BioBran internacionalna radionica 2018

Kompanija Daiwa Pharmaceuical, ugostila je 1. Jula 2018. “BioBran International Workshop 2018” .

Ova značajna manifestacija odigrala se u gradu Kjotu, u Japanu, u Hotelu Kjoto Tokio.

Radionica je okupila značajan broj uglednih doktora, farmaceuta i istraživača, kako iz Japana tako iz drugih krajeva celoga sveta. Među više od 300 zvanica, 12 renomiranih lekara i istraživača iznelo je najnovije studije koje potvrđuju značaj i kvalitet proizvoda BioBran (RBAC).

Radionici su prisustvovali i predstavnici LV Pharm.

Dr. Yuzo Endo

Dr. Yuzo EndoPrisutnima se među prvima obratio Dr. Yuzo Endo, M.D. Ph.D., Predsednik, CEO i Representiv Direktor kompanije „Geo Holdings Corporation“, koji se u svom dugogodišnjem radu može pohvaliti brojnim priznanjima i uspesima.

On je, u okviru teme „Perspektivna vizija Biobran (RBAC) u medicini, od kancera do Alchajmera“ između ostalog rekao:

„Jedan od najboljih suplemenata, kao što je BioBran Biobran (RBAC), funkcioniše u molekularnoj interakciji sa mikrookruženjem poput supresivne regulativne kontrole mikroinflametnatrnog procesa. Od BioBran (RBAC) se i ubuduće očekuje da bude vodeći suplement u očuvanju zdravlja,kako u Japanu tako i u čitavom svetu.“

Više o Dr. Yuzo Endo, M.D. Ph.D.

Dr. Mamdooh Ghoneum Ph.D.

dr.ghoneumDr. Mamdooh Ghoneum Ph.D. međunarodno priznat imunolog i ekspert u oblasti kancera i imuno terapije, održao je prezentaciju pod naslovom­:

„Od klupe do kreveta: Sve veća upotreba arabinoksilanskih rižinih mekinja / BioBran (RBAC) u imunoterapiji kancera. “

„Naše fundamentalno istraživanje u proteklim 25 godina bilo je izučavanje bioterapeutskih aktivnosti BioBran (RBAC), kao tretmana za lečenje kancera, zasnovano na njegovoj aktivnosti da aktivira imuni sistem. U nekoliko slučajeva zasnovanim na ljudskim istraživanjima, dokazano je da BioBran (RBAC) ima antikancerogenu aktivnost.“

Zbog toga se BioBran (RBAC) može koristiti u DC osnovi vakcine protiv infekcija i kancera.

Dr. Mamdooh Ghoneum je noslilac brojnih odlikovanja i specijalnih priznanja, tvorac je 90 tekstova, 11 knjiga na japanskom i engleskom jeziku u vezi sa imuniologijom kancera.

Više o Dr. Mamdooh Ghoneum Ph.D

Dr. Rupert Handgretinger M.D., PH.D.

Dr. Rupert HandgretingerNa konfereciji je učestvovao i Dr. Rupert Handgretinger M.D., PH.D., renomirani pedijatar i vodeći ekspert u oblasti dečije leukemije.

Prema njegovim rečima, BioBran (RBAC) je opisan kao sredstvo koje pospešuje aktivnost NK ćelija protiv razlnolikih tumora: kancera dojke i hepatokarcinoma.

Više o Dr. Rupert Handgretinger.

Terry Golombick, MSC. Ph.D.

Terry Golombick, MSCTerry Golombick, MSC. Ph.D., Dipl. Nutr, koja se može pohvaliti bogatim opusom objavljenih istaživanja objasnila je sledeće:

„Naše studije sporvedene u saradnji sa pacijentima koji pate od malignih tumora ranog stadijuma, predlažu intervenciju sa prehramebim sredstvima koja mogu produžiti životni vek i odložiti progresiju bolesti kod nekih pacijenata“.

Više o Terry Golombick, MSC

Dr. Jerickson Abbie S. Flores

Dr. Jerickson Abbie S. FloresImonumodulacija efekta arabinoxylan pirinčanih mekinja / BioBran (RBAC) na hematološki profil nutricionog statusa i kvaliteta života među pacijentima obolelih od karcinoma vrata i glave“ bila je tema prezentacije Dr. Jerickson Abbie S. Flores  MD.

Slede neki od zaključaka koje je tom prilikom podelio:

„Rezultati studije pokazali su bolju kliničku sliku, zasnovanu na hematološkim parametrima, nutricionom statusu i tretmanom povezanim sa kvalitetom BioBran (RBAC) u poređenju sa placebom. Studija je potvrdila imunomudulatorne efekte BioBran (RBAC) kao suplementa koji poboljšava opšti kvalitet života, uz tretmane radijacije, među obolelim od karcinoma vrata i glave.“

Dr. Jerickson Abbie S. Flores MD. diplomirao je sa počastima (magna cum laude) i na postiplomskom studiju medicinske tehnologije i na doktoratu medicine na Univerzitetu Santo Tomas. Bio je dobitnik nagrade dr Marijana M. Alimurung za najuglednijeg internistu (treće mesto) u medicinskom centru Makati. Trenutno pohađa studije radijacijske onkologije, gde se bavi istraživanjima i treninzima kako domaćim tako i međunarodnim.

Više o Dr. Jerickson Abbie S. Flores.

Dr. Ryoichi Obitsu M.D.

Dr. Ryoichi ObitsuSpecijalano predavanje na “BioBran International Workshop 2018”, održao je Dr. Ryoichi Obitsu M.D., PH.,D, specijalista u holističkoj kancer terapiji koji je izrazio svoju duboku zahvalnost i kazao:

„BioBran zauzima jedan aspekt imunoterapije koji trenutno nije dovoljno obrađen i igra važnu ulogu u finalizaciji strategije lečenja. Unapređenje strategije pomoću metode kao što je BioBran (RBAC) nam je pomoglo da se utre put za „Veliki holistički lek“ ili idealnu holističku medicinu.“

Dr. Obitsu ima mnoge važne uloge: Počasni je Predsednik Udruženja Japanske holističke medicine, Zamenik direktora Svetskog akademskog društva za medicinu Čingonga, generalni Direktor japanskog Lekarskog Društva za homeopatiju,..

Više o Dr. Ryoichi Obitsu.

Dr. John E. Levis, Ph.D.

Dr. John E. LevisDr. John E. Levis, Ph.D. je vanredni profesor na Odseku za psihijatriju i bihevioralne nauke na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Majamiju. Diplomata je, član fakulteta i savetnik Udruženja za medicinski velnes.

„Procenjivali smo  imunomodulatorne efekte BioBran (RBAC) u različitim populacijama tokom decenije u tekućem programu kliničkih istraživanja na Medicinskoj školi Univerziteta u Majamiju. Rezultati sugerišu da je BioBran (RBAC) snažan imunomodulator u kratkom roku, da nema interaktivne efekte sa lekovima, ne izaziva neželjene efekte prema izveštaju učesnika ili testu jetrenih enzima i bubrega. Rezultati ovih studija ukazuju da su imunomodulatorne i anti-senescentne aktivnosti BioBran (RBAC) obećavajuće za ljude koji su zdravi i žele da spreče bolesti povezane sa upalama i one sa hroničnim bolestima koje su podvrgnute ubrzanom starenju ”, izjavio je Dr. John E. Levis u svojoj temi “Imunomodulatorni i anti-senescentni BioBran (RBAC) kod zdravih odraslih i pacijenata sa hroničnim bolestima.„

Više o Dr. John E. Levis.

Dr. Sok Cheon Pak

Dr. Sok Cheon PakDr. Sok Cheon Pak. Doktor nauka, južnokorejski obrazovni edukator i istraživač, u svojoj prezentaciji “Pregled zasnovan na dokazima BioBran (RBAC) kao komplementarna terapija za konvencionalni tretman”, zaključio  je:

„Postoji dovoljno dokaza da je BioBran (RBAC) efikasan imunodulator koji može da dopuni konvencionalno lečenje kancera. Međutim, za jačanje baze podataka potrebni su dobro osmišljeni RCT na BioBran (RBAC).“

Dr. Sok Cheon Pak je od 2011. godine objavio 61 članak u časopisima sa recenzijama, 1 knjigu i 2 poglavlja u uredničkim knjigama. Nosilac je značajnih priznanja i posebnih priznanja.

Više Dr. Sok Cheon Pak.

Dr. Fred Pescatore

Dr. Fred PescatoreDr. Fred Pescatore, MD, MPH., CCN., lekar jedan je od najtraženijih stručnjaka za ishranu. Njegove najprodavanije knjige „The Hampton’s Diet“ i „The Hampton’s Diet Cookbook“, naglašavaju pristup celokupne ishrane zdravlju i kontroli težine.

Prvog jula, u Hotelu Kyoto objasnio je svoju prezentaciju o “Efektima BioBran (RBAC) u kliničkoj praksi”:

„U ranijim istraživanjima BioBran (RBAC) je klinički dokazano da podržava aktivnost NK ćelija prirodnih ubica. Istraživanje takođe pokazuje da BioBran (RBAC) podržava prirodnu proizvodnju citokina u telu, kao što su interferon i interleukini. BioBran (RBAC) takođe podržava aktivnost limfocita T i B ćelija i prirodnih ćelija ubica. U laboratorijskim ispitivanjima i kliničkim ispitivanjima pokazalo se da je BioBran (RBAC) bezbedan, bez štetnih sporednih efekata.“

Više o Dr. Fred Pescatore.

Hayato Noguchi M.D.

Hayato NoguchiHayato Noguchi M.D., Director Tamachi IC Clinic Japan, izneo je slučaj žene u četrdesetim godinama, koja je imala primarni karcinom levog jajnika sa metastatskim tumorom c-debelog creva. Glavni lekar joj je rekao da će imati veštački anus. Ali metastatski tumor debelog creva je nestao nakon kombinovane upotrebe BioBran (RBAC) – dodatka i alogenetske leukocitne infuzijske terapije na Tamach IC klinici, te je izbegla prvobitni scenario svoga lekara.

Više o Hayato Noguchi.

Dr. Dan Kenner

Dr. Dan KennerDr. Dan Kenner, Ph.D., L.Ac., je konsultant u alternativnoj zdravstvenoj zaštiti sa više od trideset godina kliničkog iskustva u kineskoj, japanskoj i naturopatskoj medicini. Član je upravnog odbora Nacionalne zdravstvene federacije i konsultant sa klinikama i kompanijama o različitim aspektima alternativne zdravstvene zaštite.

„Praćenje promena u parametrima krvi kod pacijenata obolelih od kancera koji uzimaju imunološki modulator“: bila je tema o kojoj je govorio.

„Pacijenti podvrgnuti citotoksičnoj hemoterapiji protiv kancera često pate od njenog štetnog uticaja na imunitet, naročito na koštanu srž, proizvodnju ćelijskih elemenata krvi. Lekovi za hemoterapiju ciljaju ćelije raka, ali i mnoge normalne ćelije u krvi, koštanoj srži, ustima, crevima i kosi. Kako lekovi za hemioterapiju oštećuju koštanu srž, koštana srž je manje sposobna da proizvede dovoljno crvenih i belih krvnih  zrnaca i trombocita. Ova prezentacija predstavlja pregled istraživanja o efektima kultivisanih bazidiomiceta na vrednosti krvi. Prikazani su rezultati laboratorijskih vrednosti krvi kod pacijenata obolelih od raka čija je krv praćena tokom lečenja hemioterapijom. Ukupna krvna slika je određena da bi se utvrdili osnovni nivoi i proučavali efekti davanja kultivisanih bazidiomiceta i rezultati su upoređeni sa naknadnim tretmanom. Naknadni tretman je uključivao upotrebu pirinčanih mekinja uzgojenih sa enzimima iz micelija Lentinus edodes (Biobran (RBAC)), tokom i posle hemioterapije raka pokazali su opšti normalizujući efekat na pacijente i leukocite. Opšti zaključak je da bi opsežnije kliničke studije mogle da procene verovatnoću specifičnih koristi za pacijente koji pokazuju vrednosti krvnih ćelija izvan normalnog opsega, “ kazao je on.

Više o Dr. Dan Kenner.

 

Većina istraživanja iznetih tokom “BioBran International Workshop 2018”  zasnovane su na ljudskim kliničkim ispitivanjima.

Biobran se već sad distribuira i koristi u 50 zemalja širom čitavog sveta. BioBran je jedinstven proizvod, koji je napravljen pomoću patentiranog enzimskog procesa od omotača pirinča (mekinja). Dijetna vlakna iz omotača pirinča se u postupku proizvodnje pomoću enzima gljive šitake pretvaraju u kratka vodorastvorljiva dijetna vlakna. Aktivni prirodni sastojak je jedinjenje arabinoxilan (MGN-3). Ova vlakna se apsorbuju u krvotok iz tankih creva. Tu dolaze u kontakt sa imunim ćelijama tela. U telu, BioBran ne metaboliše, napušta telo nepromenjen i ne utiče na povećanje enzima jetre.

 

BioBran tablete 250mg lv_pharm
Zatvori

BioBran 250mg

7.440,00 din.
Kako normalizovati nivo holesterola

Visok nivo holesterola u krvi i kako ga normalizovati

Holesterol je voskasta supstanca koja je po strukturi slična masti. On je sastavni deo organizma i potreban je za normalno funkcionisanje svake ćelije. Organizmu je neophodna određena količina holesterola za normalno funkcionisanje. Najveći deo holesterola nastaje u jetri, a do njegove sinteze može doći i u sluzokoži creva i nadbubrežnim žlezdama. Odatle se putem krvotoka transportuje do ćelija u organizmu.

Holesterol se nalazi u hrani koju svakodnevno jedemo, a neophodan je za proizvodnju hormona, kao i vitamina D.

Previše holesterola u krvi može  da dovede do određenih zdravstvenih problema, posebno do nastanka kardiovaskularnih bolesti.

Šta je holesterol?

Za razumevanje  šta znači kad neko ima povišen nivo holesterola u krvi, važno je znati neke činjenice o samom holesterolu.

Krv je vodena, a holesterol je masna supstanca. Baš kao ulje i voda, ni holesterol i krv ne funkcionišu zajedno. Zbog toga je, da bi nesmetano putovao kroz krvotok, holesterol spakovan u male pakete koje nazivamo lipoproteini. Oni su napravljeni od masti (lipida) iznutra i proteina spolja.

Dve vrste lipoproteina su nosioci holesterola u celom organizmu, te je važno da oni budu u okviru propisanih vrednosti.

LDL holesterol  (Low density lipoproteins – lipoproteini male gustine)  često se naziva „lošim“ holesterolom.

Visok nivo LDL holesterola dovodi do nastanka holesterola u arterijama, a što je nivo LDL u krvi veći, veća je šansa za nastanak bolesti srca.

Sa druge strane HDL (High-density lipoproteins – lipoproteini velike gustine) holesterol se naziva „dobar“ holesterol.

HDL vraća LDL holesterol iz drugih delova tela nazad u jetru, koja uklanja holesterol iz organizma. Što je veći nivo HDL holesterola, to je šansa za nastanak kardiovaskularnih bolesti manja.

Trigliceridi

Masnoća iz hrane se hidrolizuje u tankom crevu, apsorbuje i resintetiše u ćelijama crevne sluzokože, ulazi u limfne sudove i u cirkulaciju, tj. stiže do jetre. Višak se deponuje u obliku masnih naslaga.

Komplikacije:

Previše holesterola u krvi može se nagomilati na zidovima arterija, što može dovesti do nastanka plaka.

Tokom vremena, plak može da izazove sužavanje arterija, odnosno aterosklerozu.

Arterije koje srce snabdevaju krvlju su koronarne arterije. Sužavanje koronarnih arterija zbog naslaga može da zaustavi ili uspori protok krvi u srce. Kada su arterije uske, količina kiseonika u krvi je smanjena i dolazi do kardiovaskularnih bolesti. Velike površine plaka mogu dovesti do  “angine pectoris” koja se manifestuje bolom u grudima.

Određeni tipovi plaka imaju tanku koru i pukotine što može dovesti do ispuštanja masnoće u krvotok. Tako nastaju krvni ugrušci koji blokiraju slobodan protok krvi i neretko iniciraju infarct, ali i anginu pectoris.

Visok nivo holesterola u krvi poznat je i kao:

 • Hiperholesterolemija i
 • Hiperlipidemija.

Iako se na mnoge faktore koji utiču na dobijanja holesterola ne može uticati, postoje stvari na koje se mora obratiti pažnju, a to su:

Šta jedemo? Holesterol se nalazi u namirnicama bogatim trans mastima, ali i u namirnicima životinjskog porekla.

Koliko smo fizički aktivni? Bavljenje nekom od mnogobrojnih fizičkih aktivnosti može smanjiti nivo lošeg holesterola.

Da li smo gojazni? Svaka osoba čija je težina iznad granica normalnih vrednosti  spada  u grupu rizika povišene vrednosti LDL-a.

Dijagnostika:

Visok nivo holesterola u krvi dijagnostikuje se kontrolom nivoa holesterola u krvi. Najbolje je uraditi test krvi koji se naziva profil lipoproteina.

Vrednosti holesterola u krvi

 • Normalne vrednosti 3,1 – 5,5 mmol/l
 • Snižene vrednosti <3,1 mmol/l
 • Povećane vrednosti >5,5 mmol/l

Lečenje:

S obzirom na to da nema jasnih znakova koji ukazuju na hiperlipidemiju, mnoge osobe i ne znaju da od nje pate.

Zbog toga je od velike važnosti redovna kontrola zdravlja.

Primarni cilj lečenja holesterola je smanjenje nivoa LDL-a kako bi se smanjio rizik od srčanog udara ili drugih bolesti uzrokovanih očvršćavanjem arterija. Uopšte, što je veći nivo LDL-a, to su veće šanse za razvoj srčanih bolesti ili srčanog udara.

Faktori rizika koji utiču na povišen LDL su:

 • Pušenje
 • Dijabetes
 • Godine starosti
 • Visok krvni pritisak

LV Pharm rešenje

natto NKCP je dijetetski proizvod koji razlaže trombove i fibrinske naslage sa zidova krvnih sudova (ateroskleroza). Pored toga, natto NKCP smanjuje gustinu krvi, sprečava slepljivanje krvnih ćelija, odnosno sprečava nastanak trombova. Reguliše holesterol i trigiceride. Saznajte više na stranici proizvoda.

Menopauza i uticaj na opste zdravlje

Menopauza i uticaj na opšte zdravlje

Kada stvaranje hormona u jajnicima padne ispod nivoa koji izaziva menstruaciju, ona izostaje.

Menopauza predstavlja period od 12 meseci bez menstrualnog ciklusa.

Menopauza je kraj ženskog menstrualnog ciklusa i plodnosti. Nastaje kada jajnici prestanu da luče estrogen i progesteron, dva hormona odgovorna za plodnost žene.

Iako je prirodni biološki proces, neprijatni simptomi menopauze mogu poremetiti spavanje, smanjiti energiju ili pak uticati na emocionalno zdravlje.

Simptomi menopauze:

 • Gubitak menstuacije
 • Promene raspoloženja
 • Valunzi
 • Ubrazan rad srca
 • Gubitak daha
 • Nesanica
 • Pojačano znojenje
 • Razdražljivost
 • Umor
 • Nervoza
 • Urinarne tegobe
 • Noćno znojenje

Menopauza se dešava prirodno sa godinama. Kako žena stari postepeno se smanjuje funkcija njenih jajnika i proizvodnja estrogena.

Estrogen igra ključnu ulogu u celom organizmu, utiče na: mozak, kosti, kožu, srce, krvne sudove i druge funkcije u organizmu. Tokom prirodne menopauze dolazi do  postepenog pada estrogena, koji u slučaju hirurške intervencije biva naglao zaustavljen.

Hirurška menopauza

Indukovana odnosno hirurška menopauza je menopauza uzrokovana operacijom.

Ooforektomija je termin za hirurško uklanjanje jajnika i ukoliko nije kombinovana sa histerektomijom (uklanjanje materice), neće doći do indukovane menopauze, jer materica i dalje luči estrogen. U slučaju histerektomije dolazi do momentalnog gubitka menstrualnog ciklusa.

Taj nagli pad estrogena može dovesti do simptoma menopauze koji mogu imati ozbiljne posledice.

Starosna granica

Starosna granica za ulazak u menopauzu je individualna, a u velikoj meri je genetski predodređena.

U većini slučajeva, započinje posle 50-te godine života, ali može nastupiti i znatno ranije, u 40-tim godinama, i to je predmenopauza.

Perimenopauza

Perimenopauza je period kada jajnici postepeno počinju da proizvode manju količinu estrogena. Obično počinje u četrdesetoj, ali može početi  i u 30-tim godinama ili čak ranije i traje do menopauze. U poslednje 1-2 godine perimenopauze dolazi do znatnog pada proizvodnje estrogena.

Prosečna dužina perimenopauze je 4 godine. Kod nekih žena ova faza može trajati samo nekoliko meseci, dok god drugih može trajati i do 10 godina, a završava se kada tokom godinu dana žena nije imala nijedan menstrualni ciklus.

Žene koje rano ulaze u menopauzu imaju simptome slične prirodnoj menopazi, a to su valunzi , preterano znojenje, ubrzan rad srca, umor, nesanica, smanjena sekusalna želja, nepravilan ciklus, promene raspoloženja.

Uzroci mogu biti različiti: prehlade, hirurške intervencije, hemioterapija, genetika, autoimune bolesti.

Nakon menopauze povećava se rizik za nastanak određenih zdravstvenih problema.

 • Bolesti srca i krvnih sudova (kardiovaskularne bolesti)

Kada se nivo estrogena smanjuje, rizik od kardiovaskularnih bolesti se povećava. Zato je važno redovno vežbanje, zdrava ishrana, održavanje normalne telesne  težine.

 • Osteoporoza

U menopauzi kosti postaju krhke i slabe, što dovodi do povećanog rizika od preloma. Tokom prvih nekoliko godina nakon menopauze, može doći do brzog gubitka gustine kostiju, što povećava rizik za nastanak osteoporoze.

Žene u postmenopauzi sa osteoporozom su naročito podložne prelomima kičme, bokova i zglobova.

 • Urinarna inkontinencija

Kako tkiva vagine i uretre gube elastičnost, može doći do čestih, iznenadnih, jakih nagona za mokrenjem. Češće nastaju infekcije urinarnog trakta. Kegelove vežbe dovode do jačanja mišića karlice, čime se ublažavaju ovi simptomi.

Hormonska terapija može biti efikasna opcija lečenja urinarnog trakta u menopauzi i kod vaginalnih promena koje mogu dovestido urinarne inkontinencije.

 • Gojenje

Mnoge žene dobijaju na težini tokom prelaza u menopauzu i u postmenopauzi zbog usporenog metabolizma.

Preventivna zdravstvena zaštita tokom starenja uključuje zdravstvene skrining testove kao što su: kolonoskopija, mamografija, i skrining triglicerida, ispitivanje štitne žlezde.

Hormonska terapija zamene (HRT) je najefikasniji i najčešće korišćeni tretman za simptome menopauze, koja podrazumeva nadoknadu estrogena do čijeg pada dolazi tokom menopauze. HRT ima za cilj da ublaži simptome koji nastaju gubitkom estrogena. Koristi HRT-a kao terapije su potvrđene. Međutim, kod nekih žena prilikom primene hormonske terapije može doći do pojave neželjenih efekata kao što su: grčevi u nogama, mučnina, razdražljivost, depresija.

Joga, aromaterapija, akupunktura, fitoterapija mogu pomoći u ublažavanju ovih simptoma.

LV Pharm rešenje

Natural Twist Fave je dijetetski proizvod namenjen regulaciji hormonske neravnoteže. Smanjuje i ublažava simptome menopauze. Natural Twist Fave je jedini preparat na tržištu na bazi BOBA (AUTOHTONA BILJKA koja raste u Srbiji, NIJE GENETSKI MODIFIKOVANA), koji je izvor biološki aktivnih jedinjenja i koji pokazuje mnogobrojne povoljne efekte po ljudsko zdravlje.

Reumatoidni artritis bolovi u zglobovima

Reumatoidni artritis – zapaljenje zglobova

Artritis je zapaljenje zglobova. Može uticati na jedan spoj ili više zglobova. Postoji više od 100 različitih vrsta artritisa, sa različitim uzrocima i metodama lečenja. Dva  najčešća tipoa su osteoartritis (OA) i reumatoidni artritis (RA).

Šta je reumatoidni artritis?

Reumatoidni artritis (RA) je autoimuna bolest u kojoj imuni sistem greškom napada zglobove, umesto stranih tela poput bakterija i virusa od kojih ga u normalnim okolnostima štiti.

Ovo stvara zapaljenje koje izaziva tkivo, koje oblaže unutrašnjost zglobova (sinovijum), što dovodi do otoka i bola u i oko zglobova. Primarna funkcija sinoviuma je da pravi tečnost koja podmazuje zglobove i pomaže im da se kreću glatko. Međutim, nastala upala zgušnjava sinovium, koji na kraju može uništiti hrskavicu i kost u zglobu.

Ukoliko se upale ne leče može doći do oštetćenja hrskavice, elastičnog tkiva koje oblaže krajeve kostiju u zglobu, kao i same kosti. Tokom vremena hrskavica se gubi, a razmak između kostiju može postati manji. Zglobovi mogu postati labavi, nestabilni, bolni, mogu izgubiti pokretljivost, te može doći i do složenog deformiteta.

Uzrok RA još uvek nije u potpunosti razjašnjen, iako lekari znaju da abnormalni odziv imunološkog sistema ima vodeću ulogu u upali i oštećenjima zgloba koji se javljaju.

Ne zna se sa sigurnošcu zašto imuni sistem propada, ali postoje naučni dokazi da su u taj proces uključeni geni, hormoni i faktori životne sredine.

Delovi tela koje RA najčešće zahvata

Kada nastupi degeneracija, na prvom mestu pogađa manje zglobove, a kako bolest napreduje tako se može primetiti i na velikim zglobovima.

Reumatoidni artritis najčešće zahvata zglobove ruku, stopala, kolena, kolena i članaka i u većini slučajeva se razvija postepeno.  Ukoliko je artritisom pogođeno jedno koleno, stopalo,… skoro je uvek pogođeno i drugo. Budući da RA može uticati na sisteme tela, kao što je kardiovaskularni ili respiratorni sistem, RA je sistemska bolest.

Simptomi

Artritis se u početnoj fazi može manifestovati kao:

 • Crvenilo, osetljivost i otok u predelu zglobova koji traju 6 nedelje i duže,
 • Ukočenost
 • Umor
 • Gubitak energije
 • U nekim slučajevima se može javiti atrofija mišića nogu,
 • RA se odlikuje bolovima, umorom, temperaturom,
 • Gubitkom apetita i telesne težine
 • Simptomi i efekti RA mogu biti periodični.

Stalni visoki nivoi zapaljenja mogu izazvati probleme u celom telu te može doći do sledećih komplikacija:

 • Poremećaja gasteroenterološkog trakta
 • Upale pluća koje mogu dovesti do gubitka daha
 • Upale krvnih sudova koje mogu dovesti do oštecenja u živcima, koži i drugim organima
 • Upale limfnih čvorova
 • Srčanih problema
 • Suvoće, bola, osteljivosti i crvenila očiju
 • Nadržaja, infekcije u ustima

Faktori rizika:

Artritis se može javiti u bilo kom dobu života. Iako se uglavnom razvija kod osoba između 40 i 60 godina, ni deca nisu pošteđena ove bolesti. Pušenje cigareta povećava rizik od razvoja reumatoidnog artritisa, naročito ako imate genetsku predispoziciju za pojavu ove bolesti.

Preterano gojazne osobe sklonije su razvoju RA, a skoro 3 puta više žene od muškaraca, oboli od istog.

Lečenje

Kako bi se sprečilo dalje širenje simptoma i zapaljenja tkiva, te se bolest stavila u remisiju, neophodno je stručno lečenje. Lečenjem se mogu smanjiti dugoročne komplikacije. Iako RA nije izlečiva bolest, njene posledice se mogu izbeći.

Pravilnom ishranom, redovnim vežbanjem i odgovarajućom terapijom mogu se umanjiti simptomi RA.

Ako se bolest ne leči dolazi do razaranja kostiju, raznih deformiteta a zglobovi u potpunosti mogu izgubiti svoju funkciju.

Zglobna oštećenja se ne mogu sasvim oporaviti, a zbog toga što se mogu javiti rano, lekari preporučuju ranu dijagnozu i agresivan tretman.

 

BioBran tablete 250mg lv_pharm
Zatvori

BioBran 250mg

7.440,00 din.
ecim2018 Ljubljana

LV-Pharm učesnik na 11. Evropskom kongresu integrativne medicine u Ljubljani

Predstavnici LV-Pharma: dr Dušanka Stanković i regionalni menadžer Ranko Dangubić, dipl. Ecc.

11. Evropski kongres za integrativnu medicinu (ECIM), koji je organizovala Alma Mater europaea – ECIM održan je od 21. i 23. septembra u hotelu Union u Ljubljani pod pokroviteljstvom predsednika Republike Boruta Pahorja.

Kongres  (ECIM) je održan pod naslovom „The Future of Comprehensive Patient Care/Budućnost sveobuhvatne nege pacijenta“.

Predsedavanje kongresom su obavljali prof. Dr. Feliks Unger, (Predsednik Evropske akademije nauka u Umetnosti Salzburg) prof. Dr. Ludvik Toplak (predsednik Alma Mater europaea ECM) Dr. Maruša Hribar, mag. pharm. (Državni odbor Ecim u Predsednica sekcija na homeopatiju) i Cesar Marija Komar, dr.med. (Predsednik Udruženja za akupunkturu).

Za učešće na kongresu  registrovano je više od 300 učesnika iz 167 radova sa svih kontinenata i različitih akademskih oblasti. Učešće na kongresu imali su predstavnici najreprezentativnijih univerziteta, uključujući University of California Los Angeles, Georgetovn Universiti, Vashington, Royal London Hospital Ormond Street kao i lekari engleskog dvora, Charite Berlin, predstavnici japanskih, kineskih u indijskih univerziteta, uključujući i predstavnike Medicinskog fakulteta u Gracu.

LV Pharm na kongresuLV Pharm na ECIM kongresu u LJubljani LV Pharm na ECIM kongresu u Ljubljani

Kongres se odvijao u više sesija ili kao deo paralelnih kongresa, kao što su 1. slovenački i 5. Međunarodni kongres Ajurvede, 1. slovenački kongres akupunkture, 34. godišnji međunarodni simpozijum o akupunkturi, elektroterapiji i najnovijim dostignućima i integrativne medicine, 15. bijenale kongresa “ B-Digital O-Ring Test.

Na kongresu su aktivno učestvovali i  naučnici i stručnjaci iz Srbije. Osnovni cilj kongresa bio je  naučna dokazivost integrativnih metoda u medicini. Prema rečima potpredsednika Evropskog udruženja za integrativnu medicinu dr Momira Dunjića najvažnije za integrativnu medicinu je da kombinuje metode alternativne i zvanične medicine sa ciljem da pristupi pacijentu na holistički način, i da sadrzi fizičke i mentalne aspekte pristupa. Ovo podrazumeva saradnju oba metoda a ne njihovo međusobno isključivanje. Cilj je takođe da uspeh obe ujedinjene metode bude  naučno potvrđen.

Evropski kongres za integrativnu medicinu je organizovan je organizovan na najvišem mogućem u strokovnom nivou.  Pored toga, ECIM je 2018 u Sloveniji pomogao da se uključe lokalna naučna udruženja za integrativnu medicinu i omogućio diskusije o najnovijim dostignućima sa vodećim naučnim stručnjacima u svetu i unapredjenje lečenja pacijenata.

Prosirene vene mogu uzrokovati veca srcana oboljenja

Proširene vene povećavaju rizik za nastanak krvnih ugrušaka

Koliko ste dobro upoznati sa varikoznim venama i rizicima koje nose?

Proširene vene na nogama se javljaju usled zastoja krvi koje uzrokuju neke smetnje ili dugotrajno stajanje. Uzročnici za njihovo nastajanje su brojni, a jedan od vodećih jeste nasledna slabost zida vena.

Ova izuzetno rasprostranjena bolest savremenog doba, usled neadekvatnog lečenja, može dovesti i do pojave krvnih ugrušaka.

Poznate kao duboka venska tromboza (DVT), ovi ugrušci u nogama mogu biti opasni po život ako putem krvi dodju do pluća ili srca, kažu tajvanski istraživači.

„Varikozne vene nisu samo kozmetička ili simptomatska briga, jer mogu biti povezane sa povećanim rizikom od ozbiljnijih bolesti“, objasnio je vodeći istraživač Dr. Shiue-Luen Chang, dermatolog na odjeljenju za dermatologiju u Memorial Gang Memorial Hospital u Taoiuan.

Varikozne vene su često stanje koje utiče na oko 23 odsto odraslih Amerikanaca, kažu istraživači.

„Pacijenti sa varikoznim venama moraju biti pod pažljivim nadzorom i neophodna je rana procena stanja“, dodao je Čang.

Među grupom od više od 425.000 ljudi, od kojih je polovina imala varikozne vene, Changov tim je otkrio da je stanje povezano sa 5,3 puta povećanim rizikom od duboke venske tromboze.

Međutim, nije poznato da li proširene vene uzrokuju stvaranje trombova, ili su rizik za njihovo stvaranje, rekao je Čang. Potrebno je više istraživanja, jer studija nije dokazala da proširene vene uzrokuju trombove, rekao je on.

„Nije mnogo toga poznato o proširenim venama i njihovom učešću u riziku stvaranja drugih bolesti“, rekao je Čang. „Veoma je važno utvrditi potencijalne veze između varikoznih vena i bolesti opasnih po zdravlje.“

Naučna istraživanja su takođe utvrdila trend povećanog rizika od plućne embolije ili PE (ugrušci u plućima) ili PAD (suženje arterija nogu) među pacijentima sa varikoznim venama, ali nisu otkrila da li su varikozne vene stvarni rizik za ova stanja.

Za studiju, Chang i kolege su koristili podatke iz Tajvanskog nacionalnog programa zdravstvenog osiguranja. Pacijenti su upisani u bazu podataka od 2001. do 2013. godine, a potom su bili praćeni do 2014. godine.

Jedna od slabosti studije je što podaci dobijeni od zdravstvenog osiguranja ne uključuju informacije o pacijentima koji nisu tražili medicinsku negu.

Prema tome, nalazi se mogu primeniti samo na rizik kod pacijenata sa težim varikoznim venama kojima je potrebna medicinska pomoć, ističu istraživači.

Jedan američki kardiolog pozvao je na više istraživanja o mogućoj povezanosti.

„S obzirom na visoku prevalencu varikoznih vena u opštoj populaciji širom sveta, rezultati ovog istraživanja trebalo bi da pokrenu buduće studije da bi se dodatno istražio efekat varikoznih vena na upale i stvaranje krvnog ugruška i proceniti vezu između varikoznih vena i DVT-a „, rekla je dr Maja Zarić. Ona je interventni kardiolog u bolnici Lenok Hill u Njujorku.

Studija sugeriše da o varikoznim venama treba ozbiljnije razmišljati i verovatno ih tretirati agresivnije.

„Mudro bi bilo utvrditi koja je kategorija pacijenata sa varikoznim venama u najvećem riziku, koliko agresivan tretman i koliko rano ga treba primeniti, kako bi se sprečile ozbiljne komplikacije, obzirom na morbiditet i mortalitet povezan sa DVT i PE“, rekla je dr Zarić.

 

Alergijska stanja

JEDAN OD NAJBOLJIH NAŠIH PULMOLOGA OTKRIVA: Kako da se vi i vaša deca izborite sa alergijama

Jedan od najboljih i najcenjenijih pulmologa i alergologa u Srbiji prof. dr Branimir Nestorović, načelnik pulmologije u Univerzitetskoj bolnici u Tiršovoju,  kaže da deca lakše dobijaju alergiju od odraslih jer je njihov organizam u razvoju.

„Mi smo učili da je alergija nasledna i da svaki treći čovek ima te gene za nasleđivanje alergije. Verovali smo da kada dođe do 30 odsto alergije u populacija to je to. Tu je plato. Ali plato je davno probijen kao što ste videli. Dobijaju je i starije osobe, ali iskreno omladinci mog tipa, ovi što imaju sedu kosu ređe dobijaju alergije. Ali ljudi u tridesetim i četrdesetim godinama prvi dobijaju alergije“, rekao je dr Nestorović gostujući na RTS.

Simptomi alergije

„Kad imaš alergiju curi ti nos, kijaš itd… Onda su davani uputnici pacijentima da oni opišu šta njima smeta. Njima uopšte ne smeta kijanje i curenje nosa. Njima najviše smeta nesanica i osećaj zamora koji imaju tokom dana. Kao i poremećaj koncentracije. Alergijska reakcija deluje i na mozak. Ti pacijenti slabo spavaju, pokazuju poremećaj, pažnje i koncentracije… U danima kada ima dosta polena ima mnogo saobraćajnih nesreća, ima dosta samoubistava kod onih koji su alergični“, upozorava dr Nestorović.

Prema njegovim rečima na prvu niko ne reaguje jer simptomi liče na nešto drugo – na prehladu.

„Onda uzme neki lek za prehladu a lekovi za prehladu sadrže lekove za alergiju. I onda mu bude bolje ali on misli da je prehlada jer mu je bolje a u stvari se radi o alergiji“.

Kožne probe – zlatni standard

„Alergija je ozbiljna bolest. Na samom početku ljudi koji su se bavili alergijom zvali su to – alergijska bolest pa smo mi to razbili na alergiju, astmu, ekcem… Sada shvatamo sve više da je to sistemska bolest. I onda se opet vraćamo na taj termin – alergijska bolest. Medicina je tu interesantna ona na svakih 100 godina napravi krug pa se vrati na početak“, kaže dr Nestorović.

Ističe da su kožne probe dan danas zlatni standard.

„Kad vi odredite antitela u krvi to ne znači da ono nešto radi već samo znači da je tu. Ali kad uradite kožnu probu onda imate antitelo, ćeliju za koju je ono vezano i krvne sudove koji reaguju na ubod“, kaže on.

Prema njegovim rečima ljudi su alergični na relativno mali broj stvari.

„Ako se radi o inhalatornim alergenima to su kućna prašina, polen i eventualno neka dlaka mačke ili psa. Kod nas nas trenutno razbija polen breze. Breza je postala kod nas dominantna. Ambrozija standardno uništava one koji su alergični na nju avgust, septembar i polovina oktobra. Jedna ambrozija stvara sedam milijardi polenovih zrna za jednu sezonu. Jedna biljka. A vama treba za simptome 15 polenovih zrna u kubnom metru vazduha. Prema tome, jedna biljka je dovoljna da zagadi jedan ceo region. A mi ih imamo… Ko se šeta Novim Beogradom može da je vidi… Mi gajimo ambroziju najkvalitetniju u Evropi. Nismo ranije imali ambroziju. Ona je importovana biljka iz Amerike. Ambrozija se širi kao šumski požar. Video sam je na Ostrogu, video sam je na Kopaoniku, došla je do Skandinavije… Čudno se ponaša, kao vanzemaljac“, objašnjava dr Nestorović.

Jačanje imuniteta

„Pojačanje imuniteta je jedna popularna floskula koja je potpuno besmislena. Naš imunitet je takav kakav je. Kad ga pojačate vi nadrljate ko žuti. Zato što kad pojačate imunitet vi dobijete autoimune bolesti, ozbiljne bolesti. Ono što mi možemo da radimo je da nadoknadimo ono što nemamo u ishrani„, kaže dr Nestorović.

Dr Branimir Nestorovic

Objašnjava da možemo da uzimamo suplemente da ispravimo naše greške u ishrani.

„Suplementi sami po sebi nisu loši pod uslovom da sadrže nešto. Suplementi su regulisani posebnim zakonom, oni nisu lekovi. Proizvođač suplementa nije dužan da garantuje sastav, ne mora unutra da bude ništa. Proizvođač samo garantuje da nećeš da se otruješ kad ga jedeš. Ono što stvarno koristi za alergiju su antioksidansi ali prirodni“.

Terapije biljkama da ili ne?

Kad se radi o biljkama radi se o korenu, o listu… ne radi se o polenu. To vam je kao što ljudi imaju zabludu za med. Kao alergičan sam na polen pa ne smem med. To nije tačno. Postoje samo dva izuzetka a to su kamilica i ambrozija. Kamilicija je iz veoma srodne biološke porodice kao i ambrozija, oni koji su alergični na ambroziju kad uzmu kamilicu mogu da imaju ozbiljne alergijske reakcije. Zabaleženi su čak i smrtne reakcije“

O belom luku…

„Beli luk je potpuno naučnofantastična biljka. On je antitumorski agens, najbolji antibiotik na svetu…Beli luk je toliko jaka supstanca da ih beli luk drži odvojeno. U jednom čenu drži alin a u drugom čenu drži enzim alinazu. Vi kad pojedete dva čena oni se spoje i nastaje aktivna supstanca.“

… i antialegrijskoj posteljini

Antialergijska posteljina je dobra za one koji prodaju antialergijsku posteljinu. Mi grinje ne možemo da eliminišemo ali možemo da im smanjimo broj. Za početak možemo da izbacimo debele tepihe. Iz tih tepiha ne možemo da izbacimo nikako grinje. Sećam se jednom došli neki gastarbajteri iz Beča, dete im alergično na grinje.

– Morate da izbacite tepih, kažem im.

– Da izbacim tepih? Pa 2.000 šilinga sam ga platila. Ću da izbacim dete u drugu sobu.

Ističe da kad je vuneni tepih debeo 5 sanitimetara možete da mu radite šta god hoćete, ne možete da izbacite grinje.

„Grinje podnose temperaturu do 56 stepeni, u zamrzivaču na – 18 preživljavaju do 3 nedelje. Ubija ih samo suvoća vazduha. Čim je vlažnost vazduha 40 odsto one prestaju da se razmnožavaju. Za one koji su alergični na grinje zato mogu da koriste oni aparati za izvlačenje vlažnosti vazduha“, rekao je dr Nestorović i dodao:

„Mi stalno zanemarujuemo uticaj psihe na lečenje naših pacijenata. Doktori obično kažu ovako – daću ti ovaj lek a ako ne pomogne dođi da ti prepišem nešto drugo. To je gotovo, neće mu pomoći. U startu si mu već rekao da mu neće pomoći. Kad pacijentima dajem terapiju ja im kažem – ovo je fantastična terapija, ovo će da bude fenomenalno. I često i bude tako. Ja se ne stidim toga da lažem pacijente ako je to za njihovo dobro. Nije to maliciozna laž već ona laž da ih stimuliše da uzimaju terapiju i da veruju u terapiju.“

Kikiriki najveće zlo

„Kad bih mogao zabranio bih kikiriki u svakom obliku. On je nešto najstrašnije što se moglo dogoditi ljudima. Nit je hranljiv, apsorbuje gomilu teških metala, on sadrži supstance koje inhibiraju razne hormone… Treba uzimati lešnike i bademe jer su prirodni izvori omega 3 kiselina. Dovoljno je uzeti pet lešnika ili badema i uneli ste potrebnu dnevnu dozu omega 3 kiselina. Ali ste uzeli na najbolji mogući način.“

 

Kurir.rs/RTS/Foto: Kurir

 

DeHist preparat
Zatvori

DeHist

1.360,00 din.
SOD i Ajurveda - Uticaj na celulit i šire

Superoksid-Dismutaza (SOD) i Ayurveda – Uticaj na celulit i šire

Aktivni sastojci, slobodni radikali i biljna farmakopeja

Biljkama, kao i ljudima, potrebno је da sebe zaštite od toksina i patogena, koji dolaze kako iz spoljašnosti tako i njih samih. Као i ljudsko telo, biljke produkuju hemijske supstance sa tim ciljem, koje su takođe delotvorne i za ljudsko telo. Do tog saznanja su došle i zapadna i ajurvedska farmakologija. Ajurvedska farmakologiја (koja se zove dravyaguana), razlikuje se od moderne farmakologije u suštinskom smislu. Dravyaguana koristi biljke (ili delove biljaka) koje potiču iz prirode, sa svim njihovim sastojcima. Zapadna farmakologija, koja tretira telo po „mašina“ modelu, izdvaja samo aktivne sastojke biljaka, a onda ih (najčešće) sintetizuje. Većina zapadnih medikamenata izvedena је iz prirodnih supstanci, na ovaj način. Na primer, zapadni istrazivači dobijaju acetilsalicilnu kiselinu za bol iz supstance koju proizvodi vrba, a antihipertenzivne i antipsihotične lekove rezerpina iz Rauwolfia serpentina, biljke koju su propisivali drevni ajurvedski spisi za mentalne probleme. Medicinska nauka teži da objasni da korišćenje sintetički aktivпih sastojka umesto biljaka predstavlja nedvosmisleni razvojni skok. Svakako, aktivne supstance doprinose sinergiji koja postoji među organskim komponentama, a ona može da bude značajna u ulozi očuvanja zdravlja. Na primer, medicinska snaga bioflavonoida (klase molekula otkrivenih u biljkama), poznata је među ranijim istraživačima, a posebno favorizovana među onima koji se zalažu za veštačke vitamine koje vidе kao biljne aktivne supstance. Zna se da mnogi bioflavonoidi imaju dobar uticaj na zdravlje, još od vremena kada je utvrđen taj njihov pozitivan uticaj. Oni deluju kao antioksidacioni, antiinflamatorni, аntialergijski, antitumorski, antiulcerogeni i hepatoprotektivni agensi. I ko zna koliko još neidentifikovanih moćnih komponenti sadrže biljke. I na kraju, zna se da aktivni biljni sastojci imaju veliki uticaj i na propratne efekte. Zapadna farmakologija čеsto daje kao rezultat propratne efekte, koji su nekada čak i veoma ozbiljni. Aktivni sastojci deluju, ne samo utiсајеm na gradivne materije, nego imaju uticaj i na pojedine organe, pa je to objašnjenje zašto se toksini povećavaju. Kod svih biljaka, nektivne supstance su u stanju da pomognu u procesu kontrole efekata na neciljanim gradivnim materijama. Radi ilustracije ograničavanja uticaја aktivnih supstanci i kao primer razlike biljne farmakologije, ptredstavićemo istraživanja koja su se bavila formulacijom pojedinih biljaka i njihovog uticaja na formiranje slobodnih radikala.

 

BILJNI PREPARATI KAO ANTIOKSIDANSI

Da bismo razumeli značaj istraživanja koja se odnose na biljne preparate, počećemo ovu diskusiju istražujući savremeni razvoj medicinske teorije. Tokom poslednje dekade sve je više informacija da katarakta, reumatoidni artritis i šlog mogu imati osnovni zajednički uzrok nastanka. Ovo takođe važi  i za etiologija kancera, bolesti srca i perut. Za mnoga objašnjenja starenja i bolesti, zajednička veza se može naći u slobodnim radikalima. Mnoga medicinska otkrića koja treba respektovati, a odnose se na slobodne radikale, značajna su kao i Pasterova teorija infektivnih bolesti. U tom smislu, slobodni radikali su pomerili medicinsku teoriju za jedan korak dalje. Slobodni radikali, obično su molekuli kiseonika koji su izgubili neki elektron. To ih čini nestabilnim (a po hemijskoj terminologiji — reaktivnim). Oni postaju osnaženi napadajući molekularne elektrone u svojoj okolini. U tom svom napadu na elektrone, postaju teroristi u našem telu. Oni, takođe, mogu da napadaju i DNK i RNK, dovodeći do disfunkcije, mutacije i karcinoma. Mogu da napadaju i enzime i proteine, narušavajući normalnu ćelijsku aktivnost. Mogu napasti i ćelijske membrane, proizvodeći  lančane reakcije destrukcije. To oštećenje ćelijskih membrana ćelija koje se nalaze u krvnim sudovima može da dovede do kaljenja i zadebljanja arterija, što eventualno može da ima za posledicu  srčani napad ili šlog. Slobodni radikali napadaju i proteine u kolagenu, što dovodi  do stvrdnjavanja i skvrčavanja tkiva (moja prim. ovo je fenomen koji se intenzivno dešava u tkivu koje zovemo celulit). Najopasniji slobodni radikali su inače pokretljivi i visoko reaktivni oksi radikali i mogu da dovedu do unakrsnog povezivanja proteina u molekulima i do njihove ukočenosti. Drugi opasni varijeteti atoma i molekula kiseonika su poznati kao reaktivne vrste kiseonika (Reactive oxygen species – ROS). Oni nisu slobodni radikali u tehničkom smislu, ali nisu ništa manje nestabilni i visoko su reaktivni sa molekulima oko njih. Usavršavanjem medicinskih istraživanja, pokazano je da oksidacioni stres – konstantni napad oksi radikala i reaktivnih vrsta kiseonika je važan za iniciranje  i za nastanak mnogih patoloških stanja i značajnih bolesti. Na prvom mestu oni su pomagači uzrocima bolesti, a zatim su i podsticaj za njihovo širenje kroz telo. U slučajevima bolesti srca, oksidativni stres može da uzrokuje ogromna oštećenja i pored toga što je prethodno primenjena terapija. Njihov uticaj ide i dalje. Kasnije se pojavljuju klinički vidijivi znaci različitih bolesti – u ovom trenutku se pacijent javlja na kliniku- možda i ne zbog  različitih uzročnih mehanizama, već zbog različitih protektora proizvedenih u telu kao antioksidansna odbrana.Tokom uragana, najslabija karika na kući puca -bilo da su to vrata, prozor ili nesigurni krov. Tako i pod oksidativnim stresom, najslabija karika u telu može da popusti. Lista bolesti koje su u vezi sa oksi  radikalima i vrstama reaktivnih oksigena (ROS) vrlo je duga:

 

Bolesti povezane sa oksi radikalima i vrstama reaktivnih oksigena (ROS)

 • Karcinom
 • Arterioskleroza i ateroskleroza
 • Bolesti srca
 • Cerebrovaskularne bolesti
 • Šlog
 • Emfizem (Cross et al 1987)
 • Diabetes melllitus (Sato et al 1979)
 • Reumatoidni artritis (Cross et al 1987, Greenwald & Moy 1979, 1980. Halliwell 1981, 1989. Del Maestro et al 1982 Fligiel et al 1984)
 • Osteoporoza (Hooper 1989, Stringer et al 1989).
 • Ulceracije
 • Opekotine od sunca
 • Katarakta (Niwa & Hansen 1989, Yogi, 1977)
 • Kronova bolest (Nivva & Hansen)
 • Behterevljeva bolest
 • Senilnost
 • Starenje

 

Juriš slobodnih radikala i ROS-a ima uticaja i kod mnogih manje ozbiljnih stanja, ali svakako zabrinjavajućeg starenja (ne samo naborana i neelastična koža, već i seda kosa, ćelavost i ukočenost tela). Oksi radikali i ROS su povezani i sa malim, ali dosadnim pojavama kao što su perut ili bezvoljnost. Jedan od najiskusnijih istraživača na ovom polju, japanski biohemiear Yukie Niwa, utvrdio je da je skoro 85% hroničnih i degenerativnih bolesti rezultat oštećenja oksidativnih funkcija (Niwa & Hansen, 1989, p. 9).

 

KORISTI OD SLOBODNIH RADIKALA

Uprkos dugačkoj listi problema koje oni uzrokuju, nisu svi slobodni radikali loši.

Oni imaju vitalnu ulogu u zdravom ljudskom telu. Na prvom mestu, neki tipovi slobodnih radikala su neminovni proizvodi mnogih hemijskih reakcija koje se događaju u telu. Telo obično može da drži pod kontrolom slobodne radikale, što je uobičajeni rezultat. Drugo je da telo pokušava da iskoristi razorne moći mnogih opasnih radikala – malih i visoko reaktivnih oksi radikala i ROS – korišćenjem imunog sistema u inflamatornim reakcijama. Mnoge ćelije u ovom sistemu progutaju bakterije i viruse, uzimajući molekule kiseonika iz krvotoka, stvarajući poplavu oksi radikala i ROS, izdvajajući jedan elektron i bombardujući napadača ovim toksičnim tušem. U nekom imperativnom stepenu, ova agresivna upotreba nekih vrsta toksičnih oksigena ima uspeha u zaštiti tela od infektivnih agenasa. Nažalost, ovaj proces može nekada da izmakne kontroli, i tako dolazi do niza destruktivnih reakcija koje dovode do povećanog stvaranja slobodnih radikala. Slično drugim oblicima slobodnih radikala, ovo može ostaviti pustoš u telu.

UZROCI NASTANKA SLOBODNIH RADIKALA

Stvaranje slobodnih radikala u telu jeste kontinuiran i neizbežan proces. Procesi koji dovode do nastanka slobodnih radikala su: stvaranje energije, procesi u imunom sistemu, procesi zbog unutrašnjih i spoljnih supstanci zagađenja, loša i neadekvatna ishrana i stres.

Stvaranje energije

Proces stvaranja energije u svakoj ćeliji generiše oksi radikale i ROS kao toksični otpad, kontinuirano i u izobilju. Kiseonik se koristi da sagori molekule glukoze, koji deluju kao telesno gorivo. U ovoj operaciji oslobađanja energije, oksi radikali se odbacuju kao destruktivni propratni produkti. Tako se dobija nestabilan elektron gladan kiseonika. Nе postoji način proizvodnje energije bez konstantnog stvaranja oksi radikala i ROS-а. Ćelija ima kompleksnu strukturu i funkcije, uključujući i brojne metaboličke procese. Svaki od njih može da proizvede različite slobodne radikale. Dakle, i svaka pojedinačna ćelija može da proizvede mnogo različitih vrsta slobodnih radikala.

Imuni sistem

Као što smo upravo videli, ćelije imunog sistema namerno stvaraju oksi radikale i ROS kao oružje.

Zagađenje i druge spoljne supstance

U savremenom životu, konstantno smo izloženi supstancama iz spoljne sredine koje generišu slobodne radikale u telu. Većina nas kupuje hranu koja sadrži hemikalije još sa farme (đubriva i pesticidе), koje kada unesemo sa hranom proizvode slobodne radikale kao propratne produkte. Isto važi i za mnoge prepisane lekove, čiji propratni  štetni efekat može da uzrokuje nastanak slobodnih radikala koji se generišu. Prerađena hranа često sadrži visok procenat lipid реroksida, koji takođe produkuju slobodne radikale i oštećuju KVS. Dim iz cigarete generiše visoku koncentraciju slobodnih radikala, koji su uzrok nastanka oštećenja рlućа. Isto važi i za zagađenje u spoljnoj sredini. Alkohol je delimčino potencijalni generator slobodnih radikala. Zatim, svi tipovi elektromagnetnih radijacija mogu da uzrokuju nastanak slobodnih radikala – uključujući, nažalost, i sučevo zračenje. Kada sunčevi zraci padnu na kožu, to pokreće slobodne radikale koji dovode do starenja kože, čineći је hrapavom i izboranom. Ako je ta izloženost česta i duga, kao rezultat može da nastanе karcinom kože.

 

Neki zajednički spoljni faktori: – uzročnici slobodnih radikala

 • Toksini
 • karbon tetra hlorid
 • benzol pirini
 • anilinske boje
 • toluen
 • Lekovi
 • adriamicyn
 • bleomycin
 • mitromycin C
 • nitrofurantoln
 • Chlorpromazin
 • Vazdušna zagađenja

*Primarni izvori

 • ugljen monoksid
 • nitro oksid
 • nesagoreli hidrokarbon

*Sekundarni izvori

 • ozon
 • nitro dioksid
 • aldehidi
 • alkalni nitrati
 • Radijacija, sunčevi zraci
 • Materije za ishranu
 • alkohol
 • dim cigarete
 • dimljena i реčеnа hrana
 • peroksidi iz masnoća mesa i sira, konzervirana hrana
 • hrana iz zamrzivača

Stres

Brz tempo modernog života takođe je  recept za slobodne radikale. Konstantni  pritisak i nedostatak vremena, to je iskustvo mnogih ljudi u industrijalizovanim zemljama, dovodi do konstantne  pojave stresa. Kao odgovor na stres telo stvara obiljе slobodnih radikala.To podiže aparat za proizvodnju energije u telu, podižući i nivo slobodnih radikala koji su toksični otpad. Pored toga, hormoni koji su medijatori stresnih reakcija u telu – kortizol i kateholamini – degenerišu se u delimično destruktivne slobodne radikale. I stručnjaci sada znaju za ovaj način na koji stres može da uzrokuje bolest. Stresan život može da prouzrokuje  masovnu produkciju slobodnih radikala.

 

ODBRANA OD SLOBODNIH RADIKALA  I ANTIOKSIDACIONI SISTEMI

Enzimi

Svaka ćelija u telu kreira svoju sopstvenu „bombašku grupu“ antioksidansnih enzima (kompleksi proteina nalik na mašine), koje imaju svaka svoj deo posla u smirivanju oksi radikala i ROS-a. Na primer, jedan od najdestruktivnijih slobodnih radikala je superoksid. Do sada proučen, najtemeljniji odbrambeni еnzim jeste SUPEROKSID-DISMUTAZA (SOD), koji zahvata superoksidni molekul menja ga u mnogo manje reaktivnu formu. SOD i drugi važni antioksidansni еnzimi, glutationski i dr. rade unutar ćelije (Intracelularni). Za razliku od njih, cirkulišuće biohemijske supstance kao što је mokraćna kiselina i ceruloplazmin, reaguju sa slobodnim radikalima u intercelularnom prostoru i krvotoku.

Hranljive materije

Samo telo koristi mnoge standardne vitamine i druge hranljive materije, kao što su vitamini C i E, beta-karoten, bioflavonoid, lactoferin i mnoge druge kojima gasi žeđ oksi radikala za elektronima. Mnoga istraživanja na slobodnim radikalima smatraju da  je gašenje slobodnih radikala na nivou hranljivih materija mnogo efektivnije nego što su ranije nutricionisti smatrali da je. Ovo pokazuje kako biljke mogu da pomognu ljudskom telu u borbi sa slobodnim radikalima.

Samoobnova

U nastavku priče о korišćenju enzima i hranljivih materija za direktan napad na oksi radikale, telo takođe ima brz i temelјаn sistem za reparisanje i/ili izmeštanje oštećenih gradivnih blokova ćelije. Na primer, sistem za obnovu oštećene DNK i drugih kiselinskih nukleida delimično je elaboriran i efikasan, procesom uključenja pojedinih enzima koji prvo lociraju mesto oštećenja, zatim otkrivaju uzročnike,  premeštaju ih na ispravne sekvence molekula, i јоš jedanput ih fiksiraju. Svakom delu ćelije posvećena је jednaka pažnja. Većina gradivnih proteinа u ćeliji kompletno se razmešta svakih nekoliko dana. Lešinari enzimi razlažu upotrebljene i oštećene proteine koji su sada u obliku svojih segmenata, i obnavljaju ih za njihovu ponovnu upotrebu od strane ćelije.

 

PRОNALAŽENJE RAVNOTEŽE

Теlo vrši biohemijsku aktivnost premа slobodnim radikalima, za koju je odgovorno, ali nije neophodno da smanji višak slobodnih radikala na nulu. Telu je potrebna samo ravnoteža između broja generisanih slobodnih radikala i odbrane, očuvanja i obnove dostupnih mehanizama. Cilj je da se sačuva nizak oksidativni stres, odnosno nivo na kome normalna obnova i razmeštanje znače mogućnost održavanja 100% ćelijske efikasnosti. Oksi radikali mogu da proklizaju kroz enzime i da odbrambene hranljive materije napadnu DNK, na primer. Ali idealno kod ovakvih napada je da oni mogu biti dovoljni da DNK oporavljajući mehanizmi mogu da fiksiraju oštećenje i da sačuvaju genetski kod nedirnut. Kako onda možemo da zadržimo ravnotežu? Ovo je najvažnija stvar u istraživanjima, a rezultat gore opisanih pristupa је prilična mešavina. Vitamini i beta-karoten su pokazali znatno više dobrobiti nego što su to mnogi očekivali. Jedna dugotrajna studija velikih razmera utvrdilа је da beta-karoten nema efekta, bilo koji da je, na redukciju pojave malignih neoplazmi, KV bolesti ili kod smrti iz bilo kojih razloga (Hennekens et aI 1996). Moguće je da je problem u tome da aktivni ingredijenti kao beta-karoten nisu u punom smislu antioksidansi: oni napadaju neke slobodne radikale, ali ne sve (a svaka ćelija može da proizvede veliki broj varijeteta slobodnih radikala). Dve nedavne studije, takođe, sugerišu da postoji i drugi problem. Beta-karoten i vitamin E ne sprečavaju nastanak karcinoma рlućа kod muških pušača; zapravo, beta-karoten је doveden u vezu sa povećanjem incidence karcinoma рlućа (Alpha-Tocopherol, Beta Carotene Cancer Prevention Study Group 1994). Beta-karoten i vitamin A suplementi, utvrđeno је takođe, da povećavaju incidencu karcinoma рlućа kod рušača i radnika izloženih azbestu (Оmеnn et al 1996), i da u svakom slučaju tu ima preklapanja ро pitanju dobrobiti. Razlog za ovaj štetni efekat vitamina, posle gašenja slobodnih radikala, leži u činjenici da vitamini i sami posle toga postaju oksidisani, sve dok ne budu dati u ispravnim dozama ili regenerisani od strane dodatnih antioksidanasa, koji takođe moraju biti u korektnim dozama. Beta-karoten je sam po sebi antioksidans i to samo onda kada је koncentracija kiseonika niska; ako je ta koncentracija visoka, kao što је slučaj kod рlućа ili srca, on i sam postaje oksidans (Burton & Ingold 1984). I dalje, visok nivo bilo koje mikro gradivne materije može da inhibira apsorpciju drugih mikro gradivnih materija koje su potrebne za pravilnu nutritivnu ravnotežu. Ovaj problem može biti izbegnut vitaminima koji se unose u njihovom prirodnom obliku, okruženih desetinama očigledno inaktivnih ingredijenata, koji modeliraju njihov efekat (prim.autora, npr. Natrijum Askorbat). Ovaj zaključak је sugerisan u studiji koja je utvrdila da vitamin E nema uticaja na redukciju smrtnosti od koronarnih boleti srca kod žena u post menopauzi, ako se uzima u obliku suplementa, ali i da ima značајan učinak ako se apsorbuje iz hrane (Kushi et ar 1996).  Kada se molekulu vitamina C ili Е uništi elektron koji umiruje slobodne radikale, vitaminski molekul ostaje oštećen i neupotrebljiv. Samo ako bude regenerisan od роmoćnog pomagača, moći će da obnovi iskrzani i oštećeni deo. Samo enzimi mogu da prođu kroz hiljade destruktivnih slobodnih radikala i ROS, bez pomoći i bez pauze. Iako јe unutrašnja proizvodnja enzima daleko snažnija od proizvodnje vitamina, oni ne mogu biti uneti oralno (misli se na enzime). VAŽNO (SOD, koji mi koristimo u SlimAktivu prevazišao je ovaj problem). Enzimi su gigantski molekulі koji ne mogu da prođu zid digestivnog sistema pa samim tim ne mogu ući ni u krvotok. Digestivni sokovi razlažu njihove komponente aminokiselina, tako da SOD mora biti aplikovan u obliku injekcija direktno u krvotok ili  u obliku injekcija direktno u inflamirane zglobove, mada  ovo nije praktično izvodljivo u kućnim uslovima. Ova pomoć је delimična, obzirom da SOD ima kratak  poluživot u krvotoku. Za 5 minuta  50% njegove količine biva uništeno u prirodnim telesnim procesima. Istraživanje japanskog naučnika Tatsuya Oda otkrilo je ovaj put: on je uspeo da SOD zakači na jedan veštački polimer pri čemu je SOD ostao u krvotoku pet sati. U nekom idealnom slučaju u budućnosti možda će u svetu biti pronađene supstance niske molekularne težine koje će biti zaštićene od dejstva digestivnih sokova varenja i koje će tako neoštećene moći direktno da skliznu iz digestivnog trakta u krvotok i tim putem dovedene do mesta delovanja.  To izgleda kao preterana nada, ali ako se otkrije jedan tako jako moćan antioksidans on ćе moći da se nađe na vrhu skale svojim dејstvom na oštećenje slobodnih radikala (primedba autora: Ako pogledamo najnovija istraživanja na celu ovu temu videćemo ogroman napredak i razjašnjenost celokupnog procesa nastanka i neutralizacije slobodnih radikala.Vidimo da je SOD najbitniji i najjači antioksidans koji deluje unutar ćelije i da od njega kreću aktivacije procesa i činjenja slobodnih radikala unutar ćelije neškodljivima).

 

SLOBODNI RADIKALI I EFEKAT IZBACIVANJA GASOVA

Jedan od autora (Sharma), kao i drugi istraživači sa Ohio State University College of Меdicinе, osmislili su i izveli drugi sistematski test sa MAK-om, direktno poredeći МАК-4 i МАК-5 sa posebnim antioksidansima – vitaminom C, vitaminom E i dobro ispitanim lekovima. Želeli su da koriste kvantitativna merila za pristup sastavu ovih pojedinačnih antioksidanasa i načinu njihovog proboja. Oni su izvodili testove na trećem oksidansu, lipoproteinu niske gustine (LDL), koji je oksidacijom oštećen napadom od strane slobodnih radikala. LDL је poznat kao „loš“ holesterol, zato što nije pripravan, tj. nije benigan, već је u transformisanom obliku posle napada slobodnih radikala. Oksidacijom LDL-a (LDL-ox), postaje oslobođen velikih оštećenja, što predstavlja suštinski proces  koji ostavlja ožiljke, a onda dovodi do suženja i automatskog učvšćcivanja zidova arterija. Time se smanjuje prolaznost arterija i dolazi do slepljivanja trombocita, a to opet dovodi do njihovog zgrušavanја, što zatim dovodi do blokiranja unutrašnjeg arterijskog puta. Naučnici navodе da ako bi LDL-ox mogao biti ubačen efektno u tok krvnih sudova, bolesti KVS bi se značajno smanjile. Za svoje eksperimente oni su koristili LDL, izolovan iz uzoraka ljudske krvi u koji su dodavali јоnе bakra, da bi njima započeli lanac reakcija slobodnih radikalа. Joni bakra, kao i gvožđa, vrše katalizu reakcija koje napadaju dvostruku vezu u LDL-u i kradu jedan elektron, tako ga menjaju i radikalizuju. Jednom kada je ova reakcija роčеla, ona se širi sa molekula na molekul LDL-a kroz samo produžavajuću kaskadu, kojom svaki oštećeni molekul oštećuje sledeći. Jedna grupa testova izvođena je tokom dva perioda, 6 sati i 24 sata, posle čega је inkubirana mešavina zamrznuta da bi se zaustavila reakcija. U različitim serijama testova, biljni suplementi, vitamini C, E i probukol su dodavani ројеdinačno, da bi se testirali sadržaji LDL-a i jona bakra. Ove supstance su takođe dodavane da bi se testirao sastav LDL-a bez jona bakra. Različito је dodavano da bi se testirao sastav posle nultog sata (0), posle 1,5 sati i posle 3,5 sati, a inkubacija је nastavljana do celih 24 h. Као eksperimentalna kontrola, kontrolisan je sastav u paralelnim sadržajima koji nisu sadržavali antioksidansne supstance.  Као što se i očekivalo, vitamini C i E, probukol i MAK, prevenirali su radikalizaciju LDL -а, ako su dodavani u nultom trenutku. Ako su dodavani posle 1,5 do 3,5 sata, zaustavljeni su tokovi lanca procesa slobodnih radikala.

Sve ovo prikazano u ovom tekstu odnosi se samo na neka oboljenja kao primere korišćene u istraživanjima (udžbenik Savremene Ayurvedske, tradicionale, moderne, naučne i prirodne medicine).

Naravno postoji još mnogo sličnih istraživanja na slične teme i oboljenja kao što su dejstva pojedinih biljaka i njihovih aktivnih sastojaka kao npr. kurkume i kurkumina, ašvagande, gugulua, đumbira, celera, rena i raznog začinskog i lekovitog bilja koje autohtono postoji na području na kome mi živimo. Primeri za to su mnogobrojni, npr. sremuš, hajduška trava, divizma, seme celera i dr.

O nekima od njih govorićemo u nekom od sledećih tekstova.

 

Autor:

Dr Jovan Lemić

Uzeto, sabrano i citirano iz udžbenika Savremene Ayurvedske, tradicionalne, moderne, naučne i prirodne medicine.

 

Integrativna medicina i pristup integrativne medicine

Integrativni pristup i integrativna medicina

Integrativna medicina je skup moderne (naučne-alopatske-zapadne) medicine, tradicionalnih medicina (AyurVeda, kineska medicina, fitoterapija, prirodna medicina i sl.), alternativnih medicina (homeopatija, naturopatija, orto-molekularna, kvantna, magnetna, novi medicinski pristupi praćeni razvojem tehnologije i sl.).

Proizvodi LV-Pharma koncipirani su na principima integrativne medicine sledeći saznanja naučne medicine, AyurVede, tretmana prirodnog lečenja, naturopatije i fitoterapije.

Pristup integrativne medicine

Integrativna medicina podrazumeva spoj tela, uma i duha kao integralnu i neraskidivu celinu te daje značaj svakom od njih.  Ako postoji disbalans između fizičkog, emocionalnog i duhovnog  u čoveku, to se negativno odražava na zdravlje u celosti. Cilj je dovesti sve u ravnotežu.

Slogan kojim se medicina od davnina vodila bio je medicus curat natura sanat što u prevodu znači  lekar neguje, priroda leči.

Integrativna medicina bi bila najbliža ovom sloganu s obzirom na veliku sposobnost samoizlečenja organizma.

Svima je poznato, kako profesionalcima koji se bave medicinom tako i korisnicima medicinskih usluga da moderna medicina nije svemoguća i da ne može uvek da postigne uspeh u lečenju svih oboljenja. Ali, tako ni tradicionalna ne može da pruži adekvatne odgovore na sva pitanja. Naučna medicina postiže odlične i zadovoljavajuće rezultate i leči mnoga oboljenja a stalnim i mnogim istraživanjima permanentno napreduje, ali, činjenica je da često ne zna uzroke svih oboljenja već je tretman usmeren na rešavanje simptoma. Različiti farmaci koje pri tom koristi ostavljaju posledice na druge organe, pa samim tim i organizam u celini trpi, izvodeći ga tako iz njegove prirodne ravnoteže. Pri tome negativno utiče na prirodne tokove remeteći sposobnost samoisceljenja organizma.

Tradicionalna i naučna

Tradicionalna i alternativna medicina, nasuprot modernoj tj. naučnoj medicini, može da poboljša zdravstveni status organizma, može da pomogne u neutralisanju nekih štetnih dejstava hemijskih farmaka, ali ni ona nije svemoguća. Termin koji koristimo za modernu medicinu (naučna), možda nije adekvatan jer se danas naučnim metodama može pokazati i dokazati efekat mnogih prirodnih lekova i tretmana.

Empirijski možemo videti da tradicionalna i alternativna medicina mogu pomoći u izlečenju mnogih zdravstvenih problema, sprečiti nastanak i razvoj istih bez nuspojava. Ali, ipak često nemaju efekat i brzo delovanje kao što je to slučaj sa modernom/naučnom medicinom. U ovom pogledu možda je najviše odgovora dala u poslednje vreme naturopatija. Naturopatija koristi nauku kod mnogih oboljenja ali, im drugačije prilazi, drugačije objašnjava i tumači a samim tim i leči.

Metode lečenja

Kombinacijom znanja iz svih medicina rezultat u lečenju bi trebalo da bude najefikasniji. Moderna medicina koristi u svojoj dijagnostici klasične metode pregleda ali, se u mnogome oslanja na tehniku i tehnologiju. Međutim, neke forme tradicionalne medicine kao što je npr. ajurveda, koriste vrlo efikasne metode zasnovane na izdašnoj anamnezi, pulsnoj dijagnostici, pregledu sluzokože jezika, očiju i sl. Ove dijagnostičke metode mogu pokazati da li postoje poremećaji ravnoteže i pružiti lekaru sumnju i znak u kom bi pravcu moglo da se razvije neko oboljenje pre pojave klinički vidljivih simptoma. Vrlo često su prilikom pulsne dijagnostike mnoga oboljenja bila potvrđena drugim pregledima pri kojima su korišćene tehnike moderne tehnologije koje se primenjuju u medicini. Pominjemo ajurvedu ali, nikako ne isključujemo značaj drugih već pomenutih mediciskih prilaza.

Metode lečenja koje koriste mnoge tradicionalne i alternativne medicine zahtevaju veći napor pacijenta, terapije se moraju uzimati duže vreme, traže neka odricanja od svakodnevnih navika, disciplinu u sprovodjenu svih preporuka i sl. Moderna medicina sa druge strane omogućava brza rešenja, komfornija a često i efikasnija što joj daje prednost (hirurgija, medikamenti i sl.).

Zato integrativna medicina obuhvata sve metode koje mogu da doprinesu očuvanju zdravlja i izlečenju ili kontroli oboljenja, bez obzira na njihovo poreklo.

Leči se osoba, a ne samo bolest.