemenata.

Za gljivične infekcije se najčešće preporučuju kaprilna kiselina i berberin. Ako želite da koristite neki suplement za kandidijazu, konsultujte se sa lekarom pre upotrebe.

– Dijabetičarima se savetuje redovna kontrola glukoze u krvi.

Povećan šećer u krvotoku uvećava rizik od infekcije i njenog čestog ponavljanja pa je veoma važno održavati njegov normalan balans. Čak i najmanji porast glukoze će poslužiti kao podsticaj kandidi da se razmnožava.

– Pažljivo proučite meni ukoliko odlučite da jedete u restoranu.

Mnogi jelovnici sadrže detalje kao što su kalorije, sadržaj šećera, koncentracija zasićenih masti i procenat lako svarljivih vlakana. Ako ovi podaci nisu navedeni, slobodno pitajte nekoga od zaposlenih da Vam da neophodne informacije.

– U trudnoći se neke od restrikcija mogu zanemariti.

Ovo stanje je specifično jer majka svojoj bebi mora obezbediti sve nutrijente za normalan razvoj i rast. Korekcije dijete za kandidu izvršite uz pomoć lekara koji prati Vašu trudnoću.

– Jedan od razloga čestog ponavljanja infekcije je hronični stres.

Takođe, stres remeti i proces varenja hrane i slabi imunološki sistem, što dodatno pogoršava simptome kandidijaze. Naučite da se izborite sa stresom i radite sve ono što Vas opušta (npr. meditacija uz laganu muziku, joga vežbe, kontrola disanja).

ZAKLJUČAK

Ukoliko imate problem sa kandidom, već danas možete da pređete na dijetu koja će pomoći Vašem organizmu da se izbori protiv ove uporne gljivice.

Hrana koju budete svakodnevno jeli će ubrzati tretiranje kandidijaze, ali takođe i ojačati imunitet i poboljšati rad srca, jetre i bubrega.

Ako niste sigurni kako da prilagodite novu ishranu svojim godinama i zdravlju uopšte, svakako se konsultujte sa svojim lekarom ili nutricionistom za dodatnu stručnu pomoć.

Za neutralizaciju kandide (Candida) u organizmu.

Kandifit za_gljivicne_infekcije kandidom
Zatvori

Kandifit

3.600,00 din.

Reference:

https://www.everydayhealth.com/diet-nutrition/candida-diet-beginners-guide-detailed-food-list-meal-plan/

https://www.healthline.com/nutrition/candida-diet

https://draxe.com/health/candida-diet/

ulje origana i kandifit protiv kandide

Kandifit i ulje origana u borbi protiv kandide

PREDNOSTI KANDIFITA KOD TRETMANA C. ALBICANS

Pored mnogih subjektivnih i objektivnih simptoma infekcije kandidom jedan od najraširenijih i najspecifičnijih je da ljudi imaju nenormalnu potrebu da jedu slatko i to naročito proizvode od rafinisanog šećera i testa, kao i da su jako intolerantni na alkohol, a isti ih privlači da ga konzumiraju.

Naročito su zanimljive pivopije.

Tom prilikom nus proizvod metaboliranja tih šećera od strane kandide su vrlo toksični aldehidi i to formaldehyd i naročito acetaldehyd.

Ista ova 2 jedinjenja imamo i kod konzumiranja alkohola tj. pijanstva.

Acetaldehid utiče na peristaltiku creva pa se zato desi nekim ljudima koji su u stanju teškog pijanstva da dobiju jak i profuzan proliv.

Inače acetil aldehid treba da se izmetaboliše u jetri i učini neškodljivim, a produkti se izbacuju bubrezima.

Dakle i kod kandide kao i kod alkoholizma acetaldehyd treba da se izmetaboliše u jetri.

Ako ga ima puno i konstantno ona to ne moze da postigne, pa su simptomi kod kandide skoro identični kao kod konzumiranja alkohola.

Klasično trovanje sa simptomima, stalnog umora, glavobolja, blaga opijenost, mučnina, vrtoglavica, zamućeni vid, bolovi u misicima,  zglobovima, sternumu i dr., poznati su svima koji su se nekada u životu predozirali alkoholnim pićima

Kada se krene sa eliminacijom kandide bilo biljkama bilo hemijom dolazi do naglog i velikog oslobađanja acetil aldehida što je razlog zašto se ljudi u toku terapije jedno vreme osećaju lošije nego pre početka lečenja.

Naravno stepen ovog fenomena zavisi od intenziteta same infekcije, količine same kandide i toksina u organizmu, kao i od agresivnosti samo terapije.

Ovo je još jedna od prednosti korišćenja prirodnih, biljnih proizvoda kakav je Kandifit.

Vreme konzumacije Kandifita, kreće se od jednog do šest meseci, svakodnevno.

Kandifit i origanovo ulje u tretmanu kandide

Da bi se dobio isti efekat terapijskog dejstva na C.albicans, potrebna je homogenizovana smesa 1% poliglodial ekstrakta lista horpito biljke i 12% oleuropein ekstrakta lista masline u devičanskom ulju ploda masline, a origano oila sa 75%-85% sadržaja carvacrola, što je mereno jedinicama aktivnosti, polovina koncentracije u korist horopita.

To znači da bi eliminisao kandidu treba nam samo horopita (bez lista masline) 2,5 a ovih drugih 5 mernih jedinica u navedenim % aktivne materije.

Uz dodatu aktivnost ekstrakta lista masline, ova aktivnost se drastično povećava u korist Kandifita.

Pored povoljnog efekta na C. Albicans, Kandifit pokazuje vrlo povoljne rezultate u tretmanima i drugih gljivičnih mikroorganizama, kvasaca, plesni ( Aspergilus vrste ) pa čak i nekih bakterija i parazita.

Tekst pripremio

Stručni medicinski tim LV-Pharm-a!

Kandifit za_gljivicne_infekcije kandidom
Zatvori

Kandifit

3.600,00 din.
prirodni lekovi za kandidu

11 efikasnih prirodnih lekova za kandidu

Fizičke, ali i psihološke probleme, koje kandida može da stvori definitivno ne treba nikako ignorisati.

Regulišite ishranu i način života i probajte neki od mnogobrojnih prirodnih lekova da bi se zauvek rešili simptoma koji prate gljivične infekcije.

Pre nego što krenete sa eksperimentima, zatražite savet lekara, koji će terapiju prilagoditi stanju u kom se nalazite.

Stručno lice će za Vas otkriti savršenu ishranu, prirodne tretmane i suplemente, kao i aktivnosti koje će biti od velike pomoći u borbi protiv kandide.

U nastavku teksta pogledajte neke od prirodnih lekova za kandidu.

 


U saradnji sa sajtom www.prirodnolecenje.com obezbedili smo Vam

BESPLATAN primerak E-knjige

8 prirodnih namirnica + 10 čajeva za eliminaciju Kandide

KLIKNITE OVDE ZA PREUZIMANJE

e-knjiga-kandida-small


Upoznajte 11 prirodnih lekova za kandidu

 1. BELI LUK kao delotvoran prirodni lek za kandidu

Jedan je od najmoćnijih antifugalnih i antibakterijskih prirodnih lekova poznatih čoveku.

Antifugalno znači delotvorno protiv gljivica, a tu se misli i na kandidu.

Bez obzira u kojoj zoni se kandida namnožila, beli luk će njen balans velikom brzinom vratiti u normalu.

Dokazano je da redovan unos belog luka jača imunološki sistem, što u velikoj meri pomaže da se izborite protiv infekcije, bez obzira šta je tačno izaziva.

Beli luk smanjuje i upalu koja prati infekciju. Podstičće detoksikaciju organizma. Ako Vam ne prija ukus ili aroma čenova, uzmite suplemente na bazi belog luka.

U svakom slučaju, kombinujte beli luk sa dijetom za obolele od infekcije kandidom i pozitivni rezultati su zagarantovani.

Dva sveža, pasirana čena belog luka dnevno pojedite uz bilo koje glavno jelo. Držite se ove doze svaki dan i izlečićete problematičnu kandidu. Ako Vam smeta loš zadah nakon konzumacije belog luka, sažvaćite malu količinu peršuna i on će ubrzo nestati.

 1. ULJE DIVLJEG ORIGANA za borbu protiv kandide

Bori se protiv svih mogućih uzročnika infekcija, pa čak i kandide.

Sadrži antifugalnu komponentu karvakrol, zbog koje sa lakoćom leči oboljenja izazvana aktivnošću kandide.

Predstavlja zdravu i bezopasnu alternativu antibioticima. Olakšava varenje i jača oslabljeni imunitet.

Za razliku od medikamenata, dejstvo ovog ulja je blagotvorno i ne izaziva nikakve komplikacije.

Ono što je najbolje od svega jeste da kandida nikako ne može postati otporna na ulje divljeg origana kao što može na antibiotike.

Ovaj prirodan lek možete kombinovati i sa nekoliko drugih biljaka.

Terapiju možete nastaviti i nakon izlečenja, da bi bolje držali kandidu pod kontrolom.

Najnovije istraživanje pokazuje da je ulje divljeg origana savršena prevencija raka.

Tri kapi ulja divljeg origana pomešajte u čaši mlake vode. Pijte ovaj lek dva puta dnevno naredne dve nedelje. Nakon toga, duplirajte količinu ulja koju ćete dodati u vodu (šest kapi sa jednom čašom vode) i dobijenu smešu pijte takođe dva puta dnevno.

 1. SEME GREJPFRUTA za lečenje kandide

Ubija suvišne gljivice u ogranizmu kao što je kandida. Ublažava simptome koji prate infekciju. Posebno je efektno kod lečenja kandide koja je zahvatila digestivni trakt.

Sadrži vredne nutrijente i fitohemikalije zbog kojih ima lekovito dejstvo.

Seme grejpfruta je takođe efektno u borbi protiv uzročnika infekcije urinarnog trakta koji su postali otporni na antibiotike.

Ovaj lek se uzima u obliku ekstrata koji se može pronaći u svim dobro snabdevenim prodavnicama zdrave hrane.

Uspešno se kombinuje sa drugim prirodnim lekovima poput ulja divljeg origana.

Lek se uzima između obroka. Prva tri dana pije se napitak od povrća po izboru u koji je dodato 10 kapi ekstrata semena grejpfruta. Narednih sedam dana broj kapi se uvećava na 15. Od 11.-28. dana tretmana napitak treba da sarži 15 kapi ekstrata i da se pije tri puta dnevno. Nakon završetka lečenja, pH balans i količina kandide u telu će se normalizovati.

 1. KOKOSOVO ULJE je prirodni lek za kandidu

Ova vrsta ulja je prepuna korisnih lipida koje oboleli od gljivičnih infekcija treba redovno da unose.

Njihova specijalna struktura dozvoljava im da prekinu preterano razmnožavanje kandide.

Ne talože se u jetri, već se odmah koriste u potpunosti u cilju izlečenja.

Dok jedete kokosovo ulje, telo dobija neophodnu energiju da se pročisti od velike količine nataloženih toksina. Takođe, jača se imunološki sistem.

Ovaj tip ulja održava oralno zdravlje i upravo zato je savršeno za tretiranje velike koncentracije kandide na jeziku i u usnoj duplji.

Smiruje upaljene desni i bolno grlo, a takođe čisti plak sa jezika i zuba.

Kokosovo ulje je potpuno bezbedno za korišćenje u svrhu lečenja i može ga priuštiti svako, bez obzira na debljinu novčanika.

Uključite kokosovo ulje u svoj personalizovani režim ishrane za borbu protiv kandide. Krenite sa malom količinom, pa svake nedelje lagano uvećavajte dok ne dođete do maksimalne doze od 3,5 supene kašičice dnevno.

 1. CIMET je jedan od prirodnih lekova za kandidu

Uspešno deluje protiv bilo kog tipa kandide koji uzrokuje infekciju u organizmu.

Direktno utiče na izazivača bolesti, pa samim tim ublažava i prateće simptome.

Bez problema leči i gljivice koje su postale otporne na antibiotike.

S obzirom da se kandida hrani šećerom, cimet je može eliminisati tako što će smanjiti nivo šećera u krvotoku obolele osobe.

Ovaj začin specifične arome pomaže i u održavanju zdravlja creva i uopšte sistema organa za varenje.

U to spada i kontrola kandide koja je inače normalan stanovnik digestivnog trakta.

Tretiranje gljivične infekcije cimetom nije skupo, korišćenje ovog prirodnog leka je lako, a rezultati se veoma brzo vide.

Prilikom kupovine birajte cejlonski cimet jer je najefektivniji.

Stavite 200ml vode da proključa. Ubacite štapić cimeta, smanjite temperaturu ringle i sačekajte desetak minuta. Sklonite napitak sa vatre, dodajte u njega kašičicu sveže ceđenog soka od limete i promešajte. Piti svakodnevno po jednu dozu.

 1. MASLINOVO ULJE protiv dosadne kandide

Odlično deluje antiinflamatorno, antibakterijski i antifugalno. Sastojci koji se u njemu nalaze prodiru kroz ćelijski zid kandide, nanoseći joj velika oštećenja.

Imunitet se stimuliše radi odbrane tela od infekcije, a smanjuje se i nivo šećera u krvi.

Stomačna kiselina se vraća na normalni nivo, kao i količina gljivica.

Zahvaljujući visokoj koncentraciji antioksidanata, koji se zovu polifenoli, maslinovo ulje leči degenerativne bolesti, spečava pojavu bilo kakve vrste tumora, a takođe smanjuje rizik od razvoja dijabetesa tipa 2.

Smanjuje upalu i otok koji se mogu pojaviti kao neki od simptoma infekcije.

Maslinovo ulje se za lečenje kandide može koristiti oralno, a i topikalno, ako se infekcija manifestuje na površini kože.

Potražite na policama radnji, specijalizovanih za prodaju zdrave hrane, ekstra devičansko, hladno ceđeno maslinovo ulje, jer je ono najlekovitije.

Konzumirajte jednu do dve supene kašike maslinovog ulja. Možete ga uzimati bez ičega ili ga dodavati u omiljena jela i salate.

 1. LIMUN za lečenje kandide

Za vreme lečenja kandide nije poželjno konzumirati voće, jer u sebi sadrži šećer kojim se ona hrani.

Ovo ne važi za limun, koji je u slučaju infekcije itekako dobrodošao.

Esencijalna ulja, koja se nalaze u limunu, mogu da smanje količinu gljivica koje izazivaju infekciju u organizmu i zaustave dalje razmnožavanje kandide.

Ovo citrusno voće ima indirekno dejstvo.

Pomaže u detoksikaciji jetre i smanjenju ukupne količine toksina u telu bolesnika u cilju eliminisanja kandide.

Limun je prepun vitamina C, a svi dobro znamo koliko je ovaj element važan za podsticanje imunološkog sistema da brani organizam od infekcije.

To je još jedan razlog zbog kojeg treba uvrstiti limun u terapiju, jer će se tako ubrzati lečenje kandide i kontrolisati njen nivo u telu.

U limunu se nalaze i mnogi značajni minerali među kojima su kalijum, magnezijum i kalcijum. Osim oralnog konzumiranja, dozvoljeno je i topikalno, u slučaju pojave infekcije na površini kože.

Sok od pola limuna pomešati sa 300ml vode. Popiti dva puta dnevno, bez dodatka zaslađivača.

 1. ĐUMBIR kao prirodni lek za kandidu

Đumbir je poznat prirodni lek koji je našao svoju primenu kod borbe protiv različitih oboljenja i poremećaja u radu ljudskog organizma zajvačjujući aktivnoj komponenti koja se naziva gingerol.

Zadnjih nekoliko godina je proučavan i testiran u svrhu lečenja gljivičnih infekcija gde se pokazao kao veoma koristan i delotvoran.

Đumbir ublažava mnogobrojne simptome koji prate infekciju, kao što je upala, bilo da je u blagom ili hroničnom obliku.

On jača odbrambeni sistem tela, pa samim tim ubrzava proces lečenja.

Pomaže kod uklanjanja štetnih materija tako što pojačava cirkulaciju u krvotoku i podstiče jetru da bolje funkcioniše za vreme detoksikacije. Smanjuje nadutost i olakšava varenje.

Sitno iseckajte jedan komad korena đumbira dužine oko 3cm. Sipajte komadiće u proključalu vodu. Sklonite posudu sa ringle i pustite da odstoji nekoliko minuta. Pijte dok je još toplo, a za lepši ukus i pojačano delovanje dodajte nekoliko kapi limunovog soka.

 1. JABUKOVO SIRĆE protiv gljivične infekcije kandide

Ako patite od gljivične infekcije poput kandide, jabukovo sirće će Vam pružiti brzo olakšanje i ubrzaće Vaš oporavak.

Kiselina i enzimi iz sirćeta ubiće višak gljivica u telu i učiniti da svi simptomi nestanu.

Vraća normalan pH balans u sistemu organa za varenje, ali i nivo kandide.

Omogućava efektivno pročišćavanje od toksina koje kandida oslobađa kada se previše namnoži.

Antiglikemijski značaj ovog sirćeta je takođe značajan kod tretiranja kandide.

Sav suvišan šećer se čisti iz krvotoka, što onemogućava kandidi da se hrani i da raste.

Jabukovo sirće je bogato fosforom, magnezijumom, kalcijumom i drugim korisnim mineralima za normalno funkcionisanje organizma.

Zanimljiva činjenica jeste da jabukovo sirće ne dozvoljava ćelijama da mutiraju i formiraju tumor.

Potražite organski proizvedeno i nepasterizovano jabukovo sirće, jer se samo u takvom obliku može iskoristiti kao lek.

Dve kašike jabukovog sirćeta sipajte u čašu filtrirane vode i dobro promešajte. Popijte odmah, bez dodatka meda ili šećera.

 1. KARANFILIĆ se nalazi na listi poželjnih prirodnih lekova za kandidu

Eterično ulje sa eugenolom je glavni sastojak karanfilića koji mu daje karakterističnu aromu, ali i lekovitost.

Deluje protivupalno i antifugalno, pa zato zaslužuje da se nađe na listi poželjnih prirodnih lekova za kandidu.

Eugenol se dobro pokazao kao element koji stimuliše imunološki sistem, a bez jakog odbrambenog mehanizma telo ne može adekvatno da se brani od infekcije.

Osim što uklanja višak gljivica, karanflić uspešno eliminiše sve vrste bakterija, virusa i parazita.

Podstiče pravilno varenje unete hrane bez osećaja nadutosti. Rešava probleme sa zatvorom.

Ako želite da lečite kandidu karanfiliće, krenite sa manjom količinom, da bi proverili postojanje moguće alergije.

Čak i kad utvrdite da je alergijska reakcija izostala, ne preterujte sa ovim prirodnim lekom, jer postoje brojna neželjena dejstva koja mogu da se jave.

Držite se propisanih granica.

2 ili 3 karanfilića prelijte sa 250ml ključale vode. Poklopite čaj i ostavite da stoji 15 minuta. Procedite pre konzumiranja. Piti tri puta dnevno, nakon svakog obroka.

 1. NEVEN je efikasan prirodni lek za eliminaciju kandide

Upotrebljava se kao prirodan lek već vekovima za tretiranje raznovrsnih bolesti i poremećaja u organizmu.

Uloga nevena u lečenju kandide ogleda se uglavnom u vidu jačanja imuniteta radi odbrane od infekcije, ali i ublažavanju postojećih simptoma.

Smanjuje se upala i osećaj bola. Omogućava pravilno varenje pojedene hrane.

Ova biljka je posebno značajna kod tretiranja gljivičnih infekcija na koži, a znamo da se kandida može manifestovati i na taj način.

Neven se lako gaji i održava, pa ga možete posaditi u svojoj bašti ili u saksiji i koristiti ga po potrebi.

Veoma je nežan i slobodno se može koristiti kod lečenja beba i male dece, pogotovo kod pelenskog osipa nastalog zbog uticaja kandide.

Ne preporučuje se jedino trudnicama i ženama koje pokušavaju da ostanu u drugom stanju.

Stavite 200ml vode da provri. Sipajte kašičicu sušenih cvetova nevena i ostavite čaj da odstoji 10-12 minuta. Čaj možete piti jednom dnevno ili njime prati ugrožene delove kože.

Za neutralizaciju kandide (Candida) u organizmu.

Kandifit za_gljivicne_infekcije kandidom
Zatvori

Kandifit

3.600,00 din.

Reference:

https://www.healthline.com/health/womens-health/yeast-infection-home-remedy

https://www.verywellhealth.com/natural-remedies-for-candida-88223

12