Pentozidin i Candida

Pentozidin i Candida

Pentozidin i Candida i njihova veza važni su za razumevanje formiranja pentozidina. Candida  produkuje arabinozu, šećer sa aldehidnom grupom, koja je uz amnino kiseline, lizin i arginin, sastavni deo pentozidina. Formiranje pentozidina razlog je nastanka mnogih oboljenja.

Šta je pentozidin (pentosidine)

Pentozidin čine amino kiseline lizin, arginin i arabinoza kao šećer sa aldehidnom grupom tzv. šećerni aldehid. Pretpostavlja se da se u početku između lizina i pentoze formira Amadori proizvod (Amadori reakcija), koji u drugom koraku kondenzuje sa argininom i formira pentozidin (Advanced Glycation End Products – AGEs).

Formiranje pentozidina razlog je starenju, lošim strukturama krvnih sudova, ometenosti u razvoju i nastanku mnogih oboljenja. Neka od oboljenja su autizam, Alchajmerova bolest, fibromijalgija, mnoga autoimuna oboljenja, oboljenja kostiju i zglobova pa i različita psihijtrijska oboljenja kao sto su psihoze, neuroze, depresije, šizofrenija i sl. Ne tako retko dešava se da su ova oboljenja kombinovana i da se javljaju istovremeno.

Delovanje pentozidina

Lizin ima jednu specifičnu epsilon amino grupu. Epsilon grupa lizina važna je u aktivaciji katalitičkih mesta mnogih enzima. Takođe, jako je važna jer predstavlja kritičnu funkcionalnu grupu mnogih enzima za koju su vitamin B6, biotin i lipoinska kiselina (ALA) vezani kovalentnim vezama tokom mnogih koenzimskih reakcija. Ove reakcije za koje su neophodni navedeni vitamini kao nutrijenti nadalje su važni za reakcije sinteze složenih proteinskih struktura kao što su enzimi, hormoni, kolagene strukture i sl.

Pentozidin, dovodi do blokade ove amino grupe lizina pa samim tim dolazi do funkcionalnog nedostatka vitamina o kojima govorimo čak i onda kada je njihov unos adekvatan. Posledično, nema ni pokretanja odgovarajućih reakcija koje su važne za normalno funkcionisanje svih metaboličkih procesa u celom organizmu. Usled toga nema ni sinteze odgovarajućih proteina jer ih pentozidin čini degenerativnim i drugačije funkcionalnim.

Mehanizam ove blokade se odvija tako što se arabinoza preko svoje aldehidne grupe veže za epsilon amino grupu lizina sa jedne strane a sa druge vezuje drugu amino kiselinu l-arginin i to dva molekula. Tako se dobija faktički nefunkcionalno jedinjenje koje je vezalo ukupno tri molekula amino kiselina tj. proteinskih struktura.

Uticaj Candide albicans i Closstridie difficale na stvaranje pentozidina

Arabinoza

Već smo pomenuli da se pentozidin sastoji od amino kiselina i arabinoze. Značajno je analizirati uticaj Candide albicans i Closstridie difficale na stvaranje arabinoze u organizmu jer njeno vezivanje sa amino kiselinama dovodi do stvaranja pentozidina.

I kandida i klostridija produkuju ovaj šećerni aldehid. Međutim, kandida je mnogo značajnija jer predstavlja hroničnu, latentnu, podmuklu i skrivenu infekciju. Klostridija je obično akutna i reaguje na antibiotsku terapiju, ali svakako nije zanemarljiva. Pored toga prekomerni rast klostridije uvek je uslovljen prekomernim rastom kandide u digestivnom traktu. Utoliko je važnost kandide veća.

Pod normalnim uslovima arabinoza bi trebalo da se razloži do acetil-aldehida i kao takva završi svoj metabolizam i sa krajnjim produktima eliminiše iz organizma. Arabinozu pojačano stvara kandida kvasac prilikom ishrane bogate šećerima a naročito rafinisanim-preprađenim šećerima-saharozom. Pri ovakvoj ishrani menja se i saprofitska mikroflora u pravcu razvoja i dominacije bakterija koje preferiraju tj. njihov metabolizam je više vezan za ishranu ugljenim hidratima. Tom prilikom ove bakterije u zid creva luče aminokiseline tirozin i triptofan. Triptofan je amino kiselina iz koje se sintetiše serotonin tzv. hormon zadovoljstva. Otuda osobama koje pojačano konzumiraju slatkiše i testenine prijatan osećaj.

Arabinoza može da ometa pravilnu glukoneogenezu i preko pentozidina koji sada menja strukturu proteina  utiče na transport, rastvorljivost, aktivnost enzima i hormona a to su trigeri-okidači nastanka autoimunih reakcija i autoimunih oboljenja od upravo tih modifikovanih proteina. Otuda je čest nalaz manjak lizina kod mnogih autoimunih oboljenja.

Vinska kiselina

Pored arabinoze kandida stvara još jedan produkt svog metabolizma. To je vinska kiselina. Povećani nivoi vinske kiselina i arabinoze  nalaze se kod autizma, Alchajmerove bolesti, fibromijalgije, sindroma poremećene pažnje, hiperaktivnosti, problema dece sa govorom, komunikacijom i reakcijom na mimične znake, sindroma hroničnog umora i sl.

Nalaz pentozidina u neurofibrilarnim čvorovima mozga kod Alchajmera i njegovo odsustvo u normalnim regijama mozga ukazuju na direktnu ulogu ovih metaboličkih produkata kandide na proces ubrzanja starenja mozga. Takođe, primećeno je da visok nivo vinske kiseline deluje toksično na mišićno tkivo jer je vinska kiselina inhibitor ključnog enzima Krebsovog ciklusa snabdevača-donosi materijal za procese glukoneogeneze a što kao posledicu ima oboljenje fibromijalgiju.

Starenjem nivo pentozidina se povećava. Nalaz  povišenog nivoa pentozidina u serumu može se detektovati i ukazuje na povećani rizik od srčanog udara te se može koristiti kao marker kod ovih vrsta zdravstvenih problema.

Closstridia, Candida i DHPPA!

Dokazano je da  je povećan broj klostridije odgovoran za nastanak pseudomembranoznog kolitisa. Već smo pomenuli međusobnu povezanost klostridije i kandide i istakli da rast broja kandide utiče na rast broja klostridije. Znači paralelno kod infekcije klostridije imamo i infekciju kandidom.

Tom prilikom zapaženo je stvaranje jednog jedinjenja koje se zove dihydroxyphenylpropionic  acid. Skraćeni naziv za ovo jedinjenje je DHPPA.

DHPPA je zapravo derivat tirozina. Već smo u prethodnim redovima ovog teksta rekli da tirozin sintetišu i luče u zid creva bakterije koje tu žive. Tirozin je odgovoran za sintezu  neurotransmitera L-dopa tj., L-dopa nastaje iz tirozina. Iz L-dope sintetisaće se dopamin a iz njega norepinefrin i epinefrin.

Ove reakcije izgledaju ovako:

Tirozin (tirozin hidroxilaza) – dihidrofenilalanin je L-dopa (dopa dekarboxilaza)-Dopamin (dopamin beta hidroxilaza) – Norepinefrin (fenetanolamin N metiltransferaza) – Epinefrin.

Klostridija (kao i kandida) stvara i luči DHPPA a ovaj inhibira enzim dekarboxilazu i inhibira konverziju dope u dopamin. Tom prilikom stvaraju se izomeri tirozina koji su ustvari lažni neurotransmiteri. Oni uvek nastaju iz mikroorganizama GIT-a i uvek su metabolički proizvodi mikroorganizama GIT-a. Ti lažni neurotransmiteri su abnormalna jedinjenja fenilalanina i nisu pravi dopa već lažni-nefunkcionalni. Ta jedinjenja su 3-hidroxifenilalanin i 2-hidroxifenilalanin. Ovi abnormalni produkti amino kiseline tirozin iz bakterija i kvasaca su uvek povišeni kod  neuroza, tikova, psihoza, depresije, kolitisa, drugih poremećaja GITa, kod autizma, neuroloških poremećaja, psihijatrijskih poremećaja, mišićnih pareza i paraliza kao i kod šizofrenije. Najčešće su ovi poremećaji i njihovi simptomi kombinovani. Kod šizofrenije povećani nivo DHPPA redovan je nalaz u urinu.

Tretman i terapija:

Iz izloženog sledi da uvek kada tretiramo bakteriju klostridiju ne smemo zaboraviti i na kandidu.

Primećeno je da prilikom antibiotskog tretmana na klostridiju vankomicinom i metronidazolom dolazi do popravljanja opšteg stanja, ali da ubrzo nakon prestanka terapije simptomi i infekcija se vraćaju. Neki naučnici to pripisuju rekolinizaciji klostridije zahvaljujući sopstvenim sporama na koje terapija ne deluje a neki pak zaštitnoj ulozi kandide koja zadržava uslove povoljne za razvoj klostridije. Lactobacilus acidofilus takođe pomaže puno u sprečavanju rekolonizacije.

Antifungalna terapija-Kandifit, soft kapsule

Autori ovih redova smatraju da je izuzetno važno glavni akcenat baciti na tretman kandide – antifungalna terapija, najbolje efikasnim prirodnim dodacima kao što je Kandifit.

Ukoliko je pak potrebno primeniti antifungalne lekove koji imaju jači efekat (ali na žalost često su vrlo toksični za jetru) preporuka je da se uvek ide paralelno i sa prirodnim antifungalnim proizvodima a da se nakon prestanka davanja lekova nastavi još najmanje  6 meseci sa tretmanom Kandifitom (sprečava recidive). Tretman Kandifitom je dovoljan, bezbedan ali se mora provoditi duže vreme (1 do 3 meseca a u nekim slučajevima čak i 6 meseci).

Probiotici

Treba davati uvek visoke doze probiotika. Probiotici se moraju koristiti paralelno sa antibiotskom terapijom a i nakon prestanka antibiotske terapije, nastaviti najmanje još 4 nedelje svakodnevno. Uzimanje probiotika manje od 4 nedelje nema efekta. Nakon 4 nedelje može se doza probiotika smanjiti ili prorediti ali se preporučuje duže uzimanje. Probiotske bakterije mogu se unositi i svakodnevnim  konzumiranjem jogurta, kefira ili kiselog mleka. Zavisno od  individualne osetljivosti na ove namirnice (kazein) treba ih uzimati razblažene sa vodom u razmeri od pola-pola do 1:6 u korist vode. Količina od 200 ml dnevno čistog napitka je dovoljna.

Antioksidanti

Iz svih navedenih biohemijskih procesa može se zaključiti da se tom prilikom oslobađa velika količina slobodnih radikala pa treba primeniti terapiju intra i extracelularnim antioksidantima. Najbolji su preparati na bazi SOD-a i natrijum askorbata (ROSProtect). Candida, Helicobacter pilory i mnoge druge patogene bakterije kao Closstridia dificale, E.Coli, Klebsiella pneumoniae, Mycoplasma i sl.vrše destrukciju SOD-a zdrave ćelije domaćina.

Vitaminski dodaci

Primeniti oralnu nadoknadu vitamina B6, biotina i alfalipoične kiseline, zbog mogućnosti formiranja pentozoida i njegove pomenute blokade za ove nutrijente. Dodati i saplementaciju folnom kiselinom kao antidepresivnog vitamina. Naročiti značaj autori pridaju organskom, originalnom ulju biljke Nigella sativa.

Gastrolact

Ne treba smetnuti iz vida ni povezanost infekcija HP (helicobacter pylorijem) i kandide pa treba uvek i preventivno i u sklopu terapije primeniti i tretman protiv HP. Najbezbedniji a pri tome izuzetno efikasan proizvod koji ne remeti saprofitsku mikrofloru je Gastrolact.

Terapija čajnim mešavinama.

Odličan biljni lek u obliku čaja je čaj od divljeg origana tkzv. Vranilova trava ili čaj od nevena. Čaj od hajdučke trave je takođe dobar.

U tretmanu ne treba zanemariti ni značaj pravilne ishrane. Obratiti pažnju na osetljivost na gluten i kazein. Bujon (goveđi, kokošiji, riblji) obavezno uvesti u svakodnevnu ishranu kao odličan izvor kolagena i drugih hranljivih nutrijenata.

Laboratorijska dijagnostika

Pored klasičnih parametara laboratoriskih analiza treba urediti analizu mokraće na organske kiseline, COMBO organic acid test i test rezistencije-otpornosti kvasca u fecesu. 

Izvori: Stručni casopisi, članci, radovi zapadne, naturopatske, ajurvedske medicine i fitoterapije.

Tekst sredio i uobličio : Medicinski tim LV-Pharma

Gastrolact-pakovanje
Zatvori

Gastrolact®

4.998,00 din.
Kandifit za_gljivicne_infekcije kandidom
Zatvori

Kandifit

3.600,00 din.
prirodna formula za balans želudačne kiseline

Prirodna formula za balans želudačne kiseline

Želudac je deo digestivnog trakta gde se obavlja proces varenja i deponovanja hrane.

Želudačna kiselina koja se stvara u želucu pomaže u razlaganju hrane i održavanju sredine koja je jedina u ljudskom telu kisela.

Često se dešava disbalans nivoa kiseline u želucu, a uglavnom se to manifestuje kao smanjena proizvodnja iste što je poznato pod nazivom hipohlorhidrija.

Narušena ravnoteža ponovo se može postići uz pomoć posebnih, prirodnih komponenata koje sadrže dodaci ishrani poput HCl-Balansa.

O ŽELUDAČNOJ KISELINI

Želudačna kiselina predstavlja bezbojnu, probavnu tečnost koja se formira u želucu.

Pomaže u razlaganju unete hrane i lakšeg izdvajanja i apsorpcije svih neophodnih nutrijenata iz nje.

Odlikuje je visoka kiselost i samo takva može efikasno da razloži sve – od mesa do vlaknastog voća i povrća.

Iako ima takvu karakteristiku, ljudsko telo je stvoreno da bude otporno na određen nivo kiselosti formirane u želucu tako da nema opasnosti od zdravstvenih problema i razvoja opasnih oboljenja.

Želudačna kiselina sa svojom kiselošću eliminiše većinu infektivnih mikroorganizama koji u organizam mogu dospeti kroz unos hrane.

Po sastavu, želudačna kiselina je hlorovodonična kiselina.

ŠTA JE HLOROVODONIČNA KISELINA?

Hlorovodonična kiselina (HCl) nastaje putem razlaganja hlorovodonika u vodi i klasifikuje se kao jaka, bezbojna kiselina, prepoznatljivog oporog zadaha.

Hlorovodonična kiselina u razblaženom obliku je glavni sastojak želudačne kiseline, a pored nje prisutno je nekoliko enzima i mukus kojim je obložena sluzokoža želuca.

Ovo je jedna od najvažnijih industrijskih kiselina koja ima višenamensku upotrebu.

Koristi se kao reagens za uklanjanje kamenca, čišćenje metala, obradu kože, ekstrakciju ruda, ali i kao sastojak u proizvodnji želatina.

VAŽNOST HLOROVODONIČNE KISELINE ZA LJUDSKI ORGANIZAM

Hlorovodonična kiselina pomaže telu da razloži pojedenu hranu, da je svari i apsorbuje sve nutrijente iz nje.

Takođe, pruža zaštitu telu od infekcija tako što uništava bakterije i viruse.

Time predstavlja važan element odbambenog mehanizma ljudskog organizma.

Naročito je bitna za razlaganje proteina kada pretvara pepsinogen u pepsin.

Nizak nivo hlorovodonične kiseline će se negativno odraziti na sve ove procese.

Normalne količine stvaraju uslove za prevenciju brojnih infektivnih oboljenja nalik bakterijskom peritonitisu, pojedinim tipovima pneumonije, tuberkulozi…

ŠTA JE HIPOHLORHIDRIJA?

Hipohlorhidrija je pojava niskih vrednosti kiseline u želucu.

Tada se remeti probava i organizam ne dobija potrebne hranljive materije i energiju.

Patogeni uneti iz spoljašnje sredine kroz hranu se nekontrolisano razmnožavaju, a infekcija koju izazivaju se otežano leči.

Sa druge strane postoji hiperhlorhidrija kao javljanje pojačane sekrecije želudačne kiseline i ahlorhidrija, gde je uočeno potpuno odsustvo ili vrlo malo prisustvo kiseline u želucu.

Hipohlorhidrija se dijagnostikuje tako što lekar prvo obavlja klinički pregled i nakon toga testira pH nivo abdomena.

Postoje simptomi koji ukazuju na postojanje medicinskog stanja kao što je hipohlorhidrija, a mahom su vezani za rad sistema organa za varenje: nadutost, mučnina, gorušica, gasovi, želja za hranom iako nije prisutna glad…

Takođe je normalno prisustvo nesvarene hrane u stolici, ali i deficijencija različitih vitamina i minerala.

Pacijent sa hipohlorhidrijom oseća hroničan umor, ima lomljive nokte, promene na koži poput akni, kosa mu često opada i ima neurološke probleme kao što su ukočenost i poremećaji vida.

Ukoliko se ne tretira na vreme, hipohlorhidrija dovodi to trajnog oštećenja tkiva na organima digestivnog trakta, rekurentnih i hroničnih infektivnih bolesti, kao i drugih različitih hroničnih oboljenja koja mogu biti opasna po život obolele osobe.

FAKTORI RIZIKA ZA POJAVU HIPOHLORHIDRIJE

Među najčešćim razlozima koji imaju uticaj na javljanje stanja poput hipohlorhidrije nalazi se starenje.

Inače, statistika govori da više od 50% osoba starijih od 60 godina ima problem sa atrofičnim gastritisom, odnosno lučenjem malo ili nimalo želudačne kiseline.

Kod starijih od 80 godina ovakvo stanje je sasvim prirodno i uobičajeno.

Međutim, tu su i faktori čija pojava u mladosti ili srednjem dobu značajno remeti balans kiseline u želucu i ostavlja posledice na čitav organizam, a ne samo na digestivni trakt.

Loša ishrana puna ugljenih hidrata i poremećaji u ishrani poput neuhranjenosti i gojaznosti, ali i intolerancija na određenu hranu, mogu dovesti do hipolorhidrije.

Ka tome vode manjak fizičke aktivnosti i preterivanje sa fizičkom aktivnošćću.

Prekomerna upotreba cigareta, alkohola, droga i pojedinih medikamenata kao što su antibiotici narušiće balans želudačne kiseline.

Pacijenti sa hroničnom infekcijom izazvanom helikobakterijom i kancerogenim tumorima u sklopu digestivnog trakta su pod povećanim rizikom od hipohlorhidrije.

POSLEDICE MANJKA ŽELUDAČNE KISELINE

Dugoročan nizak nivo kiseline u želucu može ozbiljno da ugrozi zdravlje čoveka i podstakne pojavu opasnih bolesti.

Tu pojavu prati širok spektar negativnih delovanja na telo i zdravstvenih komplikacija.

Utvrđena je povezanost takvog prolongiranog stanja sa lupusom, alergijama, astmom i bolestima štitne žlezde.

Remeti se crevna flora uz rast štetnih bakterija i pojavu kandide.

Dolazi do refluksa kiseline kada se ona vraća u jednjak, ali je moguća i pojava sindroma propustljivih creva – tačnije slabe spojevi ćelija u tkivu iz zidova creva što dopušta toksinima i bakterijama da prodiru u krvotok.

Zbog poremećaja probave moguća je deficijencija gvožđa, što vodi ka anemiji.

Istraživanja su pokazala da pacijenti koji nisu na vreme tretirali hipohlorhidriju imaju povećan rizik od fraktura kostiju i osteoporoze.

Kod hroničnog atrofičnog gastritisa smanjena proizvodnja želudačne kiseline može biti pokretač ili prateći efekat.

Nije neuobičajeno da pacijenti sa hipohlorhidrijom imaju problematičnu kožu, a najčešće se to manifestuje kroz pojavu akni, psorijazu i ekcem.

Pacijenti sa kliničkom slikom koja uključuje hipohlorhidriju brže stare i pate od anksioznosti i depresije.

HCl-BALANS – REŠENJE ZA NARUŠEN BALANS HLOROVODONIČNE KISELINE U ŽELUCU

HCl-Balans predstavlja efektnu formulu u obliku dodatka ishrani namenjenu za balans želudačne kiseline i to u slučaju hipohlorhidrije.

Ovaj proizvod odlikuje prirodan sastav i pažljivo, stručno odabrane komponente radi postizanja optimalnog procesa varenja unete hrane u želucu.

Istovremeno će se osigurati potpuno iskorišćavanje hranljivih materija poput amino-kiselina i proteina.

HCl-Balans pomaže u rešavanju zdravstvenih problema izazvanih hipohlorhidrijom.

U sastavu HCl-Balansa se nalaze betain hidrohlorid, pepsin i bromelain.

Prema uputstvu za upotrebu, neophodno je uzimati jednom do tri puta dnevno po dve kapsule i to neposredno pre ili posle obroka da bi se ispoljilo što bolje pozitivno dejstvo.

OSNOVNE KOMPONENTE HCL BALANSA

BETAIN HIDROHLORID pomaže u stvaranju hlorovodonične kiseline u želucu.

U pitanju je kiseli oblik betaina, materije koja je veoma slična vitaminima, a najčešće se može naći u žitaricama.

Redukuje simptome koji prate hipohlorhidriju i podstiče probavu.

Deluje zaštitno na jetru isto kao na želudac i creva.

Preporučuje se i za tretiranje stanja nalik anemiji, astmi, aterosklerozi, poremećaju rada štitne žlezde i kamenu u žuči.

Delotvoran je kod hroničnih formi kandidijaze – čak i onih do čijeg je razvoja došlo usled dugoročnog niskog nivoa želudačne kiseline.

Betainhidrohlorid dostupan je u brojnim dijetetskim suplementima za probavu i regulaciju nivoa želudačne kiseline, a jedna kapsula HCl-Balansa u sebi ima 325 mg ove komponente.

PEPSIN je protelitički enzim koji se stvara u želucu i služi za razlaganje proteina koji u organizam dolaze kroz unos mesa, jaja, semenki i mlečnih proizvoda.

Ima primenu u tretiranju hipohlorhidrije tako što se unosi putem suplementacije u kombinaciji sa hlorovodoničnom kiselinom.

Upravo zbog toga se nalazi u sastavu HCL Balansa.

Manjak želudačne kiseline znači i poremećaj varenja i apsorpcije unetih proteina, a dodatni pepsin će olakšati ove procese i ublažiti simptome koji prate hipohlorhidriju.

Jedna kapsula HCl-Balansa sadrži 40mg pepsina.

BROMELAIN predstavlja kompleks proteolitičkih enzima dobijenih iz različitih delova ananasa.

Pomaže u procesu varenja i kod pacijenata sa hipohlorhidrijom i kod osoba sa drugim poremećajima u radu digestivnog trakta, a blagotvorno dejstvo ispoljava i kod zdravih ljudi.

Podstiče obnovu sluzokože želuca i creva.

Osim što pospešuje probavu, bromelain takođe poseduje antiinflamatorna i antikancerogena svojstva.

Ponaša se i kao imunomodulator i pruža pojačanu zaštitu organizma od infekcija čak i kad je nivo želudačne kiseline niži od uobičajenog.

Pomaže u zarastanju rana, inhibiranju agregacije trombocita i u tretiranju određenih oboljenja digestivnog trakta. Jedna kapsula HCl-Balansa sadrži 50mg bromelaina.

DODATNA POMOĆ

 • Smanjite porcije i jedite češće.

Obilni obroci mogu predstavljati stres za osetljiv digestivni trakt. Velika količina hrane uneta u kratkom vremenskom roku se sporo i otežano vari i isto tako apsorbuje.

 • Pojačajte unos cinka kroz ishranu.

Cink iz govedine, školjki, semenki, orašastih plodova, jogurta i obogaćenih cerealija koristi se u želucu za produkciju kiseline. Dijeta siromašna cinkom vodi ka nižem nivou želudačne kiseline od normalnog.

 • Dobro sažvaćite svaki zalogaj.

Žvakanje je prvi korak u varenju hrane i neophodno je da sa njim ne žurite. Uzimajte male zalogaje i jedite polako.

 • Jedite fermentisano povrće.

Kiseli kupus i krastavčići prirodno regulišu nivo želudačne kiseline i imaju efekat probiotika. Unosom fermentisanog povrća značajno će se poboljšati varenje i lakše eliminisati patogeni organizmi koji su iz spoljašnjosti dospeli u želudac.

ZAKLJUČAK

Ako posumnjate na bilo kakav problem sa varenjem, neophodno je da na vreme odete na lekarski pregled i utvrdite da li je reč o disbalansu želudačne kiseline.

Ukoliko se radi o hipohlorhidriji, poštujte smernice koje vam je dao lekar uz odgovarajuću terapiju.

Konsultujte se o korišćenju HCl-Balansa kao glavnom sredstvu za regulisanje kiseline u želucu ili bar pomoćnom preparatu koji će vam pružiti olakšanje i ublažiti brojne simptome koji prate stanje hipohlorhidrije.

Proizvod na bazi prirodnih sastojaka najbolje podstiče probavu i pruža željene efekte.

HCl-Balans

HCl-Balans, formula za balans želudačne kiseline.

HCl-Balans dodatak ishrani
Zatvori

HCl-Balans

2.352,00 din.

Reference:

https://www.healthline.com/health/how-to-increase-stomach-acid

https://www.healthline.com/health/how-strong-is-stomach-acid

manjak zeludacne kiseline

Kako rešiti problem manjka želudačne kiseline

Ako se ne leči, Hipohlorhidrija može uzrokovati vrlo ozbiljne zdravstvene probleme, stoga je veoma važno da na vreme potražite lekarsku pomoć.

Rešavanje problema ne samo da će povećati i normalizovati nivo želudačne kiseline, nego i poboljšati zdravlje vašeg probavnog sistema i smanjiti stres u organizmu.

Više od polovine ljudi s bolestima gastrointestinalnog trakta nije ih ni svesno, iz razloga što se većina bolesti ne oseti do određenog vremena, a kad telo postane nesposobno nositi se s bolešću koja se razvija, počinju se pojavljivati ​​prvi simptomi.

ŠTA JE HIPOHLORHIDRIJA?

Hipohlorhidrija je medicinski izraz za nizak nivo želudačne kiseline.

Želudačna kiselina, zajedno s nekoliko enzima, pomaže u razgradnji hrane, ubija bakterije kako bi sprečila infekciju i pomaže telu da apsorbuje određene hranjive sastojke, poput vitamina B-12, gvožđa, cinka, kalcijuma i proteina.

Da bi želudac proizvodio HCl, telo treba apsorbovati cink iz ishrane, a hrana koja je bogata cinkom:

 • semenke bundeve,
 • rakovi,
 • govedina i svinjetina,
 • pasulj,
 • indijski oraščići, i dr.

Kućni lek za povećanje nivoa želudačne kiseline je svakako hrana bogata cinkom.

Bolje je započeti s nemasnim izvorima hrane koji su bogati cinkom, semenke bundeve su najbolje u tom pogledu.

Nizak nivo želudačne kiseline može rezultirati i drugim nedostacima, poput nedostatka gvožđa, vitamina B-12 i kalcijuma, stoga vam lekar može preporučiti uzimanje suplemenata ili povećati prehrambeni unos ovih hranjivih sastojaka.

Jednom, kada vam lekar utvrdi zašto je nivo želudačne kiseline nizak, preporučiće adekvatne načine za ublažavanje ili prevenciju simptoma.

Pravovremeno lečenje smanjiće rizik od komplikacija.

Želucu je potrebna kisela sredina iz nekoliko razloga:

 • Želudačna kiselina je prva barijera koja sprečava prolaz različitih mikroorganizama.
 • Želudačna kiselina pomaže u probavi proteina stimulišući aktivaciju enzima pepsina. Ako u želucu nema dovoljno kiseline, mogu se adekvatno razgraditi proteini uneti hranom.
 • Stimuliše pankreas i tanko crevo da proizvode probavne enzime i žuč za razgradnju proteina, masti i ugljenih hidrata. Hipohlorhidrija narušava apsorpciju masti i ugljenih hidrata, što dovodi do nadutosti, probavnih smetnji i nedostatka vitamina topivih u mastima kao što su A, D, E i K.
 • Želudačna kiselina inicira peristaltičko kretanje, odnosno ritmičko stezanje creva, za prenos hrane kroz gastrointestinalni trakt.
 • Želudačna kiselina je neophodna za apsorpciju vitamina B12, koji je ključ za normalno funkcioniranje eritrocita mozga i nervnog sistema.
 • Želudačna kiselina je neophodna za pravilnu apsorpciju elemenata u tragovima kao što su kalcijum, magnezijum, cink, bakar, gvožđe, selen, bor i dr.

Ko je pod rizikom?

Iako se simptomi počinju javljati već posle 35 godine, najveći rizik od hipohlorhidrije je kod osoba starijih od 65 godina.

Određeni faktori mogu povećati rizik od razvoja bolesti, kao što je: uzimanje lekova za smanjenje proizvodnje želudačne kiseline, stres, ishrana u kojoj nedostaje cink, koji imaju infekciju H. pylori, i dr.

SIMPTOMI HIPOHLORHIDRIJE

Simptomi hipohlorhidrije mogu uključivati:

 • podrigivanje
 • nadimanje
 • proliv
 • gasove
 • gorušica
 • crevne infekcije
 • nedostatak hranjivih sastojaka
 • neprobavljena hrana u stolici
 • nervozan želudac
 • gubitak kose
 • lomljivi nokti
 • problem sa vidom

Takođe, postoji veza između hipohlorhidrije i nekoliko drugih medicinskih problema, kao što su:

 • anemija
 • astma
 • alergije
 • autoimuni poremećaji (lupus)
 • problemi s kožom, uključujući akne i psorijazu

DIJAGNOZA BOLESTI

Da bi dijagnostifikovao hipohlorhidriju, lekar će pregledati vašu istoriju bolesti i obaviti fizički pregled, odnosno proveriti krvnu sliku i nivo kiselosti vašeg želuca, pomoću pH skale.

Vrednost pH 3–5 ukazuje na hipohlorhidriju, dok nivo pH manji od 3 ukazuje na normalan nivo želudačne kiseline.

Ako je pH vrednost veća od 5, to ukazuje na gotovo potpuno odsustvo želudačne kiseline, koja se naziva aklorhidrijom.

Da bi sami potvrdili da li imate nizak nivo želudačne kiseline uradite jedan test koji daje približno tačne rezultate, a sve što vam je potrebno je soda bikarbona i malo vode.

Budući da je test i jeftin i siguran, možete češće da proverite nivo želudačne kiseline.

Pomešajte kašičicu sode bikarbone sa malo hladne vode i prvo popijte mešavinu ujutro pre nego što pojedete ili popijete bilo šta drugo.

Izmerite vreme koliko vam treba da podrignete; ako vam treba više od pet minuta ili ukoliko uopšte ne podrignete, to je znak slabe želudačne kiseline.

Test deluje pokretanjem hemijske reakcije u želucu mešanjem osnovne sode bikarbone sa želudačnom kiselinom.

Prirodni odgovor ako imate dovoljno želučane kiseline je gas ugljen dioksid koji uzrokuje podrigivanje.

LEČENJE HIPOHLORHIDRIJE

Lečenje hipohlorhidrije zavisiće od uzroka i težine simptoma.

Neki lekari preporučuju pristup koji se prvenstveno zasniva na promenama u ishrani i suplementima.

Korisna hrana:

 • Ananas, zbog svog enzima bromelaina, kao i papaja i njegov enzim papain, smatraju se korisnom hranom, budući da njihovi enzimi podstiču probavu.
 • Gorka hrana, poput rukole, radiča, limunovog soka i dr., dokazano podstiču probavu.
 • Povećavanje unosa omega 3, koja se nalazi u lososu, skuši, haringi tuni i lanenom semenu, pomaže kod smanjenja upale.

Obavezno treba isključiti:

 • Soju, budući da je bogata belančevinama, pa se teško probavlja,
 • Kikiriki,
 • Alkohol i pušenje, jer podstiču upalu,
 • Antacide, jer oni neutrališu želudačnu kiselinu.

Takođe, preporučuje se:

 • Češći, a smanjeni obroci, kako bi maksimalno smanjili opterećenje želuca.
 • Održavanje hidratacije.
 • Prestanak uzimanja bilo kakvih lekova koji umanjuju lučenje Hlorovodične kiseline (HCl).

PRIRODNI LEKOVI ZA HIPOKLORHIDRIJU

Dobra vest je da prirodnim putem možete povećati proizvodnju ili količinu želudačne kiseline pomoću nekih jednostavnih kućnih lekova.

 • Razmislite o uzimanju gorkog bilja.

Artičoka, encijan, koren maslačka, hmelj, lovor itd., gorko je bilje i povrće koje je vrlo efikasno u podsticanju proizvodnje želudačnih kiselina.

Još jedan sastojak hrane koji pomaže u proizvodnji probavnih sokova je đumbir.

Neki alternativni stručnjaci kažu da gorko bilje uzeto pre jela može podstaći lučenje želudačne kiseline i probavnih enzima, a gorke biljke kao što su encijan, artičoka, hmelj i korijen maslačka neke su od najsigurnijih i najefikasnijih biljaka u podsticanju želudačne kiseline.

Gorke namirnice su korisne ne samo da podstiču probavu, već sprečavaju gomilanje toksina u organizmu, bore se protiv virusa, gljivica i bakterija, podstiču rad jetre, jačaju imunitet, pomažu u slučaju umora i iscrpljenosti, podstiču rad nerava, i dr.

Jednostavan ayurvedski lek je polako žvakati tanku krišku svežeg đumbira s prstohvatom kamene soli 5-10 minuta pre jela.

 • Manuka med

Manuka med ima antimikrobna svojstva.

Manuka med se proizvodi na Novom Zelandu i u Australiji od pčela koje oprašuju stablo manuka i sadrži prirodni sadržaj peroksida što ga čini snažnim antibakterijskim sredstvom.

Važno je napomenuti da med treba kupovati od proverenih proizvođača.

 • So kao kućni lek

Nerafinisana morska so, himalajska.

 • Beli luk i ulje origana

Razmotrite određene biljke, poput belog luka i origano ulja, jer su to dodaci koji pomažu ukoliko dođe do bakterijskog rasta.

 • Pijte čaj od đumbira

Smatra se da đumbir pomaže probavi i smanjuje nadutost. U ayurvedskoj medicini i tradicionalnoj kineskoj medicini, đumbir se smatra tonikom za probavu.

 • Limun i limunov sok

Limun i limunov sok mogu pomoći u povećanju proizvodnje HCl, uravnotežiti pH u želucu i regulisati probavne enzime.

 • Uzmimanje multivitamina

Mnogi ljudi širom sveta uzimaju neke vitaminske suplemente svakog dana, da bi poboljšali svoje zdravlje.

Budući da hipohlorhidrija može dovesti do nedostatka određenih vitamina i minerala, može se preporučiti multivitaminski i mineralni dodatak.

Imajte u vidu da neki vitamini i minerali bolje rade svoj posao u kombinaciji, dok neke druge kombinacije mogu umanjiti apsorpciju.

Gvožđe se, na primer, bolje apsorbuje ako se uzima u kombinaciji sa vitaminom C.

 • Uzimanje vitamina B kompleksa

Neki stručnjaci predlažu dodatni vitamin B kompleks.

Iako to nije lečenje hipoklorhidrije, može se preporučiti da se nadoknadi potencijalni nedostatak B12 i drugih vitamina B.

B12 je najznačajniji nedostatak vitamina s niskim nivoom HCl.

 • Uzmite probiotike

Oni mogu podržati probavni sistem i pomoći u zaceljivanju i obnavljanju pozitivne GI mikrobiote, kao i sprečiti rast neželjene patogene mikroflore.

 • Uzmite probavne enzime

Enzimi su od velike koristi za vaše zdravlje. Njihov manjak ili nedostatak može ozbiljno smetati zdravlju i znatno umanjiti kvalitet života, dok bez nekih život ne bi bio moguć.

 • Pokušajte sa uzimanjem kapsula sa betain hidrohloridom

To nadopunjuje ono što vaš sistem prirodno proizvodi za poboljšanje probave i apsorpciju hranjivih sastojaka; uzmite ga sa proteinima kako bi osigurali dobre rezultate.

Ništa manje nije važno da:

 • Temeljno žvačite hranu.

Kvalitet vaše ishrane bitno utiče na stvaranje želudačne kiseline, pa tako i na način na koji je jedete.

Temeljitim žvakanjem hrane pomažemo hrani da se dobro probavi u želucu, jer enzimi velike komade ne mogu razgraditi i mogu izazvati nelagodu, bol i grčeve. Dobra probava je ključ zdravlja.

I na kraju, treba zapamtiti, da je vašem organizmu potrebna želudačna kiselina, i da je vaš cilj da dođete do uravnoteženog nivoa.

Takođe, preparat HCl-Balans, postaje formula za balans želudačne kiseline, nastao stručno odabranom kombinacijom betain hidrohlorida, enzima pepsina i bromelaina visoke proteolitičke aktivnosti, čime se postiže optimalan proces varenja hrane u želucu.

HCl-Balans povećava svarljivost i iskoristljivost proteina i amino-kiselina iz hrane što je posebno važno za ljude koji su fizički aktivni (sport, teretana…).

HCl-Balans

HCl-Balans, formula za balans želudačne kiseline.

HCl-Balans dodatak ishrani
Zatvori

HCl-Balans

2.352,00 din.

Reference:

https://www.healthline.com/health/how-to-increase-stomach-acid

https://www.medicalnewstoday.com/articles/322491

bolovi u ledjima

Tri moćna sastojka za bolove u leđima

Posao, stres, prirodan tok starenja i drugi faktori uzrokuju zdravstveni problem koji je veoma čest, a to su bolovi u leđima.

Čak 80% ljudi će u nekom periodu života osetiti neprijatne tegobe koje prate to stanje.

Ukoliko se ne utvrdi tačan uzrok bolova i ništa ne preduzme da bi se oni eliminisali ili bar ublažili, postoji opasnost da će doći do komplikacija i poteškoća u izvršavanju svakodnevnih obaveza i obavljanju dnevnih aktivnosti i rutinskih radnji.

Bolovi će nestati u roku od nekoliko dana ili nedelja ili će postati hroničan problem i u svakom slučaju potrebno je potražiti olakšanje.

Priroda nudi efektna rešenja, a tri dragocena sastojka iz proizvoda 3-HOT naročito se ističu.

NAJČEŠĆI UZROCI BOLOVA U LEĐIMA

Često, više uzroka predstavlja pokretače bolova u predelu leđa, a ne samo jedan.

Na primer, loše držanje u mladosti, nepravilno sedenje i neprirodne poze koje telo zauzima na radnom mestu nakon dužeg vremenskog perioda izazivaju ozbiljne zdravstvene probleme i poteškoće sa leđima.

Nedostatak fizičke aktivnosti tokom života kao rezultat daje ukočenost i slabost leđnih mišića.

Isto tako, istegnuti mišići su bolni, a do toga dolazi posle podizanja teških predmeta i naglih, neobičnih pokreta tela.

Bol proističe iz povreda, bolesti koštano-mišićno-zglobnog sistema, strukturalnih problema i poremećaja nervnih funkcija.

Ređi uzroci bolova u leđima su infektivna oboljenja i tumori.

SIMPTOMI KOJI PRATE BOLOVE U LEĐIMA

Sami bolovi se mogu javiti na bilo kom delu leđa i mogu biti tupi ili probadajući.

Ponekad imaju tendenciju širenja na vrat, glavu, ramena ili noge.

Osoba sa bolovima u leđima se otežano kreće, ima poteškoće pri promeni pozicije tela (npr. prelazak iz ležećeg u sedeći položaj) i broj pokreta je ograničen.

Savijanje ili ispravljanje kičme postaje problem zbog bolova.

U zavisnosti od toga koliko dugo traju simptomi, bolovi se karakterišu kao akutni ili hronični.

Bol u leđima je hroničan ako traje duže od tri meseca.

USPOSTAVLJANJE DIJAGNOZE

Klinički pregled je uglavnom dovoljan da bi se ustanovio bol i leđima.

Tada lekar može da utvrdi potekoće pri kretanju i ograničene pokrete.

Po potrebi se od pacijenta zahteva da preda u laboratoriju uzorke krvi ili urina na testiranje ili da mu se uradi rendgensko snimanje ili magnetna rezonanca.

 1. BELA VRBA ZA BOLNA LEĐA

Najmoćniji aktivni sastojak kore bele vrbe jeste salicin koji je sličan aspirinu zbog hemijske strukture.

Zbog toga se bela vrba smatra odličnim prirodnim sredstvom za smanjenje bolova i upalnih procesa bez obzira na intezitet.

Ublažiće ili otkloniti bolove u predelu leđa među kojima su i hronične forme.

U suštini, dejstvo salicina kod bolova nastupa nešto sporije u odnosu na aspirin, ali je delovanje mnogo duže, dok neželjenih efekata skoro i da nema.

Nakon unosa u organizam, salicin se konvertuje u salicilnu kiselinu koja je inače glavni sastojak aspirina i potom ispoljava svoje dejstvo, smanjujući jačinu bolova i druge tegobe.

Pored salicina, bela vrba sadrži flavonoide, tanine i glikozide.

Bela vrba ulazi u sastav mnogih čajeva protiv bolova, a takođe se u vidu suvog ekstrakta dodaje u suplemente.

 1. POVRATIĆ ZA UBLAŽAVANJE BOLOVA U LEĐIMA

Povratić je prirodni analgetik i sredstvo koje ispoljava antiinflamatorno delovanje.

Ove karakteristike poseduje zbog prisustva partenolida i drugih seskviterpenskih laktona.

Povratić se tradicionalno upotrebljava za bolove u leđima i druga bolna stanja (npr. artritis, glavobolja, zubobolja) i pruža olakšanje korisniku u kratkom vremenskom roku.

Smanjuje produkciju prostaglandina, supstance koja uzrokuje osećaj bola.

Utvrđeno je da povratić ima sposobnost da umanji učestalost napada migrene kod pacijenata kojima je to dugoročni zdravstveni problem.

Ova lekovita biljka poboljšava proces varenja, a takođe pomaže kod steriliteta i menstrualnih tegoba.

Povratić ispoljava antibakterijsko dejstvo i prema gram-pozitivnim i prema gram-negativnim bakterijama.

 1. SMOLA BOSVELIJE KOD BOLNIH STANJA

Smola biljke bosvelije poznata je i kao indijski tamjan zbog karakterističnog, aromatičnog mirisa i porekla.

U Indiji i Egiptu je smola bosvelije veoma cenjena i vekovima se koristi u tradicionalnoj medicini kao sredstvo za lečenje raznih bolesti.

Na granama drveta Boswellia serrata prave se rezovi da bi se došlo do gumaste smole koja postaje čvrsta nakon kontakta sa vazduhom.

U sastavu indijskog tamjana nalaze se brojne triterpenske kiseline od kojih je najznačajnija bosvelinska kiselina.

Ova kiselina ublažava bolna stanja u koja se ubrajaju i problemi sa kičmom.

Smetnje pri kretanju nestaju, poboljšava se snaga tela i vraća pokretljivost bez ukočenosti i nelagodnosti.

3-HOT PROTIV BOLOVA U LEĐIMA

Kapsule 3-HOT namenjena su za raznovrsna bolna stanja među kojima su bolovi u leđima.

Stvorene su od suvih ekstrakata kore vrbe, cveta povratića i smole bosvelije.

Sva tri sastojka u kombinaciji imaju moćno analgetičko dejstvo bez negativnog uticaja na sistem organa za varenje.

3-HOT uspešno uklanja bolove i ukočenost u leđima, ali i u predelu vrata i ramena.

Služi i kao prevencija kod raznih tipova glavobolja, a naročito migrene.

Postiže se maksimalan pozitivan efekat.

Potrebno je uzimati dva puta dnevno po jednu kapsulu prema uputstvu za upotrebu ovog proizvoda koji je odobren od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

ZA ŠTA JOŠ SLUŽI 3-HOT?

Ovaj dodatak ishrani delotvoran je kod svih medicinskih stanja koja su praćena upalom, kao i povišenom telesnom temperaturom.

Preporučuje se za simptome prehlade i gripa.

Čuva normalne funkcije nervnog sistema i mišića i istovremeno održava sve fizičke i mentalne sposobnosti.

3-HOT je sjajan i za pacijente koji se bore protiv tendinitisa, burzitisa i miozitisa.

Ovaj proizvod karakterišu i antikancerogeno i hemoterapijsko dejstvo.

Moguće je uključiti ga u terapiju za tretiranje kongestivne kardiotonične insuficijencije i umanjenje agregacije trombocita radi prevencije arterijskih tromboza.

DODATNI SAVETI

 • Fizička aktivnost je poželjna ukoliko je to moguće jer pruža dodatno olakšanje.

U većini slučajeva ležanje u krevetu i izbegavanje rekreacije i sportova može samo još više pojačati postojeće bolove. Slobodno nastavite da se krećete kao i ranije s tim što treba da izdvojite pola sata dnevno za aktivnost koja će ojačati vaše mišiće i sprečiti nove bolove u budućnosti. Takođe je važno znati da ne smete preterivati da ne bi postigli potpuno suprotan efekat od željenog. Krenite laganim tempom pa postepeno pojačajte intezitet vežbanja koliko vaše telo može da izdrži bez preteranog zamaranja. Ono što se najviše preporučuje pacijentima sa bolnom kičmom jeste tai či, ali i joga, vežbe u vodi, biciklizam i šetnja.

 • Naučite da se suprotstavite stresu koji dodatno jača bolove i pogoršava stanje vaših leđa.

Stres proizvodi negativne efekte u čitavom organizmu i takođe dodatno ugrožava bolna leđa. Zbog stresa dolazi do nekontrolisanog grčenja mišića, što bolove čine češćim i intezivnijim, a s tim i teže podnošljivim. Zbog toga je važno da naučite kako da se opustite i sprečite da stresne situacije remete vaše zdravstveno stanje. Vežbe dubokog disanja odlične su za relaksaciju i ublažiće bolove u leđima, a takođe je korisna i meditacija.

 • Masaža opušta napete mišiće u predelu leđa i oslobađa vas bola.

Jačina bolova se smanjuje, a često ove neugodne senzacije u potpunosti nestaju. Poboljšavaju se funkcije leđa i olakšava kretanje. Dugoročna masaža kod profesionalnog masera umanjiće potrebu za antiinflamatornim medikamentima. Zakažite termin kod stručne osobe koja ima iskustva u radu sa pacijentima koje muče bolovi u leđima različitog porekla.

 • Postoje dokazi da alkalna ishrana u određenoj meri pomaže pri tretiranju bolova u leđima.

Postoje režimi ishrane koji se zasnivaju na upotrebi alkalnih namirnica u cilju smanjenja telesne težine, umora i bolova. Istovremeno, redukuje se rizik od razvoja bolesti poput osteoporoze, artritisa, poremećaja funkcije bubrega i oboljenja jetre. Alkalna dijeta podrazumeva umanjen unos ili eliminaciju crvenog mesa, punomasnih mlečnih proizvoda, industrijskih prerađevina i proizvoda u čijem sastavu se nalaze belo brašno, beli šećer, trans masti i konzervansi. Preporuka je da se konzumira dosta svežeg voća i povrća, semenki, orašastih plodova i mahunarki.

 • Mnogi prirodni, domaći recepti pokazali su se kao delotvorni kod problema sa bolnim leđima.

Kupanje u vodi u koju ste dodali epsom so poboljšava cirkulaciju i opušta napete mišiće u čitavom telu. Jednom dnevno popijte čašu toplog mleka u kojoj ste razmutili kašičicu kurkume u prahu da bi se upalni procesi u telu smanjili. Sok od višanja bez dodatog šećera ublažava čak i hronične bolove. Čaj od đumbira deluje protivupalno i pomaže u prevenciji bola.

KADA JE POTREBNO ZATRAŽITI HITNU MEDICINSKU POMOĆ?

Postoje trenuci kada sami sebi ne možete pomoći i kad je neophodna reakcija i tretman stručnog medicinskog osoblja.

Događa se da bol u leđima nagoveštava razvoj neke bolesti ili zdravstvenog poremećaja.

Nagli bol koji se javlja iznenada bez očiglednog uzroka je razlog za brigu, kao i jaki bolovi koji dugo traju i pacijent ne može da ih trpi.

Kombinacija bolova u predelu leđa sa simptomima poput hroničnog umora ili gubitka telesne težine isto tako zahteva hitnu posetu lekaru.

Simptomi koji predstavljaju indikatore ozbiljnijih zdravstvenih problema su i povišena telesna temperatura, ukočenost i grčevi u nogama i gubitak kontrole nad pražnjenjem bešike i creva.

ZAKLJUČAK

Često je moguće u kućnim uslovima, uz pomoć prirodnih metoda, otkloniti problem bolova u leđima.

3-HOT je jedan od preparata koji će olakšati kretanje, omogućiti kvalitetan san i učiniti da se osećate komforno.

Ipak, u slučaju da su tegobe i dalje prisutne neophodno je obratiti se lekaru koji će izvršiti pregled i odrediti adekvatnu terapiju.

Takođe, pre korišćenja proizvoda 3-HOT ili sličnih suplemenata potrebna je konsultacija sa lekarom koji prati vaše zdravstveno stanje.

3-HOT za eliminaciju bola

3-HOT za eliminaciju bola
Zatvori

3-HOT

1.230,00 din.

Reference:

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/back-pain/symptoms-causes/syc-20369906

https://www.medicalnewstoday.com/articles/172943

Prirodna sredstva u borbi protiv korona virusa

Prirodna sredstva u borbi protiv korona virusa

Stručne reference o ovoj temi možete pogledati na sledećim linkovima:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6509173/

https://www.healthline.com/nutrition/vitamin-c-coronavirus

https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019

Još odavno, u svim delovima naše planete, čovek je počeo da ceni darove prirode i da ih primenjuje radi borbe protiv različitih bolesti i poboljšanja zdravlja uopšte.

I pored inovacija koje vremenom nastaju u svetu medicine, alternativni načini lečenja i dalje se smatraju jednako delotvornim kao i u vreme naših predaka.

Štaviše, stručnjaci su otkrili, a i dalje otkrivaju, nove komponente prirodnih lekova i neke drugačije načine primene.

Pored tih otkrića dolaze i novi izazovi protiv kojih se čovek bori da bi zaštitio svoj organizam, a upravo među potencijalnim opasnostima i pretnjama nalazi se i aktuelni uzročnik respiratornih problema – COVID-19 poznat jednostavno kao korona virus.

PANDEMIJA KORONA VIRUSA

Prošle godine, u kineskom gradu Vuhan, pojavila se virusna infekcija čiji je pokretač mikroorganizam u potpunosti nepoznat naučnicima.

Nakon samo nekoliko meseci, infektivna bolest je prerasla u globalni problem, odnosno pandemiju sa konstantnom tendencijom rasta broja zaraženih i umrlih.

Zajedno sa ovom bolešću, život na koji smo do sad navikli se izmenio. Stanovništvo se izolovalo, a ekonomija i privreda trpe ogromnu štetu.

Neke države, poput SAD, Italije i Španije, suočavaju se sa preopterećenjem zdravstva i neverovatnim gubitkom ljudskih života.

COVID-19 je došao i u Srbiju, uglavnom iz područja Italije i Švajcarske, a naši stručnjaci i vlast daju sve od sebe da aktivnost virusa drže pod kontrolom.

DA LI POSTOJI LEK PROTIV KORONA VIRUSA?

Korona virus, tačnog naziva SARS-CoV-2, je mikroorganizam koji se trenutno izučava jer naučnici još uvek nisu upoznati sa njegovim ponašanjem i efektom koji dolazi nakon uticaja faktora spoljašnje sredine i određenih medikamenata.

Lek ne postoji baš zato što je virus potpuna nepoznanica i nemoguće je tačno predvideti dalji tok kretanja infekcije kod svakog pacijenta ponaosob.

Radi se i na vakcini, a prvi test na čoveku je urađen u SAD i to preskakanjem probe na životinjama koje se inače u praksi vrši pre pokušaja na ljudskom biću.

Čini se sve da se infekcija stabilizuje, a broj zaraženih i preminulih svede na minimum.

POMOĆ IZ PRIRODE

Svako ko sumnja na infekciju izazvanu virusom COVID-19 je obavezan da postupa po instrukcijama državnih organa i da se javi lekaru radi pružanja neophodne pomoći.

Takođe, propisuju se mere samoizolacije ili se pristupa bolničkom lečenju, u zavisnosti od napredovanja bolesti i generalnog zdravstvenog stanja obolelog.

U blažim slučajevima moguće je primeniti prirodne lekove, naravno uz prethodnu konsultaciju sa stručnim licem i poštovanje prepisane terapije za ublažavanje simptoma.

Uglavnom, sve se svodi na podsticaj imunološkog sistema čoveka da izdrži i odupre se napadima virusa.

Samo na taj način je moguće doći do izlečenja.

Darovi prirode i suplementi na bazi prirodni sastojak su samo mali aditiv i podsticaj telu da lakše prođe infektivni period i eliminiše opasne mikroorganizme bez obzira na brojnost.

AKTIVNI SASTOJCI IZ DAROVA PRIRODE ZA VIRUSNE INFEKCIJE

1. KURKUMIN

Ovo je biološki aktivna komponenta koja se vekovima koristi u alternativnoj medicini zahvaljujući pozitivnim efektima na celokupno zdravlje čoveka.

Tačnije, predstavlja polifenol, odnosno vrstu organske supstance i vrlo moćan antioksidans. Deluje protivupalno, antimikrobno i antikancerogeno.

Pomaže pri balansiranju nivoa ukupnog holesterola i glukoze u krvotoku.

Korišćenje kurkumina ublažiće simptome osteoporoze i osteoartritisa. Pruža efikasnu zaštitu od srčanih oboljenja.

Doprinos ove aktivne komponente je vidljiv i kod tretitanja psihičkih stanja poput anksioznosti i depresije.

Samostalno se izuzetno teško apsorbuje u organizmu i čitav proces se olakšava uz dodatak drugih komponenti poput vitamina C ili gingerola.

Izvor kurkumina jeste biljka Curcuma longa.

Od ove biljke, poznate i pod imenom kurkuma, izdvaja se koren čija primena je česta u ishrani u vidu začina.

U njegovom sastavu prisutni su proteini, vlakna i ugljeni hidrati, a tu su i vitamin C i minerali nalik manganu, kalijumu i gvožđu.

Kada je u pitanju priprema jela, kurkuma se može naći u sklopu gotovih začinskih smeša za meso. Dodaje se u marinade, dresing za salatu, umake i soseve.

Prisustvo kurkumina daje lekovitost, ali i prepoznatljivu žutu boju kurkumi.

Prilikom proizvodnje suplemenata za dodatak ishrani, kurkumin se iz kurkume izdvaja procesom ekstrakcije. Za 1kg kurkumina neophodno je preraditi 25kg kurkume.

Putem studija na životinjama dokazano je da kurkumin jača imunološki sistem i pomaže mu da se izbori od negativnog uticaja slobodnih radikala.

Učestvuje u ublažavanju upalnog procesa koji izaziva kijanje, kašljanje i curenje nosa.

Sprečava dalje repliciranje štetnih mikroba, među kojima su virusi, kao i stvaranje dodatne štete na zdravom tkivu ugroženih organa.

2. GINGEROL

Ovu lekovitu, bioaktivnu komponentu odlikuje protivupalno delovanje. U formi ulja, gingerol se nalazi u svežem đumbiru i daje mu specifičan ukus i aromu.

Ublažava osećaj mučnine i sprečava povraćanje. Poboljšava moždane funkcije, a posebno memoriju.

Poznat je značaj gingerola kod tretiranja poremećaja sistema organa za varenje. Ovde se misli na tretiranje neprijatnih grčeva i nadutosti, ali i na dijareju uzrokovanu aktivnošću bakterija.

Primena gingerola moguća je i kod bolova uzrokovanih artritisom.

Takođe, ova aktivna supstanca velikom brzinom rešava problem migrene, a redovno uzimanje pruža sjajnu preventivu i sprečava ponovnu pojavu neugodnih simptoma u budućnosti.

Đumbir je jedan od najznačajnih začina za ljudsko zdravlje, a primena kod različitih stanja dokazuje njegovu efektivnost. Poreklom je iz Kine i u srodstvu je sa kurkumom.

Koren đumbira prava je riznica vitamina C, A, E i B, kao i minerala među kojima su cink, fosfor, magnezijum, gvožđe i kalcijum.

Sastoji se od malog procenta vlakana, proteina, masnoća i ugljenih hidrata.

Đumbir se može kupiti na tržištu u svežem ili sušenom obliku, u vidu praha, konzerviranog proizvoda, kristalizovanog produkta ili ukiseljen (kao turšija).

Svakako, najefektivnijim smatra se upravo svež đumbirov koren.

Moguće je nabaviti i suplemente bazirane na đumbiru.

Gingerol se često koristi preventivno kod respiratornih, ali i drugih tipova infekcija.

Virusima ne dozvoljava da ugrožavaju sistem organa za disanje i ublažava postojeće simptome bolesti.

Isto tako, uspešno se bori protiv negativnog delovanja bakterija i gljivica.

Redukuje bolove koji se mogu pojaviti zbog kašlja i prisustva mukusa u plućima.

3. VITAMIN C

Poznat je i kao askorbinska kiselina i od velike je važnosti za pravilno funkcionisanje imunološkog sistema.

Štiti ćelije i tkiva od kojih su sačinjeni organi i pomaže pri zarastanju rana i uklanjanju oštećenja.

Tada se formira kolagen i regenerišu površina kože, ligamenti, koštano tkivo, krvni sudovi…

Blokiranjem štete nastale nakon uticaja slobodnih radikala istovremeno se sprečava i razvoj raka.

Vitamin C podstiče apsorpciju i deponovanje gvožđa iz sistema organa za varenje.

Deficijencija ovog veoma važnog elementa dovodi do narušavanja brojnih funkcija koje vrše organi u ljudskom telu, kao i do manjka energije i zaštite od negativnig spoljašnjih uticaja.

Odraslim osobama se preporučuje da na dnevnoj bazi unesu 40mg vitamina C.

Vitamin C je moguće pronaći u širokom spektru namirnica, a posebno u svežem voću i povrću.

Svima je poznato da citrusno voće u sebi sadrži obilje askorbinske kiseline, a posebno limun i narandže.

Takođe, ovaj element se u većim količinama nalazi i u paprikama, jagodama, krompiru i brokoliju.

Imajte na umu da termička obrada namirnica utiče na gubitak velikog procenta vitamina C i zato konzumirajte samo sveže.

Bogata i raznovrsna ishrana je najbolji način da svakodnevno obezbedite svom organizmu dovoljno vitamina C.

Ukoliko niste u mogućnosti da na taj način unesete potrebne količine, konsultujte se sa svojim lekarom o korišćenju suplemenata.

Pomoću C vitamina ojačaćete svoj organizam i pripremiti ga da se odbrani od opasnih virusnih infekcija.

Na taj način će se sprečiti ozbiljna šteta koju mikroorganizam svojom aktivnošću može izazvati, a takođe i moguće komplikacije među kojima je i pneumonija, odnosno ispunjavanje vazdušnih komora u plućima tečnošću, što se događa i sa pacijentima inficiranim korona virusom.

Redukuju se i simptomi nalik kratkoći daha, visokoj temperaturi, malaksalošću tela i bolovima nastalim zbog kijanja ili kašljanja.

SVE DRAGOCENE PRIRODNE KOMPONENTE U JEDNOM PAKOVANJU

CurcuminPlus predstavlja zdrav dodatak ishrani i prirodno sredstvo koje je od velike pomoći svakome ko želi da zaštiti svoj organizam od uticaja korona virusa, kao i drugih uzročnika infektivnih, zaraznih oboljenja.

Odobren od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije, doprinosi normalnom funkcionisanju odbrambenog mehanizma ljudskog tela, stvarajući jači otpor tokom napada i aktivnosti virusa.

Istovremeno, podržava se pravilan rad kardiovaskularnog sistema.

U sastavu ovog proizvoda nalaze se suvi ekstrat rizoma kurkume i đumbirovog korena.

Kombinovanjem ovih sastojaka jača se njihovo pojedinačno delovanje, što je dragoceno za svakog ko ovaj proizvod konzumira tokom procesa lečenje ili prevencije.

Efektivnost dodatka ishrani CurcuminPlus potvrđena je i kod osoba koje pate od hroničnih oboljenja pružajući im dodatnu zaštitu od komplikacija.

ZAŠTITE SEBE I DRUGE OSOBE U OKOLINI

 • Ostanite kod kuće i poštujte mere koje država donosi radi Vaše bezbednosti.

Izađite samo ako morate radi nabavke namirnica ili odlaska u apoteku. Tada obavezno nosite zaštitnu masku i rukavice.

 • Održavajte higijenu ruku.

Perite ih često uz pomoć sapuna i mlake vode. Koristite u pokretu i gelove za suvo pranje sa alkoholom.

 • Ne dodirujte lice rukama.

Posebno vodite računa o usnama, nosu i očima. Na taj način ćete pomoći virusu da dopre unutar Vašeg tela i započne razvoj infekcije.

 • Distancirajte se od drugih ljudi i u otvorenom i u zatvorenom prostoru.

Preporučena udaljenost između dve osobe, npr. dok čekaju u redu za kupovinu, je 2m. Ova razdaljina je određena da bi se sprečio prenos virusa kapljičnim putem nakon kijanja i kašljanja.

Reference:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6509173/

https://www.healthline.com/nutrition/vitamin-c-coronavirus

https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019

Zdravlje jetre

Poboljšajte zdravlje jetre prirodnim putem

Jetra je vitalni organ koji je veoma važan za normalno funkcionisanje ljudskog organizma.

Vrši bitne funkcije i obavlja neophodno zadatke da bi svi ostali procesi tekli u najboljem redu.

Bez zdrave jetre, čovek ne može da vodi normalan život, a bolesti koje prate ovaj organ mogu ozbiljno ugroziti život ugrožene osobe.

Neretko, zbog određenih faktora i loših navika jetra postaje opterećena i teško se obnavlja.

Njena lokacija i svrha je mogu učiniti osetljivijom nego što jeste.

Zbog toga, pružite jetri pravu zaštitu na potpuno prirodan način putem delotvornih trikova alternativne medicine.

ŠTA JE JETRA?

Jetra je najveći unutrašnji organ i najveća žlezda u ljudskom telu. Ima teksturu tkiva nalik gumi, a boja joj je crveno-smeđa.

Pozicionirana je ispod pluća, sa gornje leve strane abdomena.

Obavlja nekoliko funkcija koje se odnose na pročišćavanje organizma, skladištenje vrednih elemenata i varenje unete hrane.

Zanimljivo je da jetra ima sposobnost regeneracije, što je čini prilično otpornom.

Međutim, nakon određenog vremena neke promene i štetni mikroorganizmi ipak mogu dovesti do stvaranja takvih oštećenja koja je nemoguće tretirati i zato treba stalno voditi računa da ovaj organ funkcioniše besprekorno.

FUNKCIJE JETRE

Jetra služi kao filter za beskorisne materije i toksine.

Razlaže supstance koje se prepoznaju kao otrovne i nepotrebne, poput alkohola, sastojaka iz nekih medikamenata i otpadnih produkata koji se stvaraju putem metaboličkih procesa.

Ona proizvodi proteine, holesterol i žuč.

Među najznačajnijim proteinima koje stvara jetra jesu albumini, koji služe za prenos malih molekula kroz čitav krvotok, i transporteri polnih hormona.

Ovaj organ služi i kao svojevrsni magacin u kome se čuvaju neiskorišćene rezerve vitamina, minerala i ugljenih hidrata.

Po potrebi, jetra oslobađa određene količine ovih elemenata.

Ona poboljšava proces varenja i absorbuje i metaboliše bilirubin, supstancu koja se dobija razlaganjem hemoglobina.

ŠTA NAJČEŠĆE ŠTETI JETRI?

Uglavnom, na jetru najdestruktivnije deluje čest unos velikih količina alkohola.

Virusi hepatitisa A, B i C mogu poremetiti rad jetre i izazvati opasne infekcije.

Neki paraziti mogu predstavljati opasnost po zdravlje jetre.

Gojaznost često izaziva preopterećenje ovog organa.

Postoje i autoimuna oboljenja koja mogu naškoditi jetri.

Preterana akumulacija masnoća u okviru ovog organa je takođe štetna.

KO TREBA POSEBNO DA OBRATI PAŽNJU NA SVOJU JETRU?

Postoje osobe koje su pod rizikom od oboljenja jetre zbog uticaja određenih faktora.

U tu grupu spadaju dijabetičari, gojazni ljudi i alkoholičari.

Češće treba da se kontrolišu i oni koji se često izlažu dejstvom određenih hemikalija i toksina, kao i osobe koje su često u kontaktu sa krvlju drugih ljudi i drugim telesnim tečnostima.

Ukoliko ste radili tetovažu ili stavljali pirsing, takođe ste pod rizikom.

SIMPTOMI KOJI MOGU UKAZATI NA BOLEST ILI POREMEĆAJ RADA JETRE

Promene na urinu i stolici mogu predstavljati znakove da sa jetrom nešto nije u redu.

Mokraća je tamnije boje zbog prisustva bilirubina, a stolica svetlija zbog odsustva normalnog smeđeg pigmenta, odnosno sterkobilina.

Pacijenti sa problematičnom jetrom imaju otečene šake i stopala, bolne zglobove i žućkastu nijansu kože i beonjača.

Često se osećaju premoreno i gube apetit.

 


U saradnji sa sajtom www.prirodnolecenje.com obezbedili smo Vam

BESPLATAN primerak E-knjige

25 prirodnih namirnica koje se preporučuju kod bolesti jetre

KLIKNITE OVDE ZA PREUZIMANJE

jetra-small


ČAJEVI ZA JETRU

 • GUJINA TRAVA ZA JETRU

Vrlo pozitivno deluje na zdravu jetru, kao i na onu koju je zahvatila ciroza. Pomaže i pri eliminaciji virusa hepatitisa iz tela. Ublažava postojeću upalu i štiti ćelije jetre od trajnih oštećenja. Dve kašičice osušenih semenki gujine trave preliti sa 250ml prokuvane, vrele vode. Procedite topli napitak nakon 15 minuta. Piti pola sata pre svakog glavnog jela po jednu dozu.

 • CIKORIJA OLAKŠAVA RAD JETRE

Aktivne komponente cikorije olakšavaju rad jetre i pomažu u borbi protiv slobodnih radikala koji je ugrožavaju. Takođe, uspešno rešavaju probleme sa varenjem i konstipacijom. Kafenu kašičicu sitno seckanog i osušenog korena preliti sa 400ml vruće vode. Poklopite sud i ostavite da čaj odstoji oko 15 minuta pre nego što ga procedite. Piti tri puta dnevno, bez dodavanja bilo kakvih zaslađivača.

 • ZELENI ČAJ ZA DETOKSIKACIJU JETRE

Poznat je po svom blagotvornom delovanju na jetru i sposobnošću detoksikacije. Kašičicu listova zelenog čaja stavite u cediljku za čaj, koju ćete pozicionirati na šolju. Zagrejte 200ml vode tako da bude vruća, a da ne proključa i njom prelijte listove čaja. Ostavite da aroma pređe u vodu i nakon dva minuta sklonite cediljku i dodajte malo meda. Piti 3 puta dnevno.

 • MASLAČAK ŠTITI JETRU

Štiti jetru od uticaja štetnih toksina i opasnih hemikalija. Ponaša se kao diuretik i zato predstavlja više nego idealno prirodno sredstvo za dodatno pročišćavanje ovog organa, ali i kompletnog krvotoka. 6 svežih seckanih listova biljke prelijte sa 2dl ključale vode. Pokrivenu šolju ostavite da stoji 10 minuta. Zatim, procedite i popijte čaj. Uzimati najviše jednu šolju napitka na dan.

 • ČIČAK ZA TRETIRANJE UPALNIH PROCESA

Ponaša se pout diuretika, analgetika i prirodnog sredstva za tretiranje upalnih procesa vezanih za jetru. Veoma je dobar za pročišćavanje krvotoka i varenje. Kafenu kašičicu osušenog i ustinjenog korena čička sipati u 200ml hladne vode. Staviti da se čaj kuva kraći period, a zatim sud sklonite i poklopite. Posle 10 minuta čekanja, procedite dobijen čaj. Piti tri puta dnevno posle svakog obroka.

 • NANA UBRZAVA RAD JETRE

Stimuliše razgranju suvišnih lipida koji su deponovani unutar jetre i ubrzava rad ovog organa. Olakšava filtriranje i eliminaciju toksina i produkciju proteina. Pozitivno utiče na varenje hrane i apsorpciju hranljivih materija. 3-6g svežih listova preliti sa 200ml vruće i prokuvane vode. Ostaviti čaj da stoji oko 10 minuta, procediti ga i popiti. Ovo je doza za jedan dan.

DRUGI NAPICI KOJI POBOLJŠAVAJU ZDRAVLJE JETRE

KAFA je, verovali ili ne, jedno od najboljih pića za jetru. Brojne studije su pokazale i dokazale da aktivni sastojci crne kafe sprečavaju razvoj i napredovanje brojnih oboljenja koja napadaju ovaj organ. Kafa sprečava stvaranje trajnih oštećenja na jetri. Smanjuje rizik od raka jetre i uspešno ublažava postojeće upalne procese. Preporučuje se najviše dve šoljice dnevno.

SOK OD GREJPFRUTA sadrži antioksidanse koji služe kao prevencija bolesti jetre. Štite ćelije tkiva jetre od potencijalnih oštećenja i povreda. Konzumiranje grejpfruta u vidu soka pomoći će i u borbi protiv upale. Doprineće i razlaganju alkohola i drugih supstanci koje se smatraju toksičnim. Čaša soka od jednog grejpfruta bez dodatih zaslađivača je dovoljna doza za jedan dan.

NAPITAK ZA DETOKSIKACIJU je baziran na cvekli koja pričišćava jetru od suvišnih masnoća i šargarepi koja takođe deluje putem detoksikacije organa i krvotoka. Spanać i hlorofil iz njegovih listova neutrališu teške metale, a jabuka je prava riznica vitamina C i A. Što se tiče limuna, takođe sadrži visoku koncentraciju vitamina C i pomaže u stvaranju glutationa. Tri cvekle, tri šargarepe, 2 manje činije spanaća, jedna jabuka, jedan limun i malo vode su sastojci koje treba izblendati. Dobijen napitak uzimati na svakodnevnoj bazi.

MOĆNI SMUTI između ostalog sadrži kelj, koji održava normalno funkcionisanje jetre, i čia semenke, dragocen izvog hranljivih vlakana. Đumbir poseduje protivupalno i antikancerogeno delovanje. Svaki dan popijte za doručak smuti koji ćete napraviti od šolje seckanih listove kelja, jedne manje cvekle, jedne manje oljuštene jabuke, pola oljuštenog limuna, kašike čia semenki i malog parčeta đumbirovog korena. Dodati vode po potrebi.

PRIRODNI RECEPTI ZA JETRU

– U čašu toplog mleka sipajte kafenu kašičicu kurkume u prahu i kašičicu meda. Dobro promešati i popiti svako jutro na prazan želudac.

Kurkuma sprečava repcliciranje virusa hepatitisa B i C. Poboljšava funkcije jetre i ubrzava rad ovog organa. Utvrđeno je da može zaustaviti napredovanje raka.

Dobro oprati i izblendati dva limuna sa korom. Dodati 300ml filtrirane vode i dve pune kašike ekstra devičanskog maslinovog ulja. Sve sjediniti. Naredne 4 nedelje svakog dana polako ispijati po 50ml smeše.

Maslinovo ulje sadrži korisne masnoće koje pozitivno deluju na metabolizam, kardiovaskularni sistem i jetru. Redovan unos poboljšava proizvodnju korisnih proteina od strane jetre. Smanjuje se akumulacija nepotrebnih masti i poboljšava cirkulacija u sklopu samog organa.

400g pšeničnih klica potopite u vodi, koju ćete prosuti nakon 12 sati stajanja. Kad se voda prospe, ostavite klice da stoje još 24 časa. Posle toga, sameljite je sa 400g oraha, 15 limuna sa korom i čenovima od 12 glavica belog luka. Dodati 1kg meda i dobro promešati. Uzimati jednu kašiku dnevno.

Beli luk aktivira enzime jetre koji su zaduženi za detoksikaciju. Selen i alicin iz čenova belog luka poboljšavaju rad jetre i pomažu joj da se brže regeneriše. Isti aktivni sastojci uništavaju mikrobe koji uzrokuju infekcije.

ISHRANA ZA JETRU

Kada je u pitanju voće, za zdravlje jetre se najčešće preporučuju bobičasti plodovi nalik borovnicama i ribizlama koji je štite od bolesti i istovremeno jačaju imunitet.

Ukoliko birate idealno povrće, karfiol i brokoli aktiviraju enzime u jetri koji su zaduženi za detoksikaciju organizma.

Orašasti plodovi poput lešnika, badema i pistaća ublažavaju rizik od razvoja bolesti jetre.

Zdrave masti iz ribljeg mesa smanjuju upalu, održavaju normalan nivo enzima i regulišu nivo šećera u krvotoku.

Vlaknasta hrana pomaže da se lakše obavi proces varenja i brže izbace toksične materije iz tela.

ZAKLJUČAK

Jetra obavlja esencijalne funkcije i zbog toga je treba adekvatno zaštiti od trajnih oštećenja, uticaja slobodnih radikala i opasnih oboljenja.

Nepohodno je ozbiljno shvatiti njenu važnost i reagovati na svaku tegobu koja može ukazati na potencijalni problem.

Osim što ćete prirodnim sredstvima poboljšati njen rad, vrlo je važno da smanjite unos alkohola, održavate normalnu telesnu težinu, štitite organizam od negativnih uticaja toksina iz spoljašnjosti i primate redovne vakcine koje će u velikoj meri sprečiti razvoj opasnih oboljenja jetre.

Za normalnu funkciju i regeneraciju jetre:

LV-HepatoProtect preparat za obnavljanje jetre
Zatvori

LV-HepatoProtect

990,00 din.

Reference:

https://www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/detoxing-your-liver-fact-versus-fiction

https://www.webmd.com/digestive-disorders/liver-detox#1

 

jacanje imuniteta posle hemoterapije

Jačanje imuniteta posle hemoterapije

Postoji više faktora koji mogu uticati na slabljenje imunološkog sistema, a to može biti i hemoterapija kao jedna od metoda koja se primenjuje za lečenje kancera.

Posle nekoliko tretmana koji uključuju hemoterapiju, pacijent će se osećati slabo i malaksalo, a njegovo telo će biti podložnije infekcijama.

Bez obzira na sve, itekako je moguće oporaviti telo od efekata bolesti i hemoterapije.

U proseku, nakon završene terapije, ljudskom telu je potrebno između 21-28 dana da se oporavi i da se imunitet obnovi.

U nekim slučajevima to može potrajati i nekoliko meseci.

Uz par trikova čitav proces se svakako može ubrzati.

FUNKCIJE IMUNOLOŠKOG SISTEMA

Imunitet predstavlja vrlo složen mehanizam čija je glavna uloga da telo zaštiti od oboljenja koje izazivaju bakterije, virusi, paraziti i gljivice.

Kada unutar organizma dođe do bilo kakve promene koja može ugroziti njegovo celokupno zdravlje, imunološki sistem se aktivira i svojim reakcijama pruža otpor, štiteći zahvaćene ćelije i tkiva.

Postoje dva tipa imuniteta. Jedan se stiče rođenjem, a drugi se tokom života gradi nakon preležanih bolesti.

Imunitet može pomoći i u borbi protiv kancera, a takođe može i da oslabi pod uticajem bolesti i zbog primene metoda za lečenje kao što je hemoterapija.


U saradnji sa sajtom www.prirodnolecenje.com obezbedili smo Vam

BESPLATAN primerak E-knjige

Prirodne namirnice koje će ojačati vaš imunitet i zaštititi vaš organizam

KLIKNITE OVDE ZA PREUZIMANJE

e-knjiga-jacanje-imuniteta


ŠTA JE HEMOTERAPIJA?

Ova vrsta terapije je jedna od najčešćih koja se primenjuje u tretiranju svih tipova kancera.

Koristi se da bi se postojeći tumor smanjio i sprečio njegov dalji rast i širenje po organizmu.

Tada se uništavaju sve ćelije u telu koje se brzo dele, među kojima su kancerogene ćelije, ali i one zdrave.

Efekti hemoterapije zbog toga negativno deluju na kosu, nokte, kožu, krvotok, kičmenu moždinu i creva.

Kancerogene ćelije se velikom brzinom uništavaju jer ne poseduju sposobnost da se ponovo oporave, ali zdrave ćelije tela itekako mogu nakon što se terapija završi.

Tokom hemoterapije koristi se jedan ili više tipova medikamenata koji se u telo unose oralno (u vidu tablete ili pilule) ili intravenski (putem igle, kroz venu).

Cela procedura se obavlja u bolnici ili klinici koja ima odeljenje specijalizovano za tretiranje pacijenata od svih tipova raka.

ZBOG ČEGA KANCER I HEMOTERAPIJA SLABE IMUNITET?

Kancer predstavlja oboljenje opasno po život čoveka koje tokom napredovanja ima tendenciju da se širi na sa jednog zahvaćenog organa na druga okolna tkiva.

Na taj način, kancer može da dopre do koštane srži, koja ima ulogu da stvara krvne ćelije koje spadaju u sastav imunološkog sistema i bore se protiv infekcija.

Ovo nije slučaj samo kod leukemije, maligne bolesti koja ugrožava koštanu srž i krvotok, već i kod drugih oblika kancera.

Oboljenje može napredovati do te mere da u potpunosti zaustavi stvaranje odbrambenih krvnih ćelija.

Kada je u pitanju hemoterapija, nakon svakog ovakvog tretmana kod pacijenata je primećen nagli pad leukocita – krvnih ćelija bez kojih imunitet ne može pravilno da funkcioniše.

S obzirom da se delimično ugrožava kičmena moždina, produkcija krvnih ćelija se drastično smanjuje, što remeti rad čitavog imunološkog sitema.

Smatra se da je telo najugroženije odmah nakon tretmana.

Koliko će hemoterapija oslabiti imunitet zavisi od više faktora kao i samog organizma koji se leči od kancera.

Konačni rezultati variraju od vrste medikamenata koji se primenjuju, doziranja istih i dužine primene.

HRANITE SE ZDRAVO

Tokom i nakon hemoterapije, unosite u organizam širok spektar zdravih namirnica.

Fokusirajte se na unos nutrijenata koji imaju mogućnost da ojačaju Vaš imunitet.

Sve bitne hranljive materije unosite kroz hranu, a suplemente uzimajte samo ako ih Vaš lekar preporuči i to u tačno propisanim dozama.

Akcenat neka bude na svežem voću i povrću, kao i na zdravim proteinima koji se nalaze u jajima, crnom pasulju, kikirikiju i semenkama suncokreta.

Jedite češće, a porcije treba da budu manje.

Tokom pripreme hrane imajte na umu da i Vaša kuhinja može predstavljati rizik po Vaše zdravlje.

Okruženje u kom pripremate hranu mora biti čisto, sudovi temeljno oprani, a hrana pravilno termički obrađena.

NASPAVAJTE SE

Manjak sna stvara dodatan napor telu i u velikoj meri usporava vraćanje imuniteta u normalu.

Bićete podložniji delovanju raznovrsnih bakterija, virusa, parazita i gljivica.

Nećete moći da se oporavite kao normalna, zdrava osoba i zato vodite računa o tome da uveče uvek u isto vreme legnete u krevet.

Postavite cilj i obezbedite sebi 7-8 sati sna svake noći.

Da bi lakše zaspali, formirajte večernje rituale, poput tuširanja i aromaterapije.

Za aromaterapiju koristite eterična ulja sa umirujućim efektom, kao što su ona na bazi lavande, sandalovine i matičnjaka.

Spavajte u tihoj i zamračenoj prostoriji, a uređaje kao što su mobilni telefon i televizor ugasite.

ISPROBAJTE TRIKOVE ALTERNATIVNE MEDICINE

 • LIMUN je jedno od najboljih prirodnih sredstava za jačanje oslabljenog imuniteta nakon hemoterapije. Bogat je vitaminom C koji pomaže imunitetu da bolje odgovori na potencijalne pretnje. Poboljšava varenje, tretira anemiju i telesnu težinu drži pod kontrolom. Limun sadrži i dragocene antikancerogene komponente.

Svakog dana popijte jednu ili dve čaše zdrave limunade, tako što ćete ceđeni sok od polovine limuna pomešati sa čašom vode i malo meda.

 • BELI LUK je vrlo efektan kada je u pitanju stabilizovanje oslabljenog imuniteta i oporavak od opake bolesti kao što je kancer. Alicin iz belog luka se uspešno bori protiv svake infekcije. Koristite sveže i ispasirane čenove.

U blender stavite 4  šargarepe, komadić korena đumbira, 2 oljuštena limuna, 2 čena belog luka i kašiku jabukovog sirćeta. Piti po tri rakijske čašice dobjene smeše dnevno.

 • BADEMI su bogati vitaminom E bez kojeg imunološki sistem ne može pravilno da funkcioniše, niti da se oporavi od efekata hemoterapije. Ovaj vitamin se ponaša kao antioksidans, štiteći ćelije od slobodnih radikala, među kojima su i molekuli koji se stvaraju kada se telo izloži duvanskom dimu ili radijaciji. Osim što ćete ponovo biti otporni na delovanje štetnih mikroorganizama, poboljšaćete i zdravlje Vašeg nervnog sistema, kože, srca i krvotoka.

Svakog dana pojedite za užinu šaku badema.

 • KURKUMA u sebi sadrži veliku količinu antioksidanata koji neutralizuju slobodne radikale i pomažu Vašem imunitetu da ponovo ojača. Ima i antiinflamatorno dejstvo, što znači da uspešno ublažava sve upalne procese u telu.

Svako jutro pre doručka u čašu mlakog mleka sipajte kašičicu kurkume u prahu i popijte dobijen napitak.

 • ORIGANO je savršen kao začin, ali i sredstvo za jačanje imuniteta koje mogu koristiti i osobe koje su hemoterapijom lečene od kancera. On se ponaša i kao prirodni antibiotik i zato je idealan i kao prevencija i kao sredstvo za tretiranje infekcija.

Pijte čaj od origana, a pripremićete ga tako što ćete kašičicu sušene biljke sipati u 2dl vrele, prokuvane vode i sačekati nekoliko minuta. Procedite napitak i zasladite ga kvalitetnim medom. Konzumirajte 1-2 šolje dnevno.

 • NARANDŽA je još jedna vrsta citrusnog voća koja obiluje vitaminom C, ali i vitaminom A, koji je podjednako važan za normalan rad imunološkog sistema. Unos narandži podstiče produkciju leukocita i pomaže im da se aktiviraju po potrebi.

Izblendajte dve šake svežih listova spanaća, dve oljuštene narandže, dva štapića celera i kašičicu đumbira u prahu. Popijte po jednu dozu ovog prirodnog sredstva svakog dana.

 • LAVANDA je biljka koja je poznata po svom umirujućem dejstvu, a veoma je korisna za pacijente lečene od kancera kojima je oslabio imunitet. Njena specifična aroma je od velike pomoći u borbi protiv stresa, koji dodatno ugrožava odbrambeni sistem čitavog tela.

Napunite difuzer vodom i u njega dodajte tri kapi eteričnog ulja na bazi lavande. Inhalirajte miris jednom ili dva puta dnevno.

DODATNI SAVETI

– Prestanite da pušite. Konzumiranje cigareta ozbiljno narušava Vaše zdravlje, a posebno ukoliko ste lečeni od kancera i prošli kroz proces hemoterapije. Poslednje što Vam treba jeste razvoj još jednog oboljenja i pojava komplikacija i zato potražite pomoć stručnog lica da bi se što pre rešili ove veoma ružne i nezdrave navike.

Naučite da se borite protiv stresa. Samo saznanje da bolujete od kancera je stresno, ali je važno da ostanete pribrani, jer sam stres stvara hemijske reakcije u telu koje dodatno narušavaju ugrožen imunitet. Isprobajte vežbe dubokog disanja, kao i jogu i meditaciju kao metode koje Vam mogu pomoći u ovom slučaju.

– Budite u toku sa vakcinacijama, jer i na taj način možete da se zaštitite od potencijalnih infekcija. Mnogi pacijenti koji se bore protiv kancera mogu slobodno da prime vakcine kao zaštitu od drugih bolesti, kao što je vakcina protiv gripa.

Ograničite kontakt sa ljudima koji se bore protiv bilo kakve zarazne infekcije. Izbegavajte veliku gužvu, jer se u njoj sigurno nalaze pojedinci sa virusnom ili nekim drugim tipom infekcije. Sa zaraženima nemojte deliti lične stvari kao što su peškiri i donji veš.

– Nemojte ignorisati simptome, čak i kada su blagi. Ukoliko se ne osećate dobro, odmah idite kod svog lekara i recite mu šta Vas muči. Ono što izgleda kao mali problem može vrlo brzo da se pretvori u ozbiljni zdravstveni poremećaj, pogotovo ako se lečite ili ste lečeni od kancera putem hemoterapije.

ZAKLJUČAK

Kada se hemoterapija završi, zaštitite se od infekcija dok imunitet ne ojača.

Uskoro ćete moći da se vratite normalnom životu, a sve što treba jeste dobra preventiva i malo opreza.

Odbrambeni mehanizam Vašeg tela će biti ponovo stabilan i sposoban da spreči štetne mikroorganizme da izazivaju infekcije praćene različitim simptomima, koji Vam mogu samo otežati oporavak od bolesti kao što je kancer.

LV Pharm proizvodi koji vam mogu pomoći u jačanju imuniteta:

Reference:

https://www.healthline.com/health/cancer/chemo-immune-system-infection-prevention#1

https://www.webmd.com/cancer/cancer-treatment-protect-immune-system#1

Jačanje imuniteta tokom zimskih dana

Jačanje imuniteta tokom zimskih dana

Godišnje doba kao što je zima nosi vremenske uslove koje slabe naš imunološki sistem i čine nas podložnijim infekcijama.

Upravo tada, rizik od prenosa zaraze je najveći, a među najčešćim pojavama jesu prehlada i grip koji se razvijaju kao rezultat aktivnosti različitih bakterija i virusa.

Osim toga, zima je takođe idealan period za jačanje osetljivog imuniteta, a metode koje se mogu primeniti u ovu svrhu su vrlo jednostavne i pristupačne svima.

Imunološki sistem je moguće stabilizovati putem korišćenja sredstava prirodnog porekla, kao i promena vezanih za životne navike.

ISHRANA ZA JAČANJE IMUNOLOŠKOG SISTEMA

Osnovna stvar kod jačanja oslabljenog imuniteta, posebno tokom zime, jeste promena svakodnevnog jelovnika i uvođenje veće količine namirnica koje čuvaju telo od bolesti koje se prenose u zimskoj sezoni.

Jedite dosta svežeg voća, a akcenat neka bude na citrusima kao što su limun, limeta, naradža i mandarina.

Tako ćete obezbediti za sebe dovoljno vitamina C, koji će uvećati produkciju leukocita, krvnih ćelija koje pripadaju imunološkom sistemu čoveka.

Semenke, proizvodi od integralnog brašna i orašasti plodovi predstavljaju prave riznice cinka i vitamina A, D i E.

Kada je u pitanju meso, makar jednom nedeljno jedite ribu koja sadrži dosta omega-3 masnih kiselina.

Pokušajte da potražite i kupujete čiste, organske proizvode, koji su bezbedniji i zdraviji.

Dodajte biljne začine u jela kao što su beli luk, kurkuma, đumbir i crni biber.

Svaki od njih ima protivupalno dejstvo i sposobnost da vrati imunitet u normalno i stabilno stanje.

Smanjite unos šećera koji oštećuje imunološki sistem, a uzročnicima infekcija služi kao hrana i podsticaj za razmnožavanje.

To posebno važi za beli kristal šećer.


U saradnji sa sajtom www.prirodnolecenje.com obezbedili smo Vam

BESPLATAN primerak E-knjige

Prirodne namirnice koje će ojačati vaš imunitet i zaštititi vaš organizam

KLIKNITE OVDE ZA PREUZIMANJE

e-knjiga-jacanje-imuniteta


VAŽNOST REDOVNE HIDRATACIJE

Preporučuje se da pijete dosta tečnosti, a unos vode nikako ne treba zanemariti, već posebno voditi računa o tome.

Topla supa i sokovi ne daju isti efekat kao čista, filtrirana voda koju morate obezbediti u određenoj količini svakoga dana.

Zimi nije kao leti izražena žeđ kod ljudi i oni često tad piju manje vode, dodatno narušavajući ugrožen imunitet.

Organizmu je neophodna voda tokom cele godine i zato svakodnevno pijte po 8-10 čaša od 200ml da bi ojačali telo i pomogli mu da lakše detektuje i eliminiše potencijalnu opasnost po zdravlje.

Pored toga, lakše će se izbacivati toksične i beskorisne materije.

Voda se transportuje kroz čitavo telo i ona tada zajedno sa štetnim organizmima dolazi do limfnih čvorova koji momentalno eliminišu ove pretnje po ljudsko zdravlje.

ZIMSKI ČAJEVI ZA IMUNITET

Jedan od najboljih načina da se brzo ugrejete zimi jeste šolja toplog čaja.

Odabirom pravih sastojaka, osim toga ćete i pomoći odbrambenom sistemu svog tela da postane otporniji protiv uticaja iz spoljašnjosti i delovanja opasnih mikroorganizama.

Za zimske dane se najčešće preporučuju:

 • ŠIPAK: Veoma je poznata biljka za jačanje imuniteta, pročišćavanje krvotoka i poboljšanje cirkulacije. U sebi sadrži velike količine vitamina, minerala, pektina i etarskog ulja. Pomaže kod hroničnog umora i tretira više oblika avitaminoze.

Napravite smešu od 10g šipka, 10g listova borovnice, 20g kamilice, 10g matičnjaka i 20g zove. Preliti je sa šoljom vruće vode i procedite nakon 10 minuta stajanja.

 • ŽALFIJA: Uspešno regeneriše ugrožen imunitet i bori se protiv uzročnika infekcija. Pospešuje izbacivanje toksina iz tela tako što čisti krv.

Kašičicu osušene biljke sipajte u 250ml proključale vode, a zatim smanjiti temperaturu ringle i pustiti da se čaj kuva par minuta. Ostaviti sud sa strane da odstoji deset minuta i procedite tečnost. Piti polako i u gutljajima.

 • KOPRIVA: Antioksidanti koji se nalaze u listovima ove biljke dragoceni su kada je u pitanju jačanje imunološkog sistema čoveka. Štite tkiva od uticaja različitih tipova slobodnih radikala. Kopriva služi za zaštitu i detoksikaciju čitavog organizma.

Dve kafene kašičice sušenih i usitnjenih listova koprive preliti sa 250ml vode koja je zagrejana do ključanja. Ostavite čaj da stoji 5 minuta pa ga procedite.

 • NEVEN: Koristi se za poboljšanje funkcija imuniteta, a protivupalno delovanje čini ga i sjajnim sredstvom za tretiranje postojećih zimskih infekcija. Sadrži dosta vitamina C i flavonoida. Takođe, istraživanja su pokazala da neven pomaže i pri čišćenju čitavog krvotoka od toksičnih i beskorisnih materija.

Dve kašičice osušenih cvetova nevena preliti sa 200ml vrele i prokuvane vode. Čaj procedite nakon što odstoji 15 minuta.

 • MASLAČAK: Ova biljka se nalazi svuda oko nas, a mnogi nisu svesni koliko njeno korišćenje pozitivno deluje na imunitet. Pored toga, reguliše nivo šećera i holesterola u krvotoku i tretira posledice stresa na organizam.

Dve kašičice korena i listova maslačka prelijte sa 250ml vrele vode, a zatim čaj procedite kada odstoji oko deset minuta.

JOŠ NEKOLIKO ZIMSKIH PRIRODNIH SREDSTAVA ZA JAČANJE IMUNITETA

 • Izmiksujte u blenderu dva manja limuna, jednu manju narandžu, ¼ šolje kurkume u prahu, ¼ šolje sitno seckanog korena đumbira, ½ kašike maslinovog ulja i 1/8 kašičice bibera. Po potrebi dodati malo vode. Dobijenu smešu piti tokom dana u nekoliko puta iz rakijskih čašica.
 • Izgnječite čenove jedne glavice belog luka i ostavite ih da stoje 15 minuta da bi pustili alicin i ostale korisne sastojke. Na dno teglice zapremine 150ml stavite izgnječene čenove i prelijte ih sirovim, kvalitetnim medom. Zavrnite teglu poklopcem i ostavite je da odstoji 5 dana. Svako jutro pojedite jednu kašiku dobijene smeše. Tokom korišćenja, med sa belim lukom držite u frižideru.
 • 600g suvog voća (po 200g kajsija, smokava i šljiva), 200g oraha i jedan neoljušteni limun samleti u mašini za meso. Dodajte oko 250g meda i 50ml domaće rakije. Promešajte sve sastojke i uzimajte jednom dnevno po supenu kašiku dobijene smeše – najbolje pre ručka. Ostatak čuvajte u frižideru dok ne potrošite.
 • 1kg šargarepe, 1kg jabuka i 1kg cvekle dobro izblendajte i po potrebi dodajte vode. Dodajte sok koji ste iscedili od 1kg plodova limuna. Smeši dodajte 1kg samlevenih oraha i 1kg meda. Svako jutro uzeti po dve supene kašike. Čuvati u frižideru u staklenim flašama.
 • Operite ljuske od 5 jaja. Izdrobite ih i staviti deliće u 3l vode, a nakon što tečnost odstoji 7 dana možete je piti kao sredstvo za imunitet. Uzimajte 2-3 čaše vode, a radi poboljšanja efekta i ukusa možete dodati i malo limunovog soka.

FIZIČKA AKTIVNOST

Ova stavka ne mora podrazumevati vežbanje u teretani ili sport. Možete se jednostavno odlučiti za pola sata šetnje dnevno, što će se pozitivno odraziti na Vaše telo i odbrambeni mehanizam koji ga štiti.

Čak i korišćenje stepenica umesto lifta imaće svoj učinak.

Dugotrajno sedenje uvećava verovatnoću da će doći do pojave neke od tipičnih zimskih bolesti, a takva loša navika dodatno otežava i samo tretiranje istih.

Osim što će imunitet biti ojačan, smanjiće se rizik od razvoja kardiovaskularnih oboljenja, dijabetesa i raka.

Proces starenja će biti usporen, a metabolički procesi će proticati bez smetnji i poremećaja.

MASAŽA ZA JAČANJE IMUNITETA

Stimulacija limfnog sistema odlično se postiže primenom određenih tehnika masaže.

Organizam se opušta i dobija snagu za borbu protiv gripa i prehlade.

Olakšava se sinteza vitamina D, važnog elementa za normalan rad imuniteta.

Čitavo telo se relaksira, a cirkulacija poboljšava.

Možete zakazati termin kod profesionalnog masera ili određene tehnike primeniti samostalno na sebi.

Akupresura je odličan primer i predstavlja nežno pritiskanje tačno određenih tačaka na telu.

OBRATITE PAŽNJU NA OBLAČENJE

Naše telo mora u svakom pogledu biti zaštićeno od uticaja zime.

Ovo podrazumeva i odabir pravih odevnih komada, a posebno obratite pažnju na lice i ruke.

Nosite toplu kapu, šal, rukavice, jaknu i čizme svaki put kad izađete na sneg, vetar i nisku temperaturu.

Birajte vunene ili vodootporne materijale.

REDOVNA HIGIJENA TELA

Naravno, ovo važi za svako godišnje doba, a i zimi je podjednako bitno.

Posebno redovno perite ruke mlakom vodom i sapunom da bi ste sprečili zarazu i njen prenos na druge, zdrave osobe.

Koristite hidratantnu kremu za lice i telo.

Kao prirodni losion odlično će poslužiti kokosovo ulje, koje na koži stvara prirodnu zaštitnu barijeru i istovremeno čitavu površinu čini mekom i glatkom.

IZDVOJTE DOVOLJNO VREMENA ZA ODMOR I MIRAN SAN

Noćno spavanje je podjednako važno kao i aktiviranje tela tokom dana.

Imunološki sistem se i na ovaj način jača, što znači da manjak sna može dati kontraefekat.

Da bi Vaš imunitet ostao što otporniji na bakterije, viruse, gljivice i parazite, svake noći obezbedite sebi 7-8 sata spavanja.

Zamračite spavaću sobu i ugasite televizor i mobilni telefon da bi stvorili što bolje uslove za potreban odmor.

BORBA PROTIV STRESA

Stresne situacije se često negativno odražavaju na imunološki sistem čoveka tako što izazivaju brojne poremećaje unutar tela, čineći ga osetljivijim na sezonske bolesti, ali i mnoga teža oboljenja.

Najbolji mogući način da se izborite protiv stresa i da ne dozvolite da Vam razara organizam jeste da se opustite.

Možda u početku to neće biti lako, ali vremenom ćete naučiti da se relaksirate i sprečite dodatno narušavanje dragocenog zaštitnog mehanizma i funkcionisanja njegovih elemenata.

ZAKLJUČAK

Svaka pozitivna promena koja se odražava na Vaš način ishrane i svakodnevni život će sačuvati Vaš organizam od infekcija koje se najčešće javljaju zimi.

Nikakav štetni mikroorganizam, niti bilo koji drugi negativan uticaj iz spoljašnje sredine, neće ugroziti Vaše zdravlje, već će svaku pretnju jak imunološki sistem velikom brzinom detektovati i uništiti.

Radite na sebi i pomozite svom telu da se adekvatno zaštiti od hladne zime i potencijalnih opasnosti po zdravlje koje ona sa sobom nosi.

LV Pharm proizvodi koji vam mogu pomoći u jačanju imuniteta:

Reference:

https://www.carespot.com/blog/enhance-your-immune-system-winter/

https://www.thelifeco.com/en/blog/15-ways-to-naturally-boost-your-immune-system-this-winter/

Prirodno lecenje jetre

Lečenje jetre prirodnim putem

Jetra je fundamentalni deo ljudskog tela i odgovorna je za mnoge procese u organizmu. Zbog toga, treba očuvati njeno zdravlje i voditi računa o njenom radu.

Svaki poremećaj treba ozbiljno shvatiti i pristupiti tretiranju. Bilo kakva bolest koja zahvati jetru negativno deluje na metabolizam i izaziva raznovrsne tegobe koje mogu ozbiljno poremetiti svakodnevni život pacijenta.

Ne čekajte dugo, već pomozite svojoj jetri da se oporavi na prirodan način i da ponovo funkcioniše normalno.

Na više načina, možete ubrzati njen rad, a tipični primeri su promene u ishrani i načinu života.

ULOGA I ZNAČAJ JETRE

Jetra predstavlja jedan od najznačajnijih vitalnih organa kod čoveka. Predstavlja deo digestivnog trakta i najveći je unutrašnji organ.

U potpunosti je sinhronizovana sa ostalim organima za varenje hrane, detektujući nivo potrebnih nutijenata i beskorisnih elemenata.

Poseduje mnoge funkcije koje održavaju čitav organizam stabilnim. Jedna od njih jeste uloga prirodnog filtera toksina, teških metala i štetnih hemikalija.

Sve ove potencijalno opasne materije eliminiše upravo jetra i ne dozvoljava da se šire kroz organizam i apsorbuju od strane drugih organa.

Uticaj jetre se ogleda i u transportu krvi kroz telo i sprovođenju hranljivih materija i kiseonika.

Jetra stvara žuč, deponuje vitamine i minerale i konvertuje određene elemente (npr. ugljene hidrate pretvara u glukozu, a višak čuva u rezervi za kasniju upotrebu).

Bez zdrave jetre, nema pravilnog metabolizma, balansiranih hormona i normalne cirkulacije krvi.

Osoba kog koje jetra pravilno funkcioniše ima dovoljno energije, čistu kožu i pozitivne misli.

Njen imunitet je jak, uspešno sprečavajući razvoj infekcija.

SPOSOBNOST REGENERACIJE

Verovali ili ne, jetra je jedini organ koji ima sposobnost da se regeneriše sam od sebe. Poseduje mogućnost da se fizički oporavi od oštećenja.

Ukoliko se ukloni 75% organa, on može deobom zdravih ćelija i izgradnjom novog tkiva da se vrati na staru veličinu, što je zaista fascinantno.

S obzirom da je jetra u konstantnom dodiru sa različitim toksinima i hemikalijama, oni joj tokom procesa filtriranja nanose određenu štetu.

Tada dolazi do prirodne regeneracije i organ sam sebe tretira uklanjajući oštećenja. 

 


U saradnji sa sajtom www.prirodnolecenje.com obezbedili smo Vam

BESPLATAN primerak E-knjige

25 prirodnih namirnica koje se preporučuju kod bolesti jetre

KLIKNITE OVDE ZA PREUZIMANJE

jetra-small


NAJČEŠĆA OBOLJENJA JETRE

Jetra deluje kao neuništiv organ, ali ipak u nekom trenutku može doći do njenog preopterećenja i razvoja bolesti koja može biti vrlo opasna.

Upravo takva je fibroza jetre, koja vremenom može da preraste u cirozu.

Unos velikih količina alkohola je jedan od tipičnih uzroka ove bolesti, a rezultat je stvaranje trajnih ožiljaka na organu i potpuno odumiranje tkiva.

Delovi jetre na kojima su formirani ožiljci više ne funkcionišu kao ranije i to remeti sve njene funkcije, izazivajući brojne tegobe.

Masna jetra smatra se ozbiljnim zdravstvenim problemom i javlja se često nakon deponovanja velikih količina masnoća u jetri.

Jetra se smatra masnom ukoliko 5-10% njene težine predstavljaju lipidi.

Hepatitis je bolest izazvana virusom hepatitis A, B ili C, a na njeno pogoršanje mogu uticati neki medikamenti, gojaznost, alkohol i alergijske reakcije.

Javlja se u akutnom ili hroničnom obliku.

Način širenja virusa je raznovrstan – putem prljavih ruku, zagađene hrane i vode, transfuzijom krvi, zaraženim iglama i polnim putem.

Svakako jedno od najopasnijih stanja jeste rak jetre.

Postoje i genetske bolesti koje mogu zahvatiti jetru, a to su uglavnom hemohromatoza, Vilsonova bolest i Gilbertova bolest.

Osobe koje pate od bilo kakve bolesti jetre su pod visokim rizikom od kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa.

SIMPTOMI KOJI UKAZUJU NA PROBLEME SA JETROM

Pacijenti sa poremećenim radom jetre često osećaju hroničan umor i malaksalost, bez obzira na svakodnevno odvajanje određenog vremena za odmor i san.

Bol u predelu abdomena može biti jedan od mogućih znakova, kao i nadutost.

Disbalans hormona neretko nastaje zbog poremećaja rada jetre.

Javljaju se i žuta nijansa kože, tamnija boja urina i stolica koja može biti vrlo bleda ili skoro crna. Otok u predelu nogu, prekomerno znojenje i konfuzija takođe mogu ukazati na nepravilnosti vezane za jetru.

DIJETA ZA DETOKSIKACIJU

Hrana sa velikom količinom soli, šećera i masnoća u velikoj meri šteti jetri. Uglavnom se preporučuju namirnice sa visokim procentom lako svarljivih vlakana.

Birajte organski proizvedeno voće, povrće, meso, orašaste plodove, mahunarke, mlečne proizvode i produkte od integralnog brašna – bez veštačkih aditiva i štetnih hemikalija kao što su pesticidi.

Uzimajte visokokvalitetne proteine i korisne lipide unosom jaja, živinskog mesa i morske ribe.

Neka se na Vašem jelovniku nađu kiseli kupus, zeleno lisnato povrće, aromatično začinsko bilje i voće prepuno antioksidanata.

Preporučuju se i prirodni probiotici, a tipični primeri su jogurt i kefir.

Zaboravite na alkohol, kofein, gazirane napitke, čips, hamburgere i picu. 

SUPLEMENTI ZA PACIJENTE SA BOLESNOM JETROM

 • Vitamin E u vidu suplementa se preporučuje osobama sa masnom jetrom. Njegovo redovno uzimanje vidno poboljšava funkcionisanje jetre. Takođe, vitamin E ublažava simptome kao što su upala i nadutost.
 • Berberin predstavlja vrstu soli koja se može naći u sastavu biljaka. Osim što ubrzava regulaciju jetre, uspešno normalizuje nivo šećera u krvotoku. Suplementi na bazi berberina se uzimaju nakon obroka u tačno određenim dozama.
 • Selen štiti ćelije jetre od trajnih oštećenja i može se, pored ishrane, unositi i kao suplement. Ovaj element je neophodan za zdravlje jetre i njeno normalno funkcionisanje. Koristan je i kod naprednijih oblika bolesti tako što usporava dalje napredovanje istih.

BILJNA MEDICINA

 • MED štiti jetru od oštećenja koja mogu izazvati toksične supstance, što su potvrdili medicinski stručnjaci putem brojnih istraživanja. Takođe, poboljšava sposobnost ovog ključnog organa da kontroliše glukozu u krvotoku. Med smanjuje i rizik od razvoja opasnih oboljenja jetre. Koristite isključivo med koji je kvalitetan i organski proizveden. Pomešajte jednu manju rendanu šargarepu sa dve kašike meda i dobijenu smešu pojedite svako jutro. Tri puta dnevno pojedite kašiku mešavine koju ćete pripremiti od 200ml soka od rena i 500g meda.
 • GUJINA TRAVA je puna moćnih organskih komponenti koje su vrlo značajne za rad jetre i njeno tretiranje. Može se slobodno koristiti za različite bolesti koje mogu zahvatiti ovaj organ, kao i ublažavanje pratećih simptoma. Silimarin u gujinoj travi doprinosi pročišćavanju toksina kroz stimulisanje rada jetre. Kašiku mlevenih semenki ove biljke prelijte sa 2 čaše prokuvane i filtrirane vode. Sačekajte 5 minuta i procedite čaj koji možete piti jednom dnevno nakon ručka.
 • KOKOSOVO ULJE ublažava oksidativni stres koji izaziva hronična stanja kod jetre. Sprečava nastajanje oštećenja na njoj koja mogu izazvati različiti toksini. Podstiče korišćenje masnoća u svrhu energije i služi kao prevencija raka jetre. Osim što štiti jetru, kokosovo ulje blagotvorno deluje i na srce i reguliše nivo holesterola u krvi. Uzimajte 1-2 kašike kokosovog ulja tako što ćete ga pojesti samostalno ili dodavati u jela.
 • MASLAČAK je biljka koja se nalazi svuda oko nas, a mnogi nisu svesni njenog značaja za jetru. Koren maslačka se tradicionalno koristi za tretiranje stanja kao što su hepatitis i povišen bilirubin u krvotoku. Reguliše i nivo glukoze, holesterola i triglicerida. Smanjuje postojeće upale u telu i pomaže u borbi protiv gojaznosti. Ispecite 4 i po kašičice usitnjenog korena maslačka dok ne dobije braon boju. Dodajte 400ml vode i sačekajte da tečnost proključa. Pustite da sve vri na nižoj temperaturi oko pola sata, a zatim procedite čaj. Dobićete potrebnu dozu za jedan dan koju ćete popiti u dva puta.
 • JABUKOVO SIRĆE služi kao prirodna podrška filtriranju krvi od toksina i pomaže jetri da što bolje obavi ovaj proces. Poboljšava varenje i pomaže u kontrolisanju apetita i regulaciji telesne težine. Svako jutro popijte 250ml mlake vode u koju ste dodali dve kašičice jabukovog sirćeta i malo meda.
 • SLADIĆ se takođe koristi za prirodno tretiranje jetre, a najznačajniji deo ove biljke jeste koren. Iz njega se dobija jedinjenje glicirhizin koje je korisno za tretiranje hepatitisa B. Pola kašičice korena sladića prelijte sa 200ml vode koja je prethodno proključala pa nakon 5 minuta procedite čaj. Uzimati tri puta dnevno, a tretman treba da traje od 4-6 nedelja.

DODATNI KORACI

U POTPUNOSTI PRESTANITE DA KONZUMIRATE ALKOHOL. Bilo kakvo piće koje sadrži alkohol makar u malom procentu može da utiče na daljnje uništavanje već ugrožene jetre. Ako niste u mogućnosti da sami prekinite sa unosom alkoholnih pića, potražite stručnu pomoć.

VODITE RAČUNA O UNOSU VODE. Što više čiste, filtrirane vode budete pili, brže će se pročistiti Vaš organizam, a sa njim i sama jetra. Telo će biti hidrirano, a opasni toksini uklonjeni.

FIZIČKA AKTIVNOST POMAŽE PACIJENTIMA KOJI IMAJU PROBLEME SA JETROM. Vežbanjem i sportom ublažićete postojeću upalu i oksidativni stres. Poboljšaćete cirkulaciju, protok korisnih materija, kao i filtriranje toksina od strane same jetre.

PRATITE NIVO HOLESTEROLA, TRIGLICERIDA I ŠEĆERA U KRVI. U održavanju normalnog nivoa masnoća i glukoze u krvotoku pomoći će Vam ishrana i vežbe. Ukoliko to nije dovoljno, zatražite od lekara terapiju koja Vam može vratiti narušen balans.

ZAKLJUČAK 

Mnogi ljudi čekaju predugo pre nego što započnu proces tretiranja svoje jetre, što ih dovodi u veliku opasnost od razvoja oboljenja koje mogu da se završe smrtnim ishodom.

Loša ishrana, unos alkohola, kao i drugi faktori mogu izazvati permanentnu štetu. Uvođenjem promena u način života možete pomoći Vašoj jetri da se lakše oporavi.

Krenite da radite na sebi pre nego što se stvore trajna oštećenja na ovom organu i komplikacije. Živećete dugo i zdravo.

Ako niste sigurni koje prirodne metode najviše odgovaraju Vašem zdravstvenom stanju, potražite dodatne savete kod Vašeg lekara ili nutricioniste.

Za normalnu funkciju i regeneraciju jetre:

LV-HepatoProtect preparat za obnavljanje jetre
Zatvori

LV-HepatoProtect

990,00 din.

Reference:

https://www.healthline.com/nutrition/11-foods-for-your-liver

https://www.healthline.com/health/fatty-liver-diet

Foods for your liver: 7 foods that naturally cleanse and clean your liver

 

Jacanje imuniteta

Jačanje imuniteta

Tokom godine, postoje periodi kada je širenje infekcija najizraženije.

Neke osobe ne primećuju zdravstvene tegobe i osećaju se dobro, a neke svaki napad virusa i infekcija osete uz temperaturu, kašalj, osip ili glavobolju.

Pod najvećim rizikom su osobe koje imaju slab imunitet, a one se takođe i najteže bore protiv simptoma koji prate bolest.

Čak i pored prevencije, nisu u mogućnosti da se odbrane od upornih infekcija.

Uzroci zbog kojih imunološki sistem ne može da se suprotstavi štetnim mikroorganizmima su raznovrsni, a mnogi se mogu regulisati vrlo jednostavno.

Postoje male promene koje možete uneti u svakodnevni život i pomoću njih dosta poboljšati imunitet i celokupno zdravlje.

DEFINISANJE IMUNITETA

Imunitet čoveka se može opisati kao jedinstven, kompleksni sistem odbrane tela od uticaja spoljašnje sredine i slobodnih radikala.

Imunitet postoji kod čoveka, ali i kod životinja, štiteći ih od bilo kakvih pretnji. Komponente koje ga čine su leukociti, antitela, limfni čvorovi i organi.

Što je on jači, manja je šansa od razvoja različitih bolesti.

Svaki pojedini element imunološkog sistema je stvoren da neutrališe patogene i toksine, sprečavajući njihovo negativno delovanje na čitav ljudski organizam.

Imunitet karakteriše tačna i brza reakcija na potencijalne opasnosti po zdravlje organizma.

Način na koji telo stari i kvalitet života igraju važnu ulogu u održavanju jakog imuniteta.

ZNAKOVI KOJI UKAZUJU NA SLABOST IMUNOLOŠKOG SISTEMA

Primarni znak koji pokazuje da imunitet ne funkcioniše pravilno jesu učestale bakterijske, virusne i gljivične infekcije.

Kada se jave, teško se tretiraju, a simptomi su veoma izraženi i dugotrajni. Autoimuno oboljenje može biti uzrok slabe odbrane od štetnih mikoroorganizama, kao i poremećaj varenja i abnormalnosti u krvotoku.

Konstantan, hroničan umor može biti jedan od alarmantnih znakova.

Kod gojaznih osoba, velika količina masnih ćelija oslobađa citoksine, koji podstiču stvaranje hronične upale.

S obzirom da je upala jedna od reakcija imunološkog sistema na pretnje po zdravlje tela, njena dugotrajnost može da poremeti čitav odbrambeni mehanizam, oslabi ga i spreči ga da se bori protiv infekcija.

Ako primetite da rane na koži sporo zarastaju, to je takođe jedan od simptoma slabosti imuniteta.


U saradnji sa sajtom www.prirodnolecenje.com obezbedili smo Vam

BESPLATAN primerak E-knjige

Prirodne namirnice koje će ojačati vaš imunitet i zaštititi vaš organizam

KLIKNITE OVDE ZA PREUZIMANJE

e-knjiga-jacanje-imuniteta


ULOGA RAZNOVRSNE ISHRANE

Jedan od faktora koji negativno utiču na imunitet čoveka je siromašna ishrana i nezdrava jela puna praznih kalorija, šećera i trans masti.

Regulisanje jelovnika je ključno za jačanje imunološkog sistema.

Uzimajte raznovrsne zdrave namirnice i jedite širok spektar voća i povrća. Na ovakav način ćete uneti važne vitamine i minerale koji će biti od velike pomoći Vašem telu tokom borbe protiv štetnih mikroorganizama.

Ne zaboravite na klasičnu toplu pileću supu i meso morske ribe, a pozitivno dejstvo imaju i neke vrste pečuraka, kao što su šitake.

Redovnu hidrataciju takođe ne treba zanemariti. Zato, pijte dovoljno vode i zdravih napitaka kao što su čajevi i sveže ceđeni sokovi.

VITAMINI ZA IMUNITET

Brojne namirnice su bogate vitaminima koji podstiču normalno funkcionisanje imunološkog sistema čoveka.

Vitamini se standardno unose putem bogate i raznovrsne ishrane, a takođe i u vidu suplemenata. Svakako, akcenat je najčešće na vitaminu C, a brojni razlozi dokazuju njegov pozitivan uticaj na imunitet.

Deficijencija vitamina C je jedan od uzroka pada imunološkog sistema i povećanja osetljivosti organizma na uzročnike bolesti.

U hranu bogatu C vitaminom ubrajaju se jagode, citrusno voće, paprika i zeleno lisnato povrće. Potrebno je uvrstiti u jelovnik ove namirnice i svakodnevno ih konzumirati.

Za produkciju antitela je važan vitamin D. Ako ga unosite putem ishrane u dovoljnim količinama i svakog dana se izlažete sunčevim zracima, suplementacija Vam neće biti neophodna.

Vrlo moćan prirodni antioksidant, poznat kao vitamin E, dodatno pomaže telu da se odbrani od infekcije i formira jak odbrambeni mehanizam.

Spanać, semenke i orašasti plodovi su izuzetno bogati vitaminom E i upravo zato ih treba svaki dan unositi u organizam.

Kod suplemenata na bazi vitamina E, treba voditi računa jer vrlo lako može doći do negativnih efekata.

Vitamin B6 je ključan za mnoge hemijske rekcije vezane konkretno za imunitet i potrebno je uzimati ga u neophodnim dozama.

Pileće meso je prava riznica ovog vitamina, ali i riba i zeleno povrće.

Ukoliko uzimate suplemente na bazi vitamina B6, obavezno vodite računa o doziranju istih.

PRIRODNA SREDSTVA ZA JAČANJE IMUNITETA

1. Kurkuma za jačanje imuniteta

Kurkuma je vekovima poznata kao začin koji hrani daje specifičnu aromu i boju, ali i lek protiv bola i upala. Uključite je u režim prevencije gripa i prehlade, jer je karakteriše sposobnost jačanja imuniteta.

Smatra se jednim od najjačih prirodnih imunomodulatora zahvaljujući aktivnom sastojku kurkuminu. Ubrzava zarastanje rana i dezinfikuje ih. Istraživanjima je dokazano i antikancerogeno delovanje kurkume.

Dodajte kurkumu svako jutro u omiljeni smuti. Svaki dan popijte čašu toplog mleka u koju ste dodali kašičicu kurkume u prahu i prstohvat mlevenog crnog bibera. Napravite čaj tako što ćete dve kašičice kurkume preliti sa 2dl prokuvane, vrele vode i dodati par kapi limunovog soka.

2. Zeleni čaj za jak imunitet

Zeleni čaj u sebi sadrži antioksidanse korisne u borbi protiv slobodnih radikala i jačanju imunološkog sistema. Među njima su polifenoli i flavonoidi, elementi koji uspešno ubijaju uzročnike infekcija i sprečavaju narušavanje celokupnog zdravlja čoveka.

Imunitet podstiče i još jedan sastojak zelenog čaja, a to je aminokiselina L-teanin. Vodite računa o količini čaja koju ćete popiti tokom dana, a maksimalna doza jeste 3-5 šolja dnevno.

Zeleni čaj pripremite tako što ćete smešu staviti u cediljku postavljenu na šolju. Kašičicu smeše prelijte sa 2dl vruće vode i sačekajte par minuta. Sklonite cediljku i promešajte dobijenu tečnost. Dodajte malo meda po želji.

3. Đumbir za jačanje imunološkog sistema

Đumbir  poseduje protivupalno dejstvo koje je dragoceno prilikom jačanja imuniteta. Odlikuje ga bogatstvo antioksidantima, kao i sposobnost olakšavanja procesa varenja unete hrane. Antibakterijsko delovanje je značajno jer ublažava simptome poput mučnine i bolova u predelu abdomena.

¼ šolje seckanog đumbirovog korena sipati u 1l vode i sačekati da sve provri. Zatim, smanjite temperaturu i pustite da čaj vri 15 minuta. Procediti tečnost i dodati sok od pola limuna i dve kašike meda. Od komada đumbira, malo kurkume u prahu, jedne jabuke i dva limuna možete u blenderu napraviti napitak koji ćete svaki dan piti iz rakijskih čašica, 2-3 doze dnevno.

4. Beli luk za imunitet

Beli luk pomaže prilikom tretiranja različitih zdravstvenih poremećaja, zahvaljujući alicinu, a takođe je vrlo koristan za imunitet. Konzumirajte sirove čenove belog luka, koje ćete ispasirati pre konzumiranja. Na taj način se najbolje apsorbuju korisni sastojci, a alicin se najlakša oslobađa.

Svako jutro i veče pojedite kašiku meda pomešanu sa 2 usitnjena čena belog luka. Za doručak, možete jesti integralni tost hleb sa namazom od svežeg, pasiranog belog luka. Pripremite čorbu od šitake pečuraka u koju ćete dodati đumbir, maslinovo ulje i naravno malo belog luka. U omiljenu salatu ili dresing možete dodati beli luk.

5. Ehinacea stimuliše imunološki sistem

Ehinacea je biljka koja uspešno stimuliše imunološki sistem i pomaže organizmu da se izbori protiv postojećih upala i infekcija. Ona deluje tako što utiče na produkciju leukocita.

Inače, komercijalni preparati za imunitet gotovo uvek u svom sastavu sadrže koren ehinacee. Bogata je antioksidantima i nudi zaštitu od razvoja raka.

Ehinacea je prilično bezbedna biljka, a ne bi trebali da je uzimaju samo oni koji su alergični na nju i HIV-pozitivne osobe.

Napravite čaj tako što ćete u 200ml vrele vode sipati kašičicu i po sušene ehinacee. Nakon 15 minuta procediti tečnost i po želji dodati malo limuna ili sirovog meda. Piti 1-2 šolje dnevno, najviše dve nedelje.

JOŠ NEKOLIKO KORISNIH SAVETA

 • Budite fizički aktivni. Aktivan život će u velikoj meri stabilizovati Vaš imunitet i pomoći mu da Vas odbrani od opasnih oboljenja. Svakodnevno odvojite oko 30 minuta za šetnju, džogiranje ili neki sport.
 • Obezbedite svom organizmu dovoljno sna. Osam sati spavanja će regenerisati Vaše telo i učiniti ga otpornijim na bolesti. Očuvaćete zdravlje i imati dovoljno energije za obavljanje svakodnevnih radnih zadataka.
 • Na imunitet negativno može da utiče hronični stres. Fokusirajte se na pozitivne misli i istovremeno ojačajte svoje telo. Oslobodite se anksioznosti i tenzije putem meditacije ili joge.
 • Prestanite da pušite. Duvanski dim je vrlo štetan za čoveka, jer slabi imunitet, a takođe i drastično povećava rizik od nastanka raka. Ako niste u mogućnosti da sami prestanete sa konzumiranjem duvanskih proizvoda, što pre potražite stručnu pomoć.
 • Kontrolišite unos alkohola. Studije su pokazale da preterano konzumiranje alkoholnih pića itekako utiče na pad imuniteta. Jedna čaša ili čašica dnevno su sasvim dovoljne, a još bolji efekat ćete postići ukoliko alkohol u potpunosti izbacite iz upotrebe.
 • Ne zaboravite na redovnu vakcinaciju. Posavetujte se sa lekarom koje vakcine su Vam neophodne, a koje možda treba da preskočite ukoliko imate slab imunitet. Vakcinacija predstavlja preventivnu meru koju ne treba zaobići ako će pomoći u jačanju imuniteta.

ZAKLJUČAK

Male promene u ishrani i svakodnevnim rutinama dokazano igraju veliku ulogu u jačanju imuniteta. Uvedite ih u svoj život i uočićete kako Vaš organizam postaje otporniji na infekcije.

Osim toga, u budućnosti ćete biti zaštićeniji od mnogo opasnijih oboljenja kao što je rak. Vremenom, Vaša prirodna odbrana protiv uzročnika bolesti će postati stabilna i jaka.

Važno je da znate da je u određenim slučajevima delovanje prirodnih, alternativnih tretmana ograničeno.

Ako primetite da nakon primene istih nema poboljšanja ili je iznenada došlo do komplikacija, javite se svom lekaru radi detaljnog pregleda i određivanja neophodne terapije.

LV Pharm proizvodi koji vam mogu pomoći u jačanju imuniteta:

Reference:

https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/how-to-boost-your-immune-system

https://www.healthline.com/health/food-nutrition/foods-that-boost-the-immune-system

https://www.medicalnewstoday.com/articles/322412.php

jacanje imuniteta kod dece

Jačanje imuniteta kod dece

Česte prehlade i infekcije nisu neobične pojave kod mlađe i starije dece. One su posebno učestale nakon polaska u vrtić i školu, kao i naglih promena vremena.

Glavni uzrok je oslabljen odbrambeni sistem dečijeg organizma, odnosno neadekvatan odgovor imuniteta na pretnje iz spoljašnjosti.

Problemi nalik kašlju, sekrecije iz nosa i bolnog grla nisu potrebni Vašem detetu i svakako ga možete zaštiti od njih tako što ćete prirodnim putem ojačati njihovo telo.

Postoji više načina da ojačate imunitet svoje dece – i to na potpuno prirodan način.

Njihov organizam će biti otporniji na različite bolesti, a ako se one ipak razviju, simptomi će biti manje izraženi i oporavak će biti mnogo brži.

Prirodna sredstva koja Vam preporučujemo su potpuno bezbedna za naše najmlađe i ne izazivaju negativne efekte na dečiji organizam.

IMUNOLOŠKI SISTEM DETETA

Imunitet predstavlja složen sistem odbrane organizma od faktora koji mogu ugroziti zdravstveno stanje čoveka.

Najintezivniji razvoj imuniteta počinje u najranijem detinjstvu, a upravo tada dolazi do najčešćeg kontakta sa uzročnicima bolesti. Tada, odbrambeni mehanizam tela kreće da detektuje pretnje i ’’uči’’ da ih eliminiše u potpunosti.

Period dečijeg razvoja od samog početka podrazumeva i razvoj imuniteta pa su zato u početku deca prilično osetljiva na bakterije, viruse, gljivice i parazite.

ZNACI KOJI MOGU UKAZATI NA POTENCIJALNE PROBLEME SA IMUNITETOM

Curenje sekreta iz nosa, kijanje i kašljanje su uobičajeni simptomi prehlade i gripa, koji uglavnom nastupaju kad odbrambeni sistem organizma oslabi.

Na pad imuniteta mogu da ukažu neki karakteristični znaci koji se javljaju podjednako i kod dece i odraslih. Dijareja i konstipacija mogu biti neka vrsta upozorenja, kao i malaksalost, osip na koži i glavobolja. Osoba oseća konstantan umor i teško se bori protiv svih tipova infekcija. Oštećenjima na koži treba duže vremena nego obično da bi se zacelila, a uneta hrana se teško vari.

Postoji bezbroj razloga zbog kojih se ovakvi simptomi javljaju. Među njima može biti upravo slabljenje imunološkog sistema, a možda i nešto sasvim drugo. Da bi se sa sigurnošću utvrdio uzrok, obavezno odvedite dete na lekarski pregled.

 


U saradnji sa sajtom www.prirodnolecenje.com obezbedili smo Vam

BESPLATAN primerak E-knjige

Prirodne namirnice koje će ojačati vaš imunitet i zaštititi vaš organizam

KLIKNITE OVDE ZA PREUZIMANJE

e-knjiga-jacanje-imuniteta


PRIRODNI RECEPTI ZA JAČANJE IMUNOLOŠKOG SISTEMA KOD DECE

 • BELI LUK

Komponente iz belog luka podstiču leukocite da detektuju i eliminišu uzročnike infekcija. Predstavljaju odličan izvor energije za čitav imunitet.

Sameljite tri čena belog luka i sačekajte 20 minuta da bi se oslobodio alicin. Tostirajte parče integralnog hleba. Nakapajte na njega malo maslinovog ulja i nanesite mlevene čenove belog luka. Pospite malo morske soli odgore. Dajte detetu svaki dan po jedno ovako pripremljeno parče hleba za užinu.

 • SPANAĆ

Ovo lisnato povrće prepuno je vitamina C, koji efektno jača ugrožen imunološki sistem. Takođe sadrži visoku koncentraciju antioksidanasa i beta karotena, što olakšava borbu protiv upala i infekcija.

U blender stavite manju bananu, jednu osrednju zelenu jabuku, šolju mladih listova spanaća, jednu oljuštenu limetu i malo vode. Sve sastojke dobro sjedinite i dobićete zdrav napitak koji Vaše dete može piti svaki dan.

 • KOKOSOVO ULJE

U svakom obliku, kokosovo ulje je odličan izvor energije i sredstvo za jačanje imuniteta. Prepuno je zdravim lipidima, korisno je za čitav metabolizam i ima antimikrobno dejstvo. Uvedite kokosovo ulje u redovnu dečiju ishranu i primetićete da će njihov organizam postati dosta otporniji i jači.

Neka Vaše dete svaki dan pojede po jednu supenu kašiku kokosovog ulja.

 • LIMUN

Plod limuna je prava riznica vitamina C i ukoliko želite da pomognete detetu da ojača svoj imunitet, ovo citrusno voće nikako ne treba da zaboravite. Elementi koji se nalaze u limunu, zajedno sa vitaminom C, uništavaju uzročnike infekcija i pojačavaju produkciju leukocita.

U čašu mlake vode sipajte svež sok od polovine limuna i kašičicu meda. Promešajte da se sastojci rastvore i sjedine. Piti svako jutro pola sata pre doručka.

 • ĐUMBIR

Koren đumbira u sebi sadrži moćan sastojak gingerol, zbog kojeg ima jako protivupalno dejstvo i sposobnost da jača imunološki sistem čoveka. Takođe, pomaže pri varenju hrane i podstiče razvoj moždanih funkcija.

Dve kašike korena đumbira sipajte u 400ml vode i pustite da tečnost vri oko 10 minuta. Sklonite sud i sačekajte nekoliko minuta pre nego što procedite čaj. Dnevna doza za decu je 2 šolje čaja.

 • MENTA

Postoji dobar razlog zbog kojeg je čaj od mente ili nane veoma popularan, a to nije aroma, već sposobnost jačanja imuniteta. Pomoću njega možete ublažiti i simptome prehlade i gripa. Priprema se od sveže ili sušene biljke.

Stavite u čašu nekoliko listova sveže mente i sok od jedne veće narandže. Preliti sa 200ml vrele vode. Sačekati malo pa popiti. Preporučuje se svaki dan 1-2 čaše ovog napitka za imunitet.

 • SEME SUNCOKRETA

Semenke biljke kao što je suncokret bogato je selenom, koji igra važnu ulogu u funkcionisanju imuniteta. Ovaj element smanjuje oksidativni stres u telu, što ublažava postojeće upale i podstiče odbrambeni sistem tela da se bori protiv bolesti.

Ostavite šolju očišćenih suncokretovih semenki potopljenu u vodi oko 8 sati. Procediti seme i isprati ga čistom vodom. Dodajte ga u blender zajedno sa 3 čaše filtrirane vode i miksujte na najvećoj brzini oko 60 sekundi. Procedite dobijeno mleko i dodajte po želji med, kakao ili ekstrat vanile. Konzumirati svakodnevno po jednu čašu mleka od suncokreta.

ISHRANA KAO VAŽAN KORAK U JAČANJU IMUNITETA KOD NAJMLAĐIH

Brojne namirnice sadrže elemente koji imaju sposobnost da osnaže odbrambeni sistem kod odraslih, a i kod dece. Zbog toga, veoma je važno da u jelovnik svog deteta uključite upravo takvu hranu koja će poslužiti kao izvor potrebne energije i izuzetno važnih nutrijenata.

Kao bonus, namirnice koje jačaju imunitet podržavaju normalan rast i razvoj naših najmlađih. Naravno, obratite pažnju i na redovnu hidrataciju.

Prioritet su svakako sveži plodovi voća i povrća – prebogati vitaminima i mineralima.

Tople supe i čorbe deluju lekovito, ali i preventivno. Njihov sastav olakšava telu da se brani od uzročnika infekcija i da se brže oporavi. Osim što podržavaju normalno varenje unete hrane, probiotici predstavljaju i savršeno sredstvo za jačanje slabog imunološkog sistema.

Probiotske bakterije u kefiru i jogurtu podstiču imunitet da odgovori na dejstvo slobodnih radikala i da eliminiše svaku pretnju po zdravlje. Takođe, one smanjuju i postojeće upalne procese u organizmu.

Neka šaka orašastih polodova bude obavezna užina Vašoj dečici. Na taj način će njihovo telo uneti dragocena hranljiva vlakna, zdrave masnoće i proteine.

Riba takođe obiluje zdravim lipidima pa je svom detetu servirajte makar jednom nedeljno. Omega-3 masne kiseline pokreću fagocite, tip belih krvnih zrnaca, da se izbore protiv štetnih mikroorganizama.

Nemojte telo svog deteta da opterećujete grickalicama i brzom hranom, jer ćete ga tako samo dodatno oslabiti.

Ovakva ishrana je potpuno nepoželjna za razvoj dečijeg organizma, a prazne kalorije, velike količine šećera, prisutne trans masti i konzervansi samo sprečavaju imunitet da adekvatno reaguje na vreme i prepozna opasnost.

Isto važi za gazirane napitke i industrijske sokove. Potpuno ih eliminišite iz dečijeg jelovnika.

DODATNA POMOĆ

Ne zanemarite važnost higijene, ali i ne preterujte sa njom. Možda zvuči neverovatno, ali čest dodir sa različitim mikroogranizmima stvara prirodnu zaštitu tela od njih i sprečava njihovo negativno delovanje. Svakako, higijena se mora sprovoditi u normalnoj meri, što znači da nakon igre Vaše dete treba da opere ruke, kao i pre i posle jela. Čistite ranice, ogrebotine i druga oštećenja na koži da ne bi došlo do infekcije. Kuću treba čistiti, ali ona ne treba da bude sterilna, jer to može da dovede do kontraefekta.

Deci je neophodno dovoljno sna da bi ojačala svoj imunitet. Zanimljivo je da mnogo dece ne spava onoliko koliko malom i nežnom organizmu to zaista treba. Zbog toga češće imaju problem sa raznovrsnim infekcijama i vrlo teško se bore protiv istih. Uspostavite svom detetu uravnotežen ritam spavanja i dužinu trajanja istog prema uzrastu. Vodite računa da dete spava u zamračenoj, tihoj i provetrenoj prostoriji.

Suplementacija takođe pomaže. Postoje brojni suplementi koji se prave od prirodnih sastojaka i mogu poslužiti kao dodatna pomoć prilikom jačanja oslabljenog imuniteta. Oni se koriste kao dodatak ishrani i mogu se naći u obliku sirupa, tableta, kapsula i praškova. Za decu se uglavnom preporučuju vitamin C i cink. Nemojte davati detetu suplemente ’’na svoju ruku’’, već se uvek posavetujte sa pedijatrom pre njihove upotrebe.

Neka što više vremena provode napolju. Zatvoren prostor deluje pogubno na dečiji imunitet. Pokažite klincima vrata i ugasite televizor i računar. Od sunčevih zraka dobiće neophodnu dozu vitamina D i sprečiti razvoj autoimunih oboljenja u budućnosti. Takođe, češći kontakt sa spoljašnjom sredinom će prirodno razviti jak imunitet kod svakog deteta.

Zapamtite da je temperatura prirodna odbrana organizma od infekcije. Ukoliko Vaše dete ima telesnu temperaturu nižu od 38.5 C, nema potrebe da pristupite njenom obaranju. Ona, kao takva, ne predstavlja opasnost za dečije zdravlje već je znak da imunitet reaguje protiv uzročnika bolesti i brani se od njih. Mnogi roditelji greše i na razne načine spuštaju temperaturu i pri najmanjem porastu, ne znajući da na taj način sprečavaju imunološki sistem da normalno funkcioniše. Tek kada pređe iznad 38.5 C, krenite sa tuširanjem mlakom vodom i oblogama.

POBOLJŠAJTE ZDRAVLJE VAŠEG DETETA NA POTPUNO PRIRODAN NAČIN

Neka telo Vašeg deteta nauči da odgovori na aktivnost štetnih mikroorganizama i spreči razvoj bilo kakvog oboljenja i infekcije.

Upravo Vi možete imati uticaj na to u velikoj meri i najmlađima pomoći da postanu otporniji i snažniji mentalno i fizički.

Pripremite za svoje dete zdrava i hranljiva jela i domaći sok od prirodnih sastojaka, a zaboravite na kupovinu brze hrane i gaziranih napitaka.

Neka Vam navedeni saveti budu vodič koji će Vašem detetu ojačati imunitet i generalno popraviti zdravlje.

LV Pharm proizvodi koji vam mogu pomoći u jačanju imuniteta:

Reference:

https://www.parents.com/health/cold-flu/cold/boost-childs-immunity/

https://www.webmd.com/parenting/features/immune-system#1

https://www.superhealthykids.com/recipes/top-10-immune-system-boosting-foods-kids-ideas-recipes/

Heliko bakterija

Heliko bakterija

Ljudsko telo svakodnevno dolazi u kontakt sa brojnim mikroorganizmima na različite načine i postaje njihovo novo prebivalište.

Pojedine vrste ne predstavljaju pretnju za zdravlje, a neke mogu uzrokovati opasne infekcije.

Postoje i tipovi mikoroogranizama koji su u stanju da miruju dugo unutar tela čoveka i da u nekom momentu njihovo ponašanje postane destruktivno.

Upravo takva je heliko bakterija, koja predstavlja opasnost za čitav sistem organa za varenje.

Infekcija koju ona pokreće se mora lečiti na vreme da ne bi došlo do veoma opasnih komplikacija.

ŠTA JE HELIKO BAKTERIJA?

Heliko bakterija, poznata i pod njenim latinskim nazivom Helicobacter pylori, predstavlja mikroorganizam koji je veoma prisutan u organizmu ljudi, kao i u okolini sa kojom imamo svakodnevni kontakt.

Naime, smatra se da više od 50% ljudske populacije u nekom trenutku života dođe u dodir sa heliko bakterijom.

Termin ’’heliko’’ znači ’’spirala’’, jer sama bakterija ima spiralni oblik. Ova bakterija ne mora uvek da uzrokuje infekciju. Ona neretko boravi u telu čoveka, a da on uopšte nije svestan njene prisutnosti.

Zdrava osoba unosi u svoj organizam Helicobacter pylori putem oralnog kontakta sa zaraženim licem ili u dodiru sa fekalijama.

Postoje i drugi načini prenosa ove gram negativne bakterije, ali ovi su se pokazali kao najčešći.

 


U saradnji sa sajtom www.prirodnolecenje.com obezbedili smo Vam

BESPLATAN primerak E-knjige

7 prirodnih namirnica koje se preporučuju za borbu protiv Heliko bakterije

KLIKNITE OVDE ZA PREUZIMANJE

helikobakterija-baner-small


INFEKCIJA UZROKOVANA AKTIVNOŠĆU HELIKO BAKTERIJE

Helicobacter pylori se sa lakoćom prilagođava kiselom okruženju unutar abdomena čoveka i po potrebi ga menja. Njena sposobnost da umanji kiselost u digestivnom traktu radi preživljavanja pokreće infekciju, a sa njom i brojne simptome.

Stvara enzim poznat kao ureaza i uz pomoć njega menja nivo kiselosti u abromenu.

Zahvaljujući svom spiralnom obliku, heliko bakterija bez ikakvih poteškoća prolazi kroz mukus želuca, a istovremeno ne dozvoljavaju imunološkom sistemu da adekvatno odgovori na novonastale promene.

Heliko bakterija može da izazove akutnu ili hroničnu infekciju u telu pacijenta. Hroničan oblik infekcije može uzrokovani atforične promene u predelu abdomena i poznata je njena povezanost sa nastankom peptičkog ulkusa.

KO JE POD RIZIKOM?

Stepen rizika zavisi od okruženja u kom obitavate i uslova pod kojim živite. Stanovnici zemalja u razvoju su najčešći pacijenti sa infekcijom koju je izazvala upravo Helicobacter pylori.

Deca spadaju u rizičnu grupu, jer upravo u periodu detinjstva se heliko bakterija najčešće unosi u organizam. Razlozi su zanemarivanje higijene i kontakt sa zaraženim materijama.

Osobe koje konzumiraju meso u kome se nalazi heliko bakterija, kao i nečistu, nefiltriranu vodu, dovode sebe u direktnu opasnost.

Stres i pušenje nisu direktni uzročnici, ali mogu poslužiti kao podsticaj bakteriji da se brže razmnožava, što olakšava patogenezu.

SIMPTOMI HELIKO BAKTERIJE

U najvećem broju slučajeva, pacijenti sa heliko bakterijom su asimptomatični. Oni se osećaju dobro, bez ikakvih naznaka da u svom telu nose potencijalnog pokretača infekcije.

U slučaju da su simptomi ipak prisutni, oni se javljaju u formi mučnine koja može biti praćena povraćanjem.

Javlja se gastro-ezofagealni refluks, praćen bolovima i nadutošću u predelu abdomena različitog inteziteta.

Bol je jači tokom noći i nekoliko sati nakon obroka, kada se sva hrana obradi, a uneti sastojci apsorbuju. Dijareja i neprijatan zadah takođe nisu retkost.

Pacijenti mogu uočiti i neobjašnjiv i nagli gubitak telesne težine.

NAPREDOVANJE INFEKCIJE

Nakon određenog vremena i napretka postojeće infekcije, bez obzira na njen oblik, može doći do određenih promena u telu čoveka, kao i razvoja oboljenja.

Gastritis, u akutnoj i hroničnoj formi, jeste upala sluzokože abdomena i vrlo često nastaje pod uticajem aktivnosti heliko bakterije.

Odavno je utvrđena povezanost sa peptičkim ulkusom, za kojeg se ranije smatralo da ga uzrokuju faktori poput loše ishrane, pušenja i stresa.

Takođe i intestinalna metaplazija je jasno uzrokovana organizmom Helicobacter pylori.

Ovo stanje predstavlja promenu sluzokože želuca koje je neretko prekancerogeno.

DIJAGNOSTIKOVANJE HELIKO BAKTERIJE

Ukoliko lekar smatra da kod pacijenta postoji akutna ili hronična infekcija izazvana aktivnošću heliko bakterije, zatražiće laboratorijski test da bi se utvrdila tačna dijagnoza.

Pristupa se i korišćenju specijalnih metoda za otkrivanje komplikacija, u slučaju da je infekcija već duže vreme prisutna i nije lečena.

Postoji nekoliko vrsta testova koji bez sumnje mogu detektovati heliko bakteriju u organizmu čoveka.

1. Fekalni test za otkrivanje heliko bakterije

Fekalni test je svakako jedan od najefikasnijih i najčešćih. Njegova tačnost je od velike pomoći u opažanju početnog stadijuma infekcije. Uzorak stolice se nosi u laboratoriju, gde se utvrđuje prisustvo antigena heliko bakterije u istom.

2. Serološke analize

Serološke analize podrazumevaju dokazivanje zastupljenosti određenih antitela na raznovrsne bakterije, uključujući i Helicobacter pylori. Moguće je na ovaj način odrediti i da li je infekcija hronična ili akutna.

3. Izdisajni urea test kao pokazatelj prisutnosti Helicobacter pylori

Izdisajni urea test funkcioniše tako što se meri potencijalna povećana aktivnost ureaze, što je pokazatelj prisutnosti organizma Helicobacter pylori.

4. Biopsija želuca za otkrivanje heliko bakterije

Biopsija želuca se takođe vrši da bi se detektovala heliko bakterija, a ona predstavlja uzimanje uzorka želuca radi dalje analize. Takođe, može se na ovaj način ispitati i duodenum.

KONVENCIONALNI TRETMANI HELIKO BAKTERIJE

Terapije se prepisuju pacijentima od strane stručnog lica koje prati njihovo stanje i razvoj infekcije, a u ovom slučaju to je lekar specijalista.

Prilikom određivanja medikamenata za tretiranje heliko bakterije, utvrđuje se potencijalna antibiotska rezistencija, kao i moguća alergija na sastojke medicinskih sredstava.

Antibiotici su najčešći tip medikamenata, a koriste se zajedno sa probioticima da bi se sprečila neželjena dejstva.

Antibiotska terapija traje jednu ili dve nedelje, u zavisnosti od toga koliko je infekcija napredovala, kao i nastalih oštećenja.

Moguća je primena H2 blokatora za redukciju sekrecije želudačne kiseline.

PRIRODNI TRETMANI HELIKO BAKTERIJE

Sredstva prirodnog porekla ne mogu u potpunosti eliminisati Helicobacter pylori iz organizma.

Međutim, mogu ublažiti njenu koncentraciju, sprečiti dalji napredak infekcije i poboljšati dejstvo konvencionalnih tretmana.

Uvođenje prirodnih sredstava u tretiranje heliko bakterije razmotrite sa sa svojim lekarom koji prati Vaše stanje, a njegovi saveti pomoći će Vam da za sebe odaberete darove prirode koji mogu biti najdelotvorniji konkretno za Vaš slučaj.

Ovo su neki od predloga za prirodni tretman heliko bakterije:

ALOJA VERA uspešno ublažava simptome heliko bakterije. Delotvorna je u zaštiti digestivnog trakta i detoksikaciji organizma. Koristi se gel iz mesnatog lista biljke, koji se može rastvarati u mlakoj vodi i piti svakodnevno.

SLADIĆ i aktivni sastojci ove biljke utiču na ublažavanju efekata infekcije i aktivnosti heliko bakterije, a takođe služe i kao odlična preventiva. Od sladića se kuva čaj, koji se može piti najviše dva puta dnevno. Po želji, moguće je dodati malo đumbira ili kašičicu kvalitetnog, organskog meda.

MLEKO se preporučuje pacijentima sa heliko bakterijom zbog proteina laktoferina. Ovaj protein ima veoma jako antibakterijsko dejstvo i pomaže pri apsorbovanju antibiotika. Vaš lekar će Vam sigurno preporučiti da svaki dan popijete bar po jednu šolju mleka.

BELI LUK je dokazano efektan u borbi protiv mikroorganizma kao što je Helicobacter pylori. Ponovo, možemo zahvaliti prisustvu alicina u ovoj biljci, jer upravo zahvaljujući njemu je moguće sprečiti dalje napredovanje infekcije. Važno je uzimati sveže čenove belog luka i ispasirati ih pre konzumiranja, jer su u toj formi najdelotvorniji.

ISHRANOM PROTIV HELIKO BAKTERIJE

Kao i zdrave osobe, pacijenti sa heliko bakterijom moraju uzimati nutritivno bogate obroke, koji moraju biti redovni. Svakodnevna ishrana se mora sastojati od isplaniranog doručka, ručka, večere i dve užine.

Važno je pravilno oprati i termički obraditi namirnice pre nego što se serviraju na sto. Priuštite sebi visokokvalitetne proteine, koji se nalaze u ribi, kao i raznovrsno voće i povrće.

Osobama sa heliko bakterijom neophodna je i hrana bogata vlaknima, poput orašastih plodova, leguma i integralnih žitarica.

Pijte samo vodu koja je pročišćena i filtrirana – minimalno 8 čaša dnevno da bi telo bilo hidrirano.

HIRURŠKA INTERVENCIJA KAO JEDNA OD OPCIJA

Uglavnom, hirurška intervencija nije neophodna za uklanjanje heliko bakterije. Ona se preporučuje isključivo pacijentima sa teškim komplikacijama, poput raka abdomena.

U slučaju većih problema sa peptičkim ulkusom, hirurška intervencija se primenjuje kao krajnja mera.

Jedan od metoda je vagotomija, odnosno presecanje vagusnog živca radi ublažavanja simptoma koji prate ulkus.

Kao drugi metod, parcijalna gastrektomija jeste proced uklanjanja samog ulkusa zajedno sa delovima abdomena koji su inficirani heliko bakterijom.

KADA TREBA POTRAŽITI HITNU MEDICINSKU POMOĆ?

U slučaju pojave neizdrživih bolova u predelu abdomena, prisustva krvi u sadržaju izbačenom putem povraćanja ili defekacije, kao i nedostatka apetita, važno je odmah potražiti hitnu pomoć stručnog lica. Ne čekajte i posetite lekarsku ordinaciju i ukoliko osećate hroničan umor ili sinkopu, odnosno vrtoglavicu.

PREVENTIVNE MERE

Promene vezane za životne navike mogu pomoći u tretiranju heliko bakterije, kao i sprečavanju razvoja oboljenja i opasnih komplikacija.

Da bi onemogućili formiranje peptičkog ulkusa, prestanite da pušite. Takođe, smanjite unos alkohola ili u potpunosti prestanite sa konzumiranjem.

Ukoliko niste u mogućnosti da samostalno uvedete ove velike promene, potražite pomoć stručnog lica u klinici za odvikavanje ili se obratite svom psihologu.

Izbegavajte napitke koji sadrže kofein (kafa, gazirana pića, energetska pića…) da bi sprečili dalju eroziju sluzokože želuca.

Izbegavajte stresne situacije i prepustite se aktivnostima koje opuštaju telo i um, nalik joga vežbama ili slušanju ambijentalne muzike.

ZAKLJUČAK

Prisustvo heliko bakterije ne mora uvek u nekom trenutku postati opasno za čoveka, niti pokrenuti infekciju u bilo kojoj formi.

Pravovremena dijagnoza nakon uočavanja prvih simptoma će u velikoj meri olakšati tretiranje heliko bakterije i sprečiti potencijalne komplikacije i nastanak opasnih bolesti.

Kombinovanje konvencionalnih i prirodnih tretmana pokazalo se kao efektno rešenje.

Dalji napredak gastroenterologije teži ka dodatnom olakšanju kod tretiranje heliko bakterije, ali i prevencije infekcije u budućnosti.

Jedan od velikih poduhvata bilo bi otkriće adekvatne vakcine, na čemu se uveliko radi.

Efikasan proizvod koji uklanja Heliko bakteriju i sve probleme koje ona izaziva, bez štetnih posledica.
Gastrolact-pakovanje
Zatvori

Gastrolact®

4.998,00 din.

Reference:

https://www.webmd.com/digestive-disorders/h-pylori-helicobacter-pylori#1

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/h-pylori/symptoms-causes/syc-20356171

https://www.healthline.com/health/helicobacter-pylori

https://medlineplus.gov/helicobacterpyloriinfections.html